• 5 paneli
  dyskusyjnych
 • 23 wybitnych
  prelegentów
 • 6h praktycznej
  wiedzy

O konferencji

Jak praktycy i eksperci organów nadzoru oceniają obecnie obowiązujące ramy prawne sektora FinTech?

Jak wdrożyć tzw. komunikat chmurowy UKNF oraz jakie budzi on wątpliwości interpretacyjne? Jak wykorzystać ramy tzw. otwartej bankowości? Na czym polega crowdfunding?

Jakie są obowiązki sektora FinTech w zakresie RODO i cyberbezpieczeństwa? Jakie są zobowiązania sektora FinTech w obszarze AML/CFT i Compliance?

Celem konferencji jest ekspercka ocena obecnie obowiązujących ram prawnych w zakresie innowacyjnych usług finansowych oraz przedstawienie projektowanych zmian i wyzwań, przed którymi stawiane są instytucje finansowe. Pogłębiona analiza obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz znajomość przyszłych rozwiązań umożliwi odpowiednie przygotowanie się na nadchodzące zmiany.

Obszary tematyczne 5 eksperckich paneli dyskusyjnych:

 • outsourcing i wdrożenia chmury obliczeniowej na rynku finansowym - ocena stosowania tzw. komunikatu chmurowego UKNF przez instytucje finansowe oraz związane z nim wątpliwości,
 • dwa lata po implementacji PSD2 – otwarta bankowość i nowe wyzwania - ocena funkcjonowania na polskim rynku,
 • nowe inicjatywy na szczeblu UE i ich wpływ na rynek FinTech - crowdfunding oraz wpływ Digital Finance Package na usługi finansowe w UE,
 • cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych na rynku FinTech - obowiązki podmiotów sektora FinTech w tym zakresie,
 • wykorzystywanie rozwiązań innowacyjnych na potrzeby AML/CFT i Compliance - ocena wykonywania obowiązków z tego obszaru przez podmioty sektora FinTech.

Grupa docelowa:

Konferencja przeznaczona jest dla prawników zajmujących się zagadnieniami z obszaru FinTech, compliance officers, specjalistów i managerów pracujących w szeroko pojętych instytucjach finansowych oraz dla przedsiębiorców.
prof. UEK dr hab. Jan Byrski (Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy)
zaprasza na konferencję
Legal FinTech2021

Jak przygotować się do nadchodzących wyzwań w instytucjach finansowych?

Dołącz do wydarzenia i dowiedz się więcej!

Prelegenci Gwarancja najwyższego poziomu eksperckiego!
W trakcie konferencji głos zabiorą przedstawiciele właściwych organów oraz uznani eksperci-praktycy, zajmujący się tematyką sektora FinTech zarówno w płaszczyźnie naukowej, jak i zawodowej.

Artur Bilski (Token Advisory)

Artur Bilski jest prezesem i współzałożycielem firmy consultingowej Token Advisory, świadczącej kompleksowe doradztwo w obszarze nowych technologii, w tym blockchain, kryptoaktywów i tokenizacji.
Jako radca prawny od lat związany z polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi (ostatnio jako Counsel w Kochański & Partners, wcześniej Clifford Chance, Hogan Lovells), którym doradzał w obszarze regulacji finansowych i prawa nowych technologii. W ramach swojej praktyki związany był także z największymi bankami w Polsce – PKO BP, ING oraz Alior, przy czym w ostatnim z nich sprawował funkcję dyrektora Działu Obsługi Prawnej Biznesu.
Zajmował również stanowisko dyrektora ds. prawnych w Ramp Network, wiodącej polskiej firmie zajmującej się płatnościami i technologią blockchain. Oprócz tego doradzał wielu instytucjom płatniczym, czy firmom związanym z nowymi technologiami. Jest autorem licznych publikacji z obszaru prawa finansowego, w tym Chambers Global Practice Guide on Securitisation of Financial Assets.

dr Piotr Brewiński (Fundacja FinTech Polska)

