Szkolenie online

Slim VAT i inne zmiany w VAT od stycznia 2021 r.

Mechanizm podzielonej płatności. Biała lista podatników. Wiążące Informacje Stawkowe. Paragony z NIP. Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej


TERMIN:
3 lutego 2021 10:00-14:00
CENA:
399,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 3 lutego
 2021 r.   -   Godzina: 10:00-14:00   -   Wojciech Zajączkowski 
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Podatki wersja Premium
Od stycznia 2021 r. radykalnie zostaną zmienione zasady ujmowania przez dostawcę i nabywcę faktur korygujących. Ujęcie takich korekt będzie sprawiało trudność dla wszystkich podatników, służb finansowo-księgowych i biur rachunkowych. Zrozumienie istoty nowych regulacji umożliwi uniknięcie problemów z nieprawidłowym ujmowaniem transakcji.

Zmiany dotkną również mechanizmu podzielonej płatności, białej list podatników, czy terminów odliczania podatku naliczonego. Niezależnie od zmian w polskich regulacjach Wielka Brytania od 2021 r. de facto przestała być członkiem UE, co wiąże się z problemami dotyczącymi rozliczeń na przełomie 2020 i 2021 r. 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie nowych regulacji dotyczących podatku VAT, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego ewidencjonowania oraz opodatkowania transakcji w VAT.
Szkolenie będzie dotyczyło zmian wynikających z tzw. ustawy SLIM VAT, ze zmian wynikających z rozporządzeń wykonawczych (ewidencjonowanie paragonów z NIP), a także z przyczyny niewynikającej ze zmian w ustawie o VAT, tj. wyjściu Wielkiej Brytanii z UE i konsekwencji z tym związanych na gruncie przepisów VAT. Omówione zostaną również ważne zmiany w ujmowaniu od stycznia 2021 r. faktur korygujących.


W trakcie szkolenia omówione zostaną nowe regulacje w podatku VAT obowiązujące od stycznia 2021 r. W szczególności:

 • możliwość odliczania VAT od usług noclegowych, 
 • radykalne zmiany w ewidencjonowaniu faktur korygujących u sprzedawcy i u nabywcy,
 • zwiększenie limitu prezentów o małej wartości,
 • zmiany w ewidencjonowaniu zaliczek otrzymanych w związku z eksportem towarów.

Formuła warsztatowa

Formuła warsztatowa szkolenia (możliwość zadawania pytań na żywo, dyskusja) pozwoli Uczestnikom wymienić się doświadczeniami oraz własnymi spostrzeżeniami na temat wprowadzanych rozwiązań prawnych. 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Adresatami szkolenia są doradcy podatkowi, podatnicy, główni księgowi, księgowi, a także osoby pracujące w działach finansowo-księgowych oraz zainteresowani tematyką zmian w VAT.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki!

Wojciech Zajączkowski 
- wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego, a wcześniej pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. Specjalizuje się w szkoleniach z podatku VAT, które prowadzi od 20 lat. Przeprowadził tysiące godzin szkoleń skierowanych do księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, a także – w czasie kilkunastoletniej pracy w organach skarbowych – do pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych.


Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-14:00
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

10.00-11.30

1. Nowe zasady korygowania podatku VAT:
  -  korygowanie podatku należnego u sprzedawcy „in plus”,
  -  korygowanie podatku naliczonego u nabywcy „in plus”,
  -  korygowanie podatku należnego w sprzedawcy „in minus”:
      -  uzgodnienie warunków,
      -  niezbędna dokumentacja,
  -  korygowanie podatku należnego u nabywcy „in minus”:
      -  uzgodnienia warunków obniżenia podatku naliczonego 
      -  spełnienie warunków obniżenia,
  -  korygowanie transakcji transgranicznych po zmianach przepisów,
  -  korygowanie transakcji realizowanych na przełomie roku 2020 i 2021.
  -  możliwość korygowania podatku należnego i naliczonego na zasadach obowiązujących w 2020 r. – warunki stosowania regulacji z 2020 r.

2. Zmiany w zakresie stosowania kursów walutowych dla rozliczeń VAT:
  -  kursy walut stosowane do końca 2020 r. dla celów VAT,
  -  możliwość stosowania jednolitego kurs walut dla celów VAT oraz PIT i CIT od 2021 r.,
  -  minimalny okres stosowania jednolitych kursów w VAT, PIT i CIT,
  -  możliwość rezygnacji z jednolitych kursów dla ww. podatków.

3. Nowe zasady opodatkowania zaliczek dotyczących eksportu towarów.

Przerwa: 11.30-11.40

11.40-13.00

4. Zmiany w odliczaniu VAT od 2021 r.:
  -  wydłużenie okresów odliczenia podatku naliczonego,
  -  odliczanie VAT w 2021 r. na podstawie faktur wystawionych w 2020 r.
  -  odliczanie VAT od usług noclegowych – warunki odliczenia i niejasne zasady.

5. Istotne zmiany dotyczące obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności od 2021 r.:
  -  od jakiej kwoty należy stosować obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od 2021 r?,
  -  konsekwencje zmiany limitu dla celów oznaczania faktur, sankcji oraz solidarnej odpowiedzialności w VAT,
  -  zmiany w zakresie możliwości stosowania kompensat w mechanizmie podzielonej płatności,
  -  możliwość opłacania z rachunku VAT zobowiązań celnych poniesionych przez agencje celne,
  -  zmiana sposobu klasyfikacji towarów i usług zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

6. Zmiany dotyczące białej listy podatników od 2021 r.:
  -  wykreślenie niektórych danych wrażliwych z wykazu podatników.

7. Nowe zasady wydawania Wiążących Informacji Stawkowych od 2021 r.
  -  ograniczenie możliwości wydawania WIS w sytuacji kontroli lub postępowania podatkowego,
  -  możliwość wydawania WIS m.in. wobec towarów z załącznika nr 15 ustawy o VAT,
  -  czasowe ograniczenie ważności WIS.

Przerwa: 13.00-13.10

13.10-14.00

8 .Pozostałe zmiany przepisów w ustawie Slim VAT:
  -  zmiany porządkowe dot. zwolnienia z VAT dla rolników ryczałtowych,
  -  stosowanie zwolnienia podmiotowego przy sprzedaży niektórych towarów.

9. Zmiany w VAT związane z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej:
  -  stosowanie rozliczeń WDT i WNT na przełomie 2020 i 2021 r.,
  -  eksport towarów i import towarów w transakcjach z Wielką Brytanią w 2021 r.,
  -  sprzedaż towarów na rzecz konsumentów z Wielkiej Brytanii,
  -  eksport i import usług do i z Wielkiej Brytanii,
  -  szczególny podatkowy status podatników z Irlandii Północnej.

10. Paragony z NIP w ewidencji VAT w 2021 r.

Wojciech Zajączkowski
Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego, a wcześniej pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. Specjalizuje się w szkoleniach z podatku VAT, które prowadzi od 20 lat. Przeprowadził tysiące godzin szkoleń skierowanych do księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, a także – w czasie kilkunastoletniej pracy w organach skarbowych – do pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych. Prowadzi szkolenia m.in. Krajowej Izby Podatkowej oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Godziny szkolenia online: 10:00-14:00.

Zapisy trwają do 2 lutego 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Slim VAT i inne zmiany w VAT od stycznia 2021 r. Miejsce i termin: Szkolenie online, 3 lutego 2021 10:00-14:00
Cena: 399,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.