Szkolenie online

II Konferencja: Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania

Cyberbezpieczeństwo jako składnik compliance oraz praktyki biznesowej. Delikty internetowe – dochodzenie roszczeń w postępowaniach cywilnych. Odpowiedzialność prawna oraz spory związane ze stosowaniem nowych technologii. Czy środowisko prawnicze stanie się wreszcie cyfrowym? Covid-19 a paperless. Najnowsze zmiany w prawie TMT w latach 2020/21


TERMIN:
26 października 2020 09:45-16:15
Zapisy zakończone
Termin konferencji: 26 października 2020 r.   -   Godzina: 9:45-16:15
Dostęp do prezentacji PDF

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Bonus! Dodatek specjalny do „Monitora Prawniczego” Nr 20/2020 – „Prawo nowych technologii” pod red. Xawerego Konarskiego, przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Nowych Technologii
Prawo nowych technologii podlega nieustającym dynamicznym zmianom. W latach 2020-21, w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim, już zaczął obowiązywać lub ma dopiero zostać uchwalony, szereg nowych aktów prawnych, kluczowych dla gospodarki cyfrowej.

Pandemia COVID-19 stała się z kolei katalizatorem zmian w zakresie digitalizacji dokumentów (paperless), czyli stopniowej eliminacji tradycyjnego, papierowego obiegu dokumentów, na rzecz ich cyfrowej wersji. Wiąże się z tym również coraz powszechniejsze korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej przez organy administracji publicznej i sądy.

Digitalizacja obrotu prawnego zwiększa znaczenie działań w celu zgodności z zasadami cyberbezpieczeństwa (compliance). Dla doradzających w tym zakresie prawników, kluczowe jest zrozumienie, na czym polegają i jak skategoryzować zagrożenia cybernetyczne dla przedsiębiorcy i podmiotów publicznych. Istotne jest również odpowiednie konstruowanie umów o świadczenie usług z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Badania pokazują, że dynamicznie rośnie ilość spraw sądowych, dotyczących różnego rodzaju deliktów internetowych, w tym przede wszystkim związanych z naruszeniami dóbr osobistych. Spory te mają swoją specyfikę, między innymi w zakresie odpowiedniego konstruowania roszczeń, czy utrwalania dowodów cyfrowych.

Nową, ale mającą coraz większe znaczenie problematyką prawną jest odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody spowodowane różnego rodzaju innowacjami, takimi jak: chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT), blockchain, czy drony. Szczególne problemy w związku z tym wywołuje okoliczność, że dostawcami poszczególnych elementów rozwiązań innowacyjnych są różne podmioty. 

Zapraszamy do dyskusji online dotyczącej najważniejszych zagadnień praktycznych i wątpliwości związanych z nowym otoczeniem prawno-regulacyjnym w zakresie nowych technologii. 

Podczas konferencji dowiesz się m.in.: 

 • Jak konstruować wnioski o zabezpieczenia oraz treść roszczeń cywilnoprawnych w postępowaniach dotyczących deliktów internetowych
 • Jak przygotowywać postępowania, w tym utrwalać dowody cyfrowe, w sprawach o delikty internetowe, 
 • O znaczeniu problemu wielomiejscowości w procesach o delikty internetowe, 
 • Jakie są potencjalne przyczyny sporów sądowych w związku z korzystaniem z innowacji, 
 • Czy i w jakim zakresie można uzyskać ochronę na podstawie zawieranie umów ubezpieczeń dotyczących incydentów cybernetycznych oraz korzystania z innowacji, 
 • O najważniejszych zmianach prawa realizujących idee Paperless
 • O znaczeniu prawnym i praktycznym nowej ustawy o e-Doręczeniach
 • Na czym polegają i jak skategoryzować zagrożenia cybernetyczne dla przedsiębiorcy, 
 • Jak zapewnić compliance w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Jak konstruować umowy z zakresu świadczenia usług cyberbezpieczeństwa, 
 • Dlaczego platformy udostępniania wideo zostały objęte regulacjami ustawy, która pierwotnie regulowała jedynie nadawców, 
 • O nowych warunkach świadczenia usług komunikacji elektronicznej w świetle Prawa komunikacji elektronicznej, 
 • O nowych zasadach prowadzenia działalności poprzez usługi pośrednictwa internetowego dla użytkowników biznesowych (na gruncie Rozporządzenia 2019/1150), 
 • O najważniejszych zmianach wynikających z dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790).


Bonus!

Każdy uczestnik konferencji otrzyma dodatek specjalny do „Monitora Prawniczego” Nr 20/2020 – „Prawo nowych technologii” pod red. Xawerego Konarskiego, przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Nowych Technologii.

