Szkolenie online

KPC: Podział sum uzyskanych z egzekucji

Sporządzenie planu podziału. Kategorie należności uczestniczących w podziale. Hipoteki i zastaw w planie podziału. Świadczenia wyrażone w walucie obcej w planie podziału


TERMIN:
26 października 2021 14:00-18:00
CENA:
499,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin szkolenia: 26 października 2021 r.   -   Godzina: 14:00-18:00   -   Prelegent: SSO dr Zbigniew Woźniak
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
W 2019 r. kilkakrotnie nowelizowane były przepisy dotyczące podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Problematyczny jest podział sum uzyskany z egzekucji z rzeczy obciążonej prawem rzeczowym (hipoteka, zastaw, dożywocie) oraz zabezpieczenia interesów wierzycieli w przypadku nie powstania wierzytelności, na którą wydzielono sumę (wierzytelności hipotecznej bez tytułu wykonawczego). 

Kilkukrotna zmiana przepisów o podziale sumy uzyskanej z egzekucji wymaga systemowego spojrzenia na problematykę podziału, która ma najistotniejsze znaczenia dla wierzyciela uczestniczącego w egzekucji. W tym bowiem etapie realizuje się prawo wierzyciela do zaspokojenia egzekwowanej wierzytelności. Niejednoznaczność przepisów oraz odmienność poglądów wyrażanych w literaturze i orzecznictwie spowodowało szereg problemów, które wymagają przedstawienia sposobów ich rozwiązania. 

Szkolenie uwzględnia zmiany w zakresie podziału sumy uzyskanej z egzekucji zawarte w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości zmiany Kodeksu postępowania cywilnego (projekt z dnia 26 sierpnia 2021 r.).

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu wskazanie zmian w przepisach dotychczasowych, identyfikację problemów praktycznych oraz próbę ich rozwiązania.

Na szkoleniu dowiesz się m.in. o: 

 • przywilejach szczególnych i ogólnych i ich wpływie na plan podziału,
 • liczbie planów podziału,
 • treści poszczególnych kategorii,
 • sposobach obrony wierzycieli przez uprzywilejowaniem innych wierzycieli, których wierzytelności nie istnieją,
 • udziale wierzyciela hipotecznego (zastawnik, dożywotnika) w podziale oraz zakresie zaspokojenia,
 • udziale wierzyciela wierzytelności wyrażonej w walucie obcej,
 • udziale wierzycieli z umów deweloperskich,
 • podziale sumy uzyskanej z egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ruchomości i nieruchomość,
 • środkach zaskarżenia w podziale sumy uzyskanej z egzekucji.

Dla kogo są te zajęcia? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

Dr Zbigniew Woźniak - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, gdzie orzeka w Wydziale XII Cywilnym oraz adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2009 i 2014 r. był powołany do zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jest autorem ponad 50 publikacji, w tym rozdziałów w komentarzach i wydaniach monograficznych, z zakresu postępowania cywilnego, elektronizacji postępowania cywilnego oraz zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, w tym współautorem komentarza do ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. Prowadził liczne szkolenia dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników oraz aplikantów.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online 

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 14:00-18:00 
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program szkolenia: 

1.Przywileje szczególne i ogólne i ich wpływ na plan podziału.
2.Liczba planów podziału.
3.Treści poszczególnych kategorii.
4.Sposoby obrony wierzycieli przez uprzywilejowaniem innych wierzycieli, których wierzytelności nie istnieją.
5.Udział wierzyciela hipotecznego (zastawnik, dożywotnik) w podziale oraz zakresie zaspokojenia.
6.Udział wierzyciela wierzytelności wyrażonej w walucie obcej.
7.Udział wierzycieli z umów deweloperskich.
8.Podział sumy uzyskanej z egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ruchomości i nieruchomość.
9.Środki zaskarżenia w podziale sumy uzyskanej z egzekucji.
SSO dr Zbigniew Woźniak
SSO dr Zbigniew Woźniak
Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W latach 2009 i 2014 był powołany do zespołu problemowego do spraw regulacji zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności w nowym Kodeksie Cywilnym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jest autorem ponad 50 publikacji, w tym rozdziałów w komentarzach i wydaniach monograficznych, z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, elektronizacji postępowania cywilnego oraz zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności.
Godziny szkolenia online: 14:00-18:00

Zapisy trwają do 25 października 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).


Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

KPC: Podział sum uzyskanych z egzekucji Miejsce i termin: Szkolenie online, 26 października 2021 14:00-18:00
Cena: 499,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.