Szkolenie online

Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym – praktyczne i aktualne aspekty

Omówienie przepisów, które mają wejść w życie 1 grudnia 2021 r.


TERMIN:
9 listopada 2021 10:00-15:00
CENA:
699,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 9 listopada 2021 r.   -   Godzina: 10:00-15:00   -   Prelegent: SSR Cezary Zalewski

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo upadłościowe 
Zapraszamy na webinar, w ramach którego zostaną omówione zmiany w prawie restrukturyzacyjnym z omówieniem przepisów, które mają wejść w życie 1 grudnia 2021 r.

Do końca czerwca 2021 r. wszczęto 1002 postępowania restrukturyzacyjne. W czerwcu odnotowano miesięczny historyczny szczyt - 266 postępowań.

Najpopularniejsze wśród tych postępowań było (wprowadzone pod koniec czerwca 2020 roku przez Tarczę 4.0) uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Ten tryb postępowania stanowi 87% wszystkich postępowań w 2021 roku.  

Z uwagi na ogromną popularność tego postępowania w ustawie z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 1080) przewidziano zachowanie znacznej części regulacji, które sprawdziły się w praktyce eliminując równocześnie, te, które budziły najwięcej wątpliwości. Nowe przepisy, które mają wejść w życie 1 grudnia 2021 r. mają szanse zdecydowanie zdominować postępowania restrukturyzacyjne.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pokazanie problemów występujących w praktyce w uproszczonych postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz przedstawienie zmian w prawie restrukturyzacyjnym.  


W trakcie szkolenia zostaną omówione : 

 • Nowelizacja Prawa restrukturyzacyjnego wykorzystująca doświadczenia płynące z praktycznego stosowania przepisów o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.
 • Skutki otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego dla ochrony interesu dłużnika, w tym zawartych umów oraz wpływ na inne postępowania sądowe i egzekucyjne.
 • Praktyczne aspekty uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Przykładowe, rzeczywiście złożone wnioski restrukturyzacyjne, przebieg postępowań i najnowsze orzecznictwo sądowe w konkretnych sprawach oraz przyjęta praktyka.
 • Praktyka tworzenia spisów wierzytelności oraz spisów wierzytelności spornych.
 • Uprawnienia i obowiązki doradców restrukturyzacyjnych w nowych regulacjach prawnych.
 • Praktyczne trudności związane z zawieraniem układu w ramach samodzielnego zbierania głosów i na zgromadzeniu wierzycieli (ze szczególnym uwzględnieniem celowości podziału wierzycieli na grupy).
 • Uprawnienia wierzycieli i możliwości ochrony ich interesów w świetle zmian w prawie restrukturyzacyjnym.
 • Przesłanki zatwierdzenia zawartego układu oraz  skutki zawarcia układu.
 • Podstawy umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym a upadłościowym.

Jakie tematy będą omawiane podczas szkolenia? 

Zajrzyj do programu i sprawdź co dokładnie będzie omawiane podczas szkolenia. Sprawdź zakładkę "Program".


Adresaci szkolenia: 

Adwokaci i radcowie prawni, syndycy, doradcy restrukturyzacyjni; specjaliści pracujący w bankach i instytucjach finansowych, a także w instytucjach publicznoprawnych (w szczególności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędach skarbowych) zajmujący się trudnymi wierzytelnościami, restrukturyzacją i upadłościami oraz przedsiębiorcy. 
 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSR Cezary Zalewski - Członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości; sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Przewodniczący X Wydziału dla spraw upadłościowych i naprawczych.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-15:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program szkolenia:

1. Cel najnowszych  zmian dotyczących szybkiego zawierania układów

2. Zmiany w regulacjach dotyczących zatwierdzenia układu po samodzielnym zbieraniu głosów wprowadzone ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw wykorzystujące doświadczenia płynące z praktycznego stosowania przepisów o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjny.

3. Pierwsze czynności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

4. Skutki otwarcia postępowania, w tym zabezpieczenie trwałości umów i ochrona przed egzekucją

5. Tworzenie spisów wierzytelności oraz spisów wierzytelności spornych

6. Propozycje układowe oraz procedura zawierania układu w ramach samodzielnego zbierania głosów i na zgromadzeniu wierzycieli, ze szczególnym uwzględnieniem celowości podziału wierzycieli na grupy interesów

7. Przesłanki zatwierdzenia zawartego układu oraz  skutki zawarcia układu . 

8. Podobieństwa i różnice nowelizowanej procedury restrukturyzacyjnej i uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego połączona z analiza konkretnych spraw w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

9. Uprawnienia i obowiązki doradców restrukturyzacyjnych, dłużnika i wierzycieli w nowych regulacjach prawnych.

10. Relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym  a upadłościowym.
SSR Cezary Zalewski
SSR Cezary Zalewski
Sędzia, od 2003 orzekający w sprawach upadłościowych; prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego–komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych. W okresie XI2015-IX2018 r. Przewodniczący X Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego wydziału w Polsce) Wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu; W latach 2011-2014 orzekający na delegacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1-4 sesji w miesiącu; Posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i zajęć organizowanych między innymi Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Leona Koźmińskiego, Uczelnię Łazarskiego, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej; Obecnie  stale współpracuje z Wydawnictwem C.H. Beck w ramach szkoleń otwartych i zamkniętych Współautor książki „Postępowanie restrukturyzacyjne. Przykłady postępowań restrukturyzacyjnych. Komentarz praktyczny”, wydawnictwo C.H.BECK, wydanie II, 2020 r. autor książki: „Upadłość konsumencka. Wzory pism i orzeczeń z komentarzami”, wydawnictwo Wolters Kluwer, Wydanie II 2016; Autor kilkunastu artykułów i prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor Projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od IV 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od IV 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego; od IX 2013 r. do III 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego.
Godziny szkolenia online: 10:00-15:00.

Zapisy trwają do 8 listopada 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym – praktyczne i aktualne aspekty Miejsce i termin: Szkolenie online, 9 listopada 2021 10:00-15:00
Cena: 699,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Świetny prelegent! Pomimo, że nie do końca reszta uczestników była zainteresowana tymi samymi problemami, to wyniosłem wiele!
Michał
Szkolenie z tym wykładowcą w pełni spełnia moje oczekiwania.
Bogdan
Szkolenie bardzo przydatne i dobrze zorganizowane, zarówno jeżeli chodzi o zakres, czas jak też warunki idealne.
Iwona