III Konferencja: Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania

Przyszłość usług cyfrowych. Handel elektroniczny. Prawo autorskie i dobra osobiste w nowych technologiach. Inteligentne innowacje.


TERMIN:
8 listopada 2021
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Emilii Plater 49
CENA OD:
590,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin konferencji: 8 listopada 2021 r.   -   Godzina: 9:45-16:30  - Udział online lub stacjonarnie
Dostęp do prezentacji PDF

Certyfikat uczestnictwa w PDF
III edycja konferencji - 24 wybitnych prelegentów - 5 paneli dyskusyjnych
  Udział online lub stacjonarnie 

W latach 2021–2022 w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim zaczęły już obowiązywać lub mają zostać uchwalone nowe akty prawne, kluczowe dla funkcjonowania gospodarki cyfrowej.

Na poziomie Unii Europejskiej prowadzone są intensywne prace legislacyjne nad projektami unijnych Rozporządzeń, które mają tworzyć nową „konstytucję Internetu”, tj. Aktu o usługach cyfrowych, Aktu o rynkach cyfrowych oraz Aktu o zarządzaniu danymi. Te regulacje, stanowiące realizację unijnej Strategii Cyfrowej, w sposób fundamentalny wpłyną na sposób świadczenia usług elektronicznych, w tym przede wszystkim przez dostawców platform internetowych. Ich uchwalenie planowane jest w 2022 r.

W prawie polskim w 2021 r. doszło do uchwalenia nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, stanowiącej implementację znowelizowanej dyrektywy UE o audiowizualnych usługach medialnych (AUM). Jednym z głównych celem uchwalenia tej regulacji było dostosowanie dotychczasowych przepisów o audiowizualnych usługach medialnych do postępującej konwergencji usług telewizyjnych i internetowych, między innymi poprzez objęcie zakresem stosowania internetowych platform udostępniania wideo przez użytkowników. Cały czas trwają również intensywne prace nad Prawem komunikacji elektronicznej, transponującym do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy UE o  Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej (EKŁE). Kluczowe znaczenie ma w szczególności rozszerzenie pojęcia usługi komunikacji elektronicznej na różne postacie usługi interpersonalnych takich jak np. poczta elektroniczna, czy komunikatory internetowe.

W trakcie pandemii COVID-19 dalszy, dynamiczny wzrost odnotował handel elektroniczny.  Warto w związku z tym śledzić nowe trendy w regulacjach prawnych platform e-commerce. Dotyczy to  m.in. modeli biznesowych e-handlu determinowanych przepisami prawnymi dotyczącymi usług płatniczych. W kontekście transgraniczności e-handlu szczególnie aktualne są zagadnienia kolizyjno-prawne związane z umowami zawieranymi z konsumentami. Warto również odnotować, że działalność e-commerce zaczynają się zajmować również podmioty, których podstawową formą działalności nie jest handel elektroniczny (np. przedsiębiorcy telekomunikacyjni).

Rozwój nowych technologii pociąga za sobą również szereg problemów prawnych dotyczących zakresu przysługiwania i ochrony praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych. Przykładem jest proces digimodernizmu, czyli wpływu komputeryzacji na rożne formy sztuki i kultury. W przypadku dóbr osobistych, interesujące między innymi powstawanie nowych ich postaci, takich jak np. tożsamość cyfrowa.

Rozwój usług cyfrowych nie jest możliwy bez technologii informatycznych (IT). Aktualne pozostają w tym zakresie takie problemy jak dopuszczalność korzystania z interfejsów programowania aplikacji (API) z punktu widzenia prawa autorskiego, czy prawa konkurencji. Praktyka obrotu wskazuje, że kontrowersje interpretacyjne wciąż wywołuje treść wzorców umów licencyjnych w związku z audytami prowadzonymi przez producentów oprogramowania. W doktrynie i orzecznictwie nie zawsze jasne jest także rozróżnienie prawem do modyfikacji i rozwoju oprogramowania, a dostępem uprawnionego podmiotu do kodów źródłowych. Zauważalnym trendem w zakresie prawa IT jest poszerzenie możliwości patentowania rozwiązań realizowanych za pomocą programów komputerowych.

