Zobacz szczegóły ostatniej konferencji - LegalTech Forum 2021

 • 3 panele dyskusyjne
 • 2 ścieżki warsztatów
 • 17 wybitnych prelegentów

O konferencji

Jak wygląda rynek legal tech w Polsce i jakie są perspektywy jego rozwoju? Czy rynek prawa będzie potrafił wykorzystać szanse i jednocześnie uniknąć zagrożeń jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja?

Czy rynek prawa jest przygotowany na zmiany? Jak zabezpieczyć kancelarię i skutecznie przeciwdziałać cyberzagrożeniom?

Jak faktycznie wygląda wykorzystanie nowych technologii w kancelariach prawnych w Polsce w dobie covid i post-covid?

Celem konferencji jest umożliwienie prawnikom wzięcia udziału w dyskusji z praktykami, przedstawicielami firm informatycznych i środowiska akademickiego o trendach rozwojowych w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych.

Na konferencji:

 • spojrzymy na szanse i zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji, która stanowi potencjalnie rewolucyjną technologię w obszarze świadczenia usług prawnych,
 • przyjrzymy się wyzwaniom, jakie niesie dla kancelarii prawnych i działów zapewnienie cyberbezpieczeństwa,
 • przedyskutujemy perspektywy rozwoju rynku legal tech w Polsce,
 • na podstawie badań Kantar Millward Brown przeprowadzonych na zlecenie Wydawnictwa C.H.Beck omówimy jak faktycznie wygląda rynek legal tech w polskich kancelariach w dobie pandemii.
Nowatorska formuła konferencji umożliwi uczestnikom zapoznanie się z kluczowymi zagadnieniami w trakcie skondensowanych prezentacji, które następnie będą omawiane w dyskusjach panelowych z udziałem ekspertów i prawników.

Grupa docelowa

Konferencja dedykowana jest głównie prawnikom oraz wszystkim osobom zainteresowanym nowymi trendami technologicznymi w codziennej pracy kancelarii.
Tak wyglądała konferencja
LegalTech Forum
w poprzednich latach
Zobacz relację wideo
z lat 2019 i 2020.
Zobacz relację wideo z lat 2019 i 2020

Prelegenci

dr Michał Kosiński (Keynote Speaker, Stanford University)

Psycholog społeczny i data scientist, specjalista w dziedzinie psychometrii i analizy osobowości w sieci. Pracuje w Stanford University Graduate School of Business, wykłada także na Uniwersytecie SWPS i na Concilium Civitas w Warszawie. Prowadził badania w Microsoft Research i Stanford’s Computer Science Department. Koordynował projekt myPersonality, który obejmował globalną współpracę ponad 200 naukowców analizujących szczegółowe profile 8 mln użytkowników Facebooka. Kiedy FB opatentował algorytm, który na podstawie aktywności jego użytkowników tworzy ich portret psychologiczny, Maciej Kosiński opublikował badania pokazujące, jak dokładnie algorytm ten jest w stanie określić nasz wiek, płeć, preferencje seksualne, pochodzenie etniczne i poglądy. W 2013 r. IBM i DataIQ zaliczyły go do 50 najbardziej wpływowych osób w świecie Big Data, a w 2015 r. został uznany za Wschodzącą Gwiazdę przez Association for Psychological Science.

dr Gabriela Bar (Szostek_Bar i Partnerzy)

Radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne, partner zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej. Entuzjastka nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem Sztucznej Inteligencji. Doświadczony ekspert w zakresie umów elektronicznych, e-commerce, aspektów prawnych wdrożeń systemów IT i ochrony prywatności. Członkini Komitetu Prawnego IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) w projekcie IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems; członkini Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, Women in AI oraz AI4EU.

mec. Roman Bieda (Maruta Wachta sp.j.)

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) oraz handlu elektronicznego.

r. pr. Włodzimierz Chróścik (Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych)

Radca prawny, od 2006 roku prowadzi Kancelarię Radców Prawnych. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz handlowego. Ekspert w dziedzinie prawa spółek, w tym funkcjonowania organów oraz ich odpowiedzialności. Doradca w zakresie zawiązywania spółek, prawnych aspektów ich działalności operacyjnej, a także spraw korporacyjnych, w tym sporów korporacyjnych. Od 2010 r. do 2016 r. Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Przewodniczący Komitetu ds. Nowych Technologii.

