Szkolenie online

Dostęp do informacji publicznej. Jak prawidłowo zakwalifikować informację?

Czy wnioskowana informacja ma publiczny charakter?


TERMIN:
10 czerwca 2021 12:00-14:00
CENA:
249,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 10 marca 2021 r.   -   Godzina: 12:00-14:00   -   Prelegent: r. pr. dr Kazimierz Pawlik

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis Administracja: Moduł Informacja w administracji publicznej

Promocja! Przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu na całe zamówienie!

Ustalenie rodzaju informacji, której udostępnienia żąda wnioskodawca, stanowi pierwszy etap rozpatrywania wniosku o dostęp do informacji publicznej. 
Nieprecyzyjna definicja informacji publicznej sprawia, że na tym etapie popełnianych jest najwięcej błędów, co może skutkować złożeniem przez wnioskodawcę skutecznej skargi na bezczynność. Szkolenie ułatwi Uczestnikom odróżnienie informacji publicznej od niepublicznej.

Praktyczne trudności związane są również z rozróżnieniem informacji publicznej od niepublicznej połączone ze zmiennością linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Na szkoleniu omówione zostaną zmiany tej linii, które wpływają na sposób rozpatrywania wniosków dostępowych, np. w odniesieniu do tzw. dokumentów wewnętrznych czy informacji niezmaterializowanej. Wskazane zostanie również właściwe działanie, jakie należy podjąć w nawiązaniu do ustalonego charakteru informacji.

Celem szkolenia jest:

 • wskazanie metod kwalifikacji informacji pod kątem jej publicznego bądź niepublicznego charakteru,
 • omówienie przyjętych w orzecznictwie domniemań i reguł kolizyjnych dotyczących zakresu przedmiotowego informacji,
 • udzielenie praktycznych wskazówek co do postępowania w przypadku złożenia nieprecyzyjnego wniosku o dostęp do informacji,
 • wskazanie „pułapek” wynikających z powiązania kwalifikacji informacji z formą jej nośnika,
 • przedstawienie formy prawidłowego zakończenia postępowania dostępowego w sytuacji, kiedy wniosek nie dotyczy informacji publicznej,
 • omówienie metod skutecznej obrony dysponenta informacji w toku postępowania sądowo-administracyjnego w sytuacji wniesienia skargi na bezczynność po zakwalifikowaniu informacji jako niepublicznej.

Na szkoleniu online dowiesz się:

 • Czy i jakie czynności podjąć, jeśli wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest nieprecyzyjny?
 • Jak zakwalifikować informację obrazującą proces decyzyjny przebiegający w zarządzanej jednostce?
 • Czy dla uznania publicznego charakteru informacji może mieć znaczenie ochrona prawno-autorska?
 • Jak zakwalifikować informację, która znajduje się wyłącznie w pamięci osób zarządzających jednostką?
 • Kiedy za informację publiczną należy uznać nie tylko jej treść, ale również formę zapisu?
 • W jaki sposób prawidłowo poinformować wnioskodawcę, że jego wniosek nie dotyczy informacji publicznej?
 • Czy zmiana kwalifikacji informacji dokonana już po złożeniu skargi na bezczynność może mieć znaczenie dla zakończenia postępowania przed sądem administracyjnym?
 • Kiedy sąd administracyjny może nałożyć grzywnę w związku z błędnym uznaniem informacji za niepubliczną?

Adresatami szkolenia są: 

  - osoby zarządzające wszelkimi podmiotami ustawowo zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznej (organy administracji publicznej: samorządowej i rządowej, podmioty dysponujące majątkiem publicznym lub realizujące zadania publicznej, np. instytucje kultury, przedsiębiorstwa komunalne, organizacje społeczne itd.),


 - prawnicy praktycy odpowiedzialni za nadzór i opiniowanie w strukturze podmiotu będącego dysponentem informacji sposobu prawidłowego rozpatrzenia wniosków o udostępnienie informacji publicznej (głównie radcowie prawni) oraz reprezentujący takie podmioty w toku postępowania sądowo-administracyjnego w sprawach o dostęp do informacji (radcowie prawni, adwokaci).

Oferta specjalna:

Przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu na całe zamówienie.


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

r. pr. dr Kazimierz Pawlik -

specjalizuje się w sprawach dostępu do informacji publicznej, prawie i postępowaniu administracyjnym oraz prawie nieruchomości. Z powyższego zakresu opublikował ponad 300 artykułów i jest współautorem kilku monografii.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 12:00-14:00
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

1.  Wniosek o dostęp do informacji publicznej – minimalny zakres wniosku pozwalający na zakwalifikowanie informacji.
2.  Omówienie prawidłowego działania dysponenta informacji w przypadku wątpliwości co do zakresu wnioskowanej informacji.
3.  Podejście przedmiotowe i podmiotowe przy wstępnej kwalifikacji informacji jako publicznej lub niepublicznej.
4.  Kwalifikacja informacji – studium przypadków na podstawie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
5.  Nośnik informacji a jej kwalifikacja. Prawna problematyka tzw. informacji publicznej niezmaterializowanej.
6.  Dokument wewnętrzny a prawidłowa kwalifikacja informacji.
7.  Dokumentacja pracownicza jako możliwy przedmiot informacji publicznej.
8.  Czynność materialno-techniczna kończąca postępowanie w przypadku zakwalifikowania informacji jako niepublicznej.
9.  Kierunki obrony dysponenta informacji w przypadku złożenia skargi na bezczynność w związku z dokonaną kwalifikacją informacji.Oferta specjalna:

 • Przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu na całe zamówienie.
r. pr. dr Kazimierz Pawlik
r. pr. dr Kazimierz Pawlik
Prelegent specjalizuje się w sprawach dostępu do informacji publicznej, prawie i postępowaniu administracyjnym oraz prawie nieruchomości. Z powyższego zakresu opublikował ponad 300 artykułów i jest współautorem kilku monografii, m.in. Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kultury, C.H. Beck, W-wa 2019, a także przeprowadził kilkanaście szkoleń. Indywidualną praktykę prawniczą łączy z pracą dydaktyczną i badaniami naukowymi w obszarze dostępu do informacji publicznej.
Godziny szkolenia online: 12:00-14:00

Zapisy trwają do 9 marca 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Dostęp do informacji publicznej. Jak prawidłowo zakwalifikować informację? Miejsce i termin: Szkolenie online, 10 czerwca 2021 12:00-14:00
Cena: 249,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.