Szkolenie online

Ochrona sygnalistów - nowe wymagania prawne dla organizacji wg tzw. dyrektywy o sygnalistach

Jak przygotować organizację na nowe wymagania prawne? Prezentacja projektu Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (numer projektu UC101) oraz Dyrektywy 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Wnioski z wdrożeń i obsługi systemów sygnalizowania w polskich organizacjach


TERMIN:
7 grudnia 2021 10:00-14:00
CENA:
449,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 7 grudnia 2021 r.   -   Godzina: 10:00-14:00  -   Prelegentki: Anna Wojciechowska-Nowak, Zuzanna Dobrowolska

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo pracy

Poznaj nowe wymagania prawne dla organizacji związane z tzw. dyrektywą o sygnalistach oraz projektem ustawy implementującej!

Wiodącym celem szkolenia jest zapoznanie z nowymi wymaganiami prawnymi dla organizacji związanymi z tzw. dyrektywą o sygnalistach

W trakcie szkolenia omówiony zostanie również Projekt Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, zgodnie z którym m.in. :

 • przepisom ustawy w zakresie obowiązku ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń, mają podlegać podmioty zatrudniające co najmniej 50 pracowników,
 • wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych ma mieć charakter wewnątrzzakładowego aktu prawnego.
Aktualnie w polskim systemie prawnym brak jest nadal kompleksowej regulacji poświęconej ochronie tzw. sygnalistów, tym rozwiązań wymaganych dyrektywą 2019/1937 – projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa to zmieni.
Projektowana ustawa obejmie ochroną osoby dokonujące zgłoszenia lub ujawnienia informacji lub uzasadnionych podejrzeń naruszenia prawa, pracujące w sektorze prywatnym lub publicznym, które uzyskały informacje na temat naruszenia w kontekście związanym z pracą. Przewidziane w ustawie gwarancje i środki prawne będą przysługiwały osobie dokonującej zgłoszenia naruszenia, niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy (m.in. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, kontrakt menedżerski, wolontariat, staż i praktyka), w tym także świadczącej pracę na rzecz podmiotów, z którymi pracodawca utrzymuje relacje gospodarcze, jak wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy oraz innym osobom zgłaszającym informacje o naruszeniach w kontekście związanym z pracą, jak akcjonariusze i wspólnicy oraz członkowie organów osoby prawnej.

Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznego wdrożenia oraz obsługi systemów sygnalizowania w polskich organizacjach.Szkolenie umożliwi zapoznanie się m.in. z następującymi zagadnieniami:

 • Kogo dotyczy dyrektywa o ochronie sygnalistów? 
 • Kogo dotyczyć będzie ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa?
 • Jaka będzie Ustawowa definicja naruszenia?
 • Jakie będą zasady przyjmowania zgłoszeń oraz przekazywania zgłaszającym informacji zwrotnych co do podjętych działań następczych, które to kwestie ze swej istoty dotyczą relacji ze zgłaszającym?
 • Poznanie kluczowych obowiązków oraz standardów, które dyrektywa oraz założenia do projektu ustawy ustanawiają dla organizacji. 
 • Poznanie korzyści z prawidłowego wdrożenia obowiązków przewidzianych w dyrektywie (na podstawie analizy przepisów dyrektywy, doświadczeń krajów anglosaskich oraz wyników badań z zakresu nadużyć pracowniczych w organizacjach) oraz założeniach projektu ustawy.
 • Jakie są warunki brzegowe efektywnego systemu sygnalizowania i z czego warunki te wynikają (na podstawie badań biznesowych oraz badań opinii społecznej)? 
 • Whistleblowing, a RODO. 
 • Jakie są wnioski z 10 letniego doświadczenia w obszarze wdrożeń oraz obsługi systemów sygnalizowania w polskich organizacjach? 

Na szkoleniu dowiesz się ponadto:

 • Jakie są modele systemów sygnalizowania dostępne na rynku? 
 • Czy po wdrożeniu systemu zaleje nas fala zgłoszeń? 
 • Jakiej liczby zgłoszeń możemy się spodziewać i od czego to zależy? Jakie tematy najczęściej poruszane są w zgłoszeniach? 
 • W jaki sposób postępować ze zgłoszeniami fałszywymi? 
 • Skrzynka skarg i zażaleń w świetle dyrektywy. Anonimowość czy poufność – co mówi dyrektywa, co mówi praktyka? 
 • Jak komunikować się z anonimowym pracownikiem sygnalizującym? 
 • Zakładowa organizacja związkowa – sprzymierzeniec czy hamulcowy? - rola z.o.z. we wdrożeniu systemu sygnalizowania w organizacji. 

Formuła warsztatowa 

Formuła warsztatowa szkolenia (możliwość zadawania pytań na żywo, dyskusja) pozwoli Uczestnikom wymienić się doświadczeniami oraz własnymi spostrzeżeniami na temat wprowadzanych rozwiązań prawnych. 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Grupą docelową są działy HR, kadr, compliance oraz prawnicy, którzy: 
- zajmują się wewnętrzna obsługą prawną,
- pracują w biurze zarządu - równolegle ze standardowymi obowiązkami powierzono im również kompetencje z zakresu compliance,
- zajmują się doradztwem dla klientów korporacyjnych,
- biorą udział w pracach w komisji antymobbing i antydyskryminacyjnych,
- są odpowiedzialni za procedury wew. w organizacji,
- są zainteresowani problematyką whistleblowingu. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentkami są: 

Anna Wojciechowska-Nowak - Członkini Zarządu Linii Etyki Sp. z o.o., prawniczka po aplikacji adwokackiej, biegła przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. Problematyką whistleblowingu zajmuje się od kilkunastu lat. Praca najpierw w organizacjach pozarządowych, a następnie w biznesie pozwala patrzeć na temat z dwóch perspektyw - pracownika oraz z pracodawcy. 

