Szkolenie online

Cykl 5 szkoleń dla IOD: Ochrona danych osobowych – zadania IOD, dokumentacja RODO, analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych, audyt

Najważniejsze aspekty ochrony danych osobowych – prawne, techniczne i organizacyjne


TERMIN:
11 lutego 2021 - 25 marca 2021
CENA:
2 899,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Prelegenci: adw. dr Paweł Litwiński, Piotr Kawczyński

Terminy poszczególnych szkoleń:

cz. I – godz. 10.00-14.00 - 11 lutego 2021 r.
cz. II – godz. 10.00-14.00  - 25 lutego 2021 r.
cz. III – godz. 10.00-14.00 - 4 marca 2021 r.
cz. IV  – godz. 10.00-16.00 - 18 marca 2021 r.
cz. V - godz. 10.00-16.00 - 25 marca 2021 r.

Możliwość zadawania pytań podczas szkoleń online

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniach

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 4-tygodniowy dostęp do systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes: Moduł RODO
Cykl pięciu szkoleń przeznaczony jest dla osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych lub planujących rozpocząć pracę jako IOD. 

Cel cyklu szkoleń: 

Celem zajęć jest przedstawienie w sposób praktyczny najważniejszych aspektów ochrony danych osobowych – prawnych, technicznych i organizacyjnych – istotnych w pracy IOD.

Funkcja Inspektora Ochrony Danych (IOD) w organizacji  

Wiedza fachowa na temat przepisów prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO – to wymogi stawiane Inspektorom Ochrony Danych. Wymogi stawiane Inspektorom Ochrony Danych przez przepisy RODO nie są tożsame ze stawianymi wcześniej Administratorom Bezpieczeństwa Informacji. 

Osoba powoływana na stanowisko Inspektora Ochrony Danych powinna być wyznacza na podstawie kwalifikacji zawodowych – powinna posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, a poziom wiedzy fachowej powinien być współmierny do charakteru, skomplikowania i ilości danych przetwarzanych w ramach organizacji (wyższy poziom wiedzy jest wymagany w przypadku szczególnie skomplikowanych procesów przetwarzania, przetwarzania dużej ilości danych szczególnych kategorii, podmiotów regularnie przekazujących dane do państw trzecich). 

IOD powinien posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu przepisów i praktyk sektorowych w zakresie ochrony danych osobowych, a także dogłębną znajomość RODO. Jednocześnie powinien posiadać odpowiedni zasób wiedzy na temat: procesów przetwarzania, systemów informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych u administratora, sektora w którym działa administrator, procedur administracyjnych i funkcjonowania jednostki. 

Czy wiesz: 

 • Jakie podmioty zobowiązane są do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych? 
 • Jaki jest status IOD w organizacji? 
 • Jakie obowiązki ma Inspektor Ochrony Danych Osobowych? 
 • Jak skutecznie prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych? 
 • W jaki sposób pod rządami RODO uregulowana jest kwestia przekazywania danych do państwa trzecich? 
 • Jak przygotować się do kontroli PUODO? 
 • Jak przeprowadzić analizę ryzyka? 

Szkolenie I: System prawa ochrony danych osobowych, zasady przetwarzania danych - 11.02.2021 r. - Szkolenie ONLINE

Szkolenie umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych w organizacji i przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają wykonywanie funkcji IOD lub chcą uporządkować swoją wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych. 

Zajęcia będą się odbywać w formule wykładowej połączonej z praktycznymi ćwiczeniami

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.: 

 • po co nam i skąd się wzięło prawo ochrony danych osobowych? 
 • kim jest Inspektor Ochrony Danych w organizacji?
 • dane osobowe – co to jest? 
 • kto przetwarza dane i kto ponosi za to odpowiedzialność? 
 • jakie są tzw. podstawy przetwarzania danych i obowiązki z tym związane?
 • na czym polega powierzenie przetwarzania danych i udostępnienie danych?
Link do zakupu pojedynczego szkolenia: Szkolenie I >> 


Szkolenie II: Prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych - 25.02.2021 r. - Szkolenie ONLINE

W trakcie szkolenia uczestnicy pogłębią swoją wiedzę z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Zajęcia będą się odbywać w formule wykładowej połączonej z praktycznymi ćwiczeniami.

