Szkolenie online

Egzamin wstępny na aplikację komorniczą 2021. Kurs majowy

Kurs rozszerzony online. 91 godzin zegarowych intensywnej nauki


Zapisy zakończone

Kompleksowy i wygodny Trening Online, dzięki któremu doskonale przygotujesz się do egzaminu bez konieczności wychodzenia z domu!

W ramach kursu otrzymasz pełen pakiet narzędzi do nauki:


Kurs
online

Testy
online

Pakiet
książek
Wiemy czego potrzebujesz, aby zdać egzamin wstępny na aplikację komorniczą! 

Odpowiadamy na Twoje prawdziwe potrzeby, zapewniając Ci maksymalnie praktyczny program, który opracowaliśmy w oparciu o doświadczenie osób, które taki egzamin mają już za sobą oraz tych, którzy egzaminy oceniają. Kurs kończy się egzaminem próbnym, sprawdzającym wiedzę uczestników zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wraz z kursem online dostaniesz od nas dodatkowe narzędzia, których potrzebujesz do pełnej nauki przed egzaminem!

Kurs
Na naszym kursie online powtórzysz materiał wymagany na egzaminie oraz utrwalisz wiedzę zdobytą podczas studiów. Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane specjalnie dla osób przygotowujących się do aplikacji komorniczej bez konieczności dojazdów na salę wykładową. Kurs kończy się egzaminem próbnym, sprawdzającym wiedzę uczestników zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Testy online i pakiet publikacji
Oprócz kursu zapewniamy ci pakiet narzędzi do samodzielnej nauki i powtarzania w domu pomiędzy zajęciami online.
Po zajęciach w ramach kursu będziesz mógł samodzielnie uczyć się dzięki publikacjom, które od nas dostaniesz, a także powtarzać materiał dzięki dostępowi do bazy testów online zawierającej ponad 10.000 pytań!


Nasz kurs online jest doskonale dopasowany do Twoich potrzeb. Jest wygodną formą nauki, a przy tym zachowuje najwyższe standardy skuteczności. 
Zamień wątpliwości w pewność. Zapisz się na kurs i zwiększ swoje szanse na zdanie egzaminu.


Co wyróżnia kurs online organizowany przez Wydawnictwo C.H.Beck?


 • Najwyższy poziom merytoryczny - wykładowcami są doświadczeni zawodowo i cenieni w środowisku prawniczym praktycy - sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy organów państwowych i autorzy współpracujący z Wydawnictwem. Poprzez połączenie doświadczenia Wydawnictwa oraz wykładowców zapewniamy Ci najwyższy poziom merytoryczny. 28 lat na polskim rynku prawniczym gwarantuje najwyższy poziom zajęć!
 • Doświadczenie - ponad 1600 zadowolonych kursantów na dotychczasowych 32. edycjach oraz grono wybitnych prowadzących pozwoliło nam przygotować unikalną na rynku ofertę dedykowaną przyszłym aplikantom.
 • Bonusy - każdy uczestnik kursu oprócz kompletu materiałów dostanie gwarantowane bonusy - pakiet narzędzi do samodzielnej nauki. Kurs wraz z bonusami to recepta na zdany egzamin! W skład bonusów wchodzi: pakiet publikacji przydatnych do nauki, dostęp do testów prawniczych testy-prawnicze.pl, 15% rabatu na zakupy w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck oraz dostęp do Systemu Legalis. Więcej szczegółów w zakładce „Cena i bonusy”.


Najlepsza rekomendacja to zadowoleni uczestnicy. Przeszkoliliśmy już ponad 1600 uczestników, 

spośród których 93% uzyskało pozytywny wynik na egzaminie!Kurs online przygotowujący do egzaminu wstępnego na aplikacje 2021 gwarantuje:


 • sprawdzoną, nowoczesną formułę online przygotowaną w oparciu o wymogi egzaminu MS: ćwiczenia (testy, zdania do uzupełnienie, prawda/fałsz i inne), porównanie instytucji, najważniejsze terminy, przebieg postępowań,
 • poznanie najskuteczniejszych metod rozwiązywania testów oraz budowy podchwytliwych pytań, sprawiających zazwyczaj najwięcej trudności podczas egzaminu,
 • rozwiązywanie testów z ubiegłych lat,: sprawdzenie wiedzy uczestników na egzaminie próbnym przeprowadzonym zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • egzamin próbny: sprawdzenie wiedzy uczestników na egzaminie próbnym przeprowadzonym zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • zdobycie praktycznej wiedzy o przebiegu egzaminu: procedury kwalifikacyjnej, dotychczasowego zakresu pytań na egzaminach, przebiegu poszczególnych aplikacji, wykonywania danych zawodów prawniczych,
 • nowatorską formułę kursu - skupienie się na ustawach obowiązujących na egzaminie, bez straty czasu na zbędne wykłady teoretyczne czy komentowanie przepisów,
 • możliwość zadawania pytań prowadzącym.
 • warsztatową formułę szkolenia, dzięki której efektywnie wykorzystasz każdą minutę. Kameralne grupy gwarantują praktyczny wymiar szkolenia i tworzą okazję do aktywnej nauki. Podczas takich warsztatów natychmiast zweryfikujesz swoją wiedzę, wykorzystasz ją od razu w ćwiczeniach, wyeliminujesz błędy i zyskasz pewność przed egzaminem.

Przygotowaliśmy wygodny i bezpieczny program odpowiadający Twoim prawdziwym potrzebom!


Egzamin próbny

Kurs kończy się symulacją egzaminu, przeprowadzonym testem, sprawdzającym wiedzę uczestników zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Sprawdź się w warunkach egzaminacyjnych!


Zakres godzinowy i merytoryczny kursu

Kurs podzielony został na bloki tematyczne dostosowane do przedstawionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny:

-  91 godzin zegarowych: aplikacja komornicza:

 • Prawo i postępowanie cywilne – 38 godz., 
 • Prawo gospodarcze – 18 godz., 
 • Prawo karne – 8 godz.,
 • Prawo i postępowanie administracyjne  – 10 godz., 
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – 6 godz.,
 • Prawo konstytucyjne – 4 godz.,
 • Prawo europejskie –  4 godz.,  
 • Test  i zakończenie – 2 godz.,
 • Wstęp, opis i analiza wyników egzaminów z lat ubiegłych  – 1 godz.

Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji zakresu merytorycznego po opublikowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości szczegółowego wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikacje w 2021 r. 

Platforma kursów – wszystkie informacje o kursie w jednym miejscu!

Uczestnicy kursu dostaną dostęp do Platformy Beck Akademia. Jest to specjalnie stworzona strefa, która w wygodny sposób ułatwi naukę i uczestnictwo w zakupionym kursie. 

Platforma Beck Akademia to:

 • Kompleksowe informacje o kursie w jednym miejscu
 • Szybki dostęp do zajęć online
 • Bieżące aktualności dla kursantów
 • Wygodne pobieranie materiałów
 • Certyfikat i bonusy dla uczestników
 • Stały kontakt z opiekunem grupy

Zaloguj się i korzystaj wygodnie w trakcie szkolenia!

Dostęp do Platformy zostanie wysłany wraz z mailem powitalnym najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem kursu. Kurs online - edycja majowa: 15.05 - 04.07.2021 r.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 17:00.

Harmonogram zajęć - daty zjazdów:

1.  15-16.05.2021 r.
2.  22-23.05.2021 r.
3.  29-30.05.2021 r.
4.  12-13.06.2021 r.
5.  19-20.06.2021 r.
6.  26-27.06.2021 r.
7.  03-04.07.2021 r. 

Szczegółowy harmonogram zajęć: 
Pobierz harmonogram w wersji PDF >>>

Zakres tematyczny kursu:


Prawo i postępowanie cywilne 
1.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
2.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
3.Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
4.Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 
5.Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, 
6.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
7.Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, 
8.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
9.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, 

Prawo i postępowanie karne
1.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Prawo i postępowanie administracyjne  
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
2.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
3.Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
4.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
5.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
6.Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
7.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
8.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 
Prawo konstytucyjne 
1.Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
2.Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,
3.Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
4.ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 
Prawo gospodarcze 
1.Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,
2.Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
3.Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
4.Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
5.Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
6.Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
7.Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 
1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
2.Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 
3.Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 
Prawo Unii Europejskiej  
1.Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
2.Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.

Test

Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji zakresu merytorycznego po opublikowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości szczegółowego wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikacje w 2021 r. 