 • Ponad 200 stron
 • 45 Autorów
 • 28 artykułów 
 • 6 obszarów tematycznych – dane osobowe i prywatność, cyberbezpieczeństwo, handel elektroniczny, innowacje, internet i media, prawo IT
W publikacji Autorzy analizują aktualne problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych regulacji prawnych oraz orzecznictwa sądów europejskich i polskich. Część artykułów poświęcona jest trwającym pracom legislacyjnym nad aktami prawnymi określającymi ramy społeczeństwa informacyjnego oraz regulującymi różne aspekty korzystania z innowacji.  


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Powyższa problematyka zostanie omówiona podczas konferencji przez znakomitych ekspertów, reprezentujących różne środowiska nauki, prawa, sądownictwa, a także praktyków (z kancelarii i wewnętrznych działów prawnych) realizujących największe projekty innowacyjne w Polsce. Prelegenci podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu tworzenia i stosowania przepisów prawa nowych technologii.

Mamy nadzieję, że doświadczenie, którym uczestnicy poszczególnych paneli chcą się z Państwem podzielić, pozwoli na lepsze zrozumienie prawa nowych technologii, a także sprawdzonych już w praktyce rozwiązań.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 


Partner merytoryczny

Partnerem merytorycznym Konferencji jest Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii, które zrzesza prawników największych polskich i zagranicznych kancelarii, specjalizujących się w prawie nowych technologii. Celem działania Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych oraz standardów w zakresie prawa nowych technologii, oraz wspieranie działań dostosowujących w tym zakresie polskie prawo do prawa europejskiego i prawa międzynarodowego. Patronat

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
SABI Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych

                           Dla kogo jest ta konferencja?

Konferencja jest adresowana zarówno do: prawników wykonujących swoją działalność w kancelariach prawnych, jak i wewnętrznych działach prawnych przedsiębiorstw i organów administracji.


Program konferencji online

Szczegółowa agenda konferencji znajduje się zakładce "Program".


Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny konferencji online: 9:45-16:15 
Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program: 

Wstęp:

09.45–10.00 Otwarcie i wprowadzenie do konferencji
Wojciech Bierwiczonek, Dyrektor Zarządzający Wydawnictwa C.H.Beck
adw. Xawery Konarski, Prezes SPNT, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Panel I:

10:00–11:00 Delikty internetowe – dochodzenie roszczeń w postępowaniach cywilnych 

• Jaki wpływ na dochodzenie roszczeń z deliktów internetowych ma powołanie sądów własności intelektualnej?
• Zbieg roszczeń na podstawie deliktów polegających na naruszeniu praw własności intelektualnej oraz na naruszeniu innych dóbr
• Granice wolności wypowiedzi; czy w Internecie można więcej?
• Czy wyłączenie odpowiedzialności na podstawie art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przystaje do działalności współczesnych portali internetowych?
• Zastosowanie prawa prasowego do działalności internetowej

Moderator: r.pr. Mikołaj Sowiński, Partner (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)
Uczestnicy panelu: mec. Tomasz Grzegory, dyrektor ds. prawnych w Europie Środkowo-Wschodniej (Google)
r.pr. Mariusz Grzesiuk, dyrektor działu prawnego Ringier Axel Springer Polska
adw. Maciej Ślusarek, Partner Zarządzający (Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy)
adw. dr Piotr Wasilewski, Partner (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy).

Panel II:

11.00–12:10 Odpowiedzialność prawna oraz spory związane ze stosowaniem nowych technologii

• Przegląd światowych sporów w zakresie nowych technologii
• Potencjalne przyczyny sporów w zakresie smart kontraktów, blockchain oraz Internetu rzeczy
• Odpowiedzialność prawna związana z używaniem dronów
• Ryzyka w cyberprzestrzeni – co można i warto ubezpieczyć
• Otoczenie regulacyjne Polski i UE w obszarze odpowiedzialności związanej z Chmurą Obliczeniową
• Obszary ryzyk prawnych związane a przesyłaniem danych pomiędzy jurysdykcjami w ramach globalnej korporacji technologicznej

Moderator: adw. Zbigniew Drzewiecki, Partner Zarządzający (Drzewiecki Tomaszek)
Uczestnicy panelu: Paweł Jakubik, członek Zarządu (Microsoft Poland)
adw. dr Sabina Kubsik, Partner (Drzewiecki Tomaszek)
r. pr. Ewa Kurowska-Tober, Partner (DLA Piper)
adw. Radosław Nożykowski (Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy)
dyr. Katarzyna Piela, Client Director, Commercial Risk Solutions (AON Polska)
r. pr. Marcin Woroniecki, Corporate Counsel (Infosys Poland)

12:10-12:30 Przerwa

Panel III:

12:30 – 13:30 Czy środowisko prawnicze stanie się wreszcie cyfrowym? Covid-19 a paperless

• Raport Paperless 2020 w Polsce
• Czy środowisko sędziowskie dostrzegło wreszcie potrzebę cyfryzacji i komunikacji elektronicznej
• Jak zmienić notariat aby nadążył za współczesnym światem
• Rada Europy i jej rekomendacje w zakresie Paperless. Dlaczego w umowach międzynarodowych wybiera się w zakresie formy prawo innych państw niż polskie
• Paperless w Administracji. Niby dobrze wygląda, ale czy jesteśmy gotowi na pełny elektroniczny obieg dokumentów. Co zmieni ustawa o e-Doręczeniach?

