Szkolenie online

PPK w sektorze publicznym. Etapy wdrożenia

Główne założenia PPK. Umowy składające się na PPK. Charakter uczestnictwa w PPK. Los środków w PPK. Sankcje


TERMIN:
4 lutego 2021 12:00-14:00
CENA:
249,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 4 lutego 2021 r.   -   Godzina: 12:00-14:00   -   Prelegent: Oskar Sobolewski
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo samorządowe

Promocja! Przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu na całe zamówienie!

Celem szkolenia jest zapoznanie się z najważniejszymi elementami ustawy o PPK w odniesieniu do sektora publicznego

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Pierwsi pracodawcy utworzyli plany i rozpoczęli odprowadzanie pierwszych składek do PPK w latach 2019-2020. Dla sfery budżetowej obowiązek ten jest odsunięty w czasie do 26 marca 2021 roku (zawarcie umowy o zarządzanie PPK) i 10 kwietnia 2021 roku (zawarcie umowy o prowadzenie PPK). 
Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według Ustawy środki w ramach PPK będą współfinansowane przez podmioty zatrudniające (przy czym nie są to wyłącznie pracodawcy) oraz osoby zatrudnione. Dodatkowo przewidziane są dopłaty od państwa.


Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób pracownikom sfery budżetowej zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK z uwzględnieniem doświadczeń podmiotów, w których plany emerytalne już działają. Chcemy ułatwić Państwu sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK bazując na praktycznej wiedzy zdobytej przy innych pracodawcach mających już ten proces za sobą.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • jakie są zasady tworzenia i oszczędzania w ramach PPK w jednostkach budżetowych, z uwzględnieniem doświadczeń podmiotów, w których plany emerytalne już działają?
 • jakie są cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w budżetówce?
 • czy stan zatrudnienia ma znaczenie w budżetówce przy tworzeniu PPK?
 • czym kierować się wybierając usługodawcę PPK?
 • co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy i równoległego zatrudnienia?
 • jaka jest odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zawarcia umów i nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
 • którą umowę należy zawrzeć na czas określony a którą na czas nieokreślony ? 

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną:

 • wpłaty do PPK – podstawa naliczania wpłat do PPK,
 • elementy polityki inwestycyjnej środków w ramach PPK – charakterystyka funduszy zdefiniowanej daty, informacja o tym, którzy uczestnicy będą w funduszu 2025, a którzy w 2060,
 • dysponowanie środkami zgromadzonymi w PPK.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenia skierowane są do osób odpowiadających za problematykę personalną w jednostkach organizacyjnych ze sfery budżetowej, kierowników, osób odpowiadających za problematykę zatrudniania, osób odpowiadających za współpracę ze związkami zawodowymi.

Oferta specjalna:

Przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu na całe zamówienie.


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

Oskar Sobolewski - Ekspert Instytutu Emerytalnego. Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień systemu emerytalnego, aktywny komentator prasowy. Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Współautor publikacji:

· PPK w urzędzie – jak tworzyć i prowadzić pracownicze plany kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych (Wiedza i praktyka 2020)
· Pracownicze Plany Kapitałowe – wdrożenie w praktyce (C.H. Beck 2020)
· Jak prowadzić PPK 50 porad dla pracodawców w pytaniach i odpowiedziach (Wiedza i praktyka 2019)
· System emerytalny 2020 (Infor 2019)
· Pracownicze Plany Kapitałowe. Kompendium dla pracodawców (Infor 2019)
· Pracownicze Plany Kapitałowe – praktyczny poradnik dla podmiotów zatrudniających (ODDK 2019)
· PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat (Wiedza i praktyka 2019)
· Społeczny Przegląd Emerytalny 2019 (Instytutu Emerytalny 2019)

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 12:00-14:00
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

