Szkolenie online

VII Konferencja Ochrony Danych Osobowych. Działania instytucji i organów Unii Europejskiej w ochronie danych osobowych

Komisja Europejska | Europejska Rada Ochrony Danych | Europejski Inspektor Ochrony Danych


TERMIN:
7 grudnia 2021 10:00-16:00
CENA:
790,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin konferencji: 7 grudnia 2021 r.   -   Godzina: 10:00-16:00  -  Prowadzący: 13 wybitnych prelegentów 

Udział online 

Możliwość zadawania pytań podczas konferencji

Dostęp do prezentacji PDF

Certyfikat uczestnictwa w PDF

BONUS: Dodatek specjalny do „Monitora Prawniczego”: „Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2021. Akty normatywne i soft law organów i instytucji Unii Europejskiej w sprawach ochrony danych osobowych".
VII edycja konferencji - 13 wybitnych prelegentów - 3 panele dyskusyjne

Udział online
 
VII doroczna Konferencja Ochrony Danych Osobowych poświęcona jest działalności instytucji i organów Unii Europejskiej w zakresie prawa ochrony danych (akty normatywne, soft law, opiniowanie aktów prawa UE). Reforma ochrony danych opiera się bowiem nie tylko na jednym głównym akcie (RODO), ale również na jego możliwie najdalej idącym jednolitym stosowaniu. Odpowiedzialne w tym zakresie pozostają właściwe instytucje/organy: przede wszystkim Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) z ustalonym prawem wsparciem Europejskiego Inspektora Ochrona Danych (EIOD), ale także Komisja Europejska posiadająca – rozszerzone względem poprzednich – kompetencje do określania w swoich aktach niektórych mechanizmów zapewniających zgodność. W szczególności punkt ciężkości kreowania kierunków wykładni prawa nieuchronnie przenoszony zostaje z poszczególnych państw do instytucji unijnych.   

Podczas obrad w gronie specjalistów wyjaśnimy i przedyskutujemy kompetencje poszczególnych instytucji i organów oraz kluczowe obszary merytoryczne ich aktywności.

W trzech panelach dyskusyjnych omówione zostaną kluczowe obszary aktywności instytucji/organów:

Panel I - decyzje  Komisji Europejskiej z 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych (transfery do państw trzecich oraz powierzenie przetwarzania danych)

Panel II - stanowiska EROD dotyczące nowych technologii (m.in. reklama behawioralna, wirtualni asystenci głosowi, prawo do bycia zapomnianym). 

Panel III - projektowane w Unii Europejskiej regulacje prawne w zakresie sztucznej inteligencji i zarządzania danymi, które istotnie wpłyną na kwestie przetwarzania i ochrony danych osobowych.   

BONUS:
Jak co roku Konferencji towarzyszy dodatek specjalny do „Monitora Prawniczego” (Nr 23/2021). Tegoroczny dodatek „Aktualne problemy ochrony danych osobowych 2021”, pod red. prof. Grzegorza Sibigi, w całości poświęcony jest działalności instytucji i organów Unii Europejskiej w ochronie danych osobowych (Komisja Europejska, Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) i Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)).

Każdy z uczestników Konferencji otrzyma dodatek bezpłatnie.

Zaprasza adw. prof. INP PAN dr. hab. Grzegorz SibigaPatronat
SABI Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
IAB POLSKA Związek Pracodawców Branży Internetowej
Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są przedstawiciele organów właściwych w sprawach ochrony danych osobowych oraz uznani eksperci, którzy w praktyce i naukowo zajmują się problematyką ochrony danych. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Dla kogo jest ta konferencja?

Konferencja przeznaczona jest przede wszystkich dla prawników zajmujących się zagadnieniami ochrony danych osobowych, inspektorów ochrony danych osobowych, compliance officers, specjalistów/managerów z zakresu HR, przedsiębiorców.

Program konferencji 

Szczegółowa agenda konferencji znajduje się zakładce "Program".


Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny konferencji: 10:00-16:00
Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem (dotyczy uczestników zarejestrowanych na wersję online)

Program: 

10:00–10:15 Otwarcie konferencji 

Piotr Grabarczyk, Szef Działu Czasopism, Seminariów i Konferencji, redaktor naczelny „Monitora Prawniczego”   
adw. prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy  

10:15–11:15 Wystąpienia wprowadzające 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) po trzech latach obowiązywania 
Karolina Mojzesowicz, Komisja Europejska, Deputy Head of Unit Data Protection

Charakter prawny zaleceń i wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych
r.pr. Mirosław Wróblewski, Członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

Rola Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w kształtowaniu i wykładni przepisów o ochronie danych osobowych
Prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

11:15–11:25 Przerwa

11:25–12:40 Panel I: Standardowe klauzule umowne: transfery do państw trzecich oraz powierzenie przetwarzania danych Praktyczne konsekwencje decyzji Komisji Europejskiej z 2021 r. 

Moderator: adw. prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga 

Wystąpienie wprowadzające: 
r.pr. dr Damian Karwala, CMS

Uczestnicy panelu: 
r.pr. dr Damian Karwala, CMS
r.pr. Izabela Kowalczuk-Pakuła, Bird & Bird
r.pr. dr Bartosz Marcinkowski, Domański, Zakrzewski, Palinka 
adw. Katarzyna Syska, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy   

12:40–13:15 Przerwa obiadowa

13:15–14:30 Panel II: Stosowanie RODO w obrocie cyfrowym - znaczenie wytycznych i zaleceń EROD. Reklama behawioralna, realizacja praw podmiotów danych, relacje z ePrivacy
 
Moderator: adw. prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga 

Wystąpienie wprowadzające:
adw. Xawery Konarski, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy   

Uczestnicy: 
adw. Xawery Konarski, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy 
adw. Sławomir Kowalski, Maruta Wachta  
adw. dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński
r.pr. dr Dominik Lubasz, Lubasz i Wspólnicy 

14:30–14:45 Przerwa 

14:45–16:00 Panel III: EROD i EIOD wobec wyzwań technologii. Przyszłość ochrony danych osobowych w czasach sztucznej inteligencji i Data Governance Act 

Moderator: adw. prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga 

Wystąpienie wprowadzające: 
Piotr Drobek, Urząd Ochrony Danych Osobowych

Uczestnicy:
Piotr Drobek, Urząd Ochrony Danych Osobowych
r.pr. Maciej Gawroński, Gawroński & Partners  
r.pr. dr hab. Arwid Mednis, Kobylańska, Lewoszewski, Mednis

adw. dr Michał Mostowik, DLK Legal Piotr Drobek
Piotr Drobek
Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO.
prof. Paweł Fajgielski
prof. Paweł Fajgielski
Kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
r. pr. Maciej Gawroński
r. pr. Maciej Gawroński
Radca prawny od ponad dwudziestu lat zajmujący się prawnymi aspektami nowoczesnych technologii. Partner zarządzający kancelarii Gawroński & Partners. Współautor systemu do zarządzania ochroną danych Good Data Protection Standard Sp. z o.o Był konsultantem Grupy Roboczej Art. 29 ds. międzynarodowych transferów danych osobowych, ekspertem Komisji Europejskiej ds. kontraktów cloud computingowych, współpomysłodawcą niektórych przepisów RODO (przenoszalność danych, odpowiedzialność podprzetwarzających, forma elektroniczna (dokumentowa)). Redaktor i współautor bestsellerowego „RODO Przewodnik ze wzorami” oraz „Ochrona Danych Osobowych. Przewodnik po ustawie i RODO z wzorami”, „Guide to the GDPR” (czerwiec 2019) oraz współautorem „Przewodnik po ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, publikacji Związku Banków Polskich „Cloud Computing w sektorze finansowym” (2011 – Regulacje i standardy, 2013) i „Wyzwania informatyki bankowej” 2013-2019, jak i szeregu innych publikacji na styku prawa i technologii. Doradzał w setkach projektów informatycznych, w tym odpowiadał za pełen cykl życia wdrożenia IT o wartości przekraczającej miliard złotych. Wykładał prawo cloud computingu na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej, ochronę danych na Uczelni Łazarskiego. Reprezentował klientów w sporach o miliardowej wartości przed sądami polskimi, krajowymi sądami arbitrażowymi, międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi.
r. pr. dr Damian Karwala
r. pr. dr Damian Karwala
Doktor nauk prawnych; radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS. Od kilkunastu lat doradza międzynarodowym oraz krajowym klientom, m.in. z sektora finansowo-ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, nowych technologii oraz mediów. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Członek założyciel Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Brał udział w pracach nad projektem RODO oraz tzw. ustawą sektorową wdrażającą RODO w przepisach krajowych. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich” (Warszawa, 2018). Rekomendowany przez Chambers Europe w kategorii ochrona danych osobowych oraz przez Legal 500 w dziedzinie nowych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT).
adw. Xawery Konarski
adw. Xawery Konarski
Adwokat, Senior Partner (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy). Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W Kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacji (TMT), koordynując projekty realizowane w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.Na przestrzeni ostatnich 15  lat wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT i ochronie danych osobowych (m.in. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Redaktor naczelny Kwartalnika Prawa Nowych Technologii, wydawanego przez C.H. Beck. Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.
Izabela Kowalczuk-Pakuła
Izabela Kowalczuk-Pakuła
Jest ekspertem w dziedzinie ochrony prywatności i danych osobowych. Jest ceniona za biznesowe podejście i pro-kliencką postawę. Kieruje praktyką ochrony prywatności i danych osobowych oraz jest członkiem zespołu własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird. Od 2007 roku doradza klientom z wielu branż (m.in. HR, IT, e-commerce, FMCG, mediowej, finansowej i farmaceutycznej), w opracowaniu strategii biznesowej związanej ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych, w tym RODO.Jest członkiem Międzynarodowej Grupy Ochrony Prywatności i Danych Osobowych Bird & Bird. We współpracy z biurem w Londynie i Dusseldorfie doradza globalnym firmom w zakresie międzynarodowych projektów RODO. Izabela reprezentuje klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Przeprowadza audyty oraz opracowuje rozwiązania minimalizujące ryzyka. Doradza przedsiębiorcom w tworzeniu modeli biznesowych dotyczących profilowania i big data, transferu danych, cloud computing, sztucznej inteligencji, wiążących reguł korporacyjnych (BCR), outsourcingu, czy danych w ramach HR. Posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących praw konsumentów, prawa nowych technologii oraz prawnych aspektów reklamy i promocji, w tym gier hazardowych. Ponadto, prowadzi karne i cywilne postępowania związane z ochroną praw własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Doradza również w kwestiach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Specjalistów ds. Ochrony Prywatności (IAPP) oraz ekspertem Krajowej Izby Gospodarczej. Pełniła także funkcję arbitra Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jest rekomendowana przez prestiżowe międzynarodowe rankingi prawnicze (Chambers Europe, Legal500). Otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie Financial Times Innovative Lawyers, w kategorii Własność intelektualna. Znalazła się także w gronie laureatów rankingu "Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra" publikowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska. Jest autorką wielu publikacji dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych, w tym współautorką Poradnika Prawnego dla E-biznesu wydanego przez Wolters Kluwer Polska (2016).Pracuje w języku polskim i angielskim.
adw. Sławomir Kowalski
adw. Sławomir Kowalski
