Szkolenie online

Rozprawa zdalna i doręczenia elektroniczne po nowelizacji z 28.5.2021 r.

Rozprawa zdalna. Przesłanki odstąpienia od rozprawy zdalnej. Udział publiczności w rozprawie zdalnej. Model doręczeń elektronicznych. Portal Informacyjny - funkcjonowanie, praktyczne problemy, planowane modyfikacje systemu


TERMIN:
3 sierpnia 2021 15:00-18:00
CENA:
299,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 3 sierpnia 2021 r.    -   Godzina: 15:00-18:00   -    prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium

Pandemia COVID-19 w znaczący sposób przyspieszyła wykorzystanie nowych technologii w wymiarze sprawiedliwości. Rozprawa odmiejscowiona (istniejąca w polskiej procedurze cywilnej od 2015 r.) oraz funkcjonowanie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych (już od ponad dekady) jeszcze w czasach przedpandemicznych zmieniały oblicze polskiego sądownictwa, dając alternatywę dla tradycyjnie rozumianych sposobów komunikowania się z sądami. 

Szkolenie poświęcone jest zmianom w zakresie rozpraw zdalnych oraz doręczeń elektronicznych, w szczególności po wejściu w życie ustawy z 28.5.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzane ustawą w sposób istotny przebudowują dotychczasowe ramy zdalnej komunikacji sądowej.

Rozprawa odmiejscowiona oraz Portal Informacyjny podczas pandemii zyskały nowe znaczenie i funkcje. Przepis art. 151 § 2 KPC przewiduje fakultatywną możliwość przeprowadzenia, na zarządzenie przewodniczącego, posiedzenia jawnego na odległość za pomocą wideokonferencji. „Rewolucję” w dotychczasowej organizacji rozprawy wprowadził przepis art. 15zzs1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, umożliwia on bowiem udział w posiedzeniu sądowym bez konieczności fizycznego przebywania w budynku sądu. Nie zostały jednak przygotowane żadne przepisy na poziomie wykonawczym, a samo funkcjonowanie sądów w tak newralgicznej sprawie jak zdalne posiedzenia sądowe pozostawiono praktyce.

W zakresie doręczeń elektronicznych nowe przepisy wprowadzają całkowicie nowy, obligatoryjny sposób doręczeń pism sądowych profesjonalnym pełnomocnikom procesowym, tj. doręczenia za pośrednictwem Portalu Informacyjnego. Zgodnie z nowymi przepisami pierwszym w piśmie procesowym wnoszonym przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną RP podaje się adres poczty elektronicznej i numer telefonu przeznaczone do kontaktu z sądem. W przypadku braku możliwości wykorzystywania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej RP pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w Portal Informacyjnym.

Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • jakie zmiany w zakresie rozpraw zdalnych niesie za sobą nowelizacja z 28.5.2021 r.,
 • jak przebiegać będzie rozprawa zdalna,
 • kiedy prowadzona będzie rozprawa zdalna, a kiedy rozprawa stacjonarna,
 • jakie będą warunki techniczne przeprowadzenia rozprawy zdalnej,
 • kiedy sąd rozpozna sprawę na posiedzeniu niejawnym,
 • czym jest Portal Informacyjny jako system teleinformatyczny służący udzielaniu informacji o sprawie i jakie będą zagrożenia wynikające z wprowadzenia tego rozwiązania,
 • czym jest Portal Informacyjny jako system teleinformatyczny służący doręczaniu pism sądowych i jakie będą zagrożenia wynikające z wprowadzenia tego rozwiązania,
 • jakie są planowane modyfikacje Portalu Informacyjnego,
 • jak będą  realizowane doręczenia za pośrednictwem Portalu Informacyjnego,
 • jakie jest pojęcie „pisma sądowego”,
 • kiedy przypada moment doręczenia pisma sądowego,
 • na czym polegają doręczenia na subkonto w Portalu Informacyjnym.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński:
 
kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Wydział I Cywilny. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego poprzednich kadencji odpowiedzialny za prace zespołu ds. informatyzacji postępowania cywilnego. Pomysłodawca i przewodniczący zespołu prawnego ds. elektronicznego postępowania upominawczego, elektronicznego protokołu, Portalu Orzeczeń sądów powszechnych i Portalu Informacyjnego.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 15:00-18:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

1)  Wprowadzenie
2)  Rozprawa zdalna według art. 151 k.p.c
3)  Rozprawa zdalna w oparciu o art. 15 zzs(5)
4)  Przesłanki odstąpienia od rozprawy zdalnej według art. 15 zzs(5)
5)  Rozprawa tradycyjna według art. 15 zzs(5)
6)  Odstąpienie od rozprawy zdalnej i rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym
7)  Udział publiczności w rozprawie zdalnej
8)  model doręczeń elektronicznych według art. 131(1) k.p.c. 
9)  rozporządzenie MS z 20.10.2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych
10)  zarządzenie MS z 19.06.2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
11)  Portal Informacyjny jako system teleinformatyczny służący udzielaniu informacji o sprawie
12)  Portal Informacyjny jako system teleinformatyczny służący doręczaniu pism sądowych:
     - pojęcie pism sądowych podlegających doręczeniu
     - moment doręczenia pisma sądowego
     - początek biegu terminu na doręczenie pisma sądowego w sytuacji braku  zapoznania się przez odbiorcę z pismem
     - konta zależne a doręczenie
13)  praktyczne problemy mogące wynika z tej formy doręczenia
14)  planowane modyfikacje systemu
15)  konieczne zmiany aktów wykonawczych


prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki. Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako sędzia orzekał m.in. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, następnie w Sądzie Apelacyjnym w tym mieście. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu m.in. prawa prywatnego międzynarodowego i umów elektronicznych, współautorem komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Redaktor i współautor opracowania „Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz” (C.H.Beck, 2016) Był kierownikiem projektów naukowych dotyczących informatyzacji podmiotów publicznych, a także kierownikiem zespołu ministerialnego, który opracował założenia projektów aktów prawnych wdrażających m.in. elektroniczne postępowanie upominawcze, czy formę dokumentową. W przeszłości podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz koordynator krajowy ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych.
Godziny szkolenia online: 15:00-18:00.

Zapisy trwają do 2 sierpnia 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).


Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Rozprawa zdalna i doręczenia elektroniczne po nowelizacji z 28.5.2021 r. Miejsce i termin: Szkolenie online, 3 sierpnia 2021 15:00-18:00
Cena: 299,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.