Cezary Dołęga (Neurosoft)

Współzałożyciel i współwłaściciel spółki Neurosoft. Magister inżynier elektronik, ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej w 1990 roku. Pracownik naukowy Instytutu Cybernetyki Technicznej w latach 1990-1999. Od początku istnienia firmy Neurosoft, czyli od 1992 r. - Wiceprezes i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju. Od przeszło 25 lat zajmuje się praktycznym wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach tj. prawo, transport, bezpieczeństwo ruchu drogowego, itp.

prof. Włodzisław Duch (Katedra Informatyki Stosowanej UMK)

Profesor, od 2013 roku kieruje Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii na UMK, a od 2020 roku zespołu Neuroinformatics and Artificial Intelligence, części University Centre of Excellence Dynamics, Mathematical Analysis and Artificial Intelligence. W 2012 roku objął stanowisko prorektora ds. badań naukowych i informatyzacji na UMK, a w latach 2014-15 podsekretarza stanu (wiceministra) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przez dwie kadencje był Prezydentem European Neural Network Society (2006-2011), w 2013 roku został wybrany na członka honorowego (Fellow) International Neural Network Society (INNS), oraz członka Komisji Układów Złożonych Polskiej Akademii Umiejętności.

prok. dr hab. Agnieszka Gryszczyńska (UKSW)

Doktor habilitowany nauk prawnych, inżynier informatyk. Prokurator. Od 2011 roku jest adiunktem w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 r. jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu cyberprzestępczości. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji w latach 2019-2021.Prelegentka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji, rejestrom publicznym, ochronie danych osobowych, tajemnicom prawnie chronionym oraz cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu.

mec. Xawery Konarski (Partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

Adwokat, ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym również z wykorzystaniem środków unijnych.

Adam Lange (Head of Cyber Threat Hunting w Standard Chartered Bank)

Szef globalnego zespołu Cyber Threat Hunting w jednej z największych globalnych instytucji finansowych na świecie. W wolnym czasie "poluje" na cyberprzestępców, analizuje złośliwe oprogramowanie i tworzy narzędzia i systemy bezpieczeństwa. Posiada ponad dwie dekady doświadczenia w IT i bezpieczeństwie IT, zarówno po ofensywnej (red) jak i defensywnej (blue) stronie bezpieczeństwa. Od 2013 zajmuje się bezpieczeństwem w polskim i zagranicznym sektorze finansowym, gdzie brał czynny udział w powstawaniu rozwiązań takich jak "PolishAPI" czy "Profil Zaufany". W latach 2018-2019 powołany na pierwszego przewodniczącego Forum Threat Intelligence przy Związku Banków Polskich.

Marek Laskowski (IT Director [CIO] DZP)

Posiada niemal dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze IT. Specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii transformacyjnych związanych z wykorzystaniem chmur cyfrowych, w tym migracji i dostosowywaniu do potrzeb klienta usług MS Azure Cloud. Wdraża również projekty z zakresu AI i systemów uczenia maszynowego (machine learning), a także innych platform mających wspierać wykonywanie podstawowych czynności wynikających z codziennej pracy prawników. Obecnie zarządza wielodepartamentową infrastrukturą informatyczną w biurach kancelarii DZP w Warszawie, Poznaniu oraz we Wrocławiu. Współpracował także z dostawcami technologii IT o zasięgu globalnym (US Fidelis Cyber Security, Israel Cynet).

