Szkolenie online

Prawo restrukturyzacyjne 2021 w praktyce. Z uwzględnieniem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Bogate możliwości stworzone dla przedsiębiorców i wyzwanie dla prawników!


TERMIN:
19 stycznia 2021 11:00-15:00
CENA:
549,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 19 stycznia 2021 r.   -   Godzina: 11:00-15:00   -   Prelegent: SSR Cezary Zalewski

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo upadłościowe
Od czasu wejścia w życie - z dniem 1.1.2016 r. - ustawy Prawo restrukturyzacyjne liczba postępowań restrukturyzacyjnych z roku na rok rośnie. W 2020 r. prowadzono kilkaset postępowań restrukturyzacyjnych, wśród których większość stanowią przyspieszone postępowania układowe, których popularność wciąż rośnie. Nie zabrakło również prowadzonych postępowań sanacyjnych ujawniających w pełnej gamie trudności z restrukturyzacją przedsiębiorstw. Skutki pandemii uwydatniły wady i zalety poszczególnych rozwiązań, co legło u podstaw najnowszych zmian.


Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest pokazanie problemów (na rzeczywistych przykładach postępowań restrukturyzacyjnych), które ujawniły się w dotychczasowej praktyce przy uwzględnieniu ostatnich zmian legislacyjnych, w tym wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

W trakcie szkolenia zostaną omówione: 

 • Podstawy otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych wraz z przedstawieniem orzecznictwa w tym zakresie.
 • Przykładowe, rzeczywiście złożone wnioski restrukturyzacyjne, przebieg postępowań i zapadłe rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach.
 • Skutki otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych dla zawartych umów oraz wpływ na inne postępowania sądowe.
 • Najczęstsze błędy doradców restrukturyzacyjnych stwierdzone w konkretnych postępowaniach.
 • Praktyka tworzenia spisów wierzytelności oraz spisów wierzytelności spornych.
 • Praktyka zawierania układu ze szczególnym uwzględnieniem celowości podziału na grupy wierzycieli oraz zawierania układu częściowego.
 • Uprawnienia i możliwości wierzycieli, które umożliwiają znaczące podniesienie skuteczności egzekucji wierzytelności.
 • Procedury restrukturyzacyjne z podkreśleniem praktycznych możliwości wykorzystania każdej z nich.
 • Sposób wykorzystania w praktyce instrumentów sanacyjnych.
 • Pomoc publiczna jako element restrukturyzacji z udziałem podmiotów publicznoprawnych.
 • Skutki zawarcia układu oraz uprawnienia uczestników w toku jego wykonywania.
 • Podstawy umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym a upadłościowym. 

Kto powinien wziąć udział 

Adwokaci i radcowie prawni, syndycy, doradcy restrukturyzacyjni; specjaliści pracujący w bankach i instytucjach finansowych, a także w instytucjach publicznoprawnych (w szczególności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędach skarbowych) zajmujący się trudnymi wierzytelnościami, restrukturyzacją i upadłościami oraz przedsiębiorcy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSR Cezary Zalewski - Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Godziny szkolenia online: 11:00-15:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:


1. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wraz z przedstawieniem przykładów konkretnych spraw, w których sąd odmówił otwarcia postępowania.

2. Analiza konkretnej sprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu po samodzielnym zbieraniu głosów.

3. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego – przykłady ze wskazaniem najczęstszych błędów i trudności występujących w konkretnych sprawach.

4. Postępowanie układowe w praktyce.

5. Postępowanie sanacyjne:
○ zarząd własny dłużnika w postępowaniu sanacyjnym,  
○ spis wierzytelności – błędy i wątpliwości ujawnione w praktyce,
○ plan restrukturyzacyjny – omówienie przykładów konkretnych planów i procedury jego zatwierdzania,
○ rada wierzycieli:
• wątpliwości prawne na etapie powoływania rady,
• omówienie przykładowych zapisów regulaminu ,
• podstawy uchylania uchwał ze wskazaniem przykładowych orzeczeń, 
• praktyka współpracy z innymi organami postępowania,
○ wdrażanie działań sanacyjnych: 
• bezskuteczność czynności prawnych,
• odstąpienie od umów wzajemnych,
• sprzedaż składników majątkowych ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej.

6. Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego – podstawy teoretyczne i orzecznictwo sądów.

7. Relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym  a upadłościowym:
○ pierwszeństwo rozpoznawania wniosku o otwarcie postępowania w praktyce sądów,
○ uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości – przykłady konkretnych spraw i zapadłych  orzeczeń.Szkolenie online podzielone zostanie na cztery części obejmujące: wykład z możliwością zadawania pytań oraz przerwę

11:00-12:00 – I część (wykład, zadawanie pytań, 5-minutowa przerwa)
11:00-13:00 – II część (wykład, zadawanie pytań, 15-minutowa przerwa)
13:15-14:00 – III część (wykład, zadawanie pytań, 5-minutowa przerwa)
14:00-15:00 – IV część (wykład, zadawanie pytań, podsumowanie)

SSR Cezary Zalewski
SSR Cezary Zalewski
Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. Od listopada 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego, w latach: 2003– obecnie– Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego– komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu;w latach 2011- 2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1– 4 sesji w miesiącu;posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uczelnię Łazarskiego (studia podyplomowe), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe), Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, C.H.Beck, Business Options s.c., Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej;opracowywał jako uczestnik konsorcjum casebooki w ramach realizacji projektu pn. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych- case management” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.
Godziny szkolenia online: 11:00-15:00.

Zapisy trwają do 18 stycznia 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Szkolenie online podzielone zostanie na cztery części obejmujące: wykład z możliwością zadawania pytań oraz przerwę

11:00-12:00 – I część (wykład, zadawanie pytań, 5-minutowa przerwa)
11:00-13:00 – II część (wykład, zadawanie pytań, 15-minutowa przerwa)
13:15-14:00 – III część (wykład, zadawanie pytań, 5-minutowa przerwa)
14:00-15:00 – IV część (wykład, zadawanie pytań, podsumowanie)

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Prawo restrukturyzacyjne 2021 w praktyce. Z uwzględnieniem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Miejsce i termin: Szkolenie online, 19 stycznia 2021 11:00-15:00
Cena: 549,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Prowadzenie na wysokim poziomie.
Martyna
Doskonale przygotowany pod względem praktycznym prowadzący.
Marcin
Szkolenie bardzo potrzebne, prowadzone bardzo profesjonalnie z ogromną znajomością tematu.
Małgorzata