Szkolenie online

Sprzedaż nieruchomości zadłużonych. Jak skutecznie przenieść nieruchomość zadłużoną, ekspektatywę prawa do lokalu lub prawa i obowiązki z umowy deweloperskiej

Jak formułować postanowienia umowne, by były bezpieczne z punktu widzenia sprzedającego i kupującego


TERMIN:
15 stycznia 2021 12:00-13:30
CENA:
249,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 15 stycznia 2021 r.   -   Godzina: 12:00-13:30   -   Prelegent: r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo gospodarcze
Ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 miały znaczące przełożenie na czasowy przestój gospodarki. Skutki owego przestoju jeszcze długo będą się ujawniać, jednak już dziś można zaryzykować twierdzenie, że ceny na rynku nieruchomości spadną. Jak bardzo – to zapewne pokaże perspektywa najbliższych kilku miesięcy. Osoby, które licząc na „boom” przeinwestowały, zaciągając nadmierne zobowiązania kredytowe, będą się rozglądać za możliwością sprzedaży nieruchomości zadłużonych albo możliwością przeniesienia praw i obowiązków z umów deweloperskich


Celem szkolenia jest:

 • przedstawienie zagadnienia sprzedaży nieruchomości i lokali zadłużonych lub obciążonych,
 • omówienie zagadnienia przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta (proj. art. 387¹ k.c.),
 • udzielenie praktycznych wskazówek, jak poradzić sobie ze sprzedażą lub kupnem, kiedy lokal obciążony jest hipoteką lub innymi obciążeniami np. służebnością osobistą całego mieszkania,
 • wskazanie „pułapek” w umowach z punktu widzenia sprzedającego i kupującego,
 • omówienie sprzedaży nieruchomości zadłużonych, które zostały nabyte w drodze dziedziczenia.

Na szkoleniu online dowiesz się:

 • Jak przygotować sprzedaż nieruchomości zadłużonych, jakie formalności załatwić, czego dopilnować?
 • Na co warto zwrócić uwagę w umowach sprzedaży?
 • Jak formułować postanowienia umowne, by były bezpieczne z punktu widzenia sprzedającego i kupującego?
 • Czym się różni sprzedaż nieruchomości lokalowej od sprzedaży ekspektatywy prawa do lokalu?
 • Co to jest ekspektatywa prawa do lokalu?
 • Jak forma jest wymagana przy sprzedaży ekspektatywy prawa do lokalu?
 • Jak podejść do przeniesienia praw i obowiązków z umów deweloperskich, zwłaszcza finansowanych z kredytów, które przestały być spłacane w związku z COVID -19?
 • Na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu cesji z umów deweloperskich?
 • Czy wystarczy, by umowa cesji z umowy deweloperskiej była dwustronna, czy też powinna być trójstronna z udziałem dewelopera? Kiedy?
 • Jaka powinna być forma przeniesienia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej?
 • Czy prawa i obowiązki z umowy przedwstępnej lub z umowy deweloperskiej podlegają dziedziczeniu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli lub współspadkobierców nie wyraża zgody na sprzedaż?
 • Jak opodatkowana jest sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia?
 • Czy analogiczne podatki należy płacić w przypadku sprzedaży przed upływem 5 lat nieruchomości nabytych w drodze dziedziczenia?
 • Co to jest przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta i w jakiej sytuacji ustawodawca wprowadza sankcję nieważności takich umów?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, ale też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a także dla deweloperów jako stron umów cesji i spółdzielni mieszkaniowych w związku ze sprzedażą ekspektatywy prawa do lokalu.


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

 r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko - ekspertka z zakresu prawa nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa kontraktowego i budowlanego z wieloletnim doświadczeniem. Autorka wielu specjalistycznych publikacji prasowych, w tym z zakresu prawa nieruchomości w miesięczniku C.H.Beck Nieruchomości. Wykładowczyni na szkoleniach stacjonarnych i webinarach z zakresu prawa użytkowania wieczystego, służebności przesyłu, prawa kontraktowego. Wieloletnia współpracowniczka ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 12:00-13:30
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

  1. Omówienie podstawowych różnic pomiędzy sprzedażą zadłużonych nieruchomości gruntowych i lokalowych, ekspektatywy prawa do lokalu i cesji umów deweloperskich.
  
  2. Omówienie różnic pomiędzy hipoteką umowną a przymusową.

  3. Wskazanie przykładowych treści zapisów umownych, które powinny znaleźć się w umowach sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

  4. Najczęstsze błędy popełniane przy cesji praw z umów deweloperskich.

  5. Wykaz dokumentów, których warto żądać przy zakupie nieruchomości zadłużonych.

  6. Badanie treści dokumentów i rejestrów przy zakupie nieruchomości zadłużonych.

  7. Problematyka sprzedaży nieruchomości przez kilku skłóconych współwłaścicieli/ współspadkobierców.

  8. Omówienie przydatności umów gwarancyjnych w umowach sprzedaży.

  9. Przybliżenie zagadnienia przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta (proj. art. 387¹ k.c.) w kontekście zabezpieczenie roszczeń.


r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko
r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko
Radca Prawny, właściciel działającej z sukcesem od lat Kancelarii Radcy Prawnego „KNG”. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa kontraktowego i budowlanego; autor wielu specjalistycznych publikacji prasowych, w tym z zakresu prawa nieruchomości w miesięczniku C.H.Beck Nieruchomości; wielokrotny wykładowca na szkoleniach stacjonarnych i webinarach w tym z zakresu prawa użytkowania wieczystego, służebności przesyłu, prawa kontraktowego; wieloletni współpracownik ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm.
Godziny szkolenia online: 12:00-13:30

Zapisy trwają do 14 stycznia 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem)

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Sprzedaż nieruchomości zadłużonych. Jak skutecznie przenieść nieruchomość zadłużoną, ekspektatywę prawa do lokalu lub prawa i obowiązki z umowy deweloperskiej Miejsce i termin: Szkolenie online, 15 stycznia 2021 12:00-13:30
Cena: 249,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.