Szkolenie online

Fakturowanie i ewidencjonowanie w podatku VAT 2021

Fakturowanie z uwzględnieniem nowego JPK_VAT oraz nowych zasad korygowania transakcji wynikających z ustawy SLIM VAT


TERMIN:
17 lutego 2021 10:00-14:00
CENA:
399,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 17 lutego
 2021 r.   -   Godzina: 10:00-14:00   -   Wojciech Zajączkowski 
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Podatki wersja Premium
Od stycznia 2021 r. radykalnie zostaną zmienione zasady ujmowania przez dostawcę i nabywcę faktur korygujących. Ujęcie takich korekt będzie sprawiało trudność dla wszystkich podatników, służb finansowo-księgowych i biur rachunkowych. Zrozumienie istoty nowych regulacji umożliwi uniknięcie problemów z nieprawidłowym ujmowaniem transakcji.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie regulacji dotyczących faktur VAT, których znajomość jest niezbędna w celu prawidłowego dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Szkolenie będzie dotyczyło zarówno treści faktur, terminów ich wystawiania, jak również korygowania dokumentów sprzedaży, w tym anulowania faktur, oraz możliwości odliczania podatku naliczonego na ich podstawie. Omówione zostaną również zmiany w ewidencjonowaniu, które nastąpiły od października 2020 r. oraz ważne zmiany w ujmowaniu faktur korygujących od stycznia 2021 r. 


Zagadnienia omawiane na szkoleniu

W trakcie szkolenia omówione zostaną regulacje dotyczące faktur VAT - zasady wystawiania, korygowania i anulowania faktur VAT.
Od X 2020 r. wprowadzono nowe zasady ewidencjonowania transakcji w plikach JPK_VAT. Szkolenie będzie poruszało tę tematykę porządkując ją, wskazując równocześnie błędy ustawodawcy, które utrudniają codzienną pracę służb finansowo-księgowych. Od 1 stycznia  2021 r. istotnie zostały zmienione przepisy dotyczące korygowania transakcji „in plus” oraz „in minus” u sprzedawcy, jak i u nabywcy. Na szkoleniu wyjaśniony zostanie sens tych niełatwych regulacji, aby przyczynić się do prawidłowego ewidencjonowania korygowanych transakcji.

Dodatkowo w toku szkolenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące paragonów z NIP, które do końca czerwca 2021 r. mają być ewidencjonowane tak jak od października 2020 r.

Formuła warsztatowa

Formuła warsztatowa szkolenia (możliwość zadawania pytań na żywo, dyskusja) pozwoli Uczestnikom wymienić się doświadczeniami oraz własnymi spostrzeżeniami na temat wprowadzanych rozwiązań prawnych. 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Adresatami szkolenia są główni księgowi, pracownicy księgowości, osoby pracujące w działach finansowo-księgowych, doradcy podatkowi, osoby zajmujące się ewidencjonowaniem transakcji sprzedaży i nabyć w ewidencji VAT oraz zainteresowani tematyką fakturowania.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki!

Wojciech Zajączkowski 
- wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego, a wcześniej pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. Specjalizuje się w szkoleniach z podatku VAT, które prowadzi od 20 lat. Przeprowadził tysiące godzin szkoleń skierowanych do księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, a także – w czasie kilkunastoletniej pracy w organach skarbowych – do pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych.


Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

  • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
  • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
  • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
  • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-14:00
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

10.00-11.30

1.Obowiązki podatników związane z wystawianiem faktur i duplikatów faktur:
  -  podmioty uprawnione do wystawiania faktur,
  -  kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury VAT?
  -  rodzaje wystawianych faktur: faktura, duplikat faktury, faktura dokumentująca czynności dla których podatnikiem jest nabywca lub usługobiorca, faktura dokumentująca procedury szczególne, faktura VAT-RR,
  -  elementy niezbędne na fakturach,
  -  ujmowanie duplikatów faktur w ewidencji sprzedaży i zakupu,
  -  faktury zaliczkowe i końcowe faktury zaliczkowe - sposoby postępowania,
  -  konsekwencje wystawiania:
      -  rachunków,
      -  faktur proforma,
      -  dokumentów bez oznaczeń „faktura VAT”,
  -  terminy wystawiania faktur - zasady ogólne i szczególne,
  -  faktura wystawiona przed transakcją - konsekwencje w VAT,
  -  wystawianie faktur w mechanizmie podzielonej płatności w 2021 r.,
      -  wartość faktury a jej oznaczenie,
      -  możliwość dzielenia transakcji na kilka faktur,
      -  konsekwencje braku oznaczenia na fakturze mpp dla sprzedawcy i nabywcy,
      -  korygowanie oznaczenia mpp przez nabywcę,
  -  podawanie symbolu PKWiU na fakturze,
  -  dokumenty i bilety, które mogą być uznane za faktury - zakres niezbędnych danych,
  -  informacje zawarte na fakturach dokumentujących czynności zwolnione z VAT.