Moderator: prof. UO dr hab. Dariusz Szostek (Szostek Bar)
Uczestnicy panelu: prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Iustitia
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, adwokat (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
dr hab. prof. UKSW Marek Świerczyński, adwokat (Kieszkowska Rutkowska Kolasiński)
Michał Tabor, ekspert Polskiej Izby Informatyki i Teleomunikacji
prof. dr hab. Fryderyk Zoll (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Osnabrück) 

Panel IV:

13.30–14:30 Cyberbezpieczeństwo jako składnik compliance oraz praktyki biznesowej

• Cyberbezpieczeństwo z punktu widzenia technicznego – wprowadzenie
• Na czym polegają i jak skategoryzować zagrożenia cybernetyczne dla przedsiębiorcy
• Wymogi prawne dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Krajowy system cyberbezpieczeństwa.
• Zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji z zakresu cyberbezpieczeństwa
• W jaki sposób można się obronić przed zagrożeniami – model wewnętrzny i zewnętrzny
• Konstruowanie umowy z zakresu świadczenia usług cyberbezpieczeństwa
• Spektakularne skutki braku zabezpieczeń cybernetycznych i ich badanie – informatyka śledcza
• Czy ochroni nas cyberpolisa?

Moderator: r. pr. Artur Piechocki, Partner Zarządzający (APLAW)
Uczestnicy panelu: dr Andrzej Bartosiewicz (Thales Polska)
r. pr. Łukasz Czynienik, Counsel (DLA Piper)
r. pr. Piotr Dynowski, Partner (Bird&Bird)
Tomasz Bukowski, Principal Security Consultant, (Chartered Standard Bank)
r. pr. Ireneusz Piecuch, Współzałożyciel i starszy wspólnik w Kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy


14:30-15:00 Przerwa

Panel V:

15.00–16:00 Nowe regulacje prawne w sektorze TMT w latach 2020/21 

• Platformy udostępniania wideo pod nadzorem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji 2020 
      -  dlaczego platformy udostępniania wideo zostały objęte regulacjami ustawy, która pierwotnie regulowała jedynie nadawców?
      -  które platformy będą podlegać pod regulację i nadzór KRRiT?
      -  jakie obowiązki zostaną nałożone na platformy?
      -  co czeka nas w przyszłości? Rozszerzenie regulacji na kolejnych dostawców?
      -  dalsze obowiązki nakładane na platformy udostępniania wideo?

• Nowe warunki świadczenia usług komunikacji elektronicznej w świetle Prawa komunikacji elektronicznej 
      -  nowe uprawnienia abonentów i konsumentów w zakresie usług komunikacji elektronicznej
      -  umowy o świadczenie usług komunikacji elektronicznej
      -  dostosowanie obowiązujących umów do nowych wymagań

• Nowe zasady prowadzenia działalności poprzez usługi pośrednictwa internetowego dla użytkowników biznesowych na gruncie Rozporządzenia 2019/1150

• Zmiany wynikające z dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790) – czyli o implementacji najbardziej kontrowersyjnej dyrektywy ostatnich lat 
      -  nowe prawa i obowiązki wydawców
      -  nowe reguły korzystania przez dostawców usług udostępniania treści online z treści chronionych
      -  wyzwania wynikające z implementacji

Moderator: r. pr. dr Aleksandra Auleytner, Partner (Domański Zakrzewski Palinka) 
Uczestnicy panelu: adw. Maciej Kubiak, Partner (Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy)
adw. Karol Laskowski, Partner (Dentons)
prof. dr hab. Stanisław Piątek (Uniwersytet Warszawski)
dr Magdalena Piech, dyrektor działu spraw regulacyjnych (Allegro)

