Szkolenie online

Nadzwyczajne środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym – zagadnienia praktyczne

Praktyczne omówienie zastosowania nadzwyczajnych kodeksowych środków odwoławczych: wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności oraz zmiany ostatecznej decyzji administracyjnej


TERMIN:
1 kwietnia 2021 11:00-13:00
CENA:
299,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 1 kwietnia 2021 r.   -   Godzina: 11:00-13:00   -   Prelegent: dr Kazimierz Pawlik 

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo administracyjne wersja Premium
Szkolenie wskaże Uczestnikom właściwe nadzwyczajne środki odwoławcze oraz ułatwi zrozumienie przebiegu procedury administracyjnej realizowanej w ramach każdego ze wskazanych środków.  

Ostateczna decyzja administracyjna wiążąco określa prawa i obowiązki stron, a może zostać podważona tylko w wyjątkowych sytuacjach. Poza możliwością skierowania skargi na taką decyzję do sądu administracyjnego decyzja może zostać podważona także w ramach postępowania administracyjnego. Przeciwko decyzjom nieprawidłowym może zostać skierowany wniosek o stwierdzenie nieważności lub o wznowienie postępowania, zaś zarówno przeciwko decyzjom prawidłowym jak i nieprawidłowym może zostać skierowany wniosek o zmianę ostatecznej decyzji.  

Celem szkolenia jest: 

 • wskazanie zasad wyboru nadzwyczajnych środków odwoławczych w zależności od stanu faktycznego i prawnego sprawy, 
 • omówienie kolejności prowadzenia postępowań administracyjnych (zwyczajnych i nadzwyczajnych) oraz postępowań sądowo-administracyjnych dotyczących tej samej decyzji (lub tego samego postępowania), 
 • udzielenie praktycznych wskazówek co do przebiegu każdego z postępowań nadzwyczajnych, 
 • wskazanie na możliwości i zasady wstrzymania ostatecznych rozstrzygnięć administracyjnych jeszcze przed merytorycznym zakończeniem postępowania nadzwyczajnego, 
 • przedstawienie możliwości usunięcia z obrotu prawnego za pomocą środków nadzwyczajnych prawidłowych rozstrzygnięć administracyjnych, 
 • omówienie uprawień stron postępowania w toku postępowania nadzwyczajnego. 

Na szkoleniu dowiesz się m.in.: 

 • Czy i kiedy możliwe jest skuteczne wszczęcie postępowania nieważnościowego oraz wznowienia postępowania? 
 • Które nadzwyczajne środki odwoławcze mogą zostać zastosowane w stosunku do rozstrzygnięć (decyzji, postanowień) nieostatecznych? 
 • Czy milczące rozstrzygnięcie sprawy może zostać podważone za pomocą środków nadzwyczajnych? 
 • Czy zawsze wskazanie przez wnioskodawcę, że nie był stroną postępowania, choć w swojej ocenie powinien taką stroną być, powoduje konieczność merytorycznej oceny wniosku? 
 • Jaki jest zakres postępowania dowodowego realizowanego w ramach postępowań nadzwyczajnych? 
 • Jakie czynności są dopuszczalne przed i po wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania? 
 • Które ostateczne rozstrzygnięcia, nawet oczywiście wadliwe, nie mogą podlegać wstrzymaniu wykonania? 
 • W jaki sposób bronić a w jaki sposób kwestionować decyzję kończącą postępowanie nadzwyczajne?

Formuła warsztatowa 

Formuła warsztatowa szkolenia (możliwość zadawania pytań na żywo, dyskusja) pozwoli Uczestnikom wymienić się doświadczeniami oraz własnymi spostrzeżeniami na temat wprowadzanych rozwiązań prawnych. 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie skierowane jest głównie do osób zarządzających podmiotami będącymi stronami wszelkich postępowań administracyjnych, które mogą być stronami postępowań nadzwyczajnych, oraz do pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg takich postępowań. 

W szczególności adresatami szkolenia są prawnicy praktycy, zwłaszcza radcowie prawni, adwokaci czy doradcy podatkowi, biorący udział tak w administracyjnych postępowaniach nadzwyczajnych jak i postępowaniach sądowo-administracyjnych dotyczących takich postępowań. Omówione nadzwyczajne środki odwoławcze dotyczyć będą wszelkich postępowań administracyjnych bez względu na ich przedmiot, stąd krąg adresatów szkolenia jest bardzo szeroki.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

dr Kazimierz Pawlik - radca prawny, specjalizuje się w sprawach dostępu do informacji publicznej, prawie i postępowaniu administracyjnym oraz prawie nieruchomości. Z powyższego zakresu opublikował ponad 300 artykułów i jest współautorem kilku monografii, m.in. e-booka Nadzwyczajne środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym, C.H. Beck, W-wa 2020, a także przeprowadził kilkanaście szkoleń. Indywidualną praktykę prawniczą łączy z pracą dydaktyczną i badaniami naukowymi w obszarze postępowania administracyjnego.

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 11:00-13:00
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

1.  Zwyczajne a nadzwyczajne środki odwoławcze. 
2.   Rozstrzyganie kolizji pomiędzy różnymi nadzwyczajnymi środkami odwoławczymi oraz pomiędzy takimi środkami a postępowaniem sądowo-administracyjnym. 
3.  Przedmiot nadzwyczajnych środków odwoławczych: decyzja, postanowienie, milcząca zgoda. 
4.  Przesłanki wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego. 
5.  Etapy wznowionego postępowania administracyjnego. 
6.  Przesłanki stwierdzenia nieważności. 
7.  Przebieg postępowania nieważnościowego. 
8.  Możliwość wstrzymania wykonania decyzji we wznowionym postępowaniu administracyjnym oraz postępowaniu nieważnościowym. 
9.  Zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej, na podstawie której strona nabyła prawo lub nie nabyła prawa. 
10.  Zaskarżalność rozstrzygnięć wydanych w postępowaniach nadzwyczajnych.


r. pr. dr Kazimierz Pawlik
r. pr. dr Kazimierz Pawlik
Prelegent specjalizuje się w sprawach dostępu do informacji publicznej, prawie i postępowaniu administracyjnym oraz prawie nieruchomości. Z powyższego zakresu opublikował ponad 300 artykułów i jest współautorem kilku monografii, m.in. Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kultury, C.H. Beck, W-wa 2019, a także przeprowadził kilkanaście szkoleń. Indywidualną praktykę prawniczą łączy z pracą dydaktyczną i badaniami naukowymi w obszarze dostępu do informacji publicznej.
Godziny szkolenia online: 11:00-13:00

Zapisy trwają do 31 marca 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Nadzwyczajne środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym – zagadnienia praktyczne Miejsce i termin: Szkolenie online, 1 kwietnia 2021 11:00-13:00
Cena: 299,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Oceniam bardzo pozytywnie, szczególnie komunikatywność i kompetencję prowadzącego.
Monika
Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Teoria poparta praktyką. Dużo poglądów i odniesień do spraw codziennych. Wyśmienity kontakt Prelegenta z uczestnikami.
Estera
Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. Wiedza, doświadczenia praktyczne przekazywane w bardzo zrozumiały sposób z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań.
Paweł
bool(false)