Zuzanna Dobrowolska - Członkini Zarządu Linii Etyki Sp. z o.o., biegła przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. Jest współautorką kolejnych wersji aplikacji Linii Etyki pozwalających sygnalizować wątpliwości etyczne w sposób bezpieczny dla pracownika. Współtworzy programy edukacyjne oraz wewnętrzne kampanie propagujące sygnalizowanie w organizacjach

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-14:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

Blok I - Anna Wojciechowska-Nowak 

1. Dyrektywa o ochronie sygnalistów. Jak przygotować organizację na nowe wymagania prawne? 
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy dyrektywy. 
3. Nowe obowiązki dla organizacji. 
4. Terminy realizacji obowiązków przewidzianych w dyrektywie. 
5. Potencjał wew. systemów sygnalizowania na podstawie badań oraz regulacji prawnych funkcjonujących w krajach anglosaskich. 
6. Warunki brzegowe skutecznego systemu sygnalizowania. 
7. Wdrożenie systemu sygnalizowania w świetle RODO. 
8. Projekt Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa- omówienie kluczowych rozwiązań.
9. Założenia projektu Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa- wnioski z analizy projektu.

Sesja pytań i odpowiedzi 

Przerwa

Blok II - Zuzanna Dobrowolska 

1. Wdrażanie oraz obsługa systemów sygnalizowania w polskich organizacjach – wnioski praktyczne. 
2. Modele systemu sygnalizowania dostępne na polskim rynku. 
3. Najczęściej zadawane pytania i wątpliwości dot. wdrożenia systemu sygnalizowania w organizacji. 
4. Droga zgłoszenia pracowniczego na przykładzie systemu sygnalizowania Linii Etyki. 

Sesja pytań i odpowiedzi

Zuzanna Dobrowolska
Zuzanna Dobrowolska
Członkini Zarządu Linii Etyki Sp. z o.o., biegła przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. Jest współautorką kolejnych wersji aplikacji Linii Etyki pozwalających sygnalizować wątpliwości etyczne w sposób bezpieczny dla pracownika. Współtworzy programy edukacyjne oraz wewnętrzne kampanie propagujące sygnalizowanie w organizacjach. Zuzanna posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, zarówno w branżach produkcyjnych jak i usługowych. Wdrażała system sygnalizowania w kilkudziesięciu firmach i instytucjach publicznych w Polsce i za granicą. Propagatorka kodeksów etyki budowanych procesowo, tj. z udziałem pracowników organizacji. Kierowała pracami nad kodeksami etyki największych pracodawców w Polsce. Współtwórczyni procedur sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się, prowadząc liczne warsztaty oraz występując na konferencjach z zakresu etyki.
Anna Wojciechowska-Nowak
Anna Wojciechowska-Nowak
Członkini Zarządu Linii Etyki Sp. z o.o., prawniczka po aplikacji adwokackiej, biegła przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. Problematyką whistleblowingu Anna zajmuje się od kilkunastu lat. Praca najpierw w organizacjach pozarządowych, a następnie w biznesie pozwala Annie patrzeć na temat z dwóch perspektyw  - pracownika oraz z pracodawcy. W latach 2004-2015 związana była z Fundacją im. Stefana Batorego, gdzie monitorowała postępowania sądowe w sprawach sygnalistów, prowadziła poradnictwo prawne oraz rzecznictwo dotyczące uregulowania problematyki whistleblowingu w Polsce. Autorka pierwszych w Polsce założeń do ustawy o ochronie sygnalistów, analiz społecznych i prawnych, badań nad orzecznictwem sądowym w sprawach dot. whistleblowingu oraz badań opinii publicznej nad postawami Polaków wobec sygnalistów i sygnalizowania. Od 2016 roku związana z Linią Etyki. Wdraża whistleblowing w biznesie oraz instytucjach publicznych. Przygotowuje procedury sygnalizowania, doradza jak budować zaufanie zespołu do systemu, prowadzi szkolenia. Współtworzy komunikację wew. u klientów na temat kanałów sygnalizowania.  Nauczyciel akademicki. Prowadzi zajęcia na temat whistleblowingu na studiach podyplomowych na Akademii im. Leona. Koźmińskiego oraz w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. 
Godziny szkolenia online: 10:00-14:00.

Zapisy trwają do 6 grudnia 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Ochrona sygnalistów - nowe wymagania prawne dla organizacji wg tzw. dyrektywy o sygnalistach Miejsce i termin: Szkolenie online, 7 grudnia 2021 10:00-14:00
Cena: 449,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie.
Lilianna
Świetny sposób prowadzenia szkolenia, kontakt z grupą, reakcja na pytania, zaopiekowanie każdej osoby zadającej pytanie, uśmiech, otwartość, a to ważne.
Dominika
Szkolenie przeprowadzone przez SSO Grzegorza Karaś bardzo dobrze poprowadzone. Duża wiedza merytoryczna, bardzo dobre podejście do słuchaczy.
Agnieszka