Szkolenie online

Ustawa AML w praktyce po zmianach od 31 października 2021 r. - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Nowe obowiązki i uprawnienia podmiotów zobowiązanych. Wdrożenie procedury AML. Zasady zawierania umów z PEP-ami. Kary i sankcje.


TERMIN:
16 lutego 2022 10:00-14:00
CENA:
499,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 16 lutego 2022 r.   -   Godzina: 10:00-14:00   -    Prelegent: Paweł Stykowski

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo gospodarcze
Banki, zakłady ubezpieczeń, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, pośrednicy obrotu nieruchomościami, brokerzy, kantory, fundacje i stowarzyszenia – to tylko niektóre, według katalogu instytucji, podmioty obowiązane przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Uchwalona 1 marca 2018 r. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wraz z jej nowelizacją z 30 marca 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 815) istotnie rozszerzyła katalog instytucji obowiązanych oraz znacząco zmodyfikowała spoczywające na nich obