Konferencja FinTech 2021. Wyzwania prawne w sektorze technologii finansowych

Chmura obliczeniowa na rynku finansowym. Nowe wyzwania PSD2. Nowe inicjatywy UE na rynku FinTech. Cyberbezpieczeństwo. AML/CFT


TERMIN:
16 września 2021
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 123A
CENA OD:
590,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin konferencji: 16 września 2021 r.   -   Godzina: 10:00-16:30  -   Dostęp online lub stacjonarny

Możliwość zadawania pytań podczas konferencji

Dostęp do prezentacji PDF

Rynek innowacyjnych usług finansowych i jego ramy prawne ulegają ciągłym przeobrażeniom. Tylko w ostatnich dwóch latach do porządku prawnego wdrożono nowe regulacje dotyczące otwartej bankowości, obejmujące m.in. ustawę implementującą postanowienia dyrektywy PSD2 oraz rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji. Sprzyja to dokonywaniu pierwszych podsumowań w tym obszarze. W trakcie konferencji swoje oceny przedstawią zarówno przedstawiciele właściwych organów, jak i uznani eksperci, którzy zajmują tematyką sektora FinTech zarówno w płaszczyźnie naukowej i praktycznej.

Ostatni rok to również okres pierwszych podsumowań regulacji sektora FinTech na szczeblu wspólnotowym. Tylko we wrześniu 2020 r. opublikowano szereg komunikatów i inicjatyw legislacyjnych, obejmujących:

 • komunikat Komisji Europejskiej w sprawie strategii dla UE w zakresie finansów cyfrowych, który opisuje aktualnie panujące tendencję w obszarze FinTech oraz określa priorytety w dziedzinie transformacji cyfrowej sektora finansowego UE;
 • komunikat Komisji Europejskiej w sprawie unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych, który odnosi się do perspektyw dalszego rozwoju europejskiego rynku płatniczego;
 • projekt rozporządzenia w sprawie rynków kryptoaktywów (tzw. rozporządzenia MICA);
 • projekt rozporządzenia w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru (tzw. rozporządzenie DLT);
 • projekt rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (tzw. rozporządzenie DORA).

Powyższe inicjatywy stwarzają szerokie pole do dyskusji na temat zmian, które dotyczyć będą szeroko pojętych instytucji finansowych. Choć projektowane przepisy ulegają ciągłym przeobrażeniom w toku przeprowadzanych konsultacji, możliwe jest wyprowadzenie pierwszych wniosków co do przyszłego kształtu tych regulacji.

Podczas konferencji w ramach pięciu paneli eksperci będą dyskutowali oraz prezentowali swoje poglądy w następujących obszarach:

 • outsourcing i wdrożenia chmury obliczeniowej na rynku finansowym, w ramach którego przeprowadzona zostanie ocena stosowania tzw. komunikatu chmurowego UKNF przez instytucje finansowe oraz związane z nim wątpliwości;
 • dwa lata po implementacji PSD2 – otwarta bankowość i nowe wyzwania, w ramach którego przeprowadzona zostanie ocena funkcjonowania ram otwartej bankowości na polskim rynku;
 • nowe inicjatywy na szczeblu UE i ich wpływ na rynek FinTech, podczas którego omówione zostanie unijne rozporządzenie dotyczące crowdfundingu oraz wpływ Digital Finance Package na usługi finansowe w UE;
 • cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych na rynku FinTech, gdzie zostanie zwrócona uwaga na obowiązki podmiotów sektora FinTech w tym zakresie;
 • wykorzystywanie rozwiązań innowacyjnych na potrzeby AML/CFT i Compliance, w ramach którego przeprowadzona zostanie ocena wykonywania obowiązków z tego obszaru przez podmioty sektora FinTech.

Dzięki konferencji zyskasz wiedzę w zakresie: 

 • jak praktycy i eksperci organów nadzoru oceniają obecnie obowiązujące ramy prawne sektora FinTech;
 • obecnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących instytucji finansowych;
 • wdrożenia tzw. komunikatu chmurowego UKNF oraz związanych z nim wątpliwości interpretacyjnych;
 • możliwości wykorzystywania ram tzw. otwartej bankowości w prowadzonej działalności;
 • nowych inicjatyw prawnych w zakresie FinTech, obejmujących m.in.: przyszłe ramy obrotu kryptoaktywami, wykorzystywania technologii rozproszonego rejestru (tzw. DLT), przyszłych obowiązków instytucji finansowych w zakresie cyfrowej odporności operacyjnej;
 • obowiązków podmiotów sektora FinTech w zakresie RODO i cyberbezpieczeństwa;
 • nowej regulacji dotyczącej finansowania społecznościowego dla przedsiębiorców (tzw. crowdfunding reg.);
 • obowiązków podmiotów sektora FinTech w obszarze AML/CFT i szeroko rozumianego Compliance.
Organizatorzy oraz partnerzy

Organizatorami konferencji są: Wydawnictwo C.H.Beck oraz Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii.

