Szkolenie online

Kasy rejestrujące. Zmiany od maja i lipca 2021 r.

Obowiązki, uprawnienia, sankcje. Powadzenie ewidencji sprzedaży, wystawianie i wydawanie paragonu fiskalnego. Zasady odliczenia i zwrotu kwot z tytułu zakupu kasy rejestrującej


TERMIN:
12 maja 2021 10:00-15:00
CENA:
399,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 12 maja
 2021 r.   -   Godzina: 10:00-15:00   -   Wojciech Zajączkowski 
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Podatki wersja Premium
Od lipca 2021 r. duża część usług materialnych, w tym budowlane, kosmetyczne, fryzjerskie, medyczne zostanie objęta kasami online. Konieczne będzie nabycie nowych kas fiskalnych lub w nielicznych przypadkach możliwość korzystania ze zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie regulacji dotyczących kas rejestrujących i wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych.


Zagadnienia omawiane na szkoleniu

Szkolenie dotyczyć będzie takich zagadnień jak:

 •  ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej, 
 • terminy wystawiania paragonów fiskalnych, 
 • problemy z wystawianiem i ewidencjonowaniem w JPK_VAT paragonów z NIP,
 • kwestie możliwości zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących dla podatników czynnych i zwolnionych, w szczególności związane z zakupem nowych i wymianą starych kas na kasy online,
 • zwolnienia z obowiązku instalacji kas rejestrujących, w tym związane z obowiązkiem instalacji kas online od lipca 2021 r.,
 • obowiązkowe wprowadzenie od 1 lipca 2021 r. kas online dla nowych branż działalności gospodarczej.

Formuła warsztatowa

Formuła warsztatowa szkolenia (możliwość zadawania pytań na żywo, dyskusja) pozwoli Uczestnikom wymienić się doświadczeniami oraz własnymi spostrzeżeniami na temat wprowadzanych rozwiązań prawnych. 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Główni księgowi, pracownicy księgowości, osoby pracujące w działach finansowo-księgowych, doradcy podatkowi, osoby zajmujące się ewidencjonowaniem transakcji sprzedaży za pomocą kas, a także pracownicy obsługujący kasy fiskalne.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki!

Wojciech Zajączkowski 
- wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego, a wcześniej pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. Specjalizuje się w szkoleniach z podatku VAT, które prowadzi od 20 lat. Przeprowadził tysiące godzin szkoleń skierowanych do księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, a także – w czasie kilkunastoletniej pracy w organach skarbowych – do pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych.


Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-15:00
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

Część I. 10.00-11.30

1. Powadzenie ewidencji sprzedaży, wystawianie i wydawanie paragonu fiskalnego:

•na czyją rzecz wystawia się paragon?,
•problemy praktyczne związane z weryfikacją nabywcy przy sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej,
•wystawienie a wydanie paragonu dokumentującego sprzedaż,
•moment wystawienia paragonu,
•wystawianie paragonów dokumentujących zaliczki,
•wystawianie i wydawanie e-paragonów (nowe rozporządzenia techniczne):
   - do kwietnia 2021 r.,
   - od maja 2021 r.,
•wydawanie rachunków lub paragonów kelnerskich,
•wystawienie paragonu a obowiązek podatkowy w VAT,
•paragony a wystawianie faktur – terminy dokumentowania,
•wystawianie faktur do paragonów z NIP,
•ryzyko sankcji przy odliczaniu VAT z faktury za przejazd taksówką,
•„Objaśnienia podatkowe” dot. paragonów z NIP a ich zgodność z przepisami VAT,
•wykazywanie paragonów z NIP w JPK_VAT od lipca 2021 r.,
•termin wystawiania raportu fiskalnego dobowego i okresowego (miesięcznego),
•zwroty towarów, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów – ewidencje, niezbędne dane, dokumentowanie,
•oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z obsługą kas rejestrujących oraz ich odpowiedzialnością karnoskarbową po zmianach od kwietnia 2020 r. 