Radca prawny, Wiceprezes Zarządu oraz fundator Fundacji na rzecz innowacji finansowych FinTech Polska. Z sektorem bankowym i płatniczym zawodowo związany od kilkunastu lat. Od wielu lat uczestniczy jako ekspert w pracach legislacyjnych nad najważniejszymi regulacjami z obszaru sektora bankowego oraz rynku usług płatniczych. Ekspert z zakresu prawa bankowego, usług i systemów płatniczych, bankowości elektronicznej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał dyplom University of Cambridge – Diploma in an Intruduction to English Law and the Law of the European Union. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Uczestnik prac zespołu roboczego do spraw rozwoju innowacji finansowych przy Komisji Nadzoru Finansowego.

prof. UEK dr hab. Jan Byrski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

Adwokat, Partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa) oraz szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych (FinTech), IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (obecnie Prezesem UODO) i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT.

Michał Ćwiakowski (Gawroński & Partners)

Michał Ćwiakowski. Adwokat, kieruje zespołem sektora finansowego w Gawroński & Partners a wraz z Maciejem Gawrońskim odpowiada też za praktykę technologii. Doświadczony ekspert w doradztwie dla instytucji finansowych. Pracował w największych bankach w Polsce, zarówno w obszarze prawnym, jak i ryzyka, a następnie w wiodących polskich kancelariach prawnych.
Doradza podmiotom regulowanym rynku finansowego we wszystkich aspektach ich działalności, m. in. w zakresie AML, usług płatniczych, regulacji bankowych, ładu korporacyjnego, relacji z regulatorem i postępowaniach licencyjnych.
Odpowiedzialny za wsparcie prawne w pionierskich wdrożeniach outsourcingu chmurowego, w tym w sektorze finansowym, kontraktowanie usług z zakresu IT, doradztwo na rzecz podmiotów z sektora e-commerce.
Autor i współautor licznych publikacji m.in. z obszaru AML, ochrony danych osobowych i cloud computingu. Certyfikowany audytor wiodący ISO 27001.

Dariusz Czuchaj (Dentons)

Dariusz Czuchaj, radca prawny, counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii.
Od kilkunastu lat doradza w transakcjach technologicznych, w tym w zakresie praw autorskich, patentowych lub ochrony tajemnic przedsiębiorstwa. Brał udział w złożonych, międzynarodowych projektach licencyjnych, wdrożeniowych oraz M&A na rzecz firm IT, finansów i bankowości oraz sektora obronnościowego.
Jego praktyka obejmuje również sprawy z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony prywatności dla międzynarodowych firm prowadzących działalność na terytorium Polski.

Joanna Erdman (Polska Bezgotówkowa)

Wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. Doświadczona menedżer, z wieloletnią praktyką w obszarze strategii, bankowości cyfrowej, digitalizacji i rozwoju technologii. Współzałożycielka mBanku oraz współtwórczyni takich marek jak Blik, mojeID czy Orange Finanse. Wieloletnia przewodnicząca Rady Wydawców Kart Bankowych oraz laureatka wielu nagród w tym tytułu „Najbardziej wpływowej kobiety w branży płatniczej”. Aktywnie uczestniczy w inicjatywach rynkowych z obszaru rozwoju innowacji, płatności bezgotówkowych oraz cyfryzacji.
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Przywództwo w innowacjach. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania oraz University of Maryland.

r. pr. Maciej Gawroński (Gawroński & Partners)

Radca prawny od ponad dwudziestu lat zajmujący się prawnymi aspektami nowoczesnych technologii. Partner zarządzający kancelarii Gawroński & Partners. Współautor systemu do zarządzania ochroną danych Good Data Protection Standard Sp. z o.o Był konsultantem Grupy Roboczej Art. 29 ds. międzynarodowych transferów danych osobowych, ekspertem Komisji Europejskiej ds. kontraktów cloud computingowych, współpomysłodawcą niektórych przepisów RODO.

dr hab. Marcin Glicz (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)

Prawnik, wykładowca akademicki, ekspert z zakresu licencjonowania dostawców usług płatniczych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa rynku finansowego.