Wraz z Kursem Online dostaniesz od nas dodatkowe narzędzia, których potrzebujesz do kompleksowej nauki przed egzaminem


Kurs
online

Testy
online

Pakiet
książekZapewniamy ci najwyżej jakości kurs oparty na autorskim programie, oraz pakiet narzędzi do samodzielnej nauki i powtarzania w domu.  
Po zajęciach w ramach kursu online będziesz mógł samodzielnie uczyć się dzięki publikacjom, które od nas dostaniesz, 
a także powtarzać materiał dzięki dostępowi do bazy testów online zawierającej ponad 10.000 pytań

Kurs wraz z bonusami to recepta na zdany egzamin!

Każdy kursant otrzyma:

 • Kompleksowy pakiet książek niezbędnych w przygotowaniach do egzaminu:


•  Zbiór testów dostosowany do aplikacji komorniczej autorstwa Mariusza Stepaniuka,
•  opracowanie "Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce" Anety Heliosz.

Kursanci otrzymają wydania wszystkich publikacji aktualne na dzień rozpoczęcia kursu.

 • Dostęp do testów online www.testy-prawnicze.pl do dnia egzaminu.
  Kursant ma prawo wybrać jeden z pięciu pakietów pytań przygotowujących do egzaminu na aplikację: adwokacką, radcowską, notarialną, komorniczą lub sędziowską i prokuratorską. W segmencie znajduje się ponad 10 000 pytań zawierających trzy warianty odpowiedzi, a także aktualną podstawę prawną. Testy kończą się egzaminem próbnym składającym się ze 150 pytań.
            Ucz się, ćwicz, powtarzaj!


            Niezbędna wiedza na wyciągnięcie ręki!


         Sam wybierasz, których pomocy naukowych potrzebujesz!


* Kod rabatowy obniży wartość Twojego zamówienia na ksiegarnia.beck.pl o 15% od ceny katalogowej. Kod nie obejmuje prenumerat czasopism i pakietów. 

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik kursu otrzyma obszerny komplet materiałów sporządzonych przez ekspertów o różnej praktyce zawodowej (sędziowie, radcy prawni, adwokaci) przekazanych drogą elektroniczną (prezentacje multimedialne, tabele porównawcze).


Możesz zapłacić w ratach 0%!

Za szkolenie możesz zapłacić w nawet 4 ratach, bez żadnych dodatkowych opłat. Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do Twoich preferencji.
Wystawiamy faktury VAT. 


Lubisz oszczędzać? Poleć nas znajomym!

Za każde polecenie naszego kursu skutkujące dodatkowym zgłoszeniem zwrócimy Ci 100 zł! 
Nazwisko i imię osoby polecającej należy wpisać w polu "Pytania, uwagi do organizatora" w formularzu zgłoszeniowym.*


Uwaga!
*Nie ma możliwości uzyskania bonifikaty w przypadku polecenia się wzajemnie dwóch lub więcej osób. W przypadku zapisu trzech lub więcej osób z jednego polecenia prosimy o kontakt tel: (22) 33 77 650

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych, lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość przeniesienia wpłaty na inny termin tego szkolenia lub na inne szkolenie lub zwrotu wpłaty.


