Szkolenie online

KPC: Najnowsze zmiany w procedurze cywilnej 2021 - rozwiązania uchwalone i planowane

Z uwzględnieniem projektu zmian Kodeksu postępowania cywilnego z 26.8.2021 r. (UD-156).


TERMIN:
20 września 2021 14:00-18:00
CENA:
499,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 20 września 2021 r.    -   Godzina: 14:00-18:00   -    Prelegent: SSO Grzegorz Karaś

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
Czego dotyczą zmiany w procedurze cywilnej w 2021 roku?

Rozwiązania uchwalone

W dniu 3 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Główne zmiany dotyczą wprowadzenia możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, jak również szczególnych zasad prowadzenia postępowania cywilnego w czasie trwania epidemii COVID-19 i rok po jej odwołaniu.

Ustawa wprowadza ponadto szczególne regulacje dotyczące rozpatrywania spraw cywilnych przez sądy powszechne w zakresie:

 • nowych obowiązków procesowych pełnomocników,
 • doręczania pism sądowych pełnomocnikom zawodowym przez publikację w Portalu Informacyjnym,
 • wprowadzenia jako zasady rozprawy zdalnej
 • zmiany składów orzekających.

Wprowadzone zmiany dotyczą również ponownego wprowadzenia szczególnych rozwiązań m.in. w zakresie ustalenia katalogu spraw pilnych, możliwości przekazania spraw pilnych z sądu, który z powodu epidemii nie może wykonywać swoich czynności, do innego sądu równorzędnego oraz w zakresie możliwości delegowania sędziego.

Uchwalona ustawa przewiduje także szczególne zasady przesłuchiwania stron postępowania za pomocą wideokonferencji. Zmianie uległy również regulacje związane z prowadzeniem postępowań przez sądy powszechne w sprawach rozpoznawanych według KPC oraz postępowań sądowoadministracyjnych.

Za pomocą ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. wprowadzono również zmiany w zakresie postępowania nakazowego odpowiadając na orzecznictwo TSUE dotyczące kredytów konsumenckich zabezpieczonych wekslami in blanco.

Rozwiązania planowane

Obecnie procedowany jest rządowy projekt zmiany Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 26 sierpnia 2021 r., którego celem jest wprowadzenie szeregu zmian porządkujących i poprawiających błędy nowelizacji ustawy z 4 lipca 2019 r. Projekt opublikowany został przez RCL pod pozycją UD-156. Z uwagi na zakres projektowanych zmian na szkoleniu przedstawione zostaną założenia nowelizacji oraz skutki z mini związane.


Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • jak prowadzona będzie elektroniczna licytacja nieruchomości;
 • jak przebiegać będzie rozprawa zdalna;
 • co to są sprawy pilne i sposób funkcjonowania sądów w czasie pandemii;
 • jaki jest sposób prowadzenia postępowań sądowych w czasie pandemii;
 • kiedy prowadzona jest rozprawa zdalna a kiedy wideokonferencja;
 • jakie są warunki techniczne przeprowadzenia rozprawy zdalnej;
 • jakie nowe obowiązki spoczywać będą na stronach i ich pełnomocnikach, 
 • kiedy Sąd będzie mógł rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym;
 • jak zmieniają się składy orzekające zarówno w pierwszej jak i drugiej instancji;
 • omówiony zostanie nowy sposób obligatoryjnego doręczania pełnomocnikom zawodowym pism sądowych za pomocą Portalu Informacyjnego w tym rejestracja w Portalu i zasady korzystania z Portalu;
 • wskazane zostaną także zagrożenia jakie wynikają dla pełnomocników z wprowadzenia tego rozwiązania. 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSO Grzegorz Karaś - sędzia sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 14:00-18:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

1.  Geneza, zakres i cel zmian w postępowaniu cywilnym wprowadzonych ustawą z dnia 28 maja 2021 r. 
2.  Procedura elektronicznej sprzedaży nieruchomości z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego sprzedaż.
3.  Sprawy pilne i sposób funkcjonowania sądów w czasie pandemii.
4.  Sposób prowadzenia postępowań sądowych w czasie pandemii.
5.  Nowe obowiązki procesowe pełnomocnika.
6.  Wideokonferencja a rozprawa zdalna - sposób przeprowadzenia, podobieństwa i różnice.
7.  Warunki techniczne niezbędne do przeprowadzenia rozprawy zdalnej i wideokonferencji.
8.  Zachowanie stron i pełnomocników w czasie rozprawy zdalnej.
9.  Możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym - warunki formalne.
10.  Nowe sposoby doręczania pism sądowych pełnomocnikom zawodowym.
11.  Skutki doręczania dokonanego poprzez umieszczenie pisma sądowego w Portalu Informacyjnym.
12.  Rejestracja w Portali Informacyjnym i sposób korzystania z niego.
13.  Zmiana składów orzekających w pierwszej i drugiej instancji.
14.  Przepisy intertemporalne.
15.  Rządowy projekt nowelizacji KPC z 26.8.2021 r. (UD-156) – założenia i skutki.SSO Grzegorz Karaś
SSO Grzegorz Karaś
Sędzia sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
Godziny szkolenia online: 14:00-18:00.

Zapisy trwają do 19 września 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).


Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

KPC: Najnowsze zmiany w procedurze cywilnej 2021 - rozwiązania uchwalone i planowane Miejsce i termin: Szkolenie online, 20 września 2021 14:00-18:00
Cena: 499,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.