Szczególnie interesującym obszarem prawnym związanym z nowymi technologiami są regulacje prawne związane z innowacjami. Aktualne pozostają w szczególności pytania, czy i jak prawo może wspierać projekty inteligentnej produkcji i inteligentnych fabryk (Smart Manufacturing, Smart Factory). Coraz powszechniejsze stosowanie Internetu Rzeczy pociąga z kolei za sobą pytanie o bezpieczeństwo tych usługi i przetwarzanych w związku z tym danych. To samo dotyczy wdrożenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI). W doktrynie prawa toczy się również obecnie żywa dyskusja odnośnie tego co implementacja blockchain może zmienić w systemach cyfrowej tożsamości.

Powyższa problematyka zostanie przedstawiona przez znakomitych ekspertów, reprezentujących środowiska nauki prawa, biznesu, a także prawników realizujących, w kancelariach i wewnętrznych działach prawnych, największe projekty innowacyjne w Polsce. Podzielą się oni swoimi doświadczeniami z zakresu tworzenia i stosowania przepisów prawa nowych technologii.

Mamy nadzieję, że doświadczenie, którym uczestnicy poszczególnych paneli chcą się z Państwem podzielić, pozwoli na lepsze zrozumienie prawa nowych technologii, a także sprawdzonych już w praktyce rozwiązań.


Program konferencji obejmuje 5 esksperckich paneli dyskusyjnych: 

Panel I - Elementy kształtowania przyszłości usług cyfrowych w Polsce i w UE – nowe regulacje prawne w sektorze TMT w latach 2021/2022

Panel II - Handel elektroniczny. Aktualne problemy prawne i nadchodzące wyzwania legislacyjne.

Panel III - Prawo autorskie i dobra osobiste w świecie nowych technologii – czy niezbędna będzie zmiana paradygmatów?

Panel IV - Wykorzystywanie praw własności intelektualnej przez producentów oprogramowania i jego granice.

Panel V - Inteligentne innowacje – Smart Industry, IoT, AI, Blockchain.


Podczas konferencji dowiesz się m.in.: 

 • o głównych założeniach pakietu aktów Unii Europejskiej o usługach cyfrowych,
 •  o nowych obowiązkach i zasadach odpowiedzialności dostawców platform internetowych,
 • o dopuszczalności korzystania z reklam targetowanych,
 • o najważniejszych konsekwencjach uchwalenia nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji,
 • o skutkach prawnych regulowania platform udostępniania wideo przepisami właściwymi dla nadawców,
 • o zasadach świadczenia usług komunikacji interpersonalnej w Prawie komunikacji elektronicznej,
 • o nowych uprawnieniach użytkowników usług komunikacji elektronicznej,
 • o nowych obowiązkach dostawców platform e-commerce,
 • o zagadnieniach kolizyjno-prawnych związanych z umowami zawieranymi z konsumentami w e-handlu,
 • o specyfice prowadzenia działalności e-commerce przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
 • o modelach biznesowych w e-commerce z perspektywy świadczenia różnych usług płatniczych,
 • jak zmiany technologiczne wpływają na ochronę prawnoautorską i koncepcję dóbr osobistych,
 • na czym polega i jakie są konsekwencje prawnoautorskie digimodernizmu,
 • o wpływie rozwoju nowych technologii na dalszą komercjalizację dóbr osobistych,
 • o tożsamości cyfrowej jako nowym dobrze osobistym,
 • o nowych trendach w patentowaniu rozwiązań wykorzystujących programy komputerowe,
 • o znaczeniu prawnym rozróżnienia pomiędzy prawem do modyfikacji i rozwoju oprogramowania a dostępem do kodów źródłowych,
 • o problematyce udostępniania interfejsu programowania aplikacji (API) z perspektywy prawa autorskiego i prawa konkurencji,
 • o najważniejszych postanowieniach wzorców umów licencyjnych z punktu widzenia audytów prowadzonych przez producentów oprogramowania,
 • czym jest inteligentna produkcja i inteligentna fabryka (Smart Manufacturing i Smart Factory),
 • czy i jak prawnicy mogą wspierać projekty smart manufacturing,
 • jakie są najważniejsze ryzyka dla naszych danych i bezpieczeństwa w projektach Internetu Rzeczy,
 • o najważniejszych problemach prawnych związanych z wdrożeniami rozwiązań opartych na AI,
 • na czym polega Self Sovereign Identity Blockchain (tożsamość suwerenna),
 • jaki wpływ może mieć technologia Blockchain na systemy cyfrowej tożsamości.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Powyższa problematyka zostanie omówiona podczas konferencji przez znakomitych ekspertów, reprezentujących różne środowiska nauki, prawa, sądownictwa, a także praktyków (z kancelarii i wewnętrznych działów prawnych) realizujących największe projekty innowacyjne w Polsce. Prelegenci podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu tworzenia i stosowania przepisów prawa nowych technologii.