Zakończenie

16.00–16.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji


r. pr. dr. Aleksandra Auleytner
r. pr. dr. Aleksandra Auleytner
Radca prawny, partner, Szef Działu IP/TMT w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.  Wykładowca na Wydziale Zarządzanie Uniwersytetu Warszawskiego, arbiter Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Autorka szeregu publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa UE. Rekomendowana przez w szeregu międzynarodowych rankingach prawniczych– m.in. Chambers & Partners, Legal 500, IP Stars i WTR 1000. Specjalizuje się w prawach na dobrach niematerialnych, prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, a także prawie nowych technologii oraz e-commerce. Doradza spółkom z branży technologicznej, w szczególności w zakresie umów wdrożeniowych i utrzymaniowych oraz innych umów typowych dla sektora IT, agencjom reklamowym, stacjom telewizyjnym, producentom odzieży i żywności, spółkom prowadzącym sklepy internetowe.
dr Andrzej Bartosiewicz
dr Andrzej Bartosiewicz
Thales Polska
Tomasz Bukowski
Tomasz Bukowski
Principal Security Consultant w Standard Chartered Bank. Absolwent Wydziału Fizyki na Politechnice Warszawskiej. Od kilkunastu lat zajmuje się kwestiami cyberbezpieczeństwa. Pracował dla m.in. CERT Polska w strukturach NASK oraz dla największych banków. Entuzjasta programowania Linux.
r. pr. Łukasz Czynienik
r. pr. Łukasz Czynienik
Counsel, Radca prawny - DLA PIPER Łukasz pracuje w warszawskim zespole prawa własności intelektualnej i nowych technologii (IPT). Na co dzień doradza klientom w zakresie prawnych aspektów technologii informatycznych (IT), outsourcingu, zaawansowanych technologii (w tym IoT, AI oraz blockchain), ochrony danych osobowych i prywatności, cyberbezpieczeństwa (m.in. Dyrektywa NIS i rekomendacje branżowe) oraz telekomunikacji. Specjalizuje się w doradztwie w ramach złożonych i wielojurysdykcyjnych projektów realizowanych w branżach regulowanych, takich jak media i telekomunikacja, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe. Łukasz doradza w przedmiocie strukturyzacji transakcji, przenoszenia, licencjonowania oraz zarządzania prawami własności intelektualnej a także wdrażania nowatorskich rozwiązań w ramach transformacji cyfrowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jest autorem i współautorem licznych artykułów poświęconych tematyce ochrony danych osobowych, prywatności oraz cyberbezpieczeństwa. Regularnie występuje na konferencjach, warsztatach i seminariach dotyczących zagadnień informatycznych i danych osobowych, w tym praktycznych aspektów bezpieczeństwa danych. Absolwent studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Letniej Szkoły Prawa IT, Downing College, Cambridge University.
adw. Zbigniew Drzewiecki
adw. Zbigniew Drzewiecki
Partner zarządzający kancelarii „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy"Adwokat - członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Założyciel i wspólnik „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” od roku 1992. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan oraz Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich. Wielokrotnie wybierany delegatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na Krajowy Zjazd Adwokatury. Przez szereg kadencji sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury oraz członek Wyższej Komisji Rewizyjnej Adwokatury. Wielokrotnie rekomendowany jako prawnik w dziedzinach nieruchomości oraz procesów sądowych, w tym przez „Rzeczpospolita”, „Forbes”, „Legal 500” oraz „Chambers & Partners”. W latach 2016-2018 nominowany przez „The Lawyer” do tytułu „European Managing Partner”. Współzałożyciel Fundacji „Prawo do Pomocy”, powołanej do niesienia pomocy młodym prawnikom dotkniętym poważnym uszczerbkiem na zdrowiu.
r. pr. Piotr Dynowski
r. pr. Piotr Dynowski
Partner (Bird&Bird). Jest partnerem współkierującym praktyką prawa własności intelektualnej i TMT.Kieruje zespołem doradzającym klientom w zakresie spraw dotyczących własności intelektualnej (prawo autorskie, znaki towarowe, wzory przemysłowe, patenty), mediów i reklamy, telekomunikacji i ecommerce oraz nieuczciwej konkurencji.Pomaga klientom w opracowywaniu kompleksowych strategii ochrony ich własności intelektualnej i tajemnicy przedsiębiorstwa. Reprezentuje ich w sporach z zakresu własności intelektualnej na wszystkich poziomach, w szczególności w sporach patentowych. Wspiera ich także w skomplikowanych transakcjach technologicznych.Doradza także w kwestia regulacyjnych, zwłaszcza w sektorze mediowym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym i gier hazardowych. Jest rekomendowany jako wiodący prawnik w zakresie własności intelektualnej i TMT przez Intellectual Asset Management Patent 1000, a także rankingi Legal 500, Chambers Global i Europe, World Trademark Review 1000 i Managing IP.Jest wykładowcą w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza w Warszawie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2005-2010 wykładał w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR.Jest ekspertem prawnym w zakresie własności intelektualnej i TMT przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.
Tomasz Grzegory
Tomasz Grzegory
Ojciec, mąż, prawnik, zawodowo związany ze startupami, np: obecnie w Google jako Legal Director CEE, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem prawnym spółki, na obszarze dziewiętnastu jurysdykcji w Europie Środkowej i Wschodniej. Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN, wykładowca na Akademii im. prof. Leona Koźmińskiego oraz w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie.W przeszłości, między innymi, wieloletni członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, członek Rady ds. Informatyzacji województwa Małopolskiego, ekspert prawny i współtwórca Grupy Prawnej – ciała eksperckiego działającego w ramach IAB Polska.  Od ponad osiemnastu lat zaangażowany w projekty związane kształtowaniem prawa nowych technologii.
r. pr. Mariusz Grzesiuk
r. pr. Mariusz Grzesiuk
Dyrektor Działu Prawnego Ringier Axel Springer Polska. Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył aplikację sądową oraz Studia podyplomowe Prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 1998 roku radca prawny.  Był wspólnikiem w kancelarii M. Furtek i Wspólnicy w Warszawie oraz kancelarii D. Dobkowski, związanej z KPMG Polska.  Specjalizuje się w prawie spółek i transakcji handlowych, prawie własności intelektualnej, mediów i ochrony danych osobowych oraz obsłudze przedsięwzięć z zakresu zaawansowanych technologii.  Brał udział w tworzeniu umów o wdrożenie głównych systemów informatycznych w PKO BP, PZU i PZU Życie oraz Poczcie Polskiej. Od 2011 roku Dyrektor Działu Prawnego spółki Onet S.A. (dawniej Grupa Onet.pl S.A.), od 2015 roku – po połączeniu RASP i Onet - wydawnictwa Ringier Axel Springer Polska.
Paweł Jakubik
Paweł Jakubik
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze /Management Board Member, Cloud & Digital Transformation Lead.Od stycznia 2018 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, członka zarządu w polskim oddziale Microsoft. Poprzednio w ramach polskiego Microsoft przez 4 lata prowadził Dział Usług i Konsultingu. Wspólnie z zespołem odpowiadał za doradztwo, wdrozenia i utrzymanie usług u największych klientów w sektorach: publicznym, bankowości i ubezpieczeń, enbergetycznym i przemysłowym oraz branżach takich jak sprzedaż, dystrybucja i produkcja. Wcześniej prowadził Dział Bankowości i Ubezpieczeń w Microsoft Enterprise – dziale, który zajmował się obsługą największych polskich banków i firm ubezpieczeniowych.Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe dzieli na dwa okresy: biznesowy i technologiczny. Przez pierwsze trzynaście lat kariery zawodowej organizował i prowadził sieci sprzedaży, działy szkoleń i marketingu w sektorze finansowym. W Gerling Polska Życie był Dyrektorem Sprzedaży. W Zurich TUnŻ odpowiadał za segment klienta korporacyjnego. Pełnił funkcje członka zarządu Inter Polska odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i szkolenia.Po przejściu z biznesu do IT w latach 2005-2009 kierował działem sprzedaży i marketingu w Software AG. Podczas fuzji z webMethods odpowiadał za obszar procesów biznesowych i middle ware.
adw. Xawery Konarski
adw. Xawery Konarski
Senior Partner (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy). Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W Kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacji (TMT), koordynując projekty realizowane w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert prawny brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT.Jest członkiem organizacji: IAPP, INPLP, ITechLaw oraz SABI-IOD.Na przestrzeni ostatnich 15  lat wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT i ochronie danych osobowych (m.in. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.
adw. Maciej Kubiak
adw. Maciej Kubiak
Wspólnik współkierujący praktyką IP/TMT w kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnych im. H. Grocjusza w Krakowie oraz arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA). Współautor m.in. Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck, 2016), Komentarza do prawa autorskiego (C.H. Beck, 2019) oraz twórca i redaktor naczelny „LSW IP Bloga” – nagrodzonego przez UPRP portalu dla branży kreatywnej i biznesu (lswipblog.pl). Rekomendowany przez renomowane międzynarodowe rankingi prawne – m.in. Chambers & Partners w dziedzinie technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) oraz własności intelektualnej (IP) i Legal 500 – w dziedzinie IP, TMT oraz rozwiązywania sporów (dispute resolution). Specjalizuje się w ochronie prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, a także w zakresie prawa mediów, filmowego i prasowego, IT i nowych technologii, reklamy i własności przemysłowej oraz ochrony dóbr osobistych. Konsultuje przedsięwzięcia związane z innowacjami, danymi osobowymi, nowymi technologiami i komercjalizacją badań naukowych, doradzał wielu producentom i mediom (w tym w międzynarodowych projektach koprodukcyjnych i transgranicznych projektach licencyjnych, projektach seriali premium dla międzynarodowych platform streemingowych oraz przy wejściu na polski rynek nowych brandów i nowych kanałów telewizyjnych), wydawnictwom muzycznym i książkowym, organizatorom koncertów, agencjom reklamowym, firmom IT czy domom mediowym.
adw. dr Sabina Kubsik