Małgorzata Gralewska (Millennium Bank)

Radca prawny Kierujący Zespołem Obsługi Prawnej w Banku Millennium S.A. Posiada 25-letnie doświadczenie zdobyte w bankowości. Przez 20 lat pracowała w Citi Handlowy w obszarze Sprzedaży, Ryzyka oraz Prawnym. Następnie kierowała Zespołem Obsługi Prawnej w największym w Polsce banku hipotecznym – PKO Bank Hipoteczny. Uprawnienia radcowskie zdobyła w roku 2004 i od tego czasu świadczy pomoc prawną jak in-house lawyer zarówno w obszarze bankowości korporacyjnej jaki i detalicznej. Brała udział we wdrożeniach dotyczących m.in. PSD1, PSD2, AML, RODO oraz koordynowała od strony prawnej projekty związane z digitalizacją produktów i procesów oraz outsourcingiem.

dr Wojciech Iwański (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)

Adwokat, partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności przez polskie i zagraniczne podmioty z sektora bankowego, a także w zakresie płatności i usług maklerskich. Od 2017 r. stale doradza Radzie Prawa Bankowego Związku Banków Polskich w związku z PSD2. Doradzał także szeregowi banków, w tym pięciu bankom o znaczeniu systemowym w związku z wdrożeniem PSD2 oraz RTS SCA. Od 2020 r. indywidualnie rekomendowany w rankingu Chambers FinTech (Band 2) oraz Chambers Europe Banking & Finance: Regulatory (Up and Coming). Członek rady naukowej fundacji Semper Augustus.

r. pr. Michał Kaczorowski (Google)

Radca prawny, Senior Legal Counsel CEE w Google. Pełni również funkcję Head of Foreign Affairs w Stowarzyszeniu Inspektorów Ochrony Danych SABI oraz jest członkiem Konfederacji Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO). Uczestniczy w pracach Zespołu RODO Związku Pracodawców Branży Internetowej (IAB Polska). Był ekspertem prawnym Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Wykładowca i prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących przetwarzania danych i nowych technologii. Autor licznych publikacji z tej tematyki.

Łukasz Kister (Niezależny Ekspert [Cyber]Bezpieczeństwa)

Ponad 20 lat doświadczeń w projektowaniu, wdrażaniu, nadzorowaniu i audytowaniu systemów [cyber]bezpieczeństwa w instytucjach publicznych i biznesie. Jedyny w Polsce biegły sądowy w dziedzinach: zarządzanie cyberbezpieczeństwem (2020) oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji (2010) przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Certyfikowany wdrożeniowiec oraz audytor wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001) i ciągłością działania (ISO 22301), risk manager (ISO 31000 / ISO/IEC 27005), incident response manager (ISO/IEC 27035), menedżer cyberbezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej (ISA/IEC 62443 / U.S. DHS – CISA), Risk Management Freamework Cybersecurity Expert (NIST SP 800-37 / U.S. DoD), pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego. Doktor nauk o bezpieczeństwie Wydziału Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu w Żylinie.

Marcin Maruta (Maruta Wachta)

Wspólnik kancelarii MARUTA WACHTA, od ponad 20 lat zajmuje się projektami prawa technologicznego. Wielokrotnie wyróżniany w polskich i zagranicznych rankingach, wykładowca i autor. W ostatnich latach koordynuje projekty związane z zarządzaniem i audytami licencyjnymi oraz wykorzystaniem chmury obliczeniowej, w tym kompleksowe migracje do środowisk chmurowych (także w sektorach regulowanych).

dr hab. Arwid Mednis (Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j)

Pracuje w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się administracyjno-prawną ochroną prywatności i danych osobowych, prawem nowych technologii, jawnością życia publicznego oraz teorią zarzadzania w administracji publicznej. Arwid Mednis jest także radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j. wcześniej pracował w Gide Loyrette Nouel Polska, był partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland oraz liderem praktyki TMT/IP & Data Protection w PwC Legal,. Jako praktyk specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności ochronie danych osobowych, cyberbezpieczeństwie, prawie telekomunikacyjnym i partnerstwie publiczno-prywatnym.