Mamy nadzieję, że doświadczenie, którym uczestnicy poszczególnych paneli chcą się z Państwem podzielić, pozwoli na lepsze zrozumienie prawa nowych technologii, a także sprawdzonych już w praktyce rozwiązań.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci".


Partner merytoryczny

Partnerem merytorycznym Konferencji jest Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii, które zrzesza prawników największych polskich i zagranicznych kancelarii, specjalizujących się w prawie nowych technologii. Celem działania Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych  oraz standardów w zakresie prawa nowych technologii oraz wspieranie działań dostosowujących w tym zakresie polskie prawo do prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego.Patronat

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
Izba Gospodarki Elektronicznej

                       Dla kogo jest ta konferencja?

Konferencja jest adresowana zarówno do: prawników wykonujących swoją działalność w kancelariach prawnych, jak i wewnętrznych działach prawnych przedsiębiorstw i organów administracji.

Program konferencji online

Szczegółowa agenda konferencji znajduje się zakładce "Program".


Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny konferencji online: 9:45-16:30 
Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program: 

Wstęp:

09.45–10.00 Otwarcie i wprowadzenie do konferencji
Wojciech Bierwiczonek, Prezes Zarządu, Wydawnictwo C.H.Beck
mec. Xawery Konarski, Prezes SPNT, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Panel I:

10:00–11:00 Elementy kształtowania przyszłości usług cyfrowych w Polsce i w UE – nowe regulacje prawne w sektorze TMT w latach 2021/2022

• zmiany wynikające z pakietu aktów o usługach cyfrowych Unii Europejskiej (akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych)
• nowy status platform internetowych w Strategii Cyfrowej UE
• poszerzenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności prawnej platform internetowych
• wyzwania wynikające ze Strategii Cyfrowej UE – aspekty praktyczne (reklamy targetowane – zakaz czy odbudowa zaufania? czy ADR rozwiążą spory konsumentów?)
• nowelizacja Ustawy o radiofonii i telewizji – najważniejsze konsekwencje
• platformy cyfrowe pod nadzorem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
• nowe regulacje w relacjach użytkownik-platforma
• regulacje dotyczące usług komunikacji interpersonalnej
• nowe uprawnienia użytkowników usług komunikacji elektronicznej

Moderator: dr Aleksandra Auleytner, Partner (Domański Zakrzewski Palinka)
Uczestnicy panelu: mec. Ewa Bereszko (Google Poland), mec. Xawery Konarski, Starszy Partner (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy), mec. Karol Laskowski, Partner (Dentons), prof. dr hab. Stanisław Piątek (UW)

Panel II:

11.00–12:00 Handel elektroniczny. Aktualne problemy prawne i nadchodzące wyzwania legislacyjne.

• trendy w regulacjach prawnych platform e-commerce
• najważniejsze zagadnienia kolizyjno-prawne związane z umowami zawieranymi z konsumentami w e-handlu
• e-commerce w działalności przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
• modele biznesowe w e-handlu z perspektywy usług płatniczych i konsekwencji prawnych takich kwalifikacji

Moderator: mec. Witold Chomiczewski, Partner (Lubasz i Wspólnicy), pełnomocnik ds. legislacji w Izbie Gospodarki Elektronicznej
Uczestnicy panelu: mec. Michał Ćwiakowski, Partner (Gawroński & Partners), dr Magdalena Piech, Dyrektor ds. Regulacji (Allegro.pl), Przewodnicząca European Tech Alliance, mec. Michał Strzelecki, radca prawny (PLAY), prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński, adwokat (Kieszkowska Rutkowska Kolasiński)

12:00 - 13:00 Przerwa na lunch

Panel III:

13:00 – 14:00 Prawo autorskie i dobra osobiste w świecie nowych technologii – czy niezbędna będzie zmiana paradygmatów?