Na szkoleniu omawiane będą takie zagadnienia, jak: podstawy przetwarzania danych osobowych, profilowanie w przepisach RODO, prawo dostępu do danych, prawo uzyskania kopii danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, przekazywanie danych osobowych do tzw. państw trzecich. podstawy przetwarzania danych osobowych, obowiązki informacyjne wobec osób, których dane dotyczą, czy prawa podmiotów danych. 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.: 

 • jakie są podstawy przetwarzania danych?
 • Jak ujęte jest tzw. profilowanie w przepisach RODO?
 • jak przygotować tzw. klauzulę zgody na przetwarzanie danych?
 • jak warstwowo wykonywać obowiązek informacyjny?
 • kiedy można odmówić wykonania prawa do bycia zapomnianym?
Link do zakupu pojedynczego szkolenia: Szkolenie II >> 


Szkolenie III: Umowy dotyczące danych osobowych, rola IOD, przebieg kontroli PUODO - 4.03.2021 r. - Szkolenie ONLINE

Na szkoleniu omawiane będą takie zagadnienia, jak: status IOD w organizacji, identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych, przebieg kontroli PUODO, postępowanie w przedmiocie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, zgłaszanie incydentów do organu nadzorczego czy konstrukcja umów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Uczestnicy dowiedzą się m.in.: 

 • Jak powinny być konstruowane umowy dotyczące danych osobowych?
 • Jak przebiega i czym skutkuje zgłaszanie incydentów do organu nadzorczego?
 • Kim jest Inspektor Ochrony Danych w organizacji?
 • Na czym polega identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych?
 • Jak należy dokumentować procesy przetwarzania danych osobowych?
 • Jak wygląda kontrola PUODO – jak się zachować? 
Link do zakupu pojedynczego szkolenia: Szkolenie III >> 


Szkolenie IV: Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych - 18.03.2021 r. - Szkolenie ONLINE

Szkolenie zostało opracowane w celu pozyskania umiejętności inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych w odniesieniu do działalności Administratora oraz podmiotu danych. Szkolenie prowadzone jest formie warsztatów, które uzupełniane są elementami wykładów

Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę aby: 

 • przeprowadzić szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych z wykorzystaniem standardu m.in.: PN-ISO/IEC 27005 oraz 31000
 • dokonać kwalifikacji do przeprowadzenia i wykonania oceny skutków dla ochrony danych DPIA. 
Uczestnicy szkolenia otrzymają wzór arkusza do szacowania ryzyka oraz przykładową autorską metodykę prowadzącego

Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • jakie są wymagania RODO dotyczące szacowania ryzyka?
 • na czym polega szacowanie ryzyka na podstawie wybranych standardów ISO (m.in.: 27005:2014, 31000:2012)?
 • co to jest ogólna analiza ryzyka oraz przesłanki do wykonania oceny skutków dla ochrony danych DPIA?
 • na czym polega inwentaryzacja i ocena aktywów (procesów, systemów), identyfikacja i ocena zagrożeń oraz podatności, identyfikacja i ocena skutków (następstw/wpływu).
Link do zakupu pojedynczego szkolenia: Szkolenie IV >> 


Szkolenie V: Audyt zgodności systemu ochrony danych osobowych z RODO - 25.03.2021 r. - Szkolenie ONLINE

Celem szkolenia jest przedstawienie wiadomości koniecznych do zrozumienia, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego przeprowadzenia audytu zgodności systemu ochrony danych osobowych z RODO w organizacji. 

Szkolenie pozwoli Uczestnikom na dogłębną̨ analizę̨ sytuacji trudnych i nietypowych oraz przedstawienie i omówienie nieprawidłowości związanych z audytem w organizacjach.  

Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę, aby:

 • rozróżnić rodzaje audytu zgodności systemu ochrony danych osobowych, określić cel, zakres i kryteria audytu,
 • ocenić właściwy zakres dokumentacji podlegającej audytowi,
 • określić harmonogram i plan audytu, zidentyfikować procesy przetwarzania danych w organizacji,
 • dokonać weryfikacji stosowanych technicznych, informatycznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, w szczególności przy uwzględnieniu sposobu przetwarzania danych osobowych,
 • ocenić, które z przepisów ochrony danych osobowych firma spełnia oraz w jakim zakresie niezbędne są działania korygujące,
 • wprowadzić kolejne rozwiązania i mechanizmy optymalizujące procesy związane z ochroną danych.
Link do zakupu pojedynczego szkolenia: Szkolenie V >>


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są: 

adw. dr Paweł Litwiński - członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. 

Piotr Kawczyński - zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji od 2004 r. Posiada uprawnienia audytora wiodącego oraz audytora wewnętrznego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001. Posiada upoważnienie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci".


