Szkolenie online

Ochrona dóbr osobistych w Internecie

Jak skutecznie dochodzić roszczeń cywilnoprawnych w związku z naruszeniami dóbr osobistych w Internecie?


TERMIN:
15 września 2021 10:00-14:00
CENA:
449,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 15 września 2021 r.   -   Godzina: 10:00-14:00   -   Prelegenci: adw. Xawery Konarski, adw. dr Piotr Wasilewski

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Premium Prawo własności intelektualnej
Jak efektywnie zażądać usunięcia bezprawnych treści z Internetu, a jak bronić się przed nieuprawnionymi żądaniami? Kto odpowiada za bezprawne treści w Internecie? Jakie zmiany w prawie pojawiły się już w 2021 r. w tym zakresie, a jakie  planowane

Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom nie tylko poznania ram prawnych odpowiedzialności za publikowanie różnego rodzaju bezprawnych treści w środowisku internetowym (ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych), lecz także zdobycia szerokiej, praktycznej wiedzy na temat ryzyk prawnych związanych z takimi aktywnościami i sposobów, które pozwalają te ryzyka skutecznie eliminować.

Celem szkolenia jest również omówienie skutecznych sposobów ochrony dóbr osobistych w Internecie (zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych), ze szczególnym uwzględnieniem możliwości jakie zapewniają serwisy internetowe oraz tych, które wynikają z przepisów prawa. Dodatkową zaletą szkolenia jest spojrzenie na zgłoszenia użytkowników także z perspektywy administratorów serwisów internetowych.

Udział w szkoleniu pozwoli:

 • usystematyzować wiedzę na temat zasad ochrony dóbr osobistych osób prawnych i osób fizycznych (w szczególności renomy i dobrego imienia) z uwzględnieniem specyfiki Internetu, w tym zwłaszcza web 2.0,
 • poznać praktyczne możliwości dochodzenia swoich praw z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych przez administratorów serwisów internetowych (formularze, flagowanie, zawiadomienia),  
 • ustalić procedurę dochodzenia roszczeń w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko lub skutki naruszenia,   
 • wdrożyć metodykę oceny dokonywanych zgłoszeń i właściwe sposoby reakcji – w przypadku administratorów serwisów internetowych,
 • zapoznać się z aktualnym orzecznictwem i wiodącymi trendami w zakresie kształtowania odpowiedzialności za bezprawne treści w Internecie. 

Do kogo kierujemy szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla prawników oraz przedsiębiorców, dla których Internet stanowi istotny sposób komunikacji, a także administratorów serwisów internetowych.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są: 

adw. Xawery Konarski  - Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W Kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacji (TMT), koordynując projekty realizowane w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Jest członkiem organizacji: IAPP, INPLP, ITechLaw oraz SABI-IOD.

adw. dr Piotr Wasilewski - Ekspert w zakresie prawa nowych technologii, prawa własności intelektualnej oraz prawa mediów. Jako partner kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy nadzoruję prace praktyki Internet i media. Adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent WPiA UJ oraz studiów podyplomowych z zakresu własności intelektualnej. W latach 2005-2006 koordynator prawny ruchu Creative Commons Polska. Prelegent na konferencjach w Polsce i zagranicą, trener specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej. Autor licznych publikacji naukowych, w tym monografii: Open Content. Zagadnienia prawne oraz Wolność prasowej wypowiedzi satyrycznej. Studium cywilistyczne na tle porównawczym.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-14:00 
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 


10.00-11.15 - I część. Specyfika procesu o ochronę dóbr osobistych 

1. Szczególna konstrukcja odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych (naruszenie, bezprawność, wina)
2. Ochrona dóbr osobistych osób prawnych
3. Postępowanie w sprawach prasowych o naruszenie dóbr osobistych
4. Samodzielne kompletowanie dowodów oraz nowe reguły zabezpieczenia oraz wyjawiania/wydawania dowodów w postępowaniu sądowym
5. Zabezpieczenie roszczeń w procesie o ochronę dóbr osobistych
6. Zgłaszanie naruszeń: Facebook/Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin, polskie portale internetowe
7. Najnowsze orzecznictwo krajowe i unijne w zakresie ochrony dóbr osobistych, m. in. Jezior przeciwko Polsce (31955/11), wyrok TS UE z 3.10.2019 r. w sprawie C-18/18, wyrok SN z 30.09.2016 r. (I CSK 598/15)

11.30-12.45 - II część. Odpowiedzialność sprawcy a odpowiedzialności pośrednika internetowego 

1. Kto jest pośrednikiem internetowym w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa (dyrektywa e-commerce/ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzenie 2019/1150)
2. Szczególne reguły odpowiedzialności pośredników – notice&takedown i notice&takeaction
3. Zakaz nakładania obowiązku ogólnego monitorowania, a możliwość nałożenia obowiązku filtrowania pod kątem szczególnych treści 
4. Identyfikacja bezpośredniego sprawcy naruszenia
5. Kierunki zmian w 2021 r. (Digital Services Act)

13.00-14.00 - III część. Ochrona prywatności a prawo do bycia zapomnianym  

1. Geneza prawa do bycia zapomnianym – wyrok TS UE w sprawie C-131/12
2. Realizacja prawa do usunięcia danych (art. 17 RODO)
3. Różnica w podejściu ochrony danych osobowych i dóbr osobistych
4. Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
5. Realizacja prawa do bycia zapomnianym w procesie cywilnym (precedensowy wyrok SN z 13.12.2018 r., I CSK 690/17)

adw. Xawery Konarski
adw. Xawery Konarski
Xawery Konarski – Adwokat, Senior Partner (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W Kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacji (TMT), koordynując projekty realizowane w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.Jako ekspert prawny brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT.Jest członkiem organizacji: IAPP, INPLP, ITechLaw oraz SABI-IOD.Na przestrzeni ostatnich 15  lat wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT i ochronie danych osobowych (m.in. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.
adw. dr Piotr Wasilewski
adw. dr Piotr Wasilewski
Specjalizuje się prawie mediów i reklamy (w tym w szczególności w zakresie mediów elektronicznych), prawie nowych technologii oraz prawie własności intelektualnej, prowadząc kompleksową działalność doradczą, jak i prowadząc spory sądowe, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych w Internecie. W Kancelarii odpowiada za praktykę Media Communication & Entertainment. Członek założyciel Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, członek Zespołu Esport przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Stały doradca Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. W latach 2005–2006 koordynator prawny ruchu Creative Commons Polska. Prelegent na konferencjach w Polsce i za granicą, trener specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej i szeroko rozumianego prawa Internetu, wykładowca studiów podyplomowych (Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Nauk). Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii: Open Content. Zagadnienia prawne oraz Wolność prasowej wypowiedzi satyrycznej. Studium cywilistyczne na tle porównawczym. Adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu własności intelektualnej. 
Godziny szkolenia online: 10:00-14:00.

Zapisy trwają do 14 września 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Ochrona dóbr osobistych w Internecie Miejsce i termin: Szkolenie online, 15 września 2021 10:00-14:00
Cena: 449,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.