• nowe sposoby i pola eksploatacji praw autorskich i pokrewnych
• prawo autorskie jako gwarant innowacji czy przeszkoda w rozwoju postępu
• jak dynamiczne zmiany technologiczne wpływają na ochronę prawno-autorską i koncepcję dóbr osobistych
• nowe wyzwania technologiczne i zmiany prawne w kontekście Internetu 2.0
• digimodernizm – czy prawo autorskie rozumie twórczość internetową?
• dobra osobiste w świecie nowych technologii - rozwój nowych technologii a dalsza komercjalizacja dóbr osobistych
• mit ochrony interesów niemajątkowych a postęp technologiczny na przykładzie NFT
• dobra osobiste wymagające szczególnej ochrony w kontekście nowych technologii
• tożsamość cyfrowa jako nowe dobro osobiste

Moderator: dr Maciej Kubiak, Partner (Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy)
Uczestnicy panelu: prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk (WPiA Uniwersytet Śląski), Mec. Anna Kruszewska, Partner (Hasik Rheims i Partnerzy), Mec. Radosław Nożykowski, Counsel (Baker McKenzie)

Panel IV:

14:00–15:00 Wykorzystywanie praw własności intelektualnej przez producentów oprogramowania i jego granice

• trendy w patentowaniu rozwiązań wykorzystujących programy komputerowe w Polsce i na świecie
• prawo do modyfikacji i rozwoju oprogramowania a dostęp do kodów źródłowych
• udostępnianie API a prawo autorskie i prawo konkurencji
• niejasności wzorców umów licencyjnych i ich konsekwencje w ramach audytów prowadzonych przez producentów

Moderator: mec. Mikołaj Sowiński, Partner (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)
Uczestnicy panelu: mec. dr Sabina Kubsik, Partner (Drzewiecki Tomaszek), mec. Małgorzata Pałka-Jarema (Maruta Wachta), mec. Agnieszka Wachowska, Partner (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy), dr Bohdan Widła (WPiA UJ, radca prawny w Barta Kaliński)


15:00-15:15 Przerwa kawowa

Panel V:

15.15–16:15 Inteligentne innowacje – Smart Industry, IoT, AI, Blockchain

• Smart Manufacturing i Smart Factory - czym jest inteligentna produkcja i inteligentna fabryka?
• czy i jak prawnicy mogą wspierać projekty smart manufacturing (jakie zagadnienia prawne pojawiają się w takich projektach)?  
• Internet Rzeczy – dane i bezpieczeństwo
• najważniejsze problemy prawne związane z wdrożeniami rozwiązań opartych na AI
• podstawy prawne wykorzystania danych do uczenia maszynowego
• nowy "trend" – Big Algo zamiast Big Data?
• Cyfrowa tożsamość i Blockchain (eIDAs2)
• Self Sovereign Identity (SSI) i Blockchain

Moderator: dr Gabriela Bar, Partner (Szostek Bar i Partnerzy)  
Uczestnicy panelu: dr Marlena Sakowska – Baryła, Partner (Sakowska-Baryła Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych),  dr Adam Schmidt (Senior Project Manager [TNO]), prof. UŚ dr hab. Dariusz Szostek, Partner (Szostek Bar i Partnerzy), Gabriela Wiktorzak – prawnik (Linklaters)