1.  Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
  -  z czego się składa emerytura w Polsce i co zmieni PPK?
  -  rola, którą mają spełnić PPK
  -  inne formy oszczędzenia na emeryturę
  -  czym PPK różni się od PPE i od OFE
  -  dlaczego PPK to nie OFE 2.0?
  -  podstawowe pojęcia PPK: podmiot zatrudniający, instytucja finansowa, osoba zatrudniona, uczestnik PPK
  -  wady i zalety PPK 

2.  Pracodawca mierzy się z PPK
  -  kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia
        a) ustawowe terminy dla sfery budżetowej
        b) możliwości zwolnienia 
        c) PPK a COVID-19
  -  czy stan zatrudnienia ma znaczenie w budżetówce przy tworzeniu PPK? 
  -  dwa rodzaje umów tworzące łącznie PPK w firmie 
  -  niezbędne kroki do utworzenia PPK 
  -  portal PPK – mojeppk.pl – źródło informacji o instytucjach finansowych 
  -  czym kierować się wybierając usługodawcę PPK
  -  rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK. Jak skutecznie zaangażować pracowników w wybór instytucji finansowej?
  -  skutki braku wyboru oferty na umowę o zarządzanie PPK
  -  obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
  -  dwa rodzaje wpłat wnoszone przez zatrudniającego do PPK 
  -  jak wykorzystać wpłatę dobrowolną jako narzędzie motywacyjne?  
  -  opodatkowanie wpłat do PPK i zwolnienia dla pracownika i pracodawcy 

3.  Zatrudniony a PPK
  -  obligatoryjne członkostwo na start i co dalej?
  -  kto, kiedy i jak musi / może się zapisać?
  -  jak skutecznie zrezygnować z PPK?
  -  co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy i równoległego zatrudnienia?
  -  sytuacja osobista pracownika a PPK: śmierć, rozwód
  -  kiedy i jak można dysponować środkami z PPK
        a) przed 60 rokiem życia
        b) po przekroczeniu 60 roku życia 

4.  Los środków w PPK
  -  rodzaje wpłat
  -  wpłaty najmniej zarabiających 
  -  zachęty do inwestowania od państwa
  -  zasady inwestowania, czyli gdzie trafią środki zgromadzone w PPK?
  -  czy środki w PPK są bezpieczne?
  -  koszty zarządzania PPK – ustawowe limity
  -  nadzór nad funkcjonowaniem PPK

5.  Sankcje 
  -  kontrola wykonania przez podmioty zatrudniające obowiązków związanych z tworzeniem PPK
  -  odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zawarcia umów i nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
  -  odpowiedzialność za niedokonywanie wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie
  -  skutki nakłaniania do rezygnacji z PPK


Oferta specjalna:

 • Przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu na całe zamówienie.
Oskar Sobolewski
Oskar Sobolewski
Ekspert Instytutu Emerytalnego. Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień systemu emerytalnego, aktywny komentator prasowy. Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor pierwszej pracy magisterskiej o Pracowniczych Planach Kapitałowych pt. „Quasi obowiązek pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych”, napisanej pod kierunkiem profesor Małgorzaty Gersdorf. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas 2-letniej współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zajmował się III filarem emerytalnym i orzecznictwem lekarskim. Współtworzył raport „Przegląd systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”. Od 2017 roku współpracuje z Instytutem Emerytalnym. Autor wielu artykułów prasowych dotyczących problematyki systemu emerytalnego, publikowanych na łamach dzienników, takich jak Rzeczpospolita i Gazeta Prawna, a także portali internetowych prawo.pl, money.pl i superbiz.pl. Aktywny komentator zagadnień związanych z systemem emerytalnym, wielokrotnie goszczący w programach realizowanych przez wp.pl, money.pl i radio TOK FM. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, które realizował m.in. we współpracy z Ideoria Sp. z o.o. oraz Portalem kadrowym.
Godziny szkolenia online: 12:00-14:00.

Zapisy trwają do 3 lutego 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

PPK w sektorze publicznym. Etapy wdrożenia Miejsce i termin: Szkolenie online, 4 lutego 2021 12:00-14:00
Cena: 249,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.