Szkolenie online

KPC: Postępowanie zabezpieczające i klauzulowe

Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym. Odmowa nadania klauzuli wykonalności. Zmiany w postępowaniu klauzulowym.


TERMIN:
23 listopada 2021 14:00-18:00
CENA:
499,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin szkolenia: 23 listopada 2021 r.   -   Godzina: 14:00-18:00   -   Prelegent: SSO dr Zbigniew Woźniak
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
Nowelizacja KPC zmieniła skład sądu oraz charakter posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia oraz w przedmiocie uchylenia lub zmiany postanowienia. Zmieniła sposób doręczenia postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia oraz tryb rozpoznania zażalenia, w tym możliwą treść rozstrzygnięcia sądu rozpoznającego zażalenie. W postępowaniu klauzulowym wprowadzono dodatkowe podstawy do odmowy nadania klauzuli wykonalności.

Szkolenie uwzględnia zmiany w zakresie postępowania zabezpieczającego i klauzulowego zawarte w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości zmiany Kodeksu postępowania cywilnego (projekt z dnia 26 sierpnia 2021 r.).

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu wskazanie zmian w przepisach dotychczasowych, identyfikację problemów praktycznych oraz próbę ich rozwiązania. 

Na szkoleniu dowiesz się m.in. o: 

 • zmianach w składzie sądu rozpoznającego wniosek o udzielenie zabezpieczenia,
 • trybie doręczenia postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia,
 • trybie rozpoznania wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia o udzielenia zabezpieczenia.
 • trybie rozpoznania zażalenia na postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia,
 • podstawach odmowy nadania klauzuli wykonalności z uwagi na sprzeczność treści tytułu z prawem lub przedawnienia wierzytelności w nim stwierdzonej,
 • odmowie nadania klauzuli wykonalności w przypadku przejścia uprawnienia stwierdzonego w tytule wykonawczym na innego wierzyciela,
 • trybie doręczenia postanowienia klauzulowego.

Dla kogo są te zajęcia? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

Dr Zbigniew Woźniak - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, gdzie orzeka w Wydziale XII Cywilnym oraz adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2009 i 2014 r. był powołany do zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jest autorem ponad 50 publikacji, w tym rozdziałów w komentarzach i wydaniach monograficznych, z zakresu postępowania cywilnego, elektronizacji postępowania cywilnego oraz zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, w tym współautorem komentarza do ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. Prowadził liczne szkolenia dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników oraz aplikantów.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online 

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 14:00-18:00 
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program szkolenia: 
1. Zmiany w składzie sądu rozpoznającego wniosek o udzielenie zabezpieczenia.
2. Tryb doręczenia postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia.
3. Tryb rozpoznania wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia o udzielenia zabezpieczenia.
4. Tryb rozpoznania zażalenia na postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia.
5. Podstawy odmowy nadania klauzuli wykonalności z uwagi na sprzeczność treści tytułu z prawem lub przedawnienia wierzytelności w nim stwierdzonej.
6. Odmowa nadania klauzuli wykonalności w przypadku przejścia uprawnienia stwierdzonego w tytule wykonawczym na innego wierzyciela.
7. Tryb doręczenia postanowienia klauzulowego.
SSO dr Zbigniew Woźniak
SSO dr Zbigniew Woźniak
Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W latach 2009 i 2014 był powołany do zespołu problemowego do spraw regulacji zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności w nowym Kodeksie Cywilnym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jest autorem ponad 50 publikacji, w tym rozdziałów w komentarzach i wydaniach monograficznych, z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, elektronizacji postępowania cywilnego oraz zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności.
Godziny szkolenia online: 14:00-18:00

Zapisy trwają do 22 listopada 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).


Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

KPC: Postępowanie zabezpieczające i klauzulowe Miejsce i termin: Szkolenie online, 23 listopada 2021 14:00-18:00
Cena: 499,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.