EGZAMIN PRÓBNY adwokacki i radcowski 2021: Kazus z prawa administracyjnego + Konsultacja online

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem prawniczym!


CENA OD:
290,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Uwaga! Sprzedaż kazusu cywilnego trwa do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00. 

Przygotowujesz się do egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2021 r. i potrzebujesz sprawdzić swoją wiedzę? 

Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy możliwość podejścia do egzaminu próbnego w wygodnej formule online! 
Masz ostatnią szansę, aby uzyskać wartościowe wskazówki od kadry doświadczonych prelegentów Wydawnictwa C.H. Beck. 

Egzamin próbny Wydawnictw C.H.Beck ma na celu weryfikację wiedzy i umiejętności zdobytych podczas nauki. To doskonała okazja, by sprawdzić umiejętność gospodarowania czasem podczas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

Egzamin próbny to najlepsze podsumowanie efektów Twojej nauki, wspartej obiektywną oceną naszych wiodących ekspertów mających wieloletnie doświadczenie w sprawdzaniu prac egzaminacyjnych. Zyskaj większą pewność przed egzaminem! 


Egzamin próbny = Kazus + Indywidualna ocena + Webinarium z autorem kazusu (konsultacja online)


W ramach Egzaminu próbnego otrzymujesz:

  • Autorski kazus do rozwiązania, przygotowany zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi.
  • Sprawdzenie, ocenę i indywidualny komentarz do Twojej pracy. Przesłane przez kursantów prace będą sprawdzone przez naszych ekspertów, a następnie odesłane wraz z komentarzem, uwagami oraz pakietem wskazówek. Ocena będzie stanowiła doskonałą wskazówkę, na co zwrócić uwagę podczas przygotowywania się do egzaminu zawodowego.
  • Webinarium (konsultacja online) - każdy osoba, która zakupi egzamin próbny weźmie udział w 1-godzinnym spotkaniu online z Autorem kazusu. Podczas tego webinarium prelegent przedstawi prawidłowe rozwiązanie kazusu, uwagi oraz pakiet pomocnych wskazówek, a osoby przystępujące do egzaminu będą miały możliwość zadać pytania dotyczące kazusu.
Webinarium z osobą sprawdzającą kazus odbędzie się: 8 maja w godz. 17.00-18.00 (kazus nr 1) i 18.30-19.30 (kazus nr 2).


Kazusy do wyboru z prawa administracyjnego

(Uwaga! Podczas składania zamówienia w formularzu rejestracyjnym, wybierz uważnie wybrany kazus.)

 - Kazus nr 1 Wniosek do UE

Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie z UE. Wniosek został oceniony negatywnie. Czy można zaskarżyć takie rozstrzygniecie? Kazus został zbudowany na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Zadanie ma celu pokazanie, iż w ustawach szczególnych mogą istnieć przepisy zmieniające zasady postępowania administracyjnego (KPA) oraz zasady postępowania sądowoadministracyjnego (PPSA).

 - Kazus nr 2 Składki ZUS

Przedsiębiorca wniósł o umorzenie składek ZUS. ZUS dwukrotnie odmówił umorzenia. Czy zasadnie? Kazus został zbudowany w oparciu o postępowanie prowadzone przed ZUS na podstawie KPA z możliwością zaskarżenia rozstrzygnięcia do WSA. Kazus ma na celu weryfikację zasad prowadzenia postępowania administracyjnego oraz wskazanie, iż pomimo funkcjonowania generalnej zasady zaskarżania decyzji ZUS do sądu powszechnego, w pewnych sytuacjach właściwy jest sąd administracyjny.


Zasady przeprowadzenia Egzaminu próbnego: 

  1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu opłaty prześlemy Ci (maksymalnie następnego dnia roboczego) wybrany kazus egzaminacyjny na adres email podany podczas zakupu w formularzu rejestracyjnym.
  2. Gotowe rozwiązanie kazusu należy odesłać maksymalnie w ciągu 7 dni od daty otrzymania zadania egzaminacyjnego (rozwiązanie przesyłasz na adres email, który otrzymasz razem z kazusem).
  3. W terminie do 10 dni roboczych (od przekazania przez Ciebie rozwiązania kazusu) otrzymasz ocenę pracy wraz z indywidualnym komentarzem.
  4. Po otrzymaniu komentarza zwrotnego zaprosimy Cię na 1-godzinne webinarium z autorem kazusu, gdzie poznasz szczegóły dotyczące prawidłowego rozwiązania stanu faktycznego oraz gdzie będziesz miał okazję zadać pytania prelegentowi.