Zakończenie

16.15–16.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji


r. pr. dr. Aleksandra Auleytner
r. pr. dr. Aleksandra Auleytner
radca prawny, partner, Szef Działu IP/TMT w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Wykładowca na Wydziale Zarządzanie Uniwersytetu Warszawskiego, arbiter Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Autorka szeregu publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa UE. Rekomendowana przez w szeregu międzynarodowych rankingach prawniczych– m.in. Chambers & Partners, Legal 500, IP Stars i WTR 1000. Specjalizuje się w prawach na dobrach niematerialnych, prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, a także prawie nowych technologii oraz e-commerce. Doradza spółkom z branży technologicznej, w szczególności w zakresie umów wdrożeniowych i utrzymaniowych oraz innych umów typowych dla sektora IT, agencjom reklamowym, stacjom telewizyjnym, producentom odzieży i żywności, spółkom prowadzącym sklepy internetowe.
r. pr. dr Gabriela Bar
r. pr. dr Gabriela Bar
Radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne, partnerk zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej. Entuzjastka nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem Sztucznej Inteligencji. Doświadczona ekspertka w zakresie umów elektronicznych, e-commerce, ochrony prywatności i aspektów prawnych wdrożeń systemów IT. Członkini Komitetu Prawnego IEEE w projekcie IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems; członkini Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, Women in AI oraz AI4EU. Adiunkt na WPAiE Uniwersytetów Opolskiego i Śląskiego w projektach HORIZON 2020.Autorka lub współautorka licznych publikacji z zakresu prawa nowych technologii.
mec. Ewa Bereszko
mec. Ewa Bereszko
adwokat, Legal Counsel w Google, gdzie zajmuje się obszarem commercial i privacy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Od wielu lat doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa nowych technologii, transformacji cyfrowych oraz prywatności. Prelegentka na konferencjach dotyczących przetwarzania danych i nowych technologii.
mec. Witold Chomiczewski
mec. Witold Chomiczewski
radca prawny i wspólnik w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k. Lider specjalizacji e-Commerce. Pełnomocnik Izby Gospodarki Elektronicznej ds. legislacji.Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz ISO 27701:2019.Specjalizuje się w prawie IT, danych osobowych i nowych technologii. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-Commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym, w tym SEM i performance marketingiem.Reprezentuje branżę e-commerce w procesach legislacyjnych w Sejmie, Senacie i ministerstwach.Współautor komentarzy do: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o prawach konsumenta, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.Brał udział w projekcie realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym.
Michał Ćwiakowski
Michał Ćwiakowski
Michał Ćwiakowski. Adwokat, kieruje zespołem sektora finansowego w Gawroński & Partners a wraz z Maciejem Gawrońskim odpowiada też za praktykę technologii. Doświadczony ekspert w doradztwie dla instytucji finansowych. Pracował w największych bankach w Polsce, zarówno w obszarze prawnym, jak i ryzyka, a następnie w wiodących polskich kancelariach prawnych. Doradza podmiotom regulowanym rynku finansowego we wszystkich aspektach ich działalności, m. in. w zakresie AML, usług płatniczych, regulacji bankowych, ładu korporacyjnego, relacji z regulatorem i postępowaniach licencyjnych. Doradza klientom również w obszarach związanych z ochroną danych osobowych oraz wdrażaniem i  wykorzystaniem nowych technologii. Odpowiedzialny za wsparcie prawne w pionierskich wdrożeniach outsourcingu chmurowego, w tym w sektorze finansowym, kontraktowanie usług z zakresu IT, doradztwo na rzecz podmiotów z sektora e-commerce. Autor i współautor licznych publikacji m.in. z obszaru AML, ochrony danych osobowych i cloud computingu. Certyfikowany audytor wiodący ISO 27001. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej oraz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 
prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk
prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk
pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; radca prawny, mediator sądowy, arbiter Sądu Polubownego ds Domen Internetowych. Zajmuje się prawem własności intelektualnej, prawem reklamy oraz prawem prywatnym międzynarodowym, autorka licznych publikacji z tego zakresu.
adw. Xawery Konarski
adw. Xawery Konarski