Katarzyna Łodygowska (matkaprawnik.pl)

Prawniczka, przedsiębiorczyni, blogerka i filantropka. Specjalizuje się w prawie pracy. Prowadzi doradztwo prawne dla kobiet w ciąży i matek powracających na rynek pracy po okresie urlopów związanych z macierzyństwem. Prowadzi szkolenia i webinaria dla firm. Właścicielka bloga www.matkaprawnik.pl, który gromadzi ponad 100 tysięcy fanów w mediach społecznościowych. Laureatka nagrody Tulipany Życia w kategorii inicjatywa społeczna za niesienie nieodpłatnej pomocy prawnej rodzicom po stracie dziecka. Prywatnie: narciarka, żeglarka oraz mama: Heleny i Alicji.

dr Anna Partyka-Opiela (DZP)

Doktor prawa, szefem zespołu compliance kancelarii DZP. Posiada wieloletnie doświadczenie jako prawnik wewnętrzny, gdzie zajmowała się doradztwem w zakresie etyki, zapobiegania korupcji i compliance, brała udział w procesach integracyjnych i restrukturyzacyjnych, w tym w zintegrowaniu i zbudowaniu połączonych systemów compliance (regulacje krajowe, FCPA, Bribery Act, zamówienia publiczne). Anna świadczy bieżące doradztwo z zakresu zapobiegania korupcji i compliance, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw.

r. pr. Artur Piechocki (APLaw)

Radca prawny, założyciel kancelarii APLAW. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawie technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), ochronie danych i prywatności oraz cyberbezpieczeństwie. Przez wiele lat pracował jako Doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr w Polsce i w organizacjach międzynarodowych. Ekspert Ministerstwa Cyfryzacji w pracach legislacyjnych Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy oraz Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa. Współzałożyciel Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), którego pracom przewodniczył, a obecnie jest członkiem jego Rady, oraz współtwórca orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG).

prof. Przemysław Polański (ALK, Wydawnictwo C.H.Beck)

Prawnik i informatyk, wieloletni dyrektor działu IT oraz redakcji Legalisa, w tym główny architekt interfejsu i nawigacji systemu informacji prawnej Legalis. Obecnie dyrektor ds. rozwoju Legalisa w Wydawnictwie C.H.Beck oraz profesor nadzwyczajny w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki w Akademii Leona Koźmińskiego. Radca prawny w OIRP w Warszawie. Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Autor ponad 80 artykułów z zakresu prawa IT, w tym dwóch monografii: “Customary law of the Internet” wydanej przez T.M.C Asser Press w 2007 oraz „Europejskie prawo handlu elektronicznego” Wydawnictwo C.H.Beck, 2014 r. Kierownik dwóch grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki.

Przemysław Rosati (Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej)

Adwokat, specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych-gospodarczych. Zaangażowany w implementowanie nowych technologii w strukturze samorządu adwokackiego.

prof. Dariusz Szostek (Szostek_Bar i Partnerzy)

Radca prawny, partner zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego; członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach; Kierownik Centrum Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii WPiA UO. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, szczególnie w zakresie blockchain, smart contract, token, kryptowaluty. Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania.

mec. Tomasz Zalewski (Bird & Bird, Fundacja LegalTech Polska)

Partner, kieruje praktyką Commercial w kancelarii Bird & Bird. Jest cenionym specjalistą w dziedzinie projektów związanych z prawem zamówień publicznych, nowymi technologiami i prawem własności intelektualnej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Doradza klientom w projektach związanych z cyfrową transformacją biznesu. Jest założycielem Fundacji LegalTech Polska – organizacji dedykowanej wymianie wiedzy na temat prawa nowych technologii oraz wykorzystywania technologii informatycznych w usługach prawnych.

Mini panel ekspercki

Zapowiedź
tegorocznej konferencji

Rozmowa mec. Tomasza Zalewskiego i prof. Przemysława Polańskiego m.in. o cyberbezpieczeństwie, sztucznej inteligencji oraz o sytuacji legal tech w Polsce.

Więcej dowiesz się
biorąc udział w
LegalTech Forum 2021!

Keynote speaker

dr Michał Kosiński
(Stanford University)

Jak rozwiązania z zakresu legal tech wpływają na pracę prawnika? - rozmowa prof. Przemysława Polańskiego z dr Michałem Kosińskim, Keynote Speakerem konferencji.

Więcej dowiesz się
biorąc udział w
LegalTech Forum 2021!

