Szkolenie online

Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym

Aktualne problemy na tle praktyki sądowej


TERMIN:
12 marca 2021 12:00-15:00
CENA:
349,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 12 marca 2021 r.    -   Godzina: 12:00-15:00   -    Prelegent: dr hab. adw. Robert Kulski

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium

Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia zostaną omówione aktualne problemy na tle koncentracji materiału procesowego w postępowaniu cywilnym, które mają znaczenie praktyczne dla uczestników postępowania cywilnego i praktyki sądowej z uwzględnieniem niedopuszczalnych do niedawna umów dowodowych. 


Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • ograniczeniach dopuszczalności zarzutu potrącenia
 • aktualnym kształcie modelu koncentracji materiału procesowego
 • koncentracji materiału procesowego w postępowaniu, w którym nie wyznaczono posiedzenia przygotowawczego
 • koncentracji materiału procesowego w postępowaniu, w którym wyznaczono posiedzenie przygotowawcze
 • pismach przygotowawczych z rygorem z art. 2053 § 2 KPC
 • przepisach wspierających system koncentracji materiału procesowego
 • koncentracji materiału procesowego w postępowaniu w sprawach gospodarczych
 • pomijaniu twierdzeń i dowodów
 • zasadach dotyczących wniosków dowodowych
 • dowodzie z zeznań świadka na piśmie
 • ograniczeniach dowodowych w postępowaniu w sprawach gospodarczych
 • umowach dowodowych

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

dr hab. adw. Robert Kulski -

profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie, a także członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 12:00-15:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

1.  Uwagi wstępne – zasada koncentracji materiału procesowego

2.  Ograniczenia dopuszczalności zarzutu potrącenia (art. 203[1] k.p.c.) 
  a)  Pojęcie „zarzutu potrącenia”.
  b)  Granice czasowe i skutek spóźnienia zarzutu.
 
3.  Zarzut potrącenia jako podstawa powództwa opozycyjnego (art. 840 § 1 pkt 2  in fine k.p.c.) 

4.  Regulacja koncentracji materiału procesowego w:
  a)  w zwykłym postępowaniu procesowym,
  b)  w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych.

5.  Zwykłe postępowanie procesowe (3 wypadki: art. 205[12] § 1 i 2, art. 205[3] § 2 k.p.c.)

6.  Koncentracja – postępowanie nakazowe, upominawcze, sprzeciw od w.z. i postępowanie apelacyjne

7.  Analiza wypadków:
  a)  Koncentracja materiału procesowego w postępowaniach, w których wyznaczono posiedzenie przygotowawcze.
  b)  Koncentracja materiału procesowego w postępowaniach, w których nie wyznaczono posiedzenia przygotowawczego.
  c)  Pisma przygotowawcze z rygorem z art. 205[3] § 2 k.p.c.

8.  Przepisy wspierające system koncentracji materiału procesowego

9.  Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu w sprawach gospodarczych
  a)  Problemy o charakterze ogólnym dot. postępowania w sprawach gospodarczych. 
  b)  Przepis art. 458[5] k.p.c.

10.  Pomijanie spóźnionych twierdzeń i dowodów

11.  Wybrane zagadnienia procesowe z zakresu dowodów 
  a)  Wniosek dowodowy. 
  b)  Dowód z zeznań świadka na piśmie. 
  c)  Umowy dowodowe.
  d)  Ograniczenia dowodowe w postępowaniu w sprawach gospodarczych.

dr hab. adw. Robert Kulski
dr hab. adw. Robert Kulski
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Współautor Komentarza do kodeksu postępowania cywilnego przygotowanego pod redakcją Profesora Andrzeja Marciniaka. Referent i uczestnik wielu międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych. Członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie, a także członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej z siedzibą w Nowym Jorku.
Godziny szkolenia online: 12:00-15:00.

Zapisy trwają do 11 marca 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym Miejsce i termin: Szkolenie online, 12 marca 2021 12:00-15:00
Cena: 349,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
bool(false)