Szkolenie online

Przygotowana likwidacja (pre-pack) z uwzględnieniem nowelizacji prawa upadłościowego - praktyczne aspekty 2021 r.

Jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania pre-packów?


TERMIN:
11 marca 2021 10:00-14:00
CENA:
549,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 11 marca 2021 r.   -   Godzina: 10:00-14:00   -   Prelegent: SSR Cezary Zalewski

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo upadłościowe
Przygotowana likwidacja (pre-pack) jest instytucją nie tylko przyspieszającą przebieg postępowania upadłościowego, ale stanowi także formę restrukturyzacji przedsiębiorstwa. 

Nowelizacja 2020

Zalety tej procedury zostały docenione w praktyce, czego wyrazem jest znacząca liczba składanych wniosków w ramach przygotowanej likwidacji, mimo pojawienia się wielu praktycznych problemów w trakcie stosowania tych regulacji prawnych. Praktyczne spostrzeżenia stały się podstawą przygotowania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw zawierającego przyjęty przez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) wprowadzający istotne nowe rozwiązania dotyczące pre-packu. Ustawa nowelizująca wprowadza ponad 70 zmian w ustawie – Prawo upadłościowe, a ponadto nowelizuje szereg przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy o krajowym rejestrze zadłużonych, ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i in. Nowelizacja weszła w życie 24.03.2020 r.

Cel szkolenia

Udział w szkoleniu pozwoli na pogłębienie wiedzy dotyczącej przygotowanej likwidacji i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet oraz zminimalizowanie zagrożeń. 

Na szkoleniu dowiesz się: 

 • Kto może złożyć wniosek w ramach przygotowanej likwidacji.
 • Jaki składniki majątkowe mogą obyć objęte pre-packiem.
 • Jak w praktyce ustalane są przesłanki warunkujące zatwierdzenie warunków sprzedaży. 
 • Jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania pre-packów.
 • Jaka jest rola tymczasowego nadzorcy sądowego i syndyka w całej procedurze. 
 • Z jakich powodów najczęściej dochodziło do oddalenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży. 
 • Jak należy postępować w przypadku konkurencji dwóch lub więcej potencjalnych nabywców zgodnie ze znowelizowanymi przepisami.
 • Jakie inne nowe zmiany w zakresie przygotowanej likwidacji zostały wprowadzone w ramach nowelizacji.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • adwokatów i radców prawnych,
 • doradców restrukturyzacyjnych (syndyków, nadzorców, zarządców),
 • specjalistów pracujących w bankach i instytucjach finansowych, zajmujących się windykacją i trudnymi kredytami,
 • przedsiębiorców.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki!

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSR Cezary Zalewski - Członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości; sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Przewodniczący X Wydziału dla spraw upadłościowych i naprawczych.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".


Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia: 10:00 - 14:00 
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail około dwie godziny przed startem.


Program: 

  1. Istota i cel przygotowanej likwidacji: 
    • pre-pack jako forma restrukturyzacji i zmian właścicielskich, 
    • pre-pack jako forma sprawnej i efektywnej likwidacji masy upadłości. 

  2. Legitymacja do złożenia wniosku. 

  3. Zakres przedmiotowy wniosku: 
    • sprzedaż przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 
    • problematyka zmienności przedmiotów wchodzących w skład przedsiębiorstwa mającego być przedmiotem sprzedaży, 
    • sprzedaż składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa. 

  4. Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży w praktyce. 

  5. Szacowanie kosztów postępowania upadłościowego. 

  6. Proceduralny przebieg postępowania w praktyce, w tym charakter i zakres udziału tymczasowego nadzorcy sądowego w całej procedurze. 

  7. Uprawnienia nabywcy w toku postępowania, w tym korzystanie w tym czasie z przedmiotu przygotowanej likwidacji. 

  8. Nowe regulacje dotyczące: 
    • rozłącznego złożenia wniosku o upadłość i wniosku w ramach przygotowanej likwidacji, 
    • modyfikacji wniosku w toku postępowania, 
    • konkurencji wniosków w ramach przygotowanej likwidacji, 
    • przeniesienia praw i obowiązków z umów zawartych przez dłużnika z osobami trzecimi. 

  9. Rozpoznanie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w praktyce i orzecznictwie sądowym. 

  10. Zaskarżalność decyzji pozytywnej i negatywnej – uprawnienia sądu II instancji. 

  11. Wpływ wniesienia zażalenia na tok postępowania upadłościowego po ogłoszeniu upadłości. 

  12. Uprawnienia i obowiązki syndyka po rozpoznaniu wniosku.Szkolenie online podzielone zostanie na cztery części obejmujące: wykład z możliwością zadawania pytań oraz przerwę

10:00-11:00 – I część (wykład, zadawanie pytań, 5-minutowa przerwa)
11:00-12:00 – II część (wykład, zadawanie pytań, 15-minutowa przerwa)
12:15-13:00 – III część (wykład, zadawanie pytań, 5-minutowa przerwa)
13:00-14:00 – IV część (wykład, zadawanie pytań, podsumowanie)


SSR Cezary Zalewski
SSR Cezary Zalewski
Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. Od listopada 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego, w latach: 2003– obecnie– Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego– komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu;w latach 2011- 2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1– 4 sesji w miesiącu;posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uczelnię Łazarskiego (studia podyplomowe), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe), Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, C.H.Beck, Business Options s.c., Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej;opracowywał jako uczestnik konsorcjum casebooki w ramach realizacji projektu pn. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych- case management” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.
Godziny szkolenia online: 10:00-14:00.

Zapisy trwają do 10 marca 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Szkolenie online podzielone zostanie na cztery części obejmujące: wykład z możliwością zadawania pytań oraz przerwę

10:00-11:00 – I część (wykład, zadawanie pytań, 5-minutowa przerwa)
11:00-12:00 – II część (wykład, zadawanie pytań, 15-minutowa przerwa)
12:15-13:00 – III część (wykład, zadawanie pytań, 5-minutowa przerwa)
13:00-14:00 – IV część (wykład, zadawanie pytań, podsumowanie)

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Przygotowana likwidacja (pre-pack) z uwzględnieniem nowelizacji prawa upadłościowego - praktyczne aspekty 2021 r. Miejsce i termin: Szkolenie online, 11 marca 2021 10:00-14:00
Cena: 549,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie w pełni satysfakcjonujące. Bardzo dobry prelegent.
Ewa
Świetny prelegent! Pomimo, że nie do końca reszta uczestników była zainteresowana tymi samymi problemami, to wyniosłem wiele!
Michał
W profesjonalny sposób zorganizowane szkolenie.
Agata
bool(false)