Szkolenie online

Nowe PZP 2021 – najważniejsze zmiany z perspektywy Wykonawcy

Nowe procedury zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 r.


TERMIN:
17 lutego 2021 11:00-15:00
CENA:
499,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 17 lutego 2021 r.   -   Godzina: 11:00-15:00   -   Prelegentki: Agnieszka Matusiak, Julia Jarnicka

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Zamówienia publiczne 
Od 1 stycznia 2021 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa PZP, która niesie ze sobą szereg zmian bardzo istotnych dla wykonawców. 

W trakcie szkolenia poznasz nowe zasady ubiegania się o zamówienia publiczne począwszy od 2021 r. Przyswoisz główne tryby udzielania zamówień o różnych wartościach, zasady składania dokumentów w przetargach i formy kontaktu z zamawiającym. Nie zabraknie informacji o nowych zasadach wnoszenia odwołań oraz procedurach koncyliacyjnych, które stanowią zupełną nowość w zamówieniach publicznych 

Celem szkolenia jest przygotowanie wykonawców do prawidłowego i skutecznego składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia. 

Czy wiesz: 

 • Jak złożyć ofertę w postępowaniach bagatelnych? 
 • Czym są 3 warianty trybu podstawowego stosowanego w postępowaniach krajowych? 
 • Jakie istotne zmiany wprowadzono w postępowaniach unijnych? 
 • Na jakich zasadach składane są podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe w postępowaniu? 
 • Jak korzystać z potencjału podmiotów trzecich? 
 • Jakie nowe zasady dotyczą umów o zamówienie publiczne? 
 • Co może być przedmiotem odwołania do KIO? 
 • Czym jest postępowanie koncyliacyjne? 

Podczas szkolenia uzyskach wyczerpujące odpowiedzi na te i szereg innych istotnych pytań związanych z wejściem w życie nowej ustawy PZP.

Do kogo kierujemy szkolenie? 

Szkolenie przeznaczone jest dla wykonawców – podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne. Cenne dla wykonywanych obowiązków informacje uzyskają pracownicy, zajmujący się przygotowywaniem i składaniem ofert w przetargach, jak również wszystkie osoby odpowiedzialne w firmie za jej udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, składania odwołań oraz realizację umów o zamówienie publiczne pod względem formalnoprawnym.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentkami są: 

Agnieszka Matusiak - Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw, sporządzaniu umów, przygotowywaniu ofert przetargowych, prowadzeniu negocjacji oraz występowaniu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także w reprezentowaniu zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym w kluczowych projektach i wielomilionowych inwestycjach (w tym w zakresie postępowań w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, energetyki oraz w branży IT) prowadzeniu mediacji w sprawach spornych. Prowadziła kontrolę postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Julia Jarnicka - Adwokat, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, obsłudze korporacyjnej spółek oraz prawie pracy. Doświadczenie zdobywała w wiodących warszawskich kancelariach.  Posiada doświadczenie w obsłudze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzaniu i kompletowaniu dokumentacji przetargowej, sporządzaniu opinii i analiz prawnych oraz środków zaskarżenia, a także przygotowywaniu i weryfikacji pod względem formalnoprawnej prawidłowości ofert i wniosków. Z sukcesami reprezentowała przedsiębiorców i instytucje publiczne przed Krajową Izbą Odwoławczą. Doradzała w wielu kluczowych projektach przy udzielaniu zamówienia publicznego, w tym dla Zamawiających sektorowych. Skutecznie pomagała w procesie ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcom z branży energetycznej, IT, ochrony środowiska czy pocztowej.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 11:00-15:00 
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program:

11:00-12:00 - I część - adw. Julia Jarnicka
1. Wstęp – systematyka nowej ustawy, rodzaje zamawiających, progi w zamówieniach (zamówienia bagatelne, krajowe, unijne).
2. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia wykonawcy.
3. Korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego.

12:00-13:00 – II część - r.pr. Agnieszka Matusiak
1. Wadium.
2. Zamówienia bagatelne – zasady ubiegania się o zamówienia o niższej wartości.
3. Składanie ofert w zamówieniach poniżej progów (tryb podstawowy i jego warianty).

13:15-14:00 – III część - adw. Julia Jarnicka
1. Badanie ofert w przetargu nieograniczonym i ograniczonym (etap składania dokumentów, uzupełnianie dokumentów, treść oferty, jednolity dokument zamówienia).
2. Procedura odwrócona.
3. Badanie rażąco niskiej ceny.
4. Składanie i rozpatrywanie odwołań.

14:00-15:00 – IV część - r.pr. Agnieszka Matusiak
1. Zasady składania skarg na orzeczenie KIO.
2. Umowy w sprawie zamówienia publicznego (zmiany umowy, ochrona podwykonawców, odstąpienie od umowy, zabezpieczenie).
3. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.


adw. Julia Jarnicka
adw. Julia Jarnicka
Adwokat, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, obsłudze korporacyjnej spółek oraz prawie pracy. Doświadczenie zdobywała w wiodących warszawskich kancelariach. Zajmuje się kompleksową obsługą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzaniem i kompletowaniem dokumentacji przetargowej, sporządzaniem opinii i analiz prawnych oraz środków zaskarżenia, a także przygotowywaniem ofert i wniosków. Z sukcesami reprezentowała przedsiębiorców i instytucje publiczne przed Krajową Izbą Odwoławczą. Doradzała w wielu kluczowych projektach przy udzielaniu zamówienia publicznego, w tym dla Zamawiających sektorowych. Skutecznie pomagała w procesie ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcom z branży IT, ochrony środowiska czy pocztowej. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Autorka licznych artykułów publikowanych m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Pulsie Biznesu”, „Przetargach Publicznych” i w „Funduszach Strukturalnych”, a także i współautorka publikacji związanych z zamówieniami publicznymi, w tym wydawnictwa książkowego „Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych”, praca zbiorowa, wyd. Presscom, Wrocław 2013. Wspólnik w spółce JMGJ Kancelaria Prawna
r. pr. Agnieszka Matusiak
r. pr. Agnieszka Matusiak
Radca prawny, specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w dużej instytucji zamawiającej oraz jednej wiodących warszawskich kancelarii. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą w kluczowych projektach w branży IT, transportowej, drogowej, ochrony środowiska. Prowadziła problematyczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wielomilionowych wartościach. Z powodzeniem doradza Zamawiającym przy udzielaniu zamówień jak i Wykonawcom w procesie ubiegania się o zamówienie. Specjalizuje się także w obsłudze przedsiębiorstw, sporządzaniu umów, przygotowywaniu ofert przetargowych, prowadzeniu negocjacji oraz występowaniu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Prowadziła kontrolę postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Prelegent podczas konferencji i szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Autorka licznych artykułów na łamach dziennika „Rzeczpospolita” oraz czasopisma „Przetargi publiczne”, a także współautorka wydawnictwa książkowego „Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych”, praca zbiorowa, Wrocław 2013. Wspólnik w spółce JMGJ Kancelaria Prawna.
Godziny szkolenia online: 11:00-15:00.

Zapisy trwają do 16 lutego 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Nowe PZP 2021 – najważniejsze zmiany z perspektywy Wykonawcy Miejsce i termin: Szkolenie online, 17 lutego 2021 11:00-15:00
Cena: 499,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.