Szkolenie online

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Projekt zmian 2021

Bogate możliwości stworzone dla przedsiębiorców i wyzwanie dla prawników!


TERMIN:
24 maja 2021 11:00-15:00
CENA:
549,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 24 maja 2021 r.   -   Godzina: 11:00-15:00   -   Prelegent: SSR Cezary Zalewski

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo upadłościowe
W IV kwartale 2020 roku otwarto ponad 300 nowych restrukturyzacji. To o ok. 100 więcej niż w dotychczas rekordowym III kwartale 2020 roku. 
W samym grudniu 2020 r. otwarto ponad 100 postępowań.

Zmiany 2021

Najpopularniejsze wśród tych postępowań było (wprowadzone pod koniec czerwca 2020 roku przez Tarczę 4.0) uproszczone postepowanie restrukturyzacyjne. Jednakże  uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne będzie można zainicjować jedynie do końca czerwca 2021 r. 

Z uwagi na ogromną popularność tego postępowania w Rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy nr 1016) przewidziano zachowanie znacznej części regulacji, które sprawdziły się w praktyce eliminując równocześnie, te, które budziły najwięcej wątpliwości. Należy przewidywać, że nowe przepisy, które mają wejść w życie 1 lipca 2021 r. mają szanse w drugim półroczu 2021 r. zdecydowanie zdominować postępowania restrukturyzacyjne

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pokazanie problemów występujące w praktyce w uproszczonych postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz przedstawienie zmian przewidzianych w najnowszym projekcie zmian prawa restrukturyzacyjnego.


W trakcie szkolenia zostaną omówione: 

 • Praktyczne aspekty uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Przykładowe, rzeczywiście złożone wnioski restrukturyzacyjne, przebieg postępowań i najnowsze orzecznictwo sądowe w konkretnych sprawach oraz przyjęta praktyka.
 • Skutki otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego dla ochrony interesu dłużnika, w tym zawartych umów oraz wpływ na inne postępowania sądowe i egzekucyjne.
 • Praktyka tworzenia spisów wierzytelności oraz spisów wierzytelności spornych.
 • Projekt nowelizacji Prawa restrukturyzacyjnego (druk sejmowy 1016) wykorzystujący doświadczenia płynące z praktycznego stosowania przepisów o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.
 • Uprawnienia i obowiązki doradców restrukturyzacyjnych w nowych regulacjach prawnych.
 • Praktyczne trudności związane z zawieraniem układu w ramach samodzielnego zbierania głosów i na zgromadzeniu wierzycieli (ze szczególnym uwzględnieniem celowości podziału wierzycieli na grupy).
 • Uprawnienia wierzycieli i możliwości ochrony ich interesów w świetle zmian w prawie restrukturyzacyjnym.
 • Przesłanki zatwierdzenia zawartego układu oraz  skutki zawarcia układu.
 • Podstawy umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym a upadłościowym. 

Kto powinien wziąć udział 

Adwokaci i radcowie prawni, syndycy, doradcy restrukturyzacyjni; specjaliści pracujący w bankach i instytucjach finansowych, a także w instytucjach publicznoprawnych (w szczególności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędach skarbowych) zajmujący się trudnymi wierzytelnościami, restrukturyzacją i upadłościami oraz przedsiębiorcy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSR Cezary Zalewski - Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Godziny szkolenia online: 11:00-15:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:


1.  Cel najnowszych  zmian dotyczących szybkiego i uproszczonego zawierania układów

2.  Pierwsze czynności w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

3.  Skutki otwarcia postępowania, w tym zabezpieczenie trwałości umów i ochrona przed egzekucją

4.  Tworzenie spisów wierzytelności oraz spisów wierzytelności spornych

5.  Propozycje układowe oraz procedura zawierania układu w ramach samodzielnego zbierania głosów i na zgromadzeniu wierzycieli, ze szczególnym uwzględnieniem celowości podziału wierzycieli na grupy interesów

6.  Przesłanki zatwierdzenia zawartego układu oraz  skutki zawarcia układu . 

7.  Analiza konkretnych spraw w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

8.  Projekt nowelizacji Prawa restrukturyzacyjnego (druk sejmowy 1016) wykorzystujący doświadczenia płynące z praktycznego stosowania przepisów o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
    a.  Zmiany w regulacjach dotyczących zatwierdzenia układu po samodzielnym zbieraniu głosów
    b.  Podobieństwa i różnice nowelizowanej procedury restrukturyzacyjnej i uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego 

9.  Uprawnienia i obowiązki doradców restrukturyzacyjnych, dłużnika i wierzycieli w nowych regulacjach prawnych

10.  Podstawy umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego podstawy teoretyczne i orzecznictwo sądów

11.  Relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym  a upadłościowym:
   a.  pierwszeństwo rozpoznawania wniosku o otwarcie postępowania w praktyce sądów,
   b.  uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości – przykłady konkretnych spraw i zapadłych  orzeczeń.


Szkolenie online podzielone zostanie na cztery części obejmujące: wykład z możliwością zadawania pytań oraz przerwę

11:00-12:00 – I część (wykład, zadawanie pytań, 5-minutowa przerwa)
11:00-13:00 – II część (wykład, zadawanie pytań, 15-minutowa przerwa)
13:15-14:00 – III część (wykład, zadawanie pytań, 5-minutowa przerwa)
14:00-15:00 – IV część (wykład, zadawanie pytań, podsumowanie)

SSR Cezary Zalewski
SSR Cezary Zalewski
Sędzia, od 2003 orzekający w sprawach upadłościowych; prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego–komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych. W okresie XI2015-IX2018 r. Przewodniczący X Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego wydziału w Polsce) Wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu; W latach 2011-2014 orzekający na delegacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1-4 sesji w miesiącu; Posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i zajęć organizowanych między innymi Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Leona Koźmińskiego, Uczelnię Łazarskiego, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej; Obecnie  stale współpracuje z Wydawnictwem C.H. Beck w ramach szkoleń otwartych i zamkniętych Współautor książki „Postępowanie restrukturyzacyjne. Przykłady postępowań restrukturyzacyjnych. Komentarz praktyczny”, wydawnictwo C.H.BECK, wydanie II, 2020 r. autor książki: „Upadłość konsumencka. Wzory pism i orzeczeń z komentarzami”, wydawnictwo Wolters Kluwer, Wydanie II 2016; Autor kilkunastu artykułów i prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor Projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od IV 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od IV 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego; od IX 2013 r. do III 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego.
Godziny szkolenia online: 11:00-15:00.

Zapisy trwają do 23 maja 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Szkolenie online podzielone zostanie na cztery części obejmujące: wykład z możliwością zadawania pytań oraz przerwę

11:00-12:00 – I część (wykład, zadawanie pytań, 5-minutowa przerwa)
11:00-13:00 – II część (wykład, zadawanie pytań, 15-minutowa przerwa)
13:15-14:00 – III część (wykład, zadawanie pytań, 5-minutowa przerwa)
14:00-15:00 – IV część (wykład, zadawanie pytań, podsumowanie)

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Projekt zmian 2021 Miejsce i termin: Szkolenie online, 24 maja 2021 11:00-15:00
Cena: 549,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie z tym wykładowcą w pełni spełnia moje oczekiwania.
Bogdan
Wysoki poziom merytoryczny szkolenia.
Marek
W profesjonalny sposób zorganizowane szkolenie.
Agata