Szkolenie online
Zapowiedź

Nowe prawo zamówień publicznych 2021 dla zamawiających sektorowych (2-dniowe szkolenie)

Prawa i obowiązki zamawiających sektorowych. Omówienie najistotniejszych problemów praktycznych


TERMIN:
Październik 2021 r.
CENA OD:
1 390,00 zł z VAT
Powiadom mnie

Zapowiedź: Październik 2021 r.  -  Prelegent: r. pr. Paweł Granecki 

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Zamówienia publiczne 
Zamówienia publiczne są kluczową formą udziału sektora publicznego w gospodarce .Sektor usług oraz produkcja przemysłowa powiązana z budownictwem i infrastrukturą w znacznej mierze zależne są od rynku zamówień publicznych. Dla co czwartego przedsiębiorcy zamówienia publiczne stanowią ponad połowę całkowitych przychodów, zaś dla co dziesiątego to 75% przychodów.

Zamawiający sektorowi

Zamawiający sektorowi zostali zdefiniowani w art.5 ust.1 nowego prawa zamówień publicznych.
W nowej ustawie wskazano w sposób inny nich dotychczas niektóre prawa i obowiązki tych zamawiających.

Szkolenie ma na celu omówienie praktycznych aspektów udzielania zamówień sektorowych w zakresie:

 • przygotowania postępowania,
 • omówienia dokumentów zamówienia,
 • badania i oceny ofert,
 • wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • podpisania umowy i wskazania okoliczności jej zmiany,
 • obowiązków zamawiającego sektorowego po wniesieniu odwołania,
 • możliwości złożenia skargi na gruncie nowego prawa zamówień publicznych.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • O Dyrektywie sektorowej, a wykładnia przepisów nowego prawa zamówień publicznych.
 • O nowych wzorach protokołów postępowania dla poszczególnych trybów w świetle Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434).
 • O nowej definicji zamówień sektorowych
 • Kiedy zachodzą wyłączenia pomiędzy podmiotami powiązanym w rozumieniu art. 365 nowego prawa zamówień publicznych.
 • O uprawnieniach i obowiązkach kierownika zamawiającego, a zadaniach komisji przetargowej w zamówieniach sektorowych.
 • O wyłączeniu osób występujących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w świetle art. 56 nowego prawa zamówień publicznych.
 • O obowiązkach Zamawiającego sektorowego w zakresie przekazywania i publikowania ogłoszeń .
 • O zmianie ogłoszenia, a przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • O nowych obligatoryjnych i fakultatywnych postanowień swz nowego prawa zamówień publicznych w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego.
 • O wymaganiach wzorcowej swz powyżej wartości progowej z punktu widzenie nowego prawa zamówień publicznych.
 • Jak rozumieć definicję ”pisemności” (art. 7 pkt 16 pzp) w odesłaniu do art. 20 ust.1 oraz art. 61-70 nowego prawa zamówień publicznych.
 • W jakich okolicznościach Zamawiający sektorowy może określić warunki udziału w postępowaniu inne, niż przewidziane w art. 112 nowego prawa zamówień publicznych.
 • Co oznacza obiektywny charakter w rozumieniu art. 393 ust.1  pkt. 2 nowego prawa zamówień publicznych
 • O uprawnieniach Zamawiającego sektorowego w zakresie żądania podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, które można żądać od wykonawców w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).
 • Kiedy zamawiający sektorowy powinien żądać określonych dokumentów.
 • W jakiej formie powinny być składane dokumenty wymienione w ww. Rozporządzeniu, a obowiązki Zamawiającego sektorowego wynikające z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
 • Jakie są nowe uprawnienia Zamawiającego sektorowego dotyczące wykluczeń obligatoryjnych.
 • Jakie są nowe prawa i obowiązki Zamawiającego sektorowego dotyczące składania ofert w wybranych trybach.
 • Jakie są nowe okoliczności odrzucania ofert w oparciu o art.226 nowego prawa zamówień publicznych..
 • Jakie są nowe obowiązki zamawiającego i wykonawcy w zakresie współdziałania przy wykonywaniu umowy na gruncie nowego prawa zamówień publicznych .

Do kogo kierujemy szkolenie? 

Szkolenie jest przeznaczone głównie dla:

 • Prawników doradzających w zakresie zamówień sektorowych,
 • Pracowników zamawiających sektorowych biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia sektorowego,
 • Studenci prawa i inne osoby zainteresowane przedmiotową problematyką.