Bartłomiej Nocoń (Związek Banków Polskich)

Dyrektor, Związek Banków Polskich w Warszawie. Członek Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC) w Brukseli Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, specjalność handel zagraniczny oraz stypendysta The Swedish School of Economics and Business Administration w Helsinkach. Od ponad 20 lat związany z obszarem bankowości cyfrowej oraz zarządzaniem finansami w kanałach elektronicznych. Ekspert w dziedzinie zastosowania nowoczesnych technologii w finansach oraz zarządzaniu projektami bankowości cyfrowej. Jest pomysłodawcą i współautorem szeregu innowacji bankowych, które w istotny sposób wpłynęły na dynamiczny rozwój systemu płatniczego oraz bankowości elektronicznej i mobilnej w Polsce w okresie ostatnich kilkunastu lat.

r. pr. Artur Piechocki (APLAW)

Radca prawny, założyciel kancelarii APLAW. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawie technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), ochronie danych i prywatności oraz cyberbezpieczeństwie. Przez wiele lat pracował jako Doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr w Polsce i w organizacjach międzynarodowych. Ekspert Ministerstwa Cyfryzacji w pracach legislacyjnych Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy oraz Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa. Współzałożyciel Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), którego pracom przewodniczył, a obecnie jest członkiem jego Rady, oraz współtwórca orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG).

Katarzyna Sawicka (Ramp/Regulatory Consultancy)

Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym dla klientów z sektora FinTech oraz w obszarze financial regulatory i compliance. Doświadczenie w sektorze krypto zdobywała m.in. jako Head of Legal w brytyjskim start upie Ramp. Ramp jako jeden z pierwszych podmiotów otrzymał wpis na listę crypto asset providers prowadzoną przez Financial Conduct Authority. Obecnie doradza w szeregu projektów kryptowalutowych (m.in. otoczenie regulacyjne nowych tokenów, systemy AML, terms of service, rejestracje, airdrops, DEX, ICO, marketing, wykorzystanie Open Banking). Przygotowuje programy compliance. Ma duże doświadczenie we wdrożeniach PSD2 (włączając proces rejestracji jako AISP), chmury obliczeniowej dla instytucji obowiązanych, ochrony danych osobowych, prawa bankowego i MiFID II.

Tomasz Soczyński (Urząd Ochrony Danych Osobowych)

Dyrektor Departamentu Nowych Technologii w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, a swoje naukowe zainteresowania rozwija jako doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, zabezpieczeń systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień prywatności w prawie telekomunikacyjnym. Prelegent na licznych konferencjach z zakresu ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Prowadzi szkolenia i zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu tej tematyki. Interesuje się naruszeniami danych osobowych w kontekście rozwijających się rozwiązań technologicznych.

Marta Stanisławska (Bird & Bird)

Senior Associate w praktyce finansowań i regulacji finansowych kancelarii Bird & Bird. Doradza klientom od 2008 roku. Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w szczególności banków, podmiotów sektora FinTech i firm pożyczkowych, zarówno w zakresie corporate governance, jak i oferowanych produktów i usług. Wspiera podmioty z sektora finansowego w dostosowaniu ich działalności do zmieniających się wymogów regulacyjnych. W szczególności doradza bankom i innym podmiotom sektora finansowego w zakresie wdrożenia wymogów PSD2 i MiFID2. Doradza w projekcie PolishAPI. Opiniuje nowe linie biznesowe i innowacyjne rozwiązania technologiczne wprowadzane przez instytucje finansowe pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Doradza nowym podmiotom rozpoczynającym swoją działalność na rynku finansowym w identyfikacji wymogów regulacyjnych oraz uzyskaniu niezbędnych licencji i zezwoleń. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu regulacji PSD2 i MiFID2.

Michał Synowiec (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech) oraz regulacyjnych aspektach działalności instytucji finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności ochrony danych osobowych, prawa umów oraz prawa własności intelektualnej. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki Technologie Media Telekomunikacji oraz zespołu Prawa instytucji finansowych i usług płatniczych. Wspierał instytucje finansowe w postępowaniach przed organami nadzoru (KNF, NBP). Uczestniczył w badaniach due diligence podmiotów działających na rynku finansowym, projektach dostosowania działalności dostawców usług płatniczych do wymogów regulacyjnych dyrektywy PSD2 (banki, krajowe instytucje płatnicze) oraz doradzał przy wdrażaniu procedur wewnętrznych (AML, outsourcing, monitoring incydentów, środki bezpieczeństwa, kontrola wewnętrzna). Brał również udział w przeprowadzaniu audytów zgodności procesów przetwarzania danych pod kątem wymogów ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Łukasz Węgrzyn (Kochański & Partners)

