Szkolenie online

REFORMA KPC. Postępowanie w sprawach gospodarczych

Czynności procesowe dokonywane w toku rozpoznawania spraw gospodarczych (pisma procesowe, posiedzenie przygotowawcze, doręczenia w toku procesu, przebieg rozprawy). Praktyczne problemy związane z przywróceniem odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych


TERMIN:
9 kwietnia 2021 10:00-15:00
CENA:
549,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 9 kwietnia 2021 r.   -   Godzina: 10:00-15:00   -   Prelegent: SSR Artur Żuk
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium

Reforma postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469) przywróciła odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych oraz spowodowała gruntowne zmiany procedury, mające wielkie znaczenie dla praktyki sądowej. Nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą i niejednoznaczność niektórych przepisów w praktyce wystąpiło szereg problemów w zakresie stosowana nowych przepisów.

Istotne zmiany dotyczą sposobu prowadzenia procesu cywilnego, przygotowania postępowania, obligatoryjności złożenia odpowiedzi na pozew, wprowadzenia nowego etapu postępowania jakim jest postępowanie przygotowawcze. Zmiany dotyczą także doręczeń w toku postępowania i wprowadzenie zasady faktycznego doręczenia pisma wszczynającego postępowanie. Nowelizacja zmieniła zasady prekluzji dowodowej oraz zasady postępowania dowodowego, nałożyła na strony i ich pełnomocników szereg nowych obowiązków procesowych.

Szkolenie ma na celu wskazanie odrębności występujących w sprawach gospodarczych, identyfikację problemów praktycznych oraz próbę ich rozwiązania.


Na szkoleniu dowiesz się m.in.: 

 • jakie cechy charakterystyczne występują w procesie gospodarczym,
 • jakie są dodatkowe wymogi pozwu i pism procesowych,
 • o obowiązku złożenia odpowiedzi na pozew i skutkach jego niezłożenia,
 • o nowym zakresie pouczeń stron w postępowaniu w sprawach gospodarczych,
 • o pojęciu sprawy gospodarczej,
 • o przebiegu postępowania przygotowawczego i jego skutkach,
 • jakie  są zasady doręczeń w postępowaniu cywilnym,
 • jak zmieniły się zasady doręczeń do podmiotów wpisanych do KRS i przedsiębiorców wpisanych do CEIDG,
 • jak przebiega procedura doręczenia pozwu przez powoda za pośrednictwem komornika i jakie koszty się z tym wiążą,
 • o możliwości wzajemnego doręczania pism procesowych e-mailem przez profesjonalnych pełnomocników,
 • o umowie dowodowej i sposobach jej wzruszania,
 • o skutkach zarządzenia przewodniczącego nakazującego wymianę przez strony pism przygotowawczych,
 • jak zmieniły się zasady dotyczące powoływania dowodów i wniosków dowodowych w sprawach gospodarczych – prekluzja twierdzeń i dowodów ,
 • o sposobie przeprowadzania dowodu z dokumentów, opinii biegłego.

Dla kogo są te zajęcia? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSR Artur Żuk - Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych. Przez wiele lat sprawujący funkcję przewodniczącego wydziału gospodarczego oraz prezesa sądu. Obecnie oddelegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku zastępcy dyrektora DIRS odpowiedzialny za legislację rejestrową.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online 

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-15:00 
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program szkolenia: 

  1.  Pojęcie sprawy gospodarczej – właściwość funkcjonalna sądu 
  2.  Pouczenia stron
  3.  Pominięcie przez sąd przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych – wniosek  
  4.  Obligatoryjność złożenia odpowiedzi na pozew:
  5.  Przedsiębiorcy rejestrowi i osoby fizyczne wpisane do CEIDG - doręczenia (awizacja, doręczenia komornicze, pozostawienie przesyłki w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia)
  6.  Wyłączenia regulacji ogólnych 
  7.  Zarzut potrącenia.
  8.  Postępowanie dowodowe w sprawie gospodarczej (dokumenty prywatne urzędowe zeznania świadków, opinie biegłych )
  9.  Umowa dowodowa i ustalanie stanu faktycznego
  10.  Prekluzja dowodów i twierdzeń na przykładzie umowy sprzedaży oraz powództwa o odszkodowanie przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością
  11.  Zabezpieczenie wykonalności wyroku wydanego w sprawie gospodarczej. 


SSR Artur Żuk
Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych. Przez wiele lat sprawujący funkcję przewodniczącego wydziału gospodarczego oraz prezesa sądu. Obecnie oddelegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku zastępcy dyrektora DIRS odpowiedzialny za legislację rejestrową. Wieloletni wykładowca z zakresu procedury cywilnej z przeznaczeniem dla aplikantów i profesjonalnych pełnomocników procesowych. Autor publikacji z zakresu prawa procesowego gospodarczego.     
Godziny szkolenia online: 10:00-15:00

Zapisy trwają do 8 kwietnia 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

REFORMA KPC. Postępowanie w sprawach gospodarczych Miejsce i termin: Szkolenie online, 9 kwietnia 2021 10:00-15:00
Cena: 549,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
bool(false)