adw. dr Sabina Kubsik
Partner (Drzewiecki Tomaszek), adwokat, doktor nauk prawnych.Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała również na Queen Mary University of London, London School of Economics and Political Science oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym oraz prawie nowych technologii, a także w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, ze szczególnym uwzględnieniem arbitrażu międzynarodowego, posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie transakcji handlowych, w tym fuzji i przejęć, jak i w zakresie sporów handlowych, korporacyjnych oraz inwestycyjnych. Doradza podmiotom działającym w różnych sektorach gospodarki, w szczególności w sektorze energetycznym, budowlanym, finansowym oraz IT, jej praktyka obejmuje także doradztwo prawne przy realizowaniu projektów IT. Doradza zarówno start-upom, jak i firmom o ugruntowanej pozycji na rynku.
r. pr. Ewa Kurowska-Tober
r. pr. Ewa Kurowska-Tober
Partner kierująca praktyką IPT, Radca prawny – DLA PIPEREwa Kurowska-Tober jest prawnikiem z ponad 15-letnim doświadczeniem w doradzaniu w sprawach związanych z nowoczesnymi technologiami, w tym w zakresie prawa informatycznego i internetowego, umów dotyczących obliczeń w chmurze, e-handlu, nadawania i dystrybucji programów oraz umów licencji, wdrożeniowych oraz utrzymania systemów informatycznych.Specjalizuje się w branżach o wysokim poziomie regulacji, łącząc profesjonalne doświadczenie w zakresie umów handlowych z głęboką znajomością spraw regulacyjnych.Doradza wiodącym spółkom z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, mediów i technologii w zakresie prawa ochrony danych. Ewa jest również uznanym specjalistą w zakresie ochrony danych osobowych. Doradzała przy dużych globalnych programach zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności, transgranicznych transferach danych, politykach bezpieczeństwa danych i zgłaszania podejrzenia naruszenia ochrony danych. Obecnie doradza w szeregu projektów wdrożeniowych RODO, w tym prowadząc kompleksowe audyty, przygotowując dokumentację wymaganą przez nowe przepisy, doradzając w kwestiach przetwarzania danych w celach marketingowych. Ewa jest autorem i współautorem licznych artykułów poświęconych tematyce nowoczesnych technologii, ochrony danych osobowych, prywatności oraz cyberbezpieczeństwa, a także członkiem założycielem oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii oraz ekspertem Związku Banków Polskich w pracach przygotowujących Kodeks Dobrych Praktyk dotyczący RODO.
adw. Karol Laskowski
adw. Karol Laskowski
Partner w warszawskiej kancelarii Dentons, jest szefem Praktyki Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Komunikacji.Zajmuje się głównie zagadnieniami z obszaru prawa mediów i telekomunikacji. Od samego początku swojej kariery doradzał największym nadawcom telewizyjnym, operatorom sieci satelitarnych i kablowych, wydawcom muzycznym, operatorom telekomów i producentom filmowym. Reprezentuje liczne zagraniczne spółki prowadzące działalność w Polsce innych krajach Europy środkowej i Wschodniej. Swoje usługi świadczy w związku z szeroką gamą przedsięwzięć z zakresu m.in. własności intelektualnej, zbiorowego zarządzania prawami, prawa sportowego, hazardu, fuzji i przejęć, oraz przestrzegania prawa mediów i telekomunikacji.
SSO prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz
SSO prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego.
adw. Radosław Nożykowski
adw. Radosław Nożykowski
Adwokat i członek zespołu IP Tech w warszawskim biurze kancelarii Baker McKenzie. Ekspert w zakresie prawa karnego i compliance, w szczególności w sektorze technologicznym oraz farmaceutycznym. Koncentruje się przede wszystkim na doradztwie w zakresie przepisów i postępowań antykorupcyjnych oraz przestępstw „białych kołnierzyków”. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa procesowego, przepisów antykorupcyjnych oraz przeprowadzania dochodzeń wewnętrznych w spółkach. Podczas swej dotychczasowej praktyki zawodowej brał także udział w szeregu transakcji wdrożeniowych, przeprowadzonych przez wiodące przedsiębiorstwa z branży informatycznej w Polsce, w szczególności uczestnicząc w negocjacjach. Rekomendowany przez międzynarodowe rankingi Chambers Europe oraz Legal 500 w dziedzinie prawa nowych technologii (TMT).
prof. dr hab. Stanisław Piątek
prof. dr hab. Stanisław Piątek
Profesor Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada publiczne prawo gospodarcze. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych telekomunikacji i mediów elektronicznych. Współpracuje z administracją, operatorami telekomunikacyjnymi, nadawcami telewizyjnymi i dostawcami usług internetowych w sprawach regulacyjnych, ochrony danych oraz wdrażania nowych usług. Autor artykułów i komentarzy w zakresie prawa telekomunikacyjnego, radiofonii i telewizji oraz usług internetowych
dr Magdalena Piech
dr Magdalena Piech
Head of Regulatory Affairs w Allegro.pl., Przewodnicząca European Tech Alliance. W Allegro od lipca 2017 r. Odpowiada za analizę projektów legislacyjnych pod kątem ich wpływu na rozwój handlu elektronicznego i gospodarki cyfrowej. Od 2018 roku Chair the European Tech Alliance, organizacji zrzeszającej wiodące europejskie firmy technologiczne. Doktor Nauk Prawnych, Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Warszawskim i na Université de Strasbourg. Ekspert w dziedzinie regulacji dotyczących gospodarki cyfrowej, m.in. prawa ochrony danych osobowych, ochrony konsumentów i handlu elektronicznego.  
