Szkolenie online

Zastosowanie KPA w postępowaniu o dostęp do informacji publicznej

Zasady dotyczące odpowiedniego stosowania KPA oraz studium przypadków, kiedy zastosowanie ogólnej procedury jest wątpliwe


TERMIN:
27 maja 2021 11:00-13:00
CENA:
299,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 27 maja 2021 r.   -   Godzina: 11:00-13:00   -   Prelegent: r. pr. dr Kazimierz Pawlik

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis Administracja: Moduł Informacja w administracji publicznej

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie warunków i zasad prawidłowego zastosowania przepisów ogólnej procedury administracyjnej (zawartych w KPA) w postępowaniu o dostęp do informacji publicznej.

Dostęp do informacji publicznej ma charakter co do zasady odformalizowany, co powoduje, że tylko wyjątkowo stosuje się przy udostępnianiu informacji przepisy KPA. Ich zastosowanie w praktyce powoduje jednak wiele wątpliwości. Szkolenie ułatwi Uczestnikom m.in. określenie początkowego momentu zastosowania KPA, wskaże przepisy ogólnej procedury administracyjnej nigdy niemającej zastosowania w postępowaniu dostępowym, uczuli na „pułapki” pojawiające się przy odpowiednim zastosowaniu KPA w ramach postępowań dostępowych.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady dotyczące odpowiedniego stosowania KPA oraz studium przypadków, kiedy zastosowanie ogólnej procedury jest wątpliwe. Wskazane zostaną również modelowe sposoby przeprowadzenia postępowania dostępowego (fazy postępowania) w kontekście wykorzystania poszczególnych instytucji zawartych w KPA.

Celem szkolenia jest:

 • wskazanie Uczestnikom przypadków obligujących do zastosowania KPA,
 • omówienie najczęstszych błędów wynikających z zastosowania KPA w sytuacjach, w których zastosowanie to było niedopuszczalne,
 • udzielenie praktycznych wskazówek co do formy, trybu oraz podstawy prawnej żądania od wnioskodawcy uzupełnienia wniosku,
 • wyjaśnienie, na czym polega odpowiednie zastosowanie KPA na gruncie procedury dostępowej,
 • wskazanie sposobów ustalenia kręgu stron postępowania dostępowego oraz zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu,
 • omówienie wymagań co do formy i treści rozstrzygnięć kończących postępowanie dostępowe oraz zasad ich doręczania zgodnie z KPA,
 • wskazanie cech i formy zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji wydanej w postępowaniu dostępowym,
 • przedstawienie w oparciu o studium przypadków spraw o dostęp do informacji publicznej najczęściej popełnianych błędów w ogólnej procedurze administracyjnej.

Na szkoleniu online dowiesz się m:.in.

 • Kiedy wniosek o dostęp do informacji powinien spełniać wymagania pisma składanego w postępowaniu administracyjnym?
 • W jakim trybie i pod jakim rygorem można wzywać wnioskodawcę do uzupełnienia treści wniosku?
 • Od którego momentu należy stosować KPA w postępowaniu dostępowym?
 • Czy dysponent informacji może przekazać wniosek zgodnie z właściwością w oparciu o przepisy KPA?
 • Czy i kiedy możliwe jest pozostawienie wniosku dostępowego bez rozpoznania?
 • Czy przepisy ogólnego postępowania administracyjnego określają katalog stron postępowania dostępowego?
 • Jakie skutki dla przebiegu postępowania ma kwalifikacja wniosku jako dotyczącego tzw. informacji przetworzonej?
 • Czy i kiedy dysponent informacji może badać faktyczne umocowanie pełnomocnika w sprawie o dostęp do informacji?
 • W jaki sposób zapewnić realizację zasady czynnego udziału stron w postępowaniu dostępowym?
 • Jakie składniki powinna zawierać decyzja administracyjna wydawana w sprawie o dostęp do informacji publicznej?
 • Czy dopuszczalne jest przesłanie decyzji administracyjnej wydanej w postępowaniu dostępowym na prywatny mail wnioskodawcy?
 • W jaki sposób zgodnie z KPA może zostać zakończone postępowanie odwoławcze w sprawie o dostęp do informacji?

Adresatami szkolenia są: 

- osoby zarządzające wszelkimi podmiotami ustawowo zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznej (organy administracji publicznej: samorządowej i rządowej, podmioty dysponujące majątkiem publicznym lub realizujące zadania publicznej, np. instytucje kultury, przedsiębiorstwa komunalne, organizacje społeczne itd.),

- prawnicy praktycy odpowiedzialni za nadzór i opiniowanie w strukturze podmiotu będącego dysponentem informacji sposobu prawidłowego rozpatrzenia wniosków o udostępnienie informacji publicznej (głównie radcowie prawni) oraz reprezentujący takie podmioty w toku postępowania sądowo-administracyjnego w sprawach o dostęp do informacji (radcowie prawni, adwokaci).


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

r. pr. dr Kazimierz Pawlik -

specjalizuje się w sprawach dostępu do informacji publicznej, prawie i postępowaniu administracyjnym oraz prawie nieruchomości. Z powyższego zakresu opublikował ponad 300 artykułów i jest współautorem kilku monografii.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 11:00-13:00
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

1.  Odrębność procedury dostępu do informacji publicznej.
2.  Cechy odpowiedniego zastosowania przepisów ogólnej procedury administracyjnej.
3.  Omówienie poszczególnych przypadków, których wystąpienie wiąże się z powstaniem obowiązku stosowania KPA.
4.  Wymagania dotyczące formy i treści wniosku, zasady jego uzupełniania.
5.  Oparte na KPA czynności podejmowane w postępowaniu dostępowym.
6.  Możliwość i warunki udziału stron w postępowaniu.
7.  Zakończenie postępowania dostępowego w formie pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
8.  Zakończenie postępowania dostępowego przez wydanie decyzji odmawiającej dostępu do informacji.
9.  Stosowanie ogólnego postępowania administracyjnego w toku postępowania odwoławczego.


r. pr. dr Kazimierz Pawlik
r. pr. dr Kazimierz Pawlik
Prelegent specjalizuje się w sprawach dostępu do informacji publicznej, prawie i postępowaniu administracyjnym oraz prawie nieruchomości. Z powyższego zakresu opublikował ponad 300 artykułów i jest współautorem kilku monografii, m.in. Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kultury, C.H. Beck, W-wa 2019, a także przeprowadził kilkanaście szkoleń. Indywidualną praktykę prawniczą łączy z pracą dydaktyczną i badaniami naukowymi w obszarze dostępu do informacji publicznej.
Godziny szkolenia online: 11:00-13:00

Zapisy trwają do 26 maja 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Zastosowanie KPA w postępowaniu o dostęp do informacji publicznej Miejsce i termin: Szkolenie online, 27 maja 2021 11:00-13:00
Cena: 299,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Teoria poparta praktyką. Dużo poglądów i odniesień do spraw codziennych. Wyśmienity kontakt Prelegenta z uczestnikami.
Estera
Bardzo przydatne szkolenie. Prowadzący wykazał się dużą wiedzą i doświadczeniem. Bardzo przydatne były przykłady z praktyki.
Marta
Bardzo dobre merytorycznie oraz organizacyjnie zrealizowane szkolenie
Mikołaj