Partner w kancelarii w Kochański & Partners. Ekspert w obszarze zagadnień regulacyjnych i kontraktowych dotyczących technologii oraz bezpieczeństwa informatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Doradza organizacjom jak budować procesy zakupowe i kontraktowe pozwalające na efektywną współpracę z dostawcami usług IT, z uwzględnieniem usług dostarczanych w modelach zwinnych. Rekomendowany w międzynarodowym rankingu Chambers jako jeden z najlepszych polskich prawników z obszaru technologii finansowych (Chambers FinTech 2020 i 2021). Posiada certyfikacje technologiczne: ITIL Foundation, PSMI (Professional Scrum Master), AgilePM Foundation, Professional Agile Leadership I.

adw. Krzysztof Wojdyło (Wardyński & Wspólnicy)

Adwokat, Parter. Jest odpowiedzialny za praktykę prawa nowych technologii. Zajmuje się regulacjami dotyczącymi blockchaina, smart kontraktów, FinTechu, komercjalizacji nowych technologii, telekomunikacji, robotyki i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie doradza zarówno startupom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii. Jest autorem lub współautorem publikacji dotyczących między innymi crowdfundingu, robotyki, wirtualnych walut oraz nowych technologii w sektorze usług finansowych. Jest koordynatorem grupy roboczej ds. regulacji działającej w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

Jan Ziomek (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)

Kierownik Zespołu Rozwoju Innowacji w Departamencie Innowacji Finansowych FinTech Urzędu KNF. Jego Zespół realizuje zadania związane z Programem Innovation Hub, wydawaniem interpretacji Komisji Nadzoru Finansowego, jak również podejmowaniem innych czynności związanych z wspieraniem rozwoju innowacji finansowych. Brał udział w opracowaniu m.in. Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego zasad funkcjonowania tzw. platform crowdfundingu inwestycyjnego, Ostrzeżenia Urzędu KNF o ryzykach związanych z nabywaniem oraz z obrotem kryptoaktywami (w tym walutami wirtualnymi oraz kryptowalutami) oraz Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami. Z wykształcenia prawnik, wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Program 16 września 2021 r.

9:30

Rejestracja dla uczestników stacjonarnych

10:00-10:15

Przywitanie uczestników, wprowadzenie do konferencji

10:15 – 11:15

Panel I – Outsourcing i wdrożenia chmury obliczeniowej na rynku finansowym

Wystąpienie wprowadzające:

 • Jan Byrski (Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy)
Moderator:
 • Jan Byrski (Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy)
Uczestnicy:
 • Łukasz Węgrzyn (Kochański & Partners)
 • Marcin Maruta (Maruta Wachta)
 • Jan Ziomek (UKNF)
 • Michał Kaczorowski (Google)
 • „Komunikat chmurowy” UKNF z dnia 23 stycznia 2020 r. – ocena wdrożeń w instytucjach finansowych
 • Wątpliwości na tle „komunikatu chmurowego” a prawa stanowionego – efekty prac zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech
 • Podejście krajowe UKNF a wytyczne europejskich urzędów nadzoru (EBA, EIOPA, ESMA)

11:15 - 12:15

Panel II – Dwa lata po implementacji PSD2 – otwarta bankowość i nowe wyzwania

Wystąpienie wprowadzające:

 • Wojciech Iwański (Sołtysiński Kawecki Szlęzak)
Moderator:
 • Marta Stanisławska (Bird&Bird)
Uczestnicy:
 • Wojciech Iwański (Sołtysiński Kawecki Szlęzak)
 • Marcin Glicz (UKNF)
 • Bartłomiej Nocoń (Związek Banków Polskich)
 • Joanna Erdman (Polska Bezgotówkowa)
 • Otwarta bankowość – stan gotowości po 2 latach od wdrożenia RTS
 • Interfejsy stosowane na rynku – API, zmodyfikowany interfejs kliencki, interfejs fall-back
 • Zwolnienia z ustanowienia interfejsu fall-back
 • PolishAPI – dobre praktyki sektorowe
 • SCA a organizacje kartowe
 • Transakcje nieautoryzowane