dr Joanna Ablewicz
dr Joanna Ablewicz
Dr Joanna Ablewicz, wykładowca akademicki, autorka publikacji z prawa gospodarczego oraz pozycji dla aplikantów (testy, kazusy, plansze). Wydawca Literatury Akademickiej Wydawnictwa C.H.Beck.
SSR dr Piotr Gensikowski
SSR dr Piotr Gensikowski
Sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu (II Wydział Karny); autor ponad 40 glos i artykułów z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń opublikowanych m.in. w: „Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, „Gdańskich Studiach Prawniczych”, „Orzecznictwie Sądów Polskich”, „Państwie i Prawie”, „Palestrze”, „Prokuraturze i Prawie”, „Przeglądzie Sądowym”, „Wojskowym Przeglądzie Prawniczym”; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
adw. Stefan Jaworski
adw. Stefan Jaworski
Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie od 1992 roku. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Od 1995 roku do 2004 roku adwokat współpracujący z Kancelarią Hogan & Hartson w Warszawie. Obecnie prowadzi swoją kancelarię adwokacką. Prowadzi wykłady i kolokwia dla aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a także szkolenia organizowane przez Wydawnictwo C.H.Beck dla studentów i aplikantów. Publikuje artykuły w Wydawnictwie C.H.Beck. Jest autorem książki "Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism" i współautorem pozycji "Egzaminy prawnicze akta kazusy opinie".
r. pr. Marcin Józefiak
r. pr. Marcin Józefiak
Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek OIRP w Poznaniu oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w latach 2007-2017. Były pracownik Izby Skarbowej w Poznaniu, trener z zakresu VAT, kurator dla osób fizycznych i prawnych. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego i farmaceutycznego, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw administracyjnych, w tym podatkowych, spraw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz obsługi prawnej organów jednostek Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego i ich związków. Reprezentuje spółki o kapitale zakładowym ponad 1mld PLN w zakresie postępowań podlegających pod ustawę PZP.
SSO Grzegorz Karaś
SSO Grzegorz Karaś
Sędzią sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
r. pr. Adam Malinowski
r. pr. Adam Malinowski
Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca KSAP. Specjalizuje się w prawie cywilnym, administracyjnym i prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowych. Jest autorem i współautorem licznych artykułów i kilkunastu książek. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię radcowską w Warszawie.
adw. dr Mariusz Olężałek
adw. dr Mariusz Olężałek
Adwokat, Dziekan Prawa i Administracji oraz Prorektor ds. Kształcenia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, doktor nauk prawnych o podwójnej specjalności – prawo karne i postępowanie karne. Specjalista z zakresu procesu karnego, prawa karnego materialnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia, a także praw człowieka i organizacji oraz zasad funkcjonowania organów ochrony prawnej, jak również zawodów prawniczych (przykładowo w „Monitorze Prawniczym” czy też „Palestrze”). Autor wielu publikacji naukowych – w tym opracowań praktycznych dla adwokatów, radców prawnych i aplikantów adwokackich oraz radcowskich, jak np. „Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych” Wydawnictwa C.H.Beck. W swojej praktyce zawodowej i naukowej specjalizuje się także w prawie oraz postępowaniu cywilnym, prawie europejskim i konstytucyjnym, jak również w sprawach z zakresu prawa pracy. Laureat nagrody specjalnej w konkursie „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2018”. Prowadzi zajęcia w ramach szkoleń dla aplikantów adwokackich przy ORA w Łodzi oraz Kancelarię Adwokacką w Łodzi.
r. pr. dr Anna Pudło - Jaremek
r. pr. dr Anna Pudło - Jaremek
Radca prawny w OIRP w Warszawie, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w tracie pracy m.in. w Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Senatu RP oraz w Parlamencie Europejskim. Od 2009 r. pracuje w Trybunale Konstytucyjnym jako analityk orzecznictwa. Autorka ponad 60 publikacji z zakresu prawa UE (gospodarczego i instytucjonalnego), prawa konstytucyjnego porównawczego oraz prawa międzynarodowego publicznego. Wykłada m.in. prawo gospodarcze UE, ochronę praw podstawowych w UE oraz prawo UE.
r. pr. Emilia Rucińska-Sech
r. pr. Emilia Rucińska-Sech
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła Studia Podyplomowe – Zarządzanie Projektem na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2007-2018 redaktor Komentarzy Online w Wydawnictwie C.H.Beck i redaktor prowadzący kwartalnik "ADR. Arbitraż i Mediacja". W 2017 r. ukończyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie, od 2018 r. jest radcą prawnym w olsztyńskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego, zaangażowana w działalność szkoleniową.
Zajęcia online odbywają w soboty i w niedziele w godzinach: 9.00-17.00

Zapisy trwają do 14 maja 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do poszczególnych zajęć online zostaną przesłane na Państwa adres e-mail około dwie godziny przed startem wykładów w danym dniu zajęć.

Terminy zajęć online:

1.  15-16.05.2021 r.
2.  22-23.05.2021 r.
3.  29-30.05.2021 r.
4.  12-13.06.2021 r.
5.  19-20.06.2021 r.
6.  26-27.06.2021 r.
7.  03-04.07.2021 r. 

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.Formularz zapisu na szkolenie

Brak wolnych miejsc!

Zapisy na szkolenie zostały zakończone
Sprawdź aktualne szkolenia:
Przed aplikacją Dla aplikantów Dla praktyków
Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.