Szkolenie online

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - szybka restrukturyzacja po 28.05.2021 r.

Założenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.


TERMIN:
8 października 2021 10:00-13:00
CENA:
399,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 8 października 2021 r.  - Godziny szkolenia online: 10:00 - 13:00  -   Prelegent: r. pr. Piotr Zimmerman

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo upadłościowe
Za sprawą przekształcenia postępowania o zatwierdzenia układu na mocy Ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca zdecydował się wprowadzić na stałe do polskiego porządku prawnego uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne powstałe w celu zwalczania negatywnych skutków gospodarczych pandemii COVID-19. Nowela nie jest jednak wiernym odzwierciedleniem tzw. UPRu  – szczegółowe kwestie zostały uregulowane w sposób odmienny. Szkolenie ma na celu przedstawić modelowy przebieg postępowania o zatwierdzeniu układu po zmianach oraz dostarczyć uczestnikom praktycznych uwag o kluczowych elementach funkcjonowania zmodyfikowanej procedury.

Na szkoleniu szczegółowo zostanie omówiony timeline „szybkiej restrukturyzacji”, począwszy od skutecznego zainicjowania postępowania, poprzez jego dalszy przebieg, aż do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Szkolenie obejmuje również swoim zakresem analizę szerokiego wachlarza środków ochrony przyznanych przez ustawodawcę dłużnikowi, w tym m.in. zawieszenia egzekucji z mocy prawa, czy też ochrony trwania umów o podstawowym znaczeniu dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. Podczas webinarium dyskusji zostaną również poddane zagadnienia związane zabezpieczeniem praw wierzycieli w toku postępowania, rolą nadzorcy układu, a także problematyka odpowiedzialności kadry menedżerskiej. W toku szkolenia podkreślone zostaną szczegółowe różnice między funkcjonowaniem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, a postepowania o zatwierdzenie układu w nowej odsłonie.

Na szkoleniu dowiesz się: 

 • Jakie korzyści może uzyskać dłużnik, dzięki wdrożeniu postępowania o zatwierdzenie układu po zmianach?
 • Jakie są podstawowe założenia nowych przepisów? 
 • Czym różnią się znowelizowane przepisy od popularnego dotychczas uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego?  
 • Jak zainicjować postępowanie?
 • Kiedy nie mogę skorzystać z procedury po zmianach?
 • Na czym polega zakaz wszczynania nowych egzekucji, wykonania postanowień o udzieleniu zabezpieczenia i zarządzeń zabezpieczenia roszczenia?
 • Czy może nastąpić objęcie wierzytelności układem bez konieczności udzielenia zgody przez wierzyciela?
 • Jakie umowy, których stroną jest dłużnik, zostaną poddane szczególnej ochronie i na czym ona polega?
 • Jak ustawodawca chroni interesy wierzycieli?

Jakie tematy będą omawiane podczas szkolenia? 

Zajrzyj do programu i sprawdź co dokładnie będzie omawiane podczas szkolenia. 

Sprawdź zakładkę "Program". 

Szkolenie jest przeznaczone dla: 

 • adwokatów i radców prawnych 
 • doradców restrukturyzacyjnych (syndyków, nadzorców, zarządców) 
 • specjalistów pracujących w bankach i instytucjach finansowych, zajmujących się windykacją i trudnymi kredytami 
 • przedsiębiorców 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

r. pr. Piotr Zimmerman - radca prawny, partner i założyciel kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, współzałożyciel i Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie spółek handlowych. Były sędzia sądów upadłościowych w Warszawie i Szczecinie (1995-2006), wieloletni sędzia-komisarz w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce. Od 2012 r. brał udział w pracach kolejnych Zespołów Ministra Sprawiedliwości Ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-13:00 
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program: 

1.Postępowanie o zatwierdzeniu układu po zmianach:
● nowelizacja,
● podstawowe założenia.

2.Timeline postępowania:
● przesłanki zainicjowania postępowania,
● dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego,
● zbieranie głosów,
● zwołanie zgromadzenia wierzycieli,
● ustalenie i stwierdzenie przyjęcia układu, 
● wniosek o zatwierdzenie układu.

Przerwa 5-10 minut – w zależności od potrzeb słuchaczy

3.Skutki otwarcia postępowania (korzyści dla dłużnika):
● zawieszenie egzekucji z mocy prawa,
● zakaz wszczynania nowych egzekucji, wykonania postanowień o udzieleniu zabezpieczenia, zarządzeń zabezpieczenia roszczenia,
● ochrona umów kluczowych dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa,
● przypadki objęcia wierzytelności układem bez konieczności udzielenia zgody przez wierzyciela,
● zachowanie zarządu nad przedsiębiorstwem,
● ułatwienie w pozyskaniu nowego finansowania,
● preferencyjne zasady obliczania większości koniecznych do przyjęcia układu,
● łatwiejsze przejście w sanację lub upadłość.

4.Zabezpieczenie praw wierzycieli:
● uchylenie skutków dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego,
● ograniczenie możliwości dokonywania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego,
●  limitowany czas trwania postępowania,
●  przepisy o bezskuteczności czynności prawnych dłużnika.

5.Postępowanie o zatwierdzenie układu po zmianach a odpowiedzialność kadry menedżerskiej

6.Panel dyskusyjny

r. pr. Piotr Zimmerman
r. pr. Piotr Zimmerman
Radca prawny, partner i założyciel kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, współzałożyciel i Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie spółek handlowych. Były sędzia sądów upadłościowych w Warszawie i Szczecinie (1995-2006), wieloletni sędzia-komisarz w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce. Od 2012 r. brał udział w pracach kolejnych Zespołów Ministra Sprawiedliwości Ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Znajduje się w gronie twórców nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie w 2016 r. Lider w specjalizacji Prawo upadłościowe i naprawcze w rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej od 2008 r (także w rankingu 2017 r.) Prowadzi działalność dydaktyczną. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Jest autorem czterech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” (Wydawnictwo C.H. Beck) oraz jednym z autorów publikacji „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6.” Artykuły mec. Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej. 
Godziny szkolenia online: 10:00-13:00.

Zapisy trwają do 7 października 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).


Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - szybka restrukturyzacja po 28.05.2021 r. Miejsce i termin: Szkolenie online, 8 października 2021 10:00-13:00
Cena: 399,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie spełniło moje oczekiwania.
Bogdan
Szkolenie ciekawe, bo podparte praktycznymi przykładami.
Monika
Szkolenie w pełni satysfakcjonujące. Bardzo dobry prelegent.
Ewa