Szkolenie online

Świadczenia złożone w VAT 2021

Omówienie najważniejszych problemów w kontekście opodatkowania świadczeń złożonych oraz zestawów podatkiem od towarów i usług


TERMIN:
17 marca 2021 10:00-16:00
CENA:
699,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 17 marca
 2021 r.   -   Godzina: 10:00-16:00   -   dr Jacek Matarewicz
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Podatki wersja Premium

Na szkoleniu poznasz najważniejsze pojęcia oraz zasady związane z opodatkowaniem świadczeń złożonych oraz zestawów podatkiem od towarów i usług, tj. m.in. kiedy usługa/towar ma charakter dominujący w odniesieniu do poszczególnych świadczeń, kiedy można je traktować jako świadczenie złożone, jakie stawki VAT i jaką kalkulację wynagrodzenia należy przyjąć w przypadku opodatkowania zestawów. Podczas szkolenia omówione zostaną również najnowsze interpretacje i orzeczenia dotyczące ww. problematyki w obszarze różnych branż (m.in. budowlanej, FMCG, rozrywkowej, hotelarskiej, medycznej etc.).

Podczas szkolenia omówione zostaną najciekawsze wybrane zagadnienia związane z opodatkowaniem VAT świadczeń złożonych oraz zestawów. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi orzeczeniami sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości w zakresie VAT. Omówione zostaną także interpretacje indywidualne dotyczące wybranych problemów podatku VAT.

Formuła warsztatowa

Formuła warsztatowa szkolenia (możliwość zadawania pytań na żywo, dyskusja) pozwoli Uczestnikom wymienić się doświadczeniami oraz własnymi spostrzeżeniami na temat wprowadzanych rozwiązań prawnych. 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Główni księgowi, pracownicy księgowości, osoby odpowiedzialne za finanse w firmie (dyrektorzy finansowani, członkowie zarządu, właściciele firm), prawnicy (adwokaci, doradcy podatkowi, sędziowie, radcowie prawni), studenci prawa.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki!

dr Jacek Matarewicz -

Adwokat i Doradca Podatkowy. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT) oraz akcyzie i cłach. Doradza podmiotom z wielu sektorów gospodarki, w szczególności z branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej, deweloperskiej, finansowej oraz energetycznej, w tym spółkom posiadającym koncesje na dystrybucję, obrót, przesyłanie i wytwarzanie energii elektrycznej. Uczestniczy w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm, a także w projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

  • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
  • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
  • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
  • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-16:00
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

10.00-12.00

1.Świadczenie złożone – wprowadzenie do pojęcia
  - współczesne ramy prawne dotyczące świadczeń złożonych,
  - wskazanie elementu dominującego i oczekiwania ostatecznego konsumenta jako kryterium rozstrzygające,
  - znaczenie orzecznictwa sądowego wobec braku legalnej definicji pojęcia - sędziowie jako kształtujący zasady stosowania koncepcji świadczeń złożonych w przepisach o VAT,
  - zestawy składające się z produktów objętych różną stawką VAT;
  - podobieństwo towaru jako kryterium uzasadniające zastosowanie analogicznej stawki VAT – wybrane przypadki.

2.Świadczenia złożone w zamówieniach publicznych
  - obowiązek zamawiającego w zakresie określenia przedmiotu zamówienia oraz wskazania stawki VAT;
  - orzecznictwo KIO ws. świadczeń złożonych – studium przypadku;
  - interpretacje indywidualne dedykowane dla zamawiających;
  - klasyfikacje GUS;
  - wiążące informacje stawkowe.

3.Kryteria typowania usługi dominującej i skutki z tym związane
  - Ekonomiczne i gospodarcze znaczenie świadczeń złożonych;
  - Podstawa opodatkowania VAT przy kompensowaniu należności, a świadczenie realizowane przez podmiot trzeci;
  - Oczekiwania konsumenta jako kryterium decydujące o kompleksowości świadczenia na przykładzie usług parkingowych połączonych z transferem na lotnisko;
  - Gospodarczy powód zawarcia umowy, jako kryterium przesądzające o kompleksowości świadczeń na przykładzie orzeczeń dotyczących najmu powierzchni biurowych;
  - Opodatkowanie dodatkowych świadczeń oferowanych przez usługodawcę na przykładzie orzeczeń dotyczących firm leasingowych.

Pytania i odpowiedzi.

12.00-12.10 Przerwa

12.10-13.10

4.Ocena świadczenia jako towaru lub usługi
  - Problemy klasyfikacyjne związane z finansowaniem zakupu poprzez odroczenie w czasie płatności;
  - Kryterium przeważających elementów świadczenia na przykładzie dostawy posiłków;
  - Ocena wiodących elementów świadczenia na przykładzie kluczowego wyroku w sprawie Levob Verzekeringen BV.