Partnerami wydarzenia są:

Dla kogo jest ta konferencja? 

Konferencja przeznaczona jest dla prawników zajmujących się zagadnieniami z obszaru FinTech , compliance officers, specjalistów i managerów pracujących w szeroko pojętych instytucjach finansowych oraz dla przedsiębiorców.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są cenieni specjaliści z branży.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program konferencji

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

WYGODNA LOKALIZACJA

Konferencja odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY

Dostępne w aplikacji mobilnej w formie PDF.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie konferencji zapewniamy lunch (dla osób, które biorą udział stacjonarnie).

DOSKONALI EKSPERCI

Naukowcy i praktycy zajmujący się problematyką technologii finansowej i bankowości.

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny konferencji: 10:00 - 16:30 
Rejestracja dla uczestników stacjonarnych zaczyna się o godz.: 9:30

Agenda:

10:00-10:15 Przywitanie uczestników, wprowadzenie do konferencji

10:15 – 11:15 Panel I – Outsourcing i wdrożenia chmury obliczeniowej na rynku finansowym 

Wystąpienie wprowadzające: Jan Byrski (Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy)

Moderator: Jan Byrski (Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy)
Uczestnicy: Łukasz Węgrzyn (Kochański & Partners), Marcin Maruta (Maruta Wachta), Zbgniew Wiliński (Departament FinTech UKNF), Michał Kaczorowski (Google) 

• „Komunikat chmurowy” UKNF z dnia 23 stycznia 2020 r. – ocena wdrożeń w instytucjach finansowych
• Wątpliwości na tle „komunikatu chmurowego” a prawa stanowionego – efekty prac zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech
• Podejście krajowe UKNF a wytyczne europejskich urzędów nadzoru (EBA, EIOPA, ESMA)

11:15-12:15 Panel II – Dwa lata po implementacji PSD2 – otwarta bankowość i nowe wyzwania 

Wystąpienie wprowadzające: Wojciech Iwański (Sołtysiński Kawecki Szlęzak)

Moderator: Marta Stanisławska (Bird&Bird)
Uczestnicy: Wojciech Iwański (Sołtysiński Kawecki Szlęzak), Emil Radziszewski (UKNF), Bartłomiej Nocoń (Związek Banków Polskich), Joanna Erdman (Polska Bezgotówkowa, ING)  

• Otwarta bankowość – stan gotowości po 2 latach od wdrożenia RTS
• Interfejsy stosowane na rynku – API, zmodyfikowany interfejs kliencki, interfejs fall-back
• Zwolnienia z ustanowienia interfejsu fall-back
• PolishAPI – dobre praktyki sektorowe
• SCA a organizacje kartowe
• Transakcje nieautoryzowane

12:15–13:00 Przerwa lunchowa

13:00 – 14:00 Panel III – Nowe inicjatywy na szczeblu UE i ich wpływ na rynek FinTech 

Wystąpienie wprowadzające: Krzysztof Wojdyło (Wardyński & Wspólnicy)  

Moderator: Krzysztof Wojdyło (Wardyński & Wspólnicy)
Uczestnicy: Piotr Brewiński (FinTech Poland), Jan Ziomek (UKNF)

• Ocena rozwiązań zawartych w rozporządzeniu 2020/1503 w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych (crowdfunding)
• Wpływ Digital Finance Package na usługi finansowe w UE (projekt rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego – DORA, projekt rozporządzenia w sprawie rynku kryptoaktywów – MICA, projekt rozporządzenia w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru – DLT)
• Projekt rozporządzenia ws. sztucznej inteligencji (AI) i jego wypływ na rynek FinTech

14:00–15:00 Panel IV – Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych na rynku FinTech 

Wystąpienie wprowadzające: Arwid Mednis (KL&M Law)

Moderator: Arwid Mednis (KL&M Law)
Uczestnicy: Tomasz Soczyński (PUODO), Dariusz Czuchaj (Dentons), Artur Piechocki (APLaw)

• Regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa nakładane na podmioty FinTech
• Relacja RODO do projektu ePrivacy, i regulacji PSD2

