Szkolenie online

Restrukturyzacja zatrudnienia jako element polityki personalnej w dobie kryzysu. Zwolnienia grupowe i transfer zakładu pracy

Jak przygotować się do procesu optymalizacji zatrudnienia, by uniknąć naruszenia prawa pracy?


TERMIN:
7 kwietnia 2021 10:00-16:00
CENA:
599,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 7 kwietnia 2021 r.   -   Godzina: 10:00-16:00   -   Prelegent: dr hab. Krzysztof Walczak

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo pracy


Pandemia COVID-19 spowodowała, że ze względu na problemy rynkowe, wiele podmiotów nie jest w stanie utrzymać liczebności załogi pracowniczej na dotychczasowym poziomie. Pracodawcy muszą podejmować trudne decyzje o zmniejszaniu liczby zatrudnionych lub też zacząć korzystać z usług podmiotów zewnętrznych. 

Cel szkolenia:

Na szkoleniu omówione zostaną nie tylko procedury związane ze zwalnianiem pracowników, ale również outplacement oraz Programy Dobrowolnych Odejść i transfer pracowników do innego pracodawcy.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • W jaki sposób przygotować się do procesu optymalizacji zatrudnienia, by uniknąć naruszenia prawa pracy?
 • Jak, zgodnie z przepisami prawa, ograniczyć zatrudnienie w zakładzie pracy?
 • Jakie procedury towarzyszą zwolnieniom w zakładach pracy zatrudniających mniej niż 20 pracowników, a jakie w większych organizacjach?
 • Czy i jak współpracować z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie zwolnień pracowników?
 • Jakie procedury towarzyszą zwolnieniom w związku ze współpracą z urzędem pracy?
 • Jacy pracownicy są szczególnie chronieni prawem i którym można jedynie zaproponować zmianę warunków umów o pracę?
 • Jakie świadczenia należą się zgodnie z przepisami prawa zwalnianym pracownikom?
 • Czym jest outplacement?
 • Co to jest Program Dobrowolnych Odejść?
 • Na czym polega transfer pracowników do innego zakładu pracy?
Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, managerów, osób odpowiadających za problematykę personalną,  HR Biznes Partnerów, osób odpowiadających za problematykę wynagradzania, osób odpowiadających za problematykę finansową, osób odpowiadających za współpracę ze związkami zawodowymi oraz prawników korporacyjnych.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

dr hab. Krzysztof Walczak

jest partnerem w C&C Chakowski & Ciszek oraz doktorem habilitowanym nauk prawnych i wykładowcą prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych i MBA m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii L. Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest autorem lub współautorem około 100 referatów prezentowanych na konferencjach, seminariach i szkoleniach. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji książkowych. Specjalizuje się w tematyce fuzji, przejęć, restrukturyzacji zatrudnienia, a także motywacji płacowej i pozapłacowej pracowników. 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-16:00
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

1.W jaki sposób można przeprowadzić analizę potrzeb zatrudnieniowych w oparciu o model elastycznej firmy, oraz przygotować się do procesu optymalizacji zatrudnienia?

2.Zmniejszenie zatrudnienia w podmiotach zatrudniających mniej niż 20 pracowników na podstawie Kodeksu pracy:
  a. Procedura w przypadku, gdy u pracodawcy działają związki zawodowe.
  b. Procedura w przypadku, gdy u pracodawcy nie działają związki zawodowe.

3.Zmniejszenie zatrudnienia w podmiotach zatrudniających co najmniej 20 pracowników na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych:
  a. Procedura w przypadku gdy u pracodawcy działają związki zawodowe.
  b. Procedura w przypadku gdy u pracodawcy nie działają związki zawodowe.
  c. Współpraca z urzędem pracy.
  d. Katalog osób szczególnie chronionych, którym można jedynie zaproponować zmianę warunków umów o pracę.
  e. Świadczenia dla zwalnianych pracowników.
  f. Obowiązek ponownego zatrudnienia.

4.Programy outplacementowe.

5.Programy Dobrowolnych Odejść.

6.Transfer pracowników do innego pracodawcy:
  a. Procedura w przypadku gdy u pracodawcy działają związki zawodowe.
  b. Procedura w przypadku gdy u pracodawcy nie działają związki zawodowe.
  c. Konsekwencje obowiązywania układu zbiorowego pracy.
  d. Uprawnienia pracowników.


dr hab. Krzysztof Walczak
dr hab. Krzysztof Walczak
Partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz doktor habilitowany nauk prawnych i wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych i MBA m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii L. Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest autorem lub współautorem około 100 referatów prezentowanych na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych m. in. przez European Commission (Bruksela), International Labour Office (Genewa), European Network of Labor Inspections (Dusseldorf), Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Personelem (EAPM). Jest autorem lub współautorem wielu publikacji książkowych m.in. „Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie”, „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz”, „Komentarz do Kodeksu pracy” oraz „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)”. Specjalizuje się w tematyce fuzji, przejęć, restrukturyzacji zatrudnienia, a także motywacji płacowej i pozapłacowej pracowników. Doradza w języku polskim i angielskim.
Godziny szkolenia online: 10:00-16:00

Zapisy trwają do 6 kwietnia 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem)


Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Restrukturyzacja zatrudnienia jako element polityki personalnej w dobie kryzysu. Zwolnienia grupowe i transfer zakładu pracy Miejsce i termin: Szkolenie online, 7 kwietnia 2021 10:00-16:00
Cena: 599,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
bool(false)