r. pr. Artur Piechocki
r. pr. Artur Piechocki
Założyciel kancelarii APLAW. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawie technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), ochronie danych i prywatności oraz cyberbezpieczeństwie. Posiada 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu audytów prawnych i doradztwie prawnym na rzecz spółek polskich i międzynarodowych, głównie z sektora IT, telekomunikacji i mediów. Przez wiele lat pracował jako Doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr w Polsce i w organizacjach międzynarodowych.Ekspert Ministerstwa Cyfryzacji w pracach legislacyjnych Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy oraz Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa. Współzałożyciel Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), którego pracom przewodniczył, a obecnie jest członkiem jego Rady, oraz współtwórca orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG).Jest ekspertem Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie doradztwa regulacyjnego, ochrony prywatności i danych osobowych. Współpracuje również z Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), a w przeszłości Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR). Był także uczestnikiem spotkań Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU). Jest członkiem International Association of Privacy Professionals (IAPP) oraz Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Wykładowca w Szkole IT/TMT Centrum IP im. H. Grocjusza w Warszawie.Pełni rolę Chapter Chair na rynek polski z ramienia PrivacyConnect.Prelegent podczas wielu konferencji dotyczących ochrony danych osobowych i RODO oraz cyberbezpieczeństwa. Autor kilkuset artykułów prasowych na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Magazynu ODO Ochrona Danych Osobowych i innych. Współautor książki „Domeny internetowe. Teoria i praktyka” wydanej przez Wolters Kluwer w 2020 r.Prawnik rekomendowany przez Media Law International w 2017, 2018, 2019 i 2020 r. w dziedzinie prawa mediów, telekomunikacji i Internetu. Otrzymał także wyróżnienie od Legal 500 EMEA w obszarze TMT w 2018, 2019 i 2020 r.
r. pr. Ireneusz Piecuch
r. pr. Ireneusz Piecuch
Radca prawny, współzałożyciel i starszy wspólnik w Kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy Domański Zakrzewski Palinka.  Przez 14 lat zbierał doświadczenie prawne i biznesowe w IBM w Polsce, regionie CEE i na Bliskim Wschodzie. Członek Zarządu Grupy TP S.A. (obecnie Orange) oraz wiceprezes Poczty Polskiej.  Przez prawie 8 lat wspólnik w globalnej kancelarii CMS (m.in. jako lider obszaru TMT w CEE oraz współlider globalnej praktyki telekomunikacyjnej). Specjalizuje się w prawie spółek, prawie nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem umów IT, zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem i prawem komunikacji elektronicznej . W DGTL kieruje praktyką M&A oraz Praktyką Prawa Nowych Technologii. Autor wielu publikacji na tematy prawno-biznesowe.
Katarzyna Piela
Katarzyna Piela
Dyrektor ds. Klienta Strategicznego, Aon Polska. Posiada 20-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Licencja brokera ubezpieczeniowego od 1996 r. W swojej karierze pracowała m.in. jako broker w Marsh Polska Sp. z o.o., swoje doświadczenie wykorzystywała także jako doradca ds. likwidacji szkód. Od 2009 r. w Aon Polska Sp. z o.o. Odpowiada za  przygotowywanie, aranżację i obsługę programów ubezpieczeniowych dla największych instytucji w Polsce z uwzględnieniem linii D&O, Crime, OC zawodowej instytucji finansowej  oraz Cyber. Posiada licencję brokera reasekuracyjnego.  Jest liderem praktyki ubezpieczeń cybernetycznych. 
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga
Doktor habilitowany, adwokat, wykładowca akademicki, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierujący zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”, przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w problematyce ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, e-administracji, a także postępowania administracyjnego. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym zakresie. Uczestniczył w pracach organów doradczych specjalizujących się w cyfryzacji i ochronie danych osobowych: wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IV kadencja GIODO) oraz członek: Rady do Spraw Cyfryzacji Ministra Cyfryzacji (I kadencja), Rady Informatyzacji Ministra Administracji i Cyfryzacji (IV kadencja) oraz Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych. W 2020 r. otrzymał doroczną Nagrodę im. Michała Serzyckiego, przyznawaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Indywidualnie rekomendowany w rankingu Legal500 EMEA 2020 Poland (Data privacy & data protection). 
adw. Maciej Ślusarek
adw. Maciej Ślusarek