Adwokat, Senior Partner (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy). Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W Kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacji (TMT), koordynując projekty realizowane w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.Na przestrzeni ostatnich 15  lat wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT i ochronie danych osobowych (m.in. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Redaktor naczelny Kwartalnika Prawa Nowych Technologii, wydawanego przez C.H. Beck. Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.
mec. Anna Kruszewska
mec. Anna Kruszewska
Radca prawny, partner w kancelarii Hasik Rheims i Partnerzy. Doradza podmiotom polskim i zagranicznym w obszarze prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa mediów i ochrony dóbr osobistych. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu prawa nowych technologii oraz IT.  Doradza producentom filmowym i telewizyjnym, wydawcom i producentom gier komputerowych, organizatorom koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Pełnomocnik w głośnych procesach osób publicznych przeciwko mediom i autorom publikacji książkowych.Wykładowca Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych. Współautorka m.in. Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck, 2016), oraz publikacji "Prawo w instytucjach kultury" (C.H. Beck 2019).Nagrodzona tytułem RISING STAR przyznawanej wschodzącym gwiazdom polskiej palestry przez Dziennik Gazeta Prawna oraz wydawnictwo Lexis Nexis, rekomendowana w zagranicznych rankingach (m.in. Legal 500). Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude), studiowała także prawo na Uniwersytecie w Cardiff w Wielkiej Brytanii, ukończyła Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowane na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge, a także Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowanego z Wydziałem Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda. Absolwentka studiów podyplomowych "Biznes AI: technologia, prawo, zastosowanie sztucznej inteligencji" oraz „Prawa Nowych Technologii” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
adw. Maciej Kubiak
adw. Maciej Kubiak
Adwokat, wspólnik w kancelarii LSW, współkierujący w niej praktyką IP/TMT. Wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnych im. H. Grocjusza w Krakowie i na studiach podyplomowych SWPS - Legaltech i innowacje w branży prawniczej. Arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA). Autor szeregu publikacji branżowych oraz prelegent na konferencjach prawno-biznesowych. Współautor m.in. Komentarza do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck, 2016), Komentarza do prawa autorskiego (C.H. Beck, 2019). Twórca i redaktor naczelny „LSW IP Bloga” – portalu dla branży kreatywnej i biznesu (lswipblog.pl) oraz podcastów o prawnych i technologicznych wyzwaniach stojących przed światem w XXI wieku („Legalne Rozmowy”). Wielokrotnie rekomendowany przez renomowane międzynarodowe rankingi prawne (m.in. Chambers & Partners, Legal 500, Managing IP, IP Stars, Media Law International): w dziedzinie technologii, mediów i telekomunikacji (TMT), własności intelektualnej (IP) oraz rozwiązywania sporów (Dispute Resolution). Członek Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Prawa Nowych Technologii (C.H.Beck). Specjalizuje się w zagadnieniach prawa autorskiego, mediów, filmowego i prasowego, IT i nowych technologii, reklamy i własności przemysłowej oraz ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych związanych z ochroną własności intelektualnej, renomy oraz w sprawach gospodarczych. Zrealizował kilkadziesiąt projektów obsługi prawnej produkcji filmowo-telewizyjnych, w tym wysoko budżetowych koprodukcji międzynarodowych. Konsultuje przedsięwzięcia związane z innowacjami, wdrażaniem automatyki i robotyki, danymi osobowymi, nowymi technologiami i komercjalizacją badań naukowych. Wspiera klientów w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pomagał w transgranicznych projektach licencyjnych oraz wejściu na polski rynek nowych brandów w tym nowych kanałów telewizyjnych.
adw. dr Sabina Kubsik
adw. dr Sabina Kubsik
Partner w kancelarii Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy odpowiedzialny m.in. za dział IT i nowych technologii. Szef interdyscyplinarnego zespołu DT ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej, zapewniającego klientom wsparcie we wszystkich aspektach cyfrowej zmiany: od identyfikacji przeszkód regulacyjnych i ochrony własności intelektualnej, poprzez negocjowanie umów z partnerami, klientami i dostawcami, po ocenę ryzyka cybernetycznego i budowanie świadomości nowej cyfrowej rzeczywistości. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, London School of Economics and Political Science oraz Queen Mary University of London. Autorka publikacji w dziedzinie prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa nowych technologii oraz arbitrażu i ADR, a w tym monografii na temat przedkontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nieuczciwych negocjacji.
