Szkolenie online

Nowe PZP. Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy krok po kroku - praktyczne warsztaty

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia. Schemat postępowania - procedura zwykła i "odwrócona". Ocena dokumentów - case study


TERMIN:
11 sierpnia 2021 10:00-15:00
CENA:
549,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 11 sierpnia 2021 r.   -   Godzina: 10:00-15:00   -   Prelegentki: Agnieszka Matusiak, Julia Jarnicka

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Zamówienia publiczne
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowa ustawa PZP, która wniosła ze sobą szereg zmian bardzo istotnych dla organizacji przetargów. 

Cel szkolenia: 

 • wskazanie szczegółowo procedury prowadzenia przetargu nieograniczonego i trybu podstawowego,
 • omówienie najważniejszych aspektów badania podmiotowego wykonawcy, w tym w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i podmiotów trzecich,
 • zwrócenie uwagi na istotne aspekty związane z badaniem podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, ich uzupełnianiem i wyjaśnianiem,
 • omówienie nowych podstaw odrzucenia oferty.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.: 

 • jakie etapy poprzedzają wszczęcie postępowania i jaki udział mają w nich wykonawcy,
 • w jakiej kolejności następuje ocena i badania ofert,
 • jak przebiega procedura uzupełnień i wyjaśnień podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych,
 • jakie czynności obowiązkowo wykonuje zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej,
 • w jaki sposób prowadzony jest przetarg w trybie podstawowym i czym różni się od przetargu nieograniczonego,
 • w ramach warsztatów – zostanie przeprowadzona ocena dokumentów na podstawie przygotowanych case study.
Podczas szkolenia uzyskasz wyczerpujące odpowiedzi na szereg istotnych pytań związanych z wejściem w życie nowej ustawy PZP.


Do kogo kierujemy szkolenie? 

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla zamawiających – podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy PZP. Cenne dla wykonywanych obowiązków informacje uzyskają pracownicy zajmujący się przygotowywaniem postępowań przetargowych jak również wszystkie osoby odpowiedzialne w instytucji za organizację przetargów oraz realizację umów o zamówienie publiczne pod względem formalnoprawnym.

Szkolenie przeznaczone jest również dla wykonawców – podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne. Cenne dla wykonywanych obowiązków  informacje uzyskają pracownicy zajmujący się przygotowywaniem i składaniem ofert w przetargach jak również wszystkie osoby odpowiedzialne w firmie za jej udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, składania odwołań oraz realizację umów o zamówienie publiczne pod względem formalnoprawnym.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentkami są: 

Agnieszka Matusiak - Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw, sporządzaniu umów, przygotowywaniu ofert przetargowych, prowadzeniu negocjacji oraz występowaniu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także w reprezentowaniu zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym w kluczowych projektach i wielomilionowych inwestycjach (w tym w zakresie postępowań w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, energetyki oraz w branży IT) prowadzeniu mediacji w sprawach spornych. Prowadziła kontrolę postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Julia Jarnicka - Adwokat, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, obsłudze korporacyjnej spółek oraz prawie pracy. Doświadczenie zdobywała w wiodących warszawskich kancelariach.  Posiada doświadczenie w obsłudze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzaniu i kompletowaniu dokumentacji przetargowej, sporządzaniu opinii i analiz prawnych oraz środków zaskarżenia, a także przygotowywaniu i weryfikacji pod względem formalnoprawnej prawidłowości ofert i wniosków. Z sukcesami reprezentowała przedsiębiorców i instytucje publiczne przed Krajową Izbą Odwoławczą. Doradzała w wielu kluczowych projektach przy udzielaniu zamówienia publicznego, w tym dla Zamawiających sektorowych. Skutecznie pomagała w procesie ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcom z branży energetycznej, IT, ochrony środowiska czy pocztowej.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-15:00 
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program:

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
  a) Nowe zasady udzielania zamówień 
  b) Środki komunikacji elektronicznej
  c) Analiza potrzeb i wymagań

2. Wstępne konsultacje rynkowe

3. Wszczęcie postępowania

4. Schemat postępowania – procedura zwykła i „odwrócona”

5. Badanie ofert z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych dokumentów
  a) Uzupełnianie pełnomocnictwa w formie elektronicznej
  b) Wyjaśnianie treści oferty
  c) Poprawianie omyłek w ofertach 
  d) Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych
  e) Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny

6. Ocena ofert w kryteriach oceny ofert i wyłonienie oferty najwyżej ocenionej

7. Kwalifikacja podmiotowa z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych dokumentów
  a) Badanie podstaw wykluczenia
  b) Self-cleaning
  c) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
  a) Korzystanie z potencjału podmiotów trzecich 
  b) Sytuacja podmiotowa konsorcjum
  c) Uzupełnianie i wyjaśnienia  PŚD
 
8. Wadium i termin związania ofertą

9. Odrzucenie oferty

10. Wybór oferty najkorzystniejszej, zwrot wadium

11. Zakończenie postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej lub unieważnienie postępowania

12. Tryb podstawowy – wszczęcie i przeprowadzenie postępowania

adw. Julia Jarnicka
adw. Julia Jarnicka
Adwokat, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, obsłudze korporacyjnej spółek oraz prawie pracy. Doświadczenie zdobywała w wiodących warszawskich kancelariach. Zajmuje się kompleksową obsługą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzaniem i kompletowaniem dokumentacji przetargowej, sporządzaniem opinii i analiz prawnych oraz środków zaskarżenia, a także przygotowywaniem ofert i wniosków. Z sukcesami reprezentowała przedsiębiorców i instytucje publiczne przed Krajową Izbą Odwoławczą. Doradzała w wielu kluczowych projektach przy udzielaniu zamówienia publicznego, w tym dla Zamawiających sektorowych. Skutecznie pomagała w procesie ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcom z branży IT, ochrony środowiska czy pocztowej. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Autorka licznych artykułów publikowanych m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Pulsie Biznesu”, „Przetargach Publicznych” i w „Funduszach Strukturalnych”, a także i współautorka publikacji związanych z zamówieniami publicznymi, w tym wydawnictwa książkowego „Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych”, praca zbiorowa, wyd. Presscom, Wrocław 2013. Wspólnik w spółce JMGJ Kancelaria Prawna
r. pr. Agnieszka Matusiak
r. pr. Agnieszka Matusiak
Radca prawny, specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w dużej instytucji zamawiającej oraz jednej wiodących warszawskich kancelarii. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą w kluczowych projektach w branży IT, transportowej, drogowej, ochrony środowiska. Prowadziła problematyczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wielomilionowych wartościach. Z powodzeniem doradza Zamawiającym przy udzielaniu zamówień jak i Wykonawcom w procesie ubiegania się o zamówienie. Specjalizuje się także w obsłudze przedsiębiorstw, sporządzaniu umów, przygotowywaniu ofert przetargowych, prowadzeniu negocjacji oraz występowaniu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Prowadziła kontrolę postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Prelegent podczas konferencji i szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Autorka licznych artykułów na łamach dziennika „Rzeczpospolita” oraz czasopisma „Przetargi publiczne”, a także współautorka wydawnictwa książkowego „Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych”, praca zbiorowa, Wrocław 2013. Wspólnik w spółce JMGJ Kancelaria Prawna.
Godziny szkolenia online: 10:00-15:00.

Zapisy trwają do 10 sierpnia 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Nowe PZP. Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy krok po kroku - praktyczne warsztaty Miejsce i termin: Szkolenie online, 11 sierpnia 2021 10:00-15:00
Cena: 549,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.