5.Problemy z ustaleniem miejsca opodatkowania transakcji złożonej
  - Niejednoznaczność przesłanek definiujących stałe miejsce prowadzenie działalności gospodarczej;
  - Problematyka opodatkowania usług związanych z nieruchomościami;

6.Usługi dodatkowe świadczone przez podatnika rozliczającego VAT w ramach szczególnej procedury VAT marży
  - Dodatkowe świadczenia rozliczane w systemie marży;
  - Katalog podmiotów uprawnionych do opodatkowania usług w systemie marży.

7.Problemy klasyfikacji przy stosowaniu koncepcji świadczeń złożonych w branży budowlanej i deweloperskiej – wybrane przykłady
  - Dostawy nieruchomości wraz z projektem budowlanym / architektonicznym;
  - Dostawa lokali z wykończeniem pod klucz (fit out);
  - Montaż mebli a kompleksowość świadczenia (usługa + towar);
  - Usługi konserwacji a świadczenia złożone;
  - Sprzedaż całej inwestycji budownictwa mieszkaniowego, alokacja kosztów, stawka VAT na poszczególne elementy przedmiotu sprzedaży (garaże, tereny zewnętrzne, instalacje, budynki, budowle);
  - Problematyka świadczeń złożonych oferowanych przez wykonawców w obiektach budownictwa społecznego;
  - Opodatkowanie VAT inwestycji realizowanych w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
  - Usługi zagospodarowania pasa zieleni wokół dróg i autostrad;
  - Usługi utrzymania porządku na autostradach i pasach drogowych;
  - Usługi zagospodarowania brzegów morskich.

Pytania i odpowiedzi.

13.10-13.50 Przerwa

13.50-16.00

8.Brak nierozerwalnego związku między kampanią marketingową a nieodpłatnym wydaniem towarów (nagród) na przykładzie orzeczeń dotyczących agencji marketingowych i domów mediowych.

9.Nadużywanie koncepcji świadczeń złożonych w Polsce.
  - Nadużywanie koncepcji świadczeń złożonych przez organy podatkowe oraz podatników;
  - Problematyka wpływu interesów kupującego na kształtowanie zasad opodatkowania VAT wykonywanych świadczeń na przykładzie konserwacji obiektów wspólnot mieszkaniowych;
  - Korzystanie przez organy podatkowe z koncepcji świadczeń złożonych w przypadkach, w których korzyścią są należności budżetowe na przykładzie najmu lokali;

10.Dokumentowanie świadczeń złożonych na fakturze – akademicki spór czy poważny problem ?

11.Odpowiedzialność członków władz za zobowiązania podatkowe:
  - przesłanki i zakres odpowiedzialności wynikające z ordynacji podatkowej;
  - osoby odpowiedzialne za zobowiązania podatkowe w spółkach kapitałowych;
  - zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na majątku;
  - odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe;
  - uniknięcie odpowiedzialności poprzez ogłoszenie upadłości.

12.Odpowiedzialność karna  i karnoskarbowa osób odpowiedzialnych za stosowanie stawki VAT i rozliczanie VAT:
  - podstawy prawne odpowiedzialności karnoskarbowej;
  - zasada winy – wina umyślna i nieumyślna;
  - karalne formy popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych;
  - okresy przedawnienia w kodeksie karnym skarbowym;
  - skutki skazania członka zarządu dla spółki;
  - przestępstwa stawkowe;
  - przestępstwa fakturowe.

Pytania i odpowiedzi.dr Jacek Matarewicz
dr Jacek Matarewicz
Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych w latach 2010-2018. Ekspert BCC ds. VAT, Akcyzy i prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.Doradza podmiotom działającym w różnych sektorach gospodarki, w szczególności z branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, deweloperzy), finansowej (banki, firmy leasingowe, ubezpieczyciele), energetycznej (paliwa, oleje i gaz), a także energii elektrycznej (spółki posiadające koncesje na dystrybucję, obrót, przesyłanie i wytwarzanie energii elektrycznej). Uczestniczył w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm zajmujących się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej.W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii "Akcyza" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.
Godziny szkolenia online: 10:00-16:00.

Zapisy trwają do 16 marca 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

  • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
  • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
  • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
  • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Świadczenia złożone w VAT 2021 Miejsce i termin: Szkolenie online, 17 marca 2021 10:00-16:00
Cena: 699,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
bool(false)