Program

10:00 - 10:05

Powitanie uczestników, wprowadzenie do konferencji – Wojciech Bierwiczonek, Dyrektor zarządzający, Wydawnictwo C.H.Beck

10:05 - 10:30

Keynote speech - dr Michał Kosiński (Stanford University)

10:30 - 12:00

Blok 1. Sztuczna inteligencja – zagrożenia płynące z niekontrolowanego rozwoju

I. Prezentacje eksperckie:

 • dr Gabriela Bar (Szostek_Bar i Partnerzy)
 • prof. Włodzisław Duch (Katedra Informatyki Stosowanej UMK)

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • mec. Tomasz Zalewski (Bird & Bird, Fundacja LegalTech Polska)
Paneliści:
 • mec. Roman Bieda (Maruta Wachta)
 • Cezary Dołęga (Neurosoft)
 • dr Gabriela Bar (Szostek_Bar i Partnerzy)
 • prof. Włodzisław Duch (Katedra Informatyki Stosowanej UMK)
 • dr Michał Kosiński (Stanford University)
 • prof. Przemysław Polański (ALK, Wydawnictwo C.H.Beck)
Przykładowe tematy poruszane w panelu:
 • Czy przegraliśmy już walkę o ochronę prywatności?
 • Jak wygląda ocena najnowszych osiągnięć w rozwoju AI z perspektywy legal tech?
 • W jakim kierunku powinny pójść działania regulacyjne w obszarze legal tech?
 • Opublikowana została polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce – czy obraliśmy właściwy kierunek?
 • Czy rozwój AI bez zainwestowania w tworzenie dużych baz danych ma sens?

12:00 - 12:30

Przerwa

12:30 - 14:00

Blok 2. Cyberbezpieczeństwo – dobre praktyki dla kancelarii prawniczych

I. Prezentacje eksperckie:

 • Marek Laskowski (IT Director [CIO] DZP)
 • r.pr. Artur Piechocki (APLaw)

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • mec. Tomasz Zalewski (Bird & Bird, Fundacja LegalTech Polska)
Paneliści:
 • r.pr. Artur Piechocki (APLaw)
 • Marek Laskowski (IT Director [CIO] DZP)
 • prok. dr hab. Agnieszka Gryszczyńska (UKSW)
 • prof. Dariusz Szostek (Szostek_Bar i Partnerzy)
 • Adam Lange(Head of Cyber Threat Hunting w Standard Chartered Bank)
 • r.pr. Włodzimierz Chróścik (Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych)
 • Przemysław Rosati (Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej)
Przykładowe tematy poruszane w panelu:
 • Jaka powinna być rola samorządów prawniczych w kształtowaniu dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa?
 • Jak wygląda poziom przygotowania dostawców usług kluczowych na cyberzagrożenia?
 • Czy wprowadzane zmiany legislacyjne, np. ustawa o doręczeniach elektronicznych, zapewniają minimalny standard bezpieczeństwa?
 • Najistotniejsze wskazówki dla kancelarii prawnych dotyczące zabezpieczenia środowiska cyfrowego.
 • Jak prezentuje się stan ochrony prywatności i danych osobowych w dobie pandemii?

14:00 - 14:15

Przerwa

14:15 - 16:00

Blok 3. LegalTech 2021 w Polsce: trendy

I. Prezentacje eksperckie:

 • mec. Tomasz Zalewski (Bird & Bird, Fundacja LegalTech Polska)
 • prof. Przemysław Polański (ALK, Wydawnictwo C.H.Beck)

II. Panel dyskusyjny

Moderator:
 • mec. Tomasz Zalewski (Bird & Bird, Fundacja LegalTech Polska)
Paneliści:
 • mec. Tomasz Zalewski (Bird & Bird, Fundacja LegalTech Polska)
 • prof. Przemysław Polański (ALK, Wydawnictwo C.H.Beck)
 • adw. Xawery Konarski (Traple, Konarski, Podrecki)
 • Katarzyna Łodygowska (Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej, matkaprawnik.pl)
 • dr Anna Partyka-Opiela(DZP)
Przykładowe tematy poruszane w panelu:
 • Jak kancelarie prawne poradziły sobie w dobie pandemii?
 • Czy pandemia przyśpieszyła cyfryzację w kancelariach? Próba oceny.
 • Jakie nowe narzędzia legaltechowe stały się rzeczywistym wsparciem w pracy kancelarii?
 • Rozwiązania legal tech w obszarze marketingu usług prawniczych – klucz do sukcesu?