12:15 - 13:00

Przerwa lunchowa

13:00 – 14:00

Panel III – Nowe inicjatywy na szczeblu UE i ich wpływ na rynek FinTech

Wystąpienie wprowadzające:

 • Krzysztof Wojdyło (Wardyński & Wspólnicy)
Moderator:
 • Krzysztof Wojdyło (Wardyński & Wspólnicy)
Uczestnicy:
 • Piotr Brewiński (FinTech Poland)
 • Dariusz Czuchaj (Dentons)
 • Jan Ziomek (UKNF)
 • Katarzyna Sawicka (Ramp/Regulatory Consultancy)
 • Ocena rozwiązań zawartych w rozporządzeniu 2020/1503 w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych (crowdfunding)
 • Wpływ Digital Finance Package na usługi finansowe w UE (projekt rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego – DORA, projekt rozporządzenia w sprawie rynku kryptoaktywów – MICA, projekt rozporządzenia w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru – DLT)
 • Projekt rozporządzenia ws. sztucznej inteligencji (AI) i jego wypływ na rynek FinTech

14:00 – 15:00

Panel IV – Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych na rynku FinTech

Wystąpienie wprowadzające:

 • Arwid Mednis (KL&M Law)
Moderator:
 • Arwid Mednis (KL&M Law)
Uczestnicy:
 • Tomasz Soczyński (PUODO)
 • Artur Piechocki (APLaw)
 • Łukasz Kister (Niezależny Ekspert [Cyber]Bezpieczeństwa)
 • Regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa nakładane na podmioty FinTech
 • Relacja RODO do projektu ePrivacy, i regulacji PSD2

15:00 – 15:15

Przerwa na kawę

15:15 – 16:15

Panel V – Wykorzystywanie rozwiązań innowacyjnych na potrzeby AML/CFT i compliance

Wystąpienie wprowadzające:

 • Michał Ćwiakowski (Gawroński & Partners)
Moderator:
 • Michał Ćwiakowski (Gawroński & Partners)
Uczestnicy:
 • Maciej Gawroński (Gawroński & Partners)
 • Małgorzata Gralewska (Dep. Prawny Millennium Bank)
 • Michał Synowiec (Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy)
 • Artur Bilski (Token Advisory)
 • Wyzwania wdrożeń innowacyjnych rozwiązań AML/CFT w instytucjach finansowych
 • AML a perspektywa RODO – zdalna weryfikacja tożsamości i biometria
 • AML w usługach TPP

16:15 – 16:30

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizatorzy

C.H.Beck
Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii

Partnerzy merytoryczni

Bird&Bird
Kochański and Pratners
Wardyński + Wspólnicy
Związek Banków Polskich
Traple Konarski Podreski i Wspólnicy
Sołtysiński Kawecki Szlęzak
Dentons
Maruta Wachta

Informacje dodatkowe

Godziny konferencji

10:00 – 16:30

Formuła konferencji

Konferencja odbędzie się w formule online oraz stacjonarnej. Wyboru formuły należy dokonać w formularzu zapisu. Każda z form uczestnictwa, zapewnia możliwość swobodnego zadawania pytań.

Konferencja stacjonarna

Golden Floor Plaza – Millenium Plaza Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Dostępy do konferencji online

Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem. W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Certyfikat uczestnictwa

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po wydarzeniu.

Aplikacja mobilna


Aplikacja mobilna Beck Akademia umożliwia zadawanie pytań podczas konferencji oraz dostęp do materiałów w formie PDF (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać materiały konferencyjne?

Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia
 1. Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link
 2. Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
 3. W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
 4. W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz w mailu organizacyjnym, następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.
Jeśli masz już aplikację Beck Akademia
 1. Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
 2. W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz w mailu organizacyjnym.


Jak otrzymać kod rejestracji do aplikacji do Legal FinTech 2021?
Kody rejestracyjne do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo drogą e-mail (najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem).

Cena i zapisy

Zapisy na szkolenie zostały zakończone
Sprawdź aktualne szkolenia:
Przed aplikacją Dla aplikantów Dla praktyków
Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.