adw. Karol Laskowski
adw. Karol Laskowski
adwokat, partner w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest szefem Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii.Zajmuje się głównie zagadnieniami z obszaru prawa mediów i telekomunikacji. Od samego początku swojej kariery doradzał największym nadawcom telewizyjnym, operatorom sieci satelitarnych i kablowych, wydawcom muzycznym, operatorom telekomów i producentom filmowym. Reprezentuje liczne zagraniczne spółki prowadzące działalność w Polsce innych krajach Europy środkowej i Wschodniej. Swoje usługi świadczy w związku z szeroką gamą przedsięwzięć z zakresu m.in. własności intelektualnej, zbiorowego zarządzania prawami, prawa sportowego, hazardu, fuzji i przejęć, oraz przestrzegania prawa mediów i telekomunikacji.
adw. Radosław Nożykowski
adw. Radosław Nożykowski
jest ekspertem w zakresie compliance i technologii informatycznych. Doradzał w zakresie kwestii prawa autorskiego w kontekście nowych technologii i Internetu. Podczas swej dotychczasowej praktyki zawodowej brał także udział w szeregu transakcji wdrożeniowych, przeprowadzonych przez wiodące przedsiębiorstwa z branży informatycznej w Polsce, w szczególności uczestnicząc w negocjacjach oraz doradzając od strony regulacyjnej. Radosław rekomendowany jest przez międzynarodowe rankingi Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa nowych technologii (TMT).
mec. Małgorzata Pałka-Jarema
mec. Małgorzata Pałka-Jarema
Radca prawny, lider zespołu Licencyjno-Audytowego w kancelarii Matura Wachta. Specjalizuje się w Prawie Nowych Technologii, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów licencyjnych i warunków korzystania z oprogramowania. Brała udział w wielu projektach przygotowania i negocjowania umów na wdrożenie systemów IT - on premise i cloud, umów utrzymaniowych oraz licencyjnych. Wspiera klientów w trakcie audytów prowadzonych przez dostawców oprogramowania, opracowuje polityki audytowe oraz we współpracy ze specjalistami IT prowadzi wewnętrzne audyty w środowisku klienta. Doradza klientom w zakresie prawidłowego korzystania z oprogramowania na podstawie umów licencyjnych wielu dostawców, w szczególności SAP, Oracle, Microsoft. Członkini International Association of Information Technology Asset Managers. 
prof. dr hab. Stanisław Piątek
prof. dr hab. Stanisław Piątek
profesor Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada publiczne prawo gospodarcze. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych telekomunikacji i mediów elektronicznych. Współpracuje z administracją, operatorami telekomunikacyjnymi, nadawcami telewizyjnymi i dostawcami usług internetowych w sprawach regulacyjnych, ochrony danych oraz wdrażania nowych usług. Autor artykułów i komentarzy w zakresie prawa telekomunikacyjnego, radiofonii i telewizji oraz usług internetowych.
dr Magdalena Piech
dr Magdalena Piech
Dyrektor ds. Regulacji w Allegro.pl., Przewodnicząca European Tech Alliance.W Allegro od lipca 2017 r. Odpowiada za analizę projektów legislacyjnych pod kątem ich wpływu na rozwój handlu elektronicznego i gospodarki cyfrowej. Od 2018 roku Chair the European Tech Alliance, organizacji zrzeszającej wiodące europejskie firmy technologiczne.Doktor Nauk Prawnych, Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Warszawskim i na Université de Strasbourg. Ekspert i autorka publikacji w dziedzinie regulacji dotyczących gospodarki cyfrowej, m.in. prawa ochrony danych osobowych, ochrony konsumentów i handlu elektronicznego. 
dr Marlena Sakowska-Baryła
dr Marlena Sakowska-Baryła
doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeska SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członek kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezes i założycielka Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H.Beck 2018. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie. W ponad 600 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników. 
dr Adam Schmidt
dr Adam Schmidt
Zarządza projektami innowacyjnymi, tworzy konsorcja na potrzeby nowych, pisze wnioski i wygrywa granty. W wolnym czasie recenzent i ewaluator projektów dla Komisji Europejskiej. Wyznawca networkingu i bogatej sieci kontaktów  w jako podstawy skutecznego funkcjonowania w Europejskim (i nie tylko) ekosystemie innowacji. Po ukończeniu doktoratu z robotyki i przetwarzania obrazów na Politechnice  Poznańskiej odbył serię staży w Uniwersytecie Glasgow (University of Glasgow - Szkocja) i Politechnice Czeskiej w Pradze (České vysoké učení technické v Praze - Czechy). Następnie pracował jako post-doc dla Uniwersytetu w Rouen (L'université de Rouen Normandie – Francja) i Uniwersytetu Technicznego w Monachium (Technische Universität München – Niemcy). Od 2019 Senior Project Manager w Holenderskiej Organizacji  Zastosowań Nauki (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) odpowiedzialny między innymi za koordynację współpracy europejskiej programu Smart Industry. 