15:00–15:15 Przerwa na kawę

15:15–16:15 Panel V – Wykorzystywanie rozwiązań innowacyjnych na potrzeby AML/CFT i compliance 

Wystąpienie wprowadzające: Michał Ćwiakowski (Gawroński & Partners)

Moderator: Michał Ćwiakowski (Gawroński & Partners)
Uczestnicy: Maciej Gawroński (Gawroński & Partners), Małgorzata Gralewska (Dep. Prawny Millennium Bank), Michał Synowiec (Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy)

• Wyzwania wdrożeń innowacyjnych rozwiązań AML/CFT w instytucjach finansowych
• AML a perspektywa RODO – zdalna weryfikacja tożsamości i biometria
• AML w usługach TPP

16:15–16:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Piotr Brewiński
Piotr Brewiński
prof. UEK dr hab. Jan Byrski
prof. UEK dr hab. Jan Byrski
Adwokat, Partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.  Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa) oraz szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych (FinTech), IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (obecnie Prezesem UODO) i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT.Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do RODO, licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych oraz prac ministerialnych dotyczących rozporządzeń wykonawczych do niej. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji.Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: publikacji „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania”, monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej” (C.H. Beck 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego oraz rozprawy habilitacyjnej „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych” (C.H. Beck 2018).Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht. Doradza klientom w języku polskim, niemieckim i angielskim.
Michał Ćwiakowski
Michał Ćwiakowski
Dariusz Czuchaj
Dariusz Czuchaj
Joanna Erdman
Joanna Erdman
r. pr. Maciej Gawroński
r. pr. Maciej Gawroński
Radca prawny od ponad dwudziestu lat zajmujący się prawnymi aspektami nowoczesnych technologii. Partner zarządzający kancelarii Gawroński & Partners. Współautor systemu do zarządzania ochroną danych Good Data Protection Standard Sp. z o.o Był konsultantem Grupy Roboczej Art. 29 ds. międzynarodowych transferów danych osobowych, ekspertem Komisji Europejskiej ds. kontraktów cloud computingowych, współpomysłodawcą niektórych przepisów RODO (przenoszalność danych, odpowiedzialność podprzetwarzających, forma elektroniczna (dokumentowa)). Redaktor i współautor bestsellerowego „RODO Przewodnik ze wzorami” oraz „Ochrona Danych Osobowych. Przewodnik po ustawie i RODO z wzorami”, „Guide to the GDPR” (czerwiec 2019) oraz współautorem „Przewodnik po ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, publikacji Związku Banków Polskich „Cloud Computing w sektorze finansowym” (2011 – Regulacje i standardy, 2013) i „Wyzwania informatyki bankowej” 2013-2019, jak i szeregu innych publikacji na styku prawa i technologii. Doradzał w setkach projektów informatycznych, w tym odpowiadał za pełen cykl życia wdrożenia IT o wartości przekraczającej miliard złotych. Wykładał prawo cloud computingu na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej, ochronę danych na Uczelni Łazarskiego. Reprezentował klientów w sporach o miliardowej wartości przed sądami polskimi, krajowymi sądami arbitrażowymi, międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi.
Małgorzata Gralewska
Małgorzata Gralewska
dr Wojciech Iwański
dr Wojciech Iwański
Adwokat, partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności przez polskie i zagraniczne podmioty z sektora bankowego, a także w zakresie płatności i usług maklerskich. Od 2017 r. stale doradza Radzie Prawa Bankowego Związku Banków Polskich w związku z PSD2. Doradzał także szeregowi banków, w tym pięciu bankom o znaczeniu systemowym w związku z wdrożeniem PSD2 oraz RTS SCA.  Od 2020 r. indywidualnie rekomendowany w rankingu Chambers FinTech (Band 2) oraz Chambers Europe Banking & Finance: Regulatory (Up and Coming). Autor monografii nt. rachunków bankowych objętych bankowością internetową (C.H.Beck 2014) oraz artykułów z zakresu prawa bankowego i usług płatniczych. Członek rady naukowej fundacji Semper Augustus. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego.
r. pr. Michał Kaczorowski
r. pr. Michał Kaczorowski
Radca prawny, Senior Legal Counsel CEE w Google. Pełni również funkcję Head of Foreign Affairs w Stowarzyszeniu Inspektorów Ochrony Danych SABI oraz jest członkiem Konfederacji Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO). Uczestniczy w pracach Zespołu RODO Związku Pracodawców Branży Internetowej (IAB Polska). Był ekspertem prawnym Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Wykładowca i prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących przetwarzania danych i nowych technologii. Autor licznych publikacji z tej tematyki.
Marcin Maruta
Marcin Maruta
Wspólnik kancelarii MARUTA WACHTA, od ponad 20 lat zajmuje się projektami prawa technologicznego. Wielokrotnie wyróżniany w polskich i zagranicznych rankingach, wykładowca i autor. W ostatnich latach koordynuje projekty związane z zarządzaniem i audytami licencyjnymi oraz wykorzystaniem chmury obliczeniowej, w tym kompleksowe migracje do środowisk chmurowych (także w sektorach regulowanych).
