EGZAMIN PRÓBNY adwokacki i radcowski 2021: Kazus z prawa cywilnego + Konsultacja online

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem prawniczym!


CENA OD:
290,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Uwaga! Sprzedaż kazusu cywilnego trwa do 16 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00. 

Przygotowujesz się do egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2021 r. i potrzebujesz sprawdzić swoją wiedzę? 

Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy możliwość podejścia do egzaminu próbnego w wygodnej formule online!
Masz ostatnią szansę, aby uzyskać wartościowe wskazówki od kadry doświadczonych prelegentów Wydawnictwa C.H. Beck. 

Egzamin próbny Wydawnictw C.H.Beck ma na celu weryfikację wiedzy i umiejętności zdobytych podczas nauki. To doskonała okazja, by sprawdzić również umiejętność gospodarowania czasem podczas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

Egzamin próbny to doskonałe podsumowanie efektów Twojej nauki, wspartej obiektywną oceną naszych wiodących ekspertów mających wieloletnie doświadczenie w sprawdzaniu prac egzaminacyjnych. Zyskaj większą pewność przed egzaminem! 

Egzamin próbny = Kazus + Indywidualna ocena + Webinarium z autorem kazusu (konsultacja online)


W ramach Egzaminu próbnego otrzymujesz:

  • Autorski kazus do rozwiązania, przygotowany zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi.
  • Sprawdzenie, ocenę i indywidualny komentarz do Twojej pracy. Przesłane przez kursantów prace będą sprawdzone przez naszych ekspertów, a następnie odesłane wraz z komentarzem, uwagami oraz pakietem wskazówek. Ocena będzie stanowiła doskonałą wskazówkę, na co zwrócić uwagę podczas przygotowywania się do egzaminu zawodowego.
  • Webinarium (konsultacja online) - każdy osoba, która zakupi egzamin próbny weźmie udział w 1-godzinnym spotkaniu online z Autorem kazusu. Podczas tego webinarium prelegent przedstawi prawidłowe rozwiązanie kazusu, uwagi oraz pakiet pomocnych wskazówek, a osoby przystępujące do egzaminu będą miały możliwość zadać pytania dotyczące kazusu.
Webinarium z osobą sprawdzającą kazus odbędzie się: 24 kwietnia w godz. 17.00-18.00 (kazus nr 1) i 18.30-19.30 (kazus nr 2).


Kazusy do wyboru z prawa cywilnego

(Uwaga! Podczas składania zamówienia w formularzu rejestracyjnym, wybierz uważnie wybrany kazus.)

 - Kazus nr 1 Bank


Przedmiotem postępowania były roszczenia banku z tytułu umowy pożyczki udzielonej osobie fizycznej. Pożyczkobiorca kwestionuje swoje zobowiązanie z powodu niewymagalności roszczenia spowodowanej niedoręczeniem pisma zawierającego oświadczenie banku o wypowiedzeniu umowy. Przesyłka zawierająca pismo wypowiadające umowę została przesłana na adres pozwanej, jednak nie została przez nią odebrana pomimo dwukrotnego awizowania. Sąd Rejonowy oddalił powództwo uznając, że roszczenie nie jest wymagalne z powodu braku skutecznego wypowiedzenia umowy pożyczki przez bank. 

Zadanie polega na sporządzeniu apelacji w imieniu banku.


 - Kazus nr 2 Ubezpieczenie AC

Kazus dotyczy roszczenia z tytułu odszkodowania na podstawie ubezpieczenia Autocasco dotyczącego szkody w samochodzie ciężarowym, będącego wynikiem wypadku drogowego polegającego na wjechaniu zbyt wysoką ciężarówką pod wiadukt. Zdarzenie miało miejsce we Francji, a odszkodowanie obejmowało zarówno koszty naprawy w Polsce jak i koszty holowania pojazdu z Francji do Polski. Pozwane towarzystwo ubezpieczeniowe podnosiło w toku procesu zarzut wyłączenia odpowiedzialności na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.


Zasady przeprowadzenia Egzaminu próbnego: 

  1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu opłaty prześlemy Ci (maksymalnie następnego dnia roboczego) wybrany kazus egzaminacyjny na adres email podany podczas zakupu w formularzu rejestracyjnym.
  2. Gotowe rozwiązanie kazusu należy odesłać maksymalnie w ciągu 7 dni od daty otrzymania zadania egzaminacyjnego (rozwiązanie przesyłasz na adres email, który otrzymasz razem z kazusem).
  3. W terminie do 10 dni roboczych (od przekazania przez Ciebie rozwiązania kazusu) otrzymasz ocenę pracy wraz z indywidualnym komentarzem.
  4. Po otrzymaniu komentarza zwrotnego zaprosimy Cię na 1-godzinne webinarium z autorem kazusu, gdzie poznasz szczegóły dotyczące prawidłowego rozwiązania stanu faktycznego oraz gdzie będziesz miał okazję zadać pytania prelegentowi.


28 lat na polskim rynku prawniczym gwarantuje najwyższy poziom nauki i najlepszą kadrę prelegentów!

Egzaminy próbne będą sprawdzane przez doświadczonych i cenionych ekspertów - praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, autorów publikacji, osoby mające doświadczenie w szkoleniu i egzaminowaniu studentów oraz aplikantów w obrębie Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych. Prelegenci skorygują Twoje błędy i pomogą usystematyzować wiedzę, aby jak najlepiej wykorzystać ją podczas egzaminu! 

Egzamin próbny z prawa cywilnego będzie sprawdzał: SSO Grzegorz Karaś

Więcej o prowadzącym w zakładce  "Prelegenci".

Kazusy do wyboru

(Uwaga! Podczas składania zamówienia w formularzu rejestracyjnym, wybierz uważnie wybrany kazus.)

Kazus nr 1 Bank

Przedmiotem postępowania były roszczenia banku z tytułu umowy pożyczki udzielonej osobie fizycznej. Pożyczkobiorca kwestionuje swoje zobowiązanie z powodu niewymagalności roszczenia spowodowanej niedoręczeniem pisma zawierającego oświadczenie banku o wypowiedzeniu umowy. Przesyłka zawierająca pismo wypowiadające umowę została przesłana na adres pozwanej, jednak nie została przez nią odebrana pomimo dwukrotnego awizowania. Sąd Rejonowy oddalił powództwo uznając, że roszczenie nie jest wymagalne z powodu braku skutecznego wypowiedzenia umowy pożyczki przez bank.

Zadanie polega na sporządzeniu apelacji w imieniu banku.

Kazus nr 2 Ubezpieczenie AC

Kazus dotyczy roszczenia z tytułu odszkodowania na podstawie ubezpieczenia Autocasco dotyczącego szkody w samochodzie ciężarowym, będącego wynikiem wypadku drogowego polegającego na wjechaniu zbyt wysoką ciężarówką pod wiadukt. Zdarzenie miało miejsce we Francji, a odszkodowanie obejmowało zarówno koszty naprawy w Polsce jak i koszty holowania pojazdu z Francji do Polski. Pozwane towarzystwo ubezpieczeniowe podnosiło w toku procesu zarzut wyłączenia odpowiedzialności na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.


SSO Grzegorz Karaś
SSO Grzegorz Karaś
Sędzią sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
Uwaga! Sprzedaż kazusu cywilnego trwa do 16 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00.

Zasady przeprowadzenia Egzaminu próbnego: 

  1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu opłaty prześlemy Ci (maksymalnie następnego dnia roboczego) wybrany kazus egzaminacyjny na adres email podany podczas zakupu w formularzu rejestracyjnym.
  2. Gotowe rozwiązanie kazusu należy odesłać maksymalnie w ciągu 7 dni od daty otrzymania zadania egzaminacyjnego (rozwiązanie przesyłasz na adres email, który otrzymasz razem z kazusem).
  3. W terminie do 10 dni roboczych (od przekazania przez Ciebie rozwiązania kazusu) otrzymasz ocenę pracy wraz z indywidualnym komentarzem.
  4. Po otrzymaniu komentarza zwrotnego zaprosimy Cię na 1-godzinne webinarium z autorem kazusu, gdzie poznasz szczegóły dotyczące prawidłowego rozwiązania stanu faktycznego oraz gdzie będziesz miał okazję zadać pytania prelegentowi.


Formularz zapisu na szkolenie

EGZAMIN PRÓBNY adwokacki i radcowski 2021: Kazus z prawa cywilnego + Konsultacja online

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.