Program cyklu szkoleń online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkoleń online: cz.I-III - 10:00-14:00, cz.IV-V - 10:00-16:00
Linki do poszczególnych webinariów zostaną przesłane na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem szkolenia w danym dniu.


Program cyklu szkoleń online dla IOD:

SZKOLENIE ONLINE I (11.02.2021 r.): 

1. Wstęp do prawa ochrony danych osobowych: 
 -  po co nam i skąd się wzięło prawo ochrony danych osobowych? 
 -  system prawa ochrony danych osobowych z uwzględnieniem RODO. 

2. Podstawowe pojęcia i konstrukcje prawa ochrony danych osobowych: 
 -  dane osobowe – co to jest? 
 -  kto przetwarza dane i kto ponosi za to odpowiedzialność? 
 -  tzw. podstawy przetwarzania danych i obowiązki z tym związane, 
 -  powierzenie przetwarzania danych i udostępnienie danych. 

3. Zasady przetwarzania danych osobowych. 


SZKOLENIE ONLINE II (25.02.2021 r.): 

1. Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. 
 -  podstawy przetwarzania danych, 
 -  jak zbierać zgodę? ○ obowiązki informacyjne, 
 -  warstwowe wykonywanie obowiązków informacyjnych. 

2. Prawa osób, których dane dotyczą: 
 -  prawo dostępu do danych 
 -  prawo uzyskania kopii danych 
 -  prawo do bycia zapomnianym 
 -  prawo do przenoszenia danych 

4. Profilowanie w przepisach RODO. 

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich. 
 

SZKOLENIE ONLINE III (4.03.2021 r.): 

1. Umowy dotyczące danych osobowych: 
 -  powierzenie przetwarzania danych 
 -  udostępnienie danych 

2. Zgłaszanie incydentów do organu nadzorczego. 

3. Inspektor Ochrony Danych:
 -  status IOD w organizacji, 
 -  obowiązki IOD, 
 -  odpowiedzialność IOD. 

4. Zostałem IOD i co dalej? 
 -  identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych, 
 -  dokumentowanie procesów przetwarzania danych osobowych, 
 -  współpraca z organem nadzorczym. 

5. Kontrola PUODO – jak się zachować? 
 -  przebieg kontroli 
 -  postępowanie w przedmiocie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych 


SZKOLENIE ONLINE IV (18.03.2021 r.): 

1. Wprowadzenie do tematyki zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji: 
 • Terminologia i definicje, 
 • Wymagania RODO dotyczące szacowania ryzyka, 
 • Szacowanie ryzyka na podstawie wybranych standardów ISO (m.in.: 27005:2014, 31000:2012), 
 • Ogólna analiza ryzyka oraz przesłanki do wykonania oceny skutków dla ochrony danych DPIA. 

2. Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych w odniesieniu do działalności Administratora: 
 • Inwentaryzacja i ocena aktywów (procesów, systemów), 
 • Identyfikacja i ocena zagrożeń oraz podatności, 
 • Identyfikacja i ocena skutków (następstw/wpływu), 
 • Ocena prawdopodobieństwa urzeczywistnienia zagrożeń, 
 • Ocena i kryteria akceptacji ryzyka. 
 • Postępowanie z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Informowanie, monitorowanie, konsultowanie i przegląd ryzyka. 

3. Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób przez pryzmat motywu 75 RODO, zbioru praw i wolności zagwarantowany w Konstytucji RP i Karcie Praw Podstawowych UE. 

4. Przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) z wykorzystaniem normy ISO/IEC 29134:2017, wytycznych WP29 oraz komunikatu PUODO: 
 • Kryteria do wykonania DPIA – analiza progowa 
 • Proces oceny skutków dla ochrony danych DPIA: 
○ Ustalenie kontekstu, 
○ Określenie zasad przetwarzania, 
○ Oszacowanie ryzyka, 
○ Zatwierdzenie DPIA 
 • Postępowanie i planowanie działań.

SZKOLENIE ONLINE V (25.03.2021 r.) 

Część 1 - Audyt:
1. Rodzaje audytów,
2. Proces audytu,
3. Cele, zakres i kryteria audytu,
4. Zasoby w audycie,
5. Role i zakres odpowiedzialności,
6. Etapy audytu,
7. Plan audytu,
8. Dokumenty robocze,
9. Spotkanie otwierające,
10. Dowody w audycie,
11. Ustalenia audytu,
12. Spotkania audytowe,
13. Spotkanie zamykające,
14. Raport z audytu,
15. Działania poaudytowe.