Przerwa: 11.30-11.40

11.40-13.00

2.Zasady korygowania danych zawartych w fakturach w 2021 r. (anulowanie faktury, faktura korygująca i nota korygująca):
  -  możliwość anulowania faktury - w jakich sytuacjach,
  -  okoliczności wystawiania dokumentów korygujących,
  -  korygowanie podatku należnego u sprzedawcy „in plus”,
  -  korygowanie podatku naliczonego u nabywcy „in plus”,
  -  korygowanie podatku należnego w sprzedawcy „in minus”:
      -  uzgodnienie warunków,
      -  niezbędna dokumentacja,
  -  korygowanie podatku należnego u nabywcy „in minus”:
      -  uzgodnienia warunków obniżenia podatku naliczonego 
      -  spełnienie warunków obniżenia,
  -  korygowanie transakcji realizowanych na przełomie roku 2020 i 2021.
  -  możliwość korygowania podatku należnego i naliczonego na zasadach obowiązujących w 2020 r. – warunki stosowania regulacji z 2020 r.
  -  korygowanie faktur „do zera”,
  -  kto i kiedy może wystawić notę korygującą?
  -  jakie błędy można korygować notą korygującą?

3.Faktura podstawą do odliczenia podatku naliczonego w transakcjach krajowych:
  -  data otrzymania faktury a moment odliczenia podatku naliczonego,
  -  termin odliczeń podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie mediów,
  -  faktury otrzymane przed datą wykonania czynności lub przed zapłatą zaliczki a moment odliczenia podatku naliczonego,
  -  ujmowanie duplikatów faktur oraz faktur korygujących podatek naliczony.

4.Paragony z NIP jako faktury. Ewidencjonowanie faktur uproszczonych od stycznia 2021 r.:
  -  kiedy NIP na paragonie jest obowiązkowy?
  -  faktura bez NIP wystawiana do paragonu bez NIP,
  -  wystawianie paragonów z NIP o wartości do 450 zł i powyżej tej kwoty – konsekwencje u sprzedawcy i nabywcy,
  -  czy można wystawiać faktury do paragonu z NIP, których wartość nie przekracza 450 zł,
  -  korygowanie paragonów z NIP,
  -  paragony z NIP jako faktury uproszczone w ewidencji VAT i JPK_VAT:
      -  od października 2020 r,
      -  od stycznia 2021 r.
      -  od lipca 2021 r.

Przerwa: 13.00-13.10

13.10-14.00

5.Obowiązki ewidencyjne związane z nową strukturą JPK_VAT:
  -  Nowy zakres danych w ewidencji podatku należnego:
      -  nowe oznaczenia dowodów sprzedaży,
      -  zakres danych przy eksporcie i imporcie towarów towarów,
      -  oznaczanie poszczególnych rodzajów transakcji, m.in. podmioty powiązane,
      -  oznaczenia grup towarów i usług,
      -  problemy z wykazywaniem faktur wystawionych do paragonów „FP”,
      -  refakturowanie a oznaczenia w JPK_VAT,
      -  dowody wewnętrzne i przypadki ich wystawiania.
  -  zakres danych w ewidencji zakupów:
      -  dane wynikające z dokumentów zakupu/dokumentów celnych/deklaracji importowych,
      -  oznaczenia dokumentów zakupu, w tym MPP,
      -  wystawianie dowodów wewnętrznych do odliczenia lub rozliczenia podatku naliczonego.


Wojciech Zajączkowski
Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego, a wcześniej pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. Specjalizuje się w szkoleniach z podatku VAT, które prowadzi od 20 lat. Przeprowadził tysiące godzin szkoleń skierowanych do księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, a także – w czasie kilkunastoletniej pracy w organach skarbowych – do pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych. Prowadzi szkolenia m.in. Krajowej Izby Podatkowej oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Godziny szkolenia online: 10:00-14:00.

Zapisy trwają do 16 lutego 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

  • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
  • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
  • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
  • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Fakturowanie i ewidencjonowanie w podatku VAT 2021 Miejsce i termin: Szkolenie online, 17 lutego 2021 10:00-14:00
Cena: 399,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.