dr hab. Arwid Mednis
dr hab. Arwid Mednis
Pracuje w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Zajmuje się administracyjno-prawną ochroną prywatności i danych osobowych, prawem nowych technologii, jawnością życia publicznego oraz teorią zarzadzania w administracji publicznej.Arwid Mednis jest także radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j. wcześniej pracował w Gide Loyrette Nouel Polska, był partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland oraz liderem praktyki TMT/IP & Data Protection w PwC Legal,. Jako praktyk specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności ochronie danych osobowych, cyberbezpieczeństwie, prawie telekomunikacyjnym i partnerstwie publiczno-prywatnym. Posiada rozległe doświadczenie w pracach dla sektorów regulowanych, w tym dla sektora lotniczego.W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Był członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej.Dr Mednis jest także autorem licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe Legal Directory, Legal 500 EMEA oraz Legal Experts EMEA. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnej dziennik Rzeczpospolita.Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Zna biegle język angielski i francuski.
Bartłomiej Nocoń
Bartłomiej Nocoń
Dyrektor, Związek Banków Polskich w Warszawie. Członek Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC) w Brukseli Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, specjalność handel zagraniczny oraz stypendysta The Swedish School of Economics and Business Administration w Helsinkach. Od ponad 20 lat związany z obszarem bankowości cyfrowej oraz zarządzaniem finansami w kanałach elektronicznych. W latach 2007-2018 w Banku Pekao S.A. pełnił funkcję dyrektora zarządzającego i był odpowiedzialny za realizację strategii omnikanałowej obsługi klientów detalicznych oraz małych i średnich firm. W latach 2010-2018 był członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Contact Center – Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o w Krakowie. Przed dołączeniem do Grupy Pekao S.A., w latach 2003-2007 na stanowisku dyrektora operacyjnego w obszarze e-bankowości w Banku BPH S.A. W 2020 r. Bartłomiej Nocoń dołączył do Związku Banków Polskich jako dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej. W styczniu 2021r. Bartłomiej Nocoń został wybrany do Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności (EPC) z siedzibą w Brukseli. Ekspert w dziedzinie zastosowania nowoczesnych technologii w finansach oraz zarządzaniu projektami bankowości cyfrowej. Jest pomysłodawcą i współautorem szeregu innowacji bankowych, które w istotny sposób wpłynęły na dynamiczny rozwój systemu płatniczego oraz bankowości elektronicznej i mobilnej w Polsce w okresie ostatnich kilkunastu lat. 
r. pr. Artur Piechocki
r. pr. Artur Piechocki
Radca prawny, założyciel kancelarii APLAW. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawie technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), ochronie danych i prywatności oraz cyberbezpieczeństwie. Przez wiele lat pracował jako Doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr w Polsce i w organizacjach międzynarodowych. Ekspert Ministerstwa Cyfryzacji w pracach legislacyjnych Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy oraz Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa. Współzałożyciel Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), którego pracom przewodniczył, a obecnie jest członkiem jego Rady, oraz współtwórca orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG). 
Emil Radziszewski
Emil Radziszewski
Tomasz Soczyński
Tomasz Soczyński
Dyrektor Departamentu Nowych Technologii w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, a swoje naukowe zainteresowania rozwija jako doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, zabezpieczeń systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień prywatności w prawie telekomunikacyjnym. Prelegent na licznych konferencjach z zakresu ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Prowadzi szkolenia i zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu tej tematyki. Interesuje się naruszeniami danych osobowych w kontekście rozwijających się rozwiązań technologicznych.
Marta Stanisławska
Marta Stanisławska
Senior Associate w praktyce finansowań i regulacji finansowych kancelarii Bird & Bird. Doradza klientom od 2008 roku. Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji finansowych, w szczególności banków, podmiotów sektora FinTech i firm pożyczkowych, zarówno w zakresie corporate governance, jak i oferowanych produktów i usług. Wspiera podmioty z sektora finansowego w dostosowaniu ich działalności do zmieniających się wymogów regulacyjnych. W szczególności doradza bankom i innym podmiotom sektora finansowego w zakresie wdrożenia wymogów PSD2 i MiFID2. Doradza w projekcie PolishAPI. Opiniuje nowe linie biznesowe i innowacyjne rozwiązania technologiczne wprowadzane przez instytucje finansowe pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Doradza nowym podmiotom rozpoczynającym swoją działalność na rynku finansowym w identyfikacji wymogów regulacyjnych oraz uzyskaniu niezbędnych licencji i zezwoleń. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu regulacji PSD2 i MiFID2. Współautorka komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie oraz w kilku warszawskich kancelariach. W 2009 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Pracuje w języku polskim i angielskim.