Adwokat, partner w Zespole Ochrony Danych Osobowych Kancelarii Maruta Wachta. Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych i informacji prawnie chronionych. Jego praktyka koncentruje się na opiniowaniu zgodności z prawem złożonych modeli biznesowych, wykorzystujących uczenie maszynowe oraz prognozowanie oparte na analizie informacji. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz sektora finansowego i e-commerce. Członek International Association of Privacy Professionals i posiadacz certyfikatu CIPP/E tej organizacji. Od stycznia 2019 r. pełni funkcję współzarządzającego IAPP KnowledgeNET Poland.Prawnik rekomendowany w rankingu kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita (2019) oraz Next Generation Partner w rankingu Legal 500 (2020) w kategorii ochrona danych osobowych. Doktorant w programie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Między prawem a gospodarką” w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Naukowo zajmuje się problematyką zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Prowadzi szkolenia, zajęcia dla studentów studiów podyplomowych oraz jest prelegentem na konferencjach branżowych. Autor szeregu publikacji w prasie branżowej i biznesowej.
adw. dr Paweł Litwiński
adw. dr Paweł Litwiński
Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W przeszłości m.in. członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Rekomendowany w polskich i międzynarodowych rankingach prawników specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych (Rzeczpospolita, Polityka Insight, Chambers). Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (C.H.Beck, 2017), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. (CH Beck, 2018), komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. (C.H.Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związanych z powyższą tematyką. Wykładowca na kilku wyższych uczelniach.
r. pr. dr Dominik Lubasz
r. pr. dr Dominik Lubasz
Partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ustawy o prawach konsumenta, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych. Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego, a także ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej Ecommerce Polska.W roku 2017 i 2018 otrzymał rekomendację GLOBAL LAW EXPERTS w zakresie prawa ochrony danych osobowych, zaś w roku 2018-2020 rekomendację CHAMBERS AND PARNTER a w roku 2020 LEGAL500 również w zakresie prawa ochrony danych osobowych.Jest członkiem rady naukowej Centrum Ochrony Danych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem rady naukowej SABI Stowarzyszenia Inspelktorów Ochrony Danych, członkiem rady naukowej Instytutu Compliance, członkiem komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Prawa Nowoczesnych Technologii.Jest współtwórcą aplikacji do analizy ryzyka wymaganej przepisami RODO – GDPR Risk Tracker – app.gdprrisktracker.pl
r. pr. dr Bartosz Marcinkowski
r. pr. dr Bartosz Marcinkowski
Doktor prawa, radca prawny. Partner oraz szef Zespołu Ochrony Danych Osobowych w  Kancelari Domański, Zakrzewski, Palinka - największej niezależnej kancelarii w Polsce. Prócz dziedziny International Data Privacy zajmuje się międzynarodowymi projektami M&A. Członek International Bar Association (IBA) oraz Meritas European Leadership Group, szef Meritas Data Protection Practice Group. W roku 2019 zaliczony przez Who’s Who Legal do grona Global Leaders. W roku 2020 rekomendowany przez Legal500 w kategoriach Corpo/M&A oraz Restructuring. Uczestnik programów Cambridge oraz INSEAD, Opinion Columnist nowojorskiego CEOWorld Magazine. Publikuje artykuły i komentarze na łamach periodyków krajowych – w tym ABI Expert oraz Harward Business Review – jak i zagranicznych – w tym Datenschutz und Datensicherheit oraz Financial Times. Po stronie kancelarii DZP odpowiada za współpracę z CUA Columbus School of Law z Waszyngtonu. Rozprawa doktorska Bartosza Marcinkowskiego, poświęcona relacjom EU-USA w obszarze ochrony prywatności, została opublikowana w 2018 roku nakładem wydawnictwa C.H. Beck.
dr hab. Arwid Mednis
dr hab. Arwid Mednis
Pracuje w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Zajmuje się administracyjno-prawną ochroną prywatności i danych osobowych, prawem nowych technologii, jawnością życia publicznego oraz teorią zarzadzania w administracji publicznej.Arwid Mednis jest także radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j. wcześniej pracował w Gide Loyrette Nouel Polska, był partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland oraz liderem praktyki TMT/IP & Data Protection w PwC Legal,. Jako praktyk specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności ochronie danych osobowych, cyberbezpieczeństwie, prawie telekomunikacyjnym i partnerstwie publiczno-prywatnym. Posiada rozległe doświadczenie w pracach dla sektorów regulowanych, w tym dla sektora lotniczego.W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Był członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej.Dr Mednis jest także autorem licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe Legal Directory, Legal 500 EMEA oraz Legal Experts EMEA. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnej dziennik Rzeczpospolita.Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Zna biegle język angielski i francuski.
dr Karolina Mojzesowicz
dr Karolina Mojzesowicz
Zastępca kierownika działu odpowiedzialnego za ochronę danych w Komisji Europejskiej (DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów). Była jednym z przedstawicieli Komisji w negocjacjach międzyinstytucjonalnych z Parlamentem i Radą w sprawie Rozporządzenia o Ochronie Danych. Obecnie jest odpowiedzialna za jego wdrożenie w UE. Była członkiem Służby Prawnej Komisji Europejskiej, skupiając się na prawie konkurencji UE i międzynarodowym prawie handlowym. Pełniąc tę funkcję, reprezentowała Komisję w licznych sprawach toczących się przed sądami europejskimi oraz przed panelami i Organem Apelacyjnym WTO. Studiowała prawo w Polsce, Niderlandach i Niemczech, gdzie uzyskała tytuł doktora w 2001 r.