Adwokat, wspólnik LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy, członek Rady Adwokackiej w Warszawie, przewodniczący Komisji ds. Etyki przy ORA. Zajmuje się prawem mediów i własności intelektualnej, pracuje dla przemysłu kreatywnego. Prowadzi liczne spory sądowe, występuje jako arbiter w stałych sądach polubownych, w tym w ramach sądu arbitrażowego rynku audiowizualnego.
r. pr. Mikołaj Sowiński
r. pr. Mikołaj Sowiński
Radca prawny związany z kancelarią Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S) od 1996 roku. Od 2007 roku jest parterem w SK&S kierującym działem IT i nowych technologii. Doradca m.in. międzynarodowej organizacji Business Software Alliance skupiającej czołowych producentów programów komputerowych na świecie, dla której prowadzi szeroko rozumiane działania zmierzające do ochrony praw autorskich do oprogramowania komputerowego. Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Assera w Hadze. Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie prawa autorskiego.
dr hab. prof. UKSW Marek Świerczyński
dr hab. prof. UKSW Marek Świerczyński
Adwokat - konsultant Rady Europy w zakresie dowodów elektronicznych i cyfryzacji sądownictwa. Przewodniczący zespołu ds. prawa właściwego dla sztucznej inteligencji w Wirtualnej Katedrze Prawa i Etyki. Of counsel w Kancelarii Prawnej Kieszkowska Rutkowska Kolasiński i profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych UKSW.
prof. UO dr hab. Dariusz Szostek
prof. UO dr hab. Dariusz Szostek
Radca prawny, partner zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny WPiA Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach; współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym aspektach prawnych handlu elektronicznego i prawie konsumenckim. Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi wykłady i szkolenia był członkiem zespołów eksperckich w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Michał Tabor
Michał Tabor
Od 2002 roku zajmuje się bezpieczeństwem informacji, wdrażaniem mechanizmów podpisu elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz budowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego, dokumentu elektronicznego, identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania funkcjonujących w Polsce i Europie. Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, członek komitetu technicznego ESI ETSI, ekspert ENISA. Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zarządu Obserwatorium.biz.
adw. dr Piotr Wasilewski
adw. dr Piotr Wasilewski
Specjalizuje się prawie mediów i reklamy (w tym w szczególności w zakresie mediów elektronicznych), prawie nowych technologii oraz prawie własności intelektualnej, prowadząc kompleksową działalność doradczą, jak i prowadząc spory sądowe, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych w Internecie. W Kancelarii odpowiada za praktykę Media Communication & Entertainment. Członek założyciel Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, członek Zespołu Esport przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Stały doradca Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. W latach 2005–2006 koordynator prawny ruchu Creative Commons Polska. Prelegent na konferencjach w Polsce i za granicą, trener specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej i szeroko rozumianego prawa Internetu, wykładowca studiów podyplomowych (Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Nauk). Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii: Open Content. Zagadnienia prawne oraz Wolność prasowej wypowiedzi satyrycznej. Studium cywilistyczne na tle porównawczym. Adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu własności intelektualnej. 
r. pr. Marcin Woroniecki
r. pr. Marcin Woroniecki
Corporate Lawyer, EMEA Employment Team w Infosys Poland. Prawnik z ponad 19-letnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył m.in. kurs prawa europejskiego, międzynarodowego handlu i businessu oraz porównawczego prawa konstytucyjnego The Catholic University of America The Collumbus School of Law. Orzekał w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia, Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w zakresie sporów sądowych i doradztwa z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Pracował jako konsultant w wielu międzynarodowych firmach prawniczych w Londynie, w tym m.in. Morgan Lewis&Bockius LLP, Fasken Martineau LLP, Fladgate LLP, Fried Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP. Członek  założyciel Stowarzyszenia Prawa Pracy, członek British Polish Law Association, polecany jako jeden z wiodących prawników z zakresu prawa pracy w Polsce w rankingu Chambers and Partners 2013 i 2014.
prof. dr hab. Fryderyk Zoll
prof. dr hab. Fryderyk Zoll
Profesor nauk prawnych, doktor honoris causa Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu, Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, European Legal Studies Institute, Uniwersytet Osnabrück, zajmuje się europejskim prawem prywatnym, zwłaszcza w zakresie umowy sprzedaży, ochrony konsumenta, nowoczesnych technologii.
Godziny konferencji online: 9:45-16:15

Zapisy trwają do 25 października 2020 r., do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Brak wolnych miejsc!

Zapisy na szkolenie zostały zakończone
Sprawdź aktualne szkolenia:
Przed aplikacją Dla aplikantów Dla praktyków
Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.