Część 2 - Audyt RODO w zakresie formalno – prawnym:
1. Ustalenie zakresu dokumentacji podlegającej audytowi. 
2. Identyfikacja procesów przetwarzania danych. 
3. Weryfikacja przesłanek przetwarzania danych osobowych. 
4. Weryfikacja zasad zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych. 
5. Weryfikacja zasady ograniczenia celu przetwarzania danych osobowych. 
6. Weryfikacja zasady minimalizacji danych osobowych. 
7. Weryfikacja zasady ograniczenia przechowywania danych osobowych. 
8. Jak przygotować listy kontrolne i wykonać czynności audytowe w obszarze formalno-prawnym ? 
9. Jak analizować umowy pod kątem udostępnienia i powierzenia przetwarzania danych osobowych? 
10. Jak weryfikować realizację założeń privacy by design oraz privacy by default? 

Część 3 - Audyt RODO w zakresie techniczno – informatycznym:
1. weryfikacja stosowanych technicznych, informatycznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, w szczególności przy uwzględnieniu sposobu przetwarzania danych osobowych,
2. weryfikacja zabezpieczenia obszaru/ów, w których przetwarzane są dane osobowe, 
3. weryfikacja systemów, w których przetwarzane są dane osobowe pod kątem przepisów RODO w tym w szczególności: 
 automatyczne testowanie podatności systemów i środowisk, w których przetwarzane są dane osobowe, 
  uwierzytelnianie użytkowników, 
  rozliczalności operacji, 
  uprawnienia użytkowników w systemie informatycznym, 
  weryfikacja systemów informatycznych pod kątem rozliczalności, poufności, integralności, pseudonimizacji, anonimizacji i szyfrowania danych osobowych, 
  weryfikacja stosowania oprogramowania zabezpieczającego przed szkodliwym oprogramowaniem, 
 weryfikacja wypełniania polityki kopii zapasowych, stosowania zabezpieczeń kryptograficznych, zabezpieczenia systemów informatycznych przed awarią zasilania, zarządzania i zabezpieczenia nośników wymiennych, niszczenia nośników tradycyjnych i elektronicznych, serwisowania i wsparcia systemów informatycznych.


 • Vademecum Inspektora Ochrony Danych


Praktyczny poradnik: Vademecum Inspektora Ochrony Danych, C.H.Beck 2020


 • Ochrona danych osobowych. RODOKieszonkowy zbiór tekstów ustaw: Ochrona danych osobowych. RODO, C.H.Beck 2019

Piotr Kawczyński
Piotr Kawczyński
Zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji od 2004 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informacji poparte praktyką i kompetencjami m.in.: Audytora Wiodącego i Audytora Wewnętrznego, a także licznych certyfikacji takich jak Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Technology Specialist i innych. Posiada upoważnienie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Bierze udział w licznych wydarzeniach branżowych związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji jako prelegent oraz trener szkoleń.  W latach 2013 – 2016 był wykładowcą na Podyplomowym Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ABW. Ukończył Podyplomowe Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwo prowadzone przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest członkiem założycielem Związku Firm Ochrony Danych Osobowych, członkiem Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych oraz członkiem grupy roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.
adw. dr Paweł Litwiński
adw. dr Paweł Litwiński
Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W przeszłości m.in. członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Rekomendowany w polskich i międzynarodowych rankingach prawników specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych (Rzeczpospolita, Polityka Insight, Chambers). Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (C.H.Beck, 2017), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. (CH Beck, 2018), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. (C.H.Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związanych z powyższą tematyką. Wykładowca na kilku wyższych uczelniach.
Godziny szkoleń online: cz.I-III - 10:00-14:00, cz.IV-V - 10:00-16:00

Zapisy na cały cykl trwają do 10 lutego 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do poszczególnych webinariów zostaną przesłane na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem szkolenia w danym dniu.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Cykl 5 szkoleń dla IOD: Ochrona danych osobowych – zadania IOD, dokumentacja RODO, analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych, audyt Miejsce i termin: Szkolenie online, 11 lutego 2021 - 25 marca 2021

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie oceniam na stopień bardzo dobry, nie mam uwag.
Aleksandra
Bardzo kompetentna prowadząca, dynamiczna, odpowiadająca na pytania, zaangażowana. W profesjonalny sposób zorganizowane szkolenie.
Iwona
Prelegent w sposób wystarczająco jasny wyjaśnił przepisy RODO.
Arkadiusz