Michał Synowiec
Michał Synowiec
Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech) oraz regulacyjnych aspektach działalności instytucji finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności ochrony danych osobowych, prawa umów oraz prawa własności intelektualnej. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki Technologie Media Telekomunikacji oraz zespołu Prawa instytucji finansowych i usług płatniczych. Wspierał instytucje finansowe w postępowaniach przed organami nadzoru (KNF, NBP). Uczestniczył w badaniach due diligence podmiotów działających na rynku finansowym, projektach dostosowania działalności dostawców usług płatniczych do wymogów regulacyjnych dyrektywy PSD2 (banki, krajowe instytucje płatnicze) oraz doradzał przy wdrażaniu procedur wewnętrznych (AML, outsourcing, monitoring incydentów, środki bezpieczeństwa, kontrola wewnętrzna). Brał również udział w przeprowadzaniu audytów zgodności procesów przetwarzania danych pod kątem wymogów ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Prelegent na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych tematyce prawa usług płatniczych, ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej oraz prawa cywilnego. Autor i współautor pozycji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa usług płatniczych. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendysta Julius-Maximilians-Universität Würzburg oraz kilkukrotny stypendysta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach prawo oraz administracja, Kraków Intellectual Property Law Summer School, organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Winter School on European Business Law, organizowanej przez Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Niemcy), oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Columbus School of Law przy The Catholic University of America w Waszyngtonie.
Łukasz Węgrzyn
Łukasz Węgrzyn
Partner w kancelarii w Kochański & Partners. Ekspert w obszarze zagadnień regulacyjnych i kontraktowych dotyczących technologii oraz bezpieczeństwa informatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Doradza organizacjom jak budować procesy zakupowe i kontraktowe pozwalające na efektywną współpracę z dostawcami usług IT, z uwzględnieniem usług dostarczanych w modelach zwinnych. Rekomendowany w międzynarodowym rankingu Chambers jako jeden z najlepszych polskich prawników z obszaru technologii finansowych (Chambers FinTech 2020 i 2021). Rekomendowany w międzynarodowym rankingu The Legal 500 (edycja: 2018, 2019, 2020) w sektorze Technologia-Media-Telekomunikacja w Polsce. Rekomendowany w międzynarodowym rankingu Chambers Europe (edycja: 2019, 2020) w sektorze Technologia-Media-Telekomunikacja.  Członek Instytutu Prawa Nowych Technologii i Danych Osobowych przy Uniwersytecie Łazarskiego. Członek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. Posiada certyfikacje technologiczne: ITIL Foundation, PSMI (Professional Scrum Master), AgilePM Foundation, Professional Agile Leadership I.
Zbigniew Wiliński
Zbigniew Wiliński
adw. Krzysztof Wojdyło
adw. Krzysztof Wojdyło
Adwokat, Parter. Jest odpowiedzialny za praktykę prawa nowych technologii. Zajmuje się regulacjami dotyczącymi blockchaina, smart kontraktów, FinTechu, komercjalizacji nowych technologii, telekomunikacji, robotyki i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie doradza zarówno startupom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii. Jest autorem lub współautorem publikacji dotyczących między innymi crowdfundingu, robotyki, wirtualnych walut oraz nowych technologii w sektorze usług finansowych. Wielokrotnie występował jako wykładowca na konferencjach oraz seminariach, w tym w ramach konferencji International Bar Association. Prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli start-upów. Jest koordynatorem grupy roboczej ds. regulacji działającej w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Jan Ziomek
Jan Ziomek

Golden Floor Plaza – Millenium Plaza Warszawa
ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Godziny konferencji: 10:00-16:30.
Dostęp online lub stacjonarny.

Zapisy trwają do 15 września 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do konferencji, dla osób które zakupią dostęp online, zostanie przesłany na adres e-mail na około 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).


Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Konferencja FinTech 2021. Wyzwania prawne w sektorze technologii finansowych

Oferta FIRST MINUTE! Cena promocyjna do: 15.08.2021 r.
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.