Szkolenie online

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną

Samodzielne sporządzenie prawidłowego wniosku. Omówienie przesłanek warunkujących pozytywne rozpoznanie wniosku. Zasady wnoszenia wniosków


TERMIN:
2 marca 2021 11:00-13:00
CENA:
249,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 2 marca 2021 r.   -   Godzina: 11:00-13:00   -   Prelegentka: r. pr. Agnieszka Żelazna

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Premium - Prawo nieruchomości

Obowiązujące przepisy (wychodząc naprzeciw praktycznej stronie związanej z zarządem rzeczą wspólną przez jej współwłaścicieli, często się w tym względzie różniących) umożliwiają uzyskanie na drodze sądowej rozstrzygnięcia dopuszczającego realizację planowanej czynności, która przekracza zakres zwykłego zarządu, w sytuacji gdy na jej wykonanie nie uzyskano zgody wszystkich współwłaścicieli. 

Mimo, że procedura związana z uzyskaniem zezwolenia sądu nie jest nadmiernie skomplikowana, często barierą dla współwłaścicieli w zgłoszeniu i dalszym uczestnictwie w postępowaniu wywołanym złożonym wnioskiem jest brak umiejętności w prawidłowym jego skonstruowaniu, w szczególności zaś właściwym określeniu przedmiotu żądania i jego wystarczającym uzasadnieniu. 

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu omówienie przesłanek warunkujących pozytywne rozpoznanie wniosku (w oparciu o aktualne orzecznictwo) oraz zasad wnoszenia wniosków o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozstrzygania przez sąd o dokonaniu czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, o której mowa w przepisach ustawy o własności lokali. 

Na szkoleniu uzyskasz wiedzę potrzebną do samodzielnego sporządzenia prawidłowego pod względem formalnym wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną i złożenia go we właściwym sądzie, jak też udziału w postępowaniu, aż do jego zakończenia w tym sądzie. 

Dowiesz się również o praktycznych problemach, jakie mogą ujawnić się przy okazji sporządzenia wniosku lub już w toku prowadzonego postępowania sądowego (np. trudności w ustaleniu stron postępowania i ich adresu dla potrzeb doręczania pism procesowych, śmierć uczestnika postępowania lub zbycie udziału we wspólnym prawie w toku postępowania, konieczność zasięgnięcia w toku postępowania wiedzy specjalnej w drodze opinii biegłego).

Na szkoleniu dowiesz się m.in.: 

 • Kto może złożyć wniosek i kto powinien uczestniczyć w postępowaniu wywołanym tym wnioskiem? 
 • Jak prawidłowo określić strony legitymowane czynnie i biernie? 
 • Jak postąpić w sytuacji gdy miejsce zamieszkania uczestnika postępowania – współwłaściciela nie zgadzającego się na wykonanie czynność, nie jest nam znane? 
 • Jak prawidłowo skonstruować żądanie we wniosku? 
 • Do którego sądu złożyć wniosek i za jaką opłatą? 
 • Jak prawidłowo uzasadnić wniosek, z uwzględnieniem okoliczności branych pod uwagę przez sąd z urzędu przy rozstrzyganiu sprawy? 
 • Jak postąpić gdy w toku postępowania nastąpią zmiany po stronie osób w nim uczestniczących (np. zbycie udziału we wspólnym prawie, śmierć strony postępowania)? 
 • Kiedy rozstrzygnięcie sprawy będzie wymagało opinii biegłego? 
 • Jaka jest aktualna linia orzecznicza w sprawach tego typu i na co zwrócić szczególną uwagę zamierzając wystąpić z przedmiotowym wnioskiem do sądu?    
 
Formuła warsztatowa 

Formuła warsztatowa szkolenia (możliwość zadawania pytań na żywo, dyskusja) pozwoli Uczestnikom wymienić się doświadczeniami oraz własnymi spostrzeżeniami na temat wprowadzanych rozwiązań prawnych. 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych i problematyką związaną z zarządem rzeczą wspólną, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, a także dla wszystkich osób, które są tak współwłaścicielami rzeczy ruchomych lub nieruchomych i które zainteresowane są nabyciem praktycznej wiedzy w zakresie czynności możliwych do przedsięwzięcia w razie braku porozumienia wszystkich współwłaścicieli co do sposobu zarządu rzeczą wspólną. 

Z uwagi zaś na szczególne uwzględnienie problematyki wniosku składanego przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzonego w trybie ustawy o własności lokali – adresatem szkolenia są też zarządy wspólnot mieszkaniowych, ich członkowie oraz podmioty profesjonalnie zajmujące się zarządzaniem bądź administrowaniem nieruchomościami.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

Agnieszka Żelazna – Radca prawny, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, związane ze świadczeniem pomocy i doradztwa prawnego, zdobyte w kilku spółkach prawa handlowego, administracji samorządowej oraz wynikające z indywidualnie wykonywanej praktyki. Szczególną uwagę poświęca specjalizacji z zakresu rynku nieruchomości i obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych. 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 11:00-13:00
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

1. Omówienie charakteru prawnego wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną, tak w świetle przepisów Kodeksu cywilnego jak też ustawy o własności lokali 

2. Konieczne elementy wniosku: 
a) Oznaczenie stron postępowania i ich adresu (w braku zaś możliwości jego ustalenia – złożenie wniosku o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu), ze szczególnym uwzględnieniem wniosku składanego przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w trybie przepisów ustawy o własności lokali; 
b) Oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania wniosku; 
c) Określenie żądania wniosku i jego prawidłowe uzasadnienie ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności branych z urzędu przez sąd pod rozwagę, takich jak: cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich właścicieli. Omówienie i przytoczenie aktualnego orzecznictwa w tym względzie; 
d) Należna opłata/y od wniosku i pozyskanie danych niezbędnych do jej wniesienia

3. Przebieg postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych problemów, które mogą wyniknąć w toku postępowania, a związanych ze śmiercią uczestnika postępowania lub zbyciem udziału we wspólnym prawie w toku postępowania lub koniecznością zasięgnięcia w toku postępowania wiedzy specjalnej w drodze opinii biegłegor. pr. Agnieszka Żelazna
r. pr. Agnieszka Żelazna
Radca prawny, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, związane ze świadczeniem pomocy i doradztwa prawnego, zdobyte w kilku spółkach prawa handlowego, administracji samorządowej oraz wynikające z indywidualnie wykonywanej praktyki. Szczególną uwagę poświęca specjalizacji z zakresu rynku nieruchomości i obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych. Autorka licznych artykułów w takich tytułach jak. „Nieruchomości” Wydawnictwa C.H. Beck, „Administrator i Menedżer Nieruchomości”, „Mieszkanie i Wspólnota” oraz „Nowa Currenda. Miesięcznik Komorników Sądowych”, na łamach których dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz omawia aktualne zmiany prawne i orzecznictwo dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania m.in. wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Jest ona także ekspertem z zakresu nieruchomości i prawa budowlanego w ramach poradni eksperckich udostępnianych w systemie Legalis Administracja.
Godziny szkolenia online: 11:00-13:00

Zapisy trwają do 1 marca 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną Miejsce i termin: Szkolenie online, 2 marca 2021 11:00-13:00
Cena: 249,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.