28 lat na polskim rynku prawniczym gwarantuje najwyższy poziom nauki i najlepszą kadrę prelegentów!

Egzaminy próbne będą sprawdzane przez doświadczonych i cenionych ekspertów - praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, autorów publikacji, osoby mające doświadczenie w szkoleniu i egzaminowaniu studentów oraz aplikantów w obrębie Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych. Prelegenci skorygują Twoje błędy oraz pomogą usystematyzować wiedzę, aby jak najlepiej wykorzystać ją podczas egzaminu! 

Egzamin próbny z prawa administracyjnego będzie sprawdzał: r.pr. Marcin Józefiak

Więcej o prowadzącym w zakładce  "Prelegenci".


Kazusy do wyboru

(Uwaga! Podczas składania zamówienia w formularzu rejestracyjnym, wybierz uważnie wybrany kazus.)

Kazus nr 1 Wniosek do UE

Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie z UE. Wniosek został oceniony negatywnie. Czy można zaskarżyć takie rozstrzygniecie? Kazus został zbudowany na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Zadanie ma celu pokazanie, iż w ustawach szczególnych mogą istnieć przepisy zmieniające zasady postępowania administracyjnego (KPA) oraz zasady postępowania sądowoadministracyjnego (PPSA).

Kazus nr 2 Składki ZUS

Przedsiębiorca wniósł o umorzenie składek ZUS. ZUS dwukrotnie odmówił umorzenia. Czy zasadnie? Kazus został zbudowany w oparciu o postępowanie prowadzone przed ZUS na podstawie KPA z możliwością zaskarżenia rozstrzygnięcia do WSA. Kazus ma na celu weryfikację zasad prowadzenia postępowania administracyjnego oraz wskazanie, iż pomimo funkcjonowania generalnej zasady zaskarżania decyzji ZUS do sądu powszechnego, w pewnych sytuacjach właściwy jest sąd administracyjny.r. pr. Marcin Józefiak
r. pr. Marcin Józefiak
Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek OIRP w Poznaniu oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w latach 2007-2017. Były pracownik Izby Skarbowej w Poznaniu, trener z zakresu VAT, kurator dla osób fizycznych i prawnych. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego i farmaceutycznego, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw administracyjnych, w tym podatkowych, spraw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz obsługi prawnej organów jednostek Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego i ich związków. Reprezentuje spółki o kapitale zakładowym ponad 1mld PLN w zakresie postępowań podlegających pod ustawę PZP.
Uwaga! Sprzedaż kazusu cywilnego trwa do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00. 

Zasady przeprowadzenia Egzaminu próbnego: 

  1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu opłaty prześlemy Ci (maksymalnie następnego dnia roboczego) wybrany kazus egzaminacyjny na adres email podany podczas zakupu w formularzu rejestracyjnym.
  2. Gotowe rozwiązanie kazusu należy odesłać maksymalnie w ciągu 7 dni od daty otrzymania zadania egzaminacyjnego (rozwiązanie przesyłasz na adres email, który otrzymasz razem z kazusem).
  3. W terminie do 10 dni roboczych (od przekazania przez Ciebie rozwiązania kazusu) otrzymasz ocenę pracy wraz z indywidualnym komentarzem.
  4. Po otrzymaniu komentarza zwrotnego zaprosimy Cię na 1-godzinne webinarium z autorem kazusu, gdzie poznasz szczegóły dotyczące prawidłowego rozwiązania stanu faktycznego oraz gdzie będziesz miał okazję zadać pytania prelegentowi.


Formularz zapisu na szkolenie

EGZAMIN PRÓBNY adwokacki i radcowski 2021: Kazus z prawa administracyjnego + Konsultacja online

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.