Warsztaty nr 1: Nowe tendencje w prawie nowych technologii

Prowadzący: prof. Przemysław Polański (ALK, Wydawnictwo C.H.Beck)

10:00 – 11:45

Blok 1

 • Kierunki regulacji AI w Unii Europejskiej (60 min.)
 • Zwalczanie bezprawnych treści w Internecie – projekt rozporządzenia UE z 15.12.2020 r. (cz. 1) (45 min.)

11:45 – 12:00

Przerwa

12:00 – 13:30

Blok 2

 • Zwalczanie bezprawnych treści w Internecie – projekt rozporządzenia UE z 15.12.2020 r. (cz. 2) (60 min.)
 • ePrivacy – co istotnego zmienia się 5 lat po uchwaleniu RODO? (30 min.)

13:30 – 14:15

Przerwa

14:15 – 16:00

Blok 3

 • Bezpieczeństwo danych w Internecie. Podstawy cyberbezpieczeństwa (1h)
 • Dostępność cyfrowa (45 min.)

Warsztaty nr 2: W jaki sposób zabezpieczyć kancelarię przed zagrożeniami cybernetycznymi

Prowadzący: r.pr. Artur Piechocki (APLaw)

10:00 – 12:00

Blok 1: Wprowadzenie

 • Informacja na temat zagrożeń cybernetycznych, opis wymagań wynikających z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, opis zmian planowanych w tej ustawie, a także zasadnicze pojęcia dotyczące korzystania z outsourcingu cyberbezpieczeństwa i konstruowania zasad współpracy w ramach tego outsourcingu (120 min.).

12:00 – 12:15

Przerwa

12:15 – 13:45

Blok 2

 • Na podstawie wprowadzenia oraz opisu stanu faktycznego, uczestnicy warsztatów będą musieli wykonać następujące zadania (90 min.):
  • dokonać analizy ryzyka cyberbezpieczeństwa,
  • ocenić ryzyko (głównie chodzi o ocenę biznesową),
  • zaproponować rozwiązania zapobiegające ryzyku.

13:45 – 14:30

Przerwa

14:30 – 16:00

Blok 3

 • Na podstawie wprowadzenia oraz opisu stanu faktycznego, uczestnicy warsztatów będą musieli przygotować założenia do umowy z dostawcą usług z zakresu cyberbezpieczeństwa (90 min.).

Partonat medialny

Rzeczpospolita

Partonat honorowy

Krajowa Izba Radców Prawnych

Partnerzy merytoryczni

Fundacja Legal Tech
Kancelaria Bird&Bird
Kancelaria Traple Konarski Podrecki
DZP - Więcej niż prawo
Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii
Szostek Bar i partnerzy
Neurosoft
Polskie Towarzystwo Informatyczne
APLAW
iab Polska
Matka Prawnik
AI Law Tech

Informacje dodatkowe

Godziny konferencji

1 dzień (konferencja): 10:00-17:00
2 dzień (warsztaty): 10:00 - 16:00

Formuła konferencji

Konferencja odbędzie się w formule online. Pierwszy dzień stanowią prezentacje eksperckie wraz z panelami dyskusyjnymi, podczas których będzie można zadawać pytania prelegentom poprzez aplikację mobilną Beck Akademia. Drugiego dnia odbędą się warsztaty w dwóch ścieżkach tematycznych. Podczas zapisu na warsztaty należy wskazać w formularzu zapisu, które warsztaty wybieramy (nr 1 lub nr 2).

Dostępy do konferencji online

Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem. W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Certyfikat uczestnictwa

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po wydarzeniu.

Aplikacja mobilna


Aplikacja mobilna Beck Akademia umożliwia zadawanie pytań podczas konferencji oraz dostęp do materiałów w formie PDF (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać materiały konferencyjne?

Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia
 1. Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link
 2. Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
 3. W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
 4. W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz w mailu organizacyjnym, następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.
Jeśli masz już aplikację Beck Akademia
 1. Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
 2. W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz w mailu organizacyjnym.


Jak otrzymać kod rejestracji do aplikacji do LegalTEch Forum 2021?
Kody rejestracyjne do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo drogą e-mail (najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem).
Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.