Przerwa: 11.30-11.45

Część II. 11.45-13.15

2. Obowiązki związane z użytkowaniem kas rejestrujących:

•brak kasy, awaria kasy lub brak internetu w kasie online – sposoby postepowania,
•paragony fiskalne a obowiązek podatkowy w podatku VAT,
•terminy przeglądów technicznych,
•przeglądy techniczne kasy w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej,
•sankcja za brak przeglądu technicznego kasy,
•fiskalizacja kasy,
•obowiązki związane z zakończeniem pracy kasy lub zakończeniem działalności gospodarczej,
•kategorie kas online i zakres ich użytkowania, 
•terminy wprowadzania kas online dla poszczególnych czynności w 2021 i 2022 r.:
   - fryzjerskich,
   -kosmetycznych i kosmetologicznych,
   -budowlanych,
   -w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
   -prawniczych,
   -związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu,
   -Tax Free,
•możliwości uniknięcia instalacji kasy online od lipca 2021 r. m.in. dla usług budowlanych,
•czy usługi doradztwa podatkowego objęte są obowiązkiem instalacji kasy online?

3. Zasady odliczenia i zwrotu kwot z tytułu zakupu kasy rejestrującej:

•warunki odliczania i zwrotu kwot wydanych na zakup kasy rejestrującej,
•zwrot wydanych na zakup kasy rejestrującej dla podatników zwolnionych z VAT,
•odliczenia i zwroty dotyczące podatników nabywających kasy online posiadających już kasy rejestrujące,
•odliczenia i zwroty dotyczące podatników posiadających już kasy online i nabywające inne kasy online,
•odliczenia i zwroty od kas rezerwowych.

Przerwa: 13.15-13.30

Część III. 13.30-15.00

4. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2021 r.:

•warunki stosowania zwolnień podmiotowych,
•limity stosowane w zwolnieniach podmiotowych,
•sprzedaż na rzecz osób fizycznych, która nie jest brana pod uwagę do limitów zwolnień podmiotowych,
•zwolnienia przedmiotowe (m.in. usługi telekomunikacyjne, najem, usługi dostarczania wody, sprzedaż środków trwałych, sprzedaż na rzecz pracowników),
•stosowanie zwolnień przedmiotowo-podmiotowych, sposób wyliczania udziału procentowego,
•terminy obowiązku instalacji kasy rejestrującej w związku z utratą prawa do zwolnień podmiotowych oraz przedmiotowo-podmiotowych,
•czynności objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,
•kiedy występuje bezwzględny obowiązek fiskalizacji sprzedaży?,
•fiskalizacja wpłat pracowników oraz płatności innych niż gotówkowe,
•potrącenie z wynagrodzenia a otrzymanie zapłaty na rachunek bankowy – konsekwencje,
•kiedy nie trzeba fiskalizować świadczeń na rzecz pracowników,
•zapłata na konto bankowe a brak obowiązku fiskalizacji transakcji,
•fiskalizacja świadczeń nieodpłatnych np. przekazanie alkoholu,
•obciążenie współpracownika lub pracownika za koszty zużytego paliwa a kasa fiskalna.


Wojciech Zajączkowski
Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego, a wcześniej pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. Specjalizuje się w szkoleniach z podatku VAT, które prowadzi od 20 lat. Przeprowadził tysiące godzin szkoleń skierowanych do księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, a także – w czasie kilkunastoletniej pracy w organach skarbowych – do pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych. Prowadzi szkolenia m.in. Krajowej Izby Podatkowej oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Godziny szkolenia online: 10:00-15:00.

Zapisy trwają do 11 maja 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Kasy rejestrujące. Zmiany od maja i lipca 2021 r. Miejsce i termin: Szkolenie online, 12 maja 2021 10:00-15:00
Cena: 399,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.