Opcjonalny pakiet: Szkolenie oraz komentarz PZP w promocyjnej cenie
Istnieje możliwość zakupu samego szkolenia albo pakietu: szkolenie wraz z publikacją (autorstwa prelegenta tego szkolenia): 

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, autor: r. pr. Paweł Granecki, Iga Granecka, C.H.Beck 2021 
z rabatem 99 zł od ceny katalogowej publikacji!

Cena katalogowa komentarza: 299,00 zł z VAT; cena publikacji przy zakupie w pakiecie wraz ze szkoleniem: 200 zł z VAT.
 
Cena samego szkolenia: 1390 zł z VAT
Cena pakietu: szkolenie z komentarzem: 1590 zł z VAT 
Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

r. pr. Paweł Granecki 
Autor najnowszego komentarza omawiającego zmiany w PZP - link. Radca prawny z 23 letnim stażem zawodowym w zamówieniach publicznych, partner zarządzający  w Kancelarii Doradztwa Prawnego Paweł Granecki. Od 1995r. reprezentuje wykonawców i zamawiających  przed KIO (skuteczność wygranych spraw to 74%). Od wielu lat doradza Wykonawcom  polskim i zagranicznym w procesie pozyskiwania zamówień publicznych. 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-16:00 (każdego dnia)
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program:

1. Dyrektywa sektorowa , a wykładnia przepisów nowego prawa zamówień publicznych.

2. Omówienie nowych wzorów protokołów postępowania dla poszczególnych trybów w świetle Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434).

3. Czy Zamawiający sektorowy powinien sporządzać plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych i publikować je w trybie art.23 ust.2 prawa zamówień publicznych?
  -  Co takie plany powinny zawierać z punktu widzenia nowego prawa zamówień publicznych.

4. Nowa definicja zamówień sektorowych.
  -  Nowe rozumienie zakresu przedmiotowego zamówień sektorowych w szczególności w„ sektorze gazu” w związku z nowym brzmieniem art. 5 ust. 4 pkt. 3 lit. a i b widzenia nowego prawa zamówień publicznych.
  - Jak rozumieć szczególne wyłączenia dotyczące zamówień sektorowych w świetle art.364 nowego prawa zamówień publicznych.
  - Kiedy zachodzą wyłączenia pomiędzy podmiotami powiązanym w rozumieniu art.365 nowego prawa zamówień publicznych.

5. Uprawnienia i obowiązki Kierownika Zamawiającego ,a zadania Komisji Przetargowej w zamówieniach sektorowych.
  - Omówienie przykładowego wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych w postępowaniach doprogowych i powyżej progu unijnego z punktu widzenia nowego prawa zamówień publicznych.
  - Wyłączenie osób występujących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w świetle art. 56 nowego prawa zamówień publicznych.

6. Omówienie obowiązków Zamawiającego sektorowego w zakresie przekazywania i publikowania ogłoszeń.
  - Kiedy Zamawiający sektorowy jest uprawniony do zmiany ogłoszenia w świetle nowego prawa zamówień publicznych.
  - Zmiana ogłoszenia , a przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Omówienie obligatoryjnych i fakultatywnych postanowień swz nowego prawa zamówień publicznych w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego.
   - Omówienie wzorcowej swz powyżej wartości progowej z punktu widzenie nowego prawa zamówień publicznych.

8. Jak rozumieć definicję” pisemności” (art.7 pkt 16 pzp) w odesłaniu do art.20 ust.1 oraz art.61- 70 nowego prawa zamówień publicznych.

9. W jakich okolicznościach Zamawiający sektorowy może określić warunki udziału w postępowaniu inne niż przewidziane w art.112 nowego prawa zamówień publicznych.
  - Co oznacza obiektywny charakter w rozumieniu art.393 ust.1 pkt.2 nowego prawa zamówień publicznych

10. Uprawnienia Zamawiającego sektorowego w zakresie żądania podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, które można żądać od wykonawców w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).
  - Kiedy zamawiający sektorowy powinien żądać określonych dokumentów.
  - W jakiej formie powinny być składane dokumenty wymienione w ww. Rozporządzeniu, a obowiązki - Zamawiającego sektorowego wynikające z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

11. Nowe uprawnienia Zamawiającego sektorowego dotyczące wykluczeń obligatoryjnych.
  - Czy Zamawiający sektorowy może przewidzieć w dokumentacji postępowania inne, niż określone w art.108 oraz 109 nowego prawa zamówień publicznych podstawy wykluczenia mające na celu przestrzeganie zasady efektywności ekonomicznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Nowe prawa i obowiązki Zamawiającego sektorowego dotyczące składania ofert w wybranych trybach.
  - Jak udzielić zamówienie sektorowe w nowym trybie - sektorowe negocjacje z ogłoszeniem?