adw. dr Michał Mostowik
adw. dr Michał Mostowik
Adwokat i doktor nauk prawnych (UJ). Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze banków, instytucji finansowych oraz firm z branży technologicznej. Uczestniczył m.in. w pracach Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce przy Urzędzie KNF oraz reprezentował organizację zrzeszającą instytucje finansowe w procesie legislacyjnym (w tym przy tworzeniu sektorowych przepisów o ochronie danych osobowych). Od 2021 jest z-cą lidera podgrupy ds. ram polityki w ramach Grupy Roboczej ds. AI przy KPRM. W 2019 roku obronił doktorat pt. „Ochrona danych osobowych w warunkach Internetu rzeczy w prawie Unii Europejskiej” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył program „Certificate in American Law” na University of California Berkeley oraz Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji. Specjalizuje się i doradza w zakresie prawa bankowego, regulacji technologii finansowych, ochrony danych osobowych i prawa UE. Jest autorem publikacji naukowych i popularnych z zakresu m.in. RODO oraz regulacji usług finansowych.
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN
Doktor habilitowany, adwokat, wykładowca akademicki, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierujący zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”, przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w problematyce ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, e-administracji, a także postępowania administracyjnego. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym zakresie. Uczestniczył w pracach organów doradczych specjalizujących się w cyfryzacji i ochronie danych osobowych: wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IV kadencja GIODO) oraz członek: Rady do Spraw Cyfryzacji Ministra Cyfryzacji (I kadencja), Rady Informatyzacji Ministra Administracji i Cyfryzacji (IV kadencja) oraz Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych. W 2020 r. otrzymał doroczną Nagrodę im. Michała Serzyckiego, przyznawaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Indywidualnie rekomendowany w rankingu Legal500 EMEA 2020 Poland (Data privacy & data protection). 
adw. Katarzyna Syska
adw. Katarzyna Syska
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętym prawie nowych technologii. Prawniczka w kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Przez prawie dwa lata pracowała w Brukseli, gdzie zajmowała się polityką europejską w zakresie ochrony danych osobowych, uregulowania sektora ICT oraz prawa własności intelektualnej. Odbyła staż w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości. Członkini Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych oraz prelegentka na konferencjach i szkoleniach. Wykładowczyni na Podyplomowym Studium „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów z Prawa ICT i Mediów na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia).
r. pr. Mirosław Wróblewski
r. pr. Mirosław Wróblewski
Radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony praw człowieka, w szczególności w zakresie ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, prawie konstytucyjnym, prawie Unii Europejskiej oraz niektórych aspektach prawa nowoczesnych technologii. Jest autorem bądź redaktorem ponad 70 artykułów, prac monograficznych, komentarzy i innych prawniczych publikacji naukowych. Jest członkiem – założycielem ogólnopolskiej Rady Naukowej Wirtualnej Katedry Prawa i Etyki. W latach 2012 – 2017 był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu, w latach 2012 – 2014 członkiem grupy roboczej ds. prawnych sieci EQUINET (sieć niezależnych organów ds. równego traktowania Unii Europejskiej). Od 2016 r. członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Jest członkiem zarządu European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) oraz członkiem grupy ds. prawnych tej organizacji. Jest certyfikowanym trenerem/tutorem programu HELP Rady Europy. Był i jest ekspertem w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących ochrony praw człowieka (m.in. projektów finansowych przez Komisję Europejską: „DIADSE” dotyczącego dialogu społecznego, „NEWEFIN” dotyczącego atypowych form zatrudnienia). W latach 2015 – 2018 pełnił funkcję Junior Project Leader w twinngowym projekcie UE – Wzmocnienie instytucji Pełnomocnika ds. Praw Człowieka Republiki Azerbejdżanu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Ekspert INPRIS w projektach badawczych i szkoleniowych dotyczących Karty Praw Podstawowych UE. W grudniu 2020 r. znalazł się na liście 100 osób, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w konkursie organizowanym przez Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych.
Godziny konferencji: 10:00-16:00

Zapisy trwają do 6 grudnia 2021 r., do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

VII Konferencja Ochrony Danych Osobowych. Działania instytucji i organów Unii Europejskiej w ochronie danych osobowych Miejsce i termin: Szkolenie online, 7 grudnia 2021 10:00-16:00
Cena: 790,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Program szkolenia, wiedza i przekazana informacja przez wykładowcę - poziom wysoki. Oczekiwania dotyczące szkolenia - osiągnięte.
Paulina
Szkolenie godne polecenia, poszerzyło moją wiedzę.
Marcin
Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie.
Lilianna