r. pr. Mikołaj Sowiński
r. pr. Mikołaj Sowiński
Radca prawny związany z kancelarią Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (SK&S) od 1996 roku. Od 2007 roku jest parterem w kancelarii Sołtysiński Kaqwecki & Szlęzak kierującym działem IT i nowych technologii. Doradca m.in. międzynarodowej organizacji Business Software Alliance skupiającej czołowych producentów programów komputerowych na świecie, dla której prowadzi szeroko rozumiane działania zmierzające do ochrony praw autorskich do oprogramowania komputerowego. Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Assera w Hadze. Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie prawa autorskiego.
mec. Michał Strzelecki
mec. Michał Strzelecki
Radca prawny, współpracuje z P4 sp. z o.o. Specjalizuje się w prawie komunikacji elektronicznej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawie konsumenckim i własności intelektualnej, ze szczególnych uwzględnieniem problematyki prawa reklamy, nieuczciwych praktyk rynkowych oraz niedozwolonych postanowień wzorców umownych. Autor publikacji naukowych w tym zakresie. Bierze czynny udział w pracach legislacyjnych z zakresu prawa komunikacji elektronicznej i konsumenckiego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych oraz postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Autor bloga prowadzonego pod adresem www.praworeklamy.pl. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.
dr hab. prof. UKSW Marek Świerczyński
dr hab. prof. UKSW Marek Świerczyński
adwokat w Kancelarii Prawnej Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, konsultant Rady Europy ds. technologii informatycznych (CDCJ, CEPEJ), profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych UKSW.
prof. UŚ dr hab. Dariusz Szostek
prof. UŚ dr hab. Dariusz Szostek
Profesor Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Centrum Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii, radca prawny i Partner Szostek_Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej. Przewodniczący Rady Naukowej Wirtualnej Katedry Prawa i Etyki (konsorcjum polskich uczelni).Ekspert Obserwatorium Sztucznej Inteligencji Parlamentu Europejskiego, członek PAN Katowice, European Law Institute w Wiedniu oraz oraz Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.Specjalista z zakresu identyfikacji elektronicznej, umów elektronicznych, Blockchain i Sztucznej Inteligencji.
mec. Agnieszka Wachowska
mec. Agnieszka Wachowska
Radca prawny, Partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Ekspert prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w prawie IT. W kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy kieruje zespołem IT-Telco oraz prawa zamówień publicznych. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii, cyberbezpieczeńtwa oraz prawie autorskim. Od początku kariery prawniczej doradza podmiotom z branży IT, w tym również podmiotom publicznym, w zakresie zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych na dostawy i usługi IT. Członkini zespołów roboczych PIIT, Komisji ds. LegalTech OIRP Warszawa oraz grup roboczych powołanych przez Urzędu Zamówień Publicznych. Wyróżniona indywidualnie w rankingu Legal 500 jako Next Generation Partner w kategorii: TMT. Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, stypendystka Universiteit van Tilburg (Holandia). 
dr Bohdan Widła
dr Bohdan Widła
Radca prawny w kancelarii Barta&Kaliński sp. j., doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński, 2019). Ukończył także Szkołę Prawa Amerykańskiego – 9th American Law Program prowadzoną przez The Catholic University of America – Columbus School of Law oraz Uniwersytet Jagielloński. Od 2009 r. doradza w zakresie nowych technologii i prawa zamówień publicznych. Autor kilkunastu artykułów w prasie naukowej i branżowej, dotyczących prawa własności intelektualnej, umów wdrożeniowych oraz prawnych aspektów udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne.
Gabriela Wiktorzak
Gabriela Wiktorzak
Doświadczona prawniczka, solicitor (Wielka Brytania) z udokumentowaną historią pracy w branży usług prawnych; prawnik zagraniczny (OIRP Warszawa); Manager w Linklaters. Specjalistka w zakresie naruszeń umów, negocjacji, zaangażowania społecznego, Big Data, LegalTech, ochrony danych, IT i prawa UE. Członkini WomenTech oraz Women in AI.Jest absolwentką Brunel University, BPP Law School oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Hotel Intercontinental Warszawa
ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Godziny konferencji online: 9:45-16:30

Zapisy trwają do 7 listopada 2021 r., do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

III Konferencja: Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.