13. Czy Zamawiający sektorowy powinien zmienić na gruncie nowego prawa zamówień publicznych sposób badania i oceny ofert w zakresie:
  - wyjaśnień dotyczących złożonych ofert,
  - poprawiania ofert,
  - wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie?

14. Nowego prawo zamówień publicznych i omówienie nowych okoliczności odrzucania ofert w oparciu o art.226 nowego prawa zamówień publicznych.

15. Jakie informacje powinny być zawarte w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach z punktu widzenia przepisów nowego prawa zamówień publicznych.

16. Nowe obowiązki zamawiającego i wykonawcy w zakresie współdziałania przy wykonywaniu umowy na gruncie nowego prawa zamówień publicznych.
   - Na czym polega istotna zmiana umowy w rozumieniu art.454 nowego prawa zamówień publicznych .
   - Kiedy Zamawiający sektorowy ma prawo dokonać zmiany umowy bez przeprowadzania nowego postępowania (art.455 nowego prawa zamówień publicznych)?
   - Kiedy Zamawiający sektorowy uprawniony jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy, a kiedy do wypowiedzenia .Omówienie różnic pomiędzy tymi dwoma instytucjami prawnymi kończącymi stosunek umowny.
   - Czy po wygaśnięciu umowy można zawrzeć aneks czy porozumienie?
    - Obowiązki Zamawiającego sektorowe w zakresie powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
   - Podwykonawstwo ,a dostawy ,usługi albo roboty budowlane – aspekty praktyczne oraz orzecznictwo KIO.
   - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
        - formy, 
         - zmiany formy,
         - wysokość,
        - zwrot zabezpieczenia.

17. Odwołania – aspekty praktyczne, orzecznictwo KIO.
   - Kto może wnieść odwołanie?
   - Sposób wniesienia odwołania.
   - Terminy na wniesienie odwołania.
   - Elementy odwołania.
   - Odpowiedź na odwołanie.
   - Uwzględnienie odwołania przez zmawiającego.
   - Przesłanki odrzucenia odwołania.
   - Dowody w postępowaniu odwoławczym.
   - Rozprawa – prawa i obowiązki Zamawiającego sektorowego.
   - Kiedy KIO uwzględnia odwołanie.

18. Omówienie praktycznych aspektów wnoszenia skarg do sądu:
   - co oznacza odpowiednie stosowanie przepisów kpc o apelacji,
   - termin, właściwość sądu – nowe rozwiązania,
   - warunki formalne skargi,
   - odrzucenie skargi,
   - obniżenie kosztów postępowania dla stron postępowania skargowego.

19. Kiedy korzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów - praktyczne wskazówki dla zamawiających sektorowych. 

20. Pytania uczestników szkolenia.

Opcjonalny pakiet: Szkolenie oraz komentarz PZP w promocyjnej cenie
Istnieje możliwość zakupu samego szkolenia albo pakietu: szkolenie wraz z publikacją (autorstwa prelegenta tego szkolenia): 

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, autor: r. pr. Paweł Granecki, Iga Granecka, C.H.Beck 2021 
rabatem 99 zł od ceny katalogowej publikacji!

Cena katalogowa komentarza: 299,00 zł z VAT; cena publikacji przy zakupie w pakiecie wraz ze szkoleniem: 200 zł z VAT.
 
Cena samego szkolenia: 1390 zł z VAT
Cena pakietu: szkolenie z komentarzem: 1590 zł z VAT 
r. pr. Paweł Granecki
r. pr. Paweł Granecki
Radca prawny z 23 letnim stażem zawodowym w zamówieniach publicznych, partner zarządzający  w Kancelarii Doradztwa Prawnego Paweł Granecki. Od 1995r. reprezentuje wykonawców i zamawiających  przed KIO (skuteczność wygranych spraw to 74%). Od wielu lat doradza Wykonawcom  polskim i zagranicznym w procesie pozyskiwania zamówień publicznych. Jest autorem wielu publikacji na temat prawa zamówień publicznych oraz komentarzy w zakresie zamówień publicznych w tym komentarz wydanego przez Beck w 2021 r. dotyczącego nowego prawa zamówień publicznych. Wykładowa w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych jako trener UZP, Atestator oraz wykładowca Wyższych Uczelni na studiach podyplomowych.
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Zapis na powiadomienie

Szkolenie online
Zapowiedź

Nowe prawo zamówień publicznych 2021 dla zamawiających sektorowych (2-dniowe szkolenie) Miejsce i termin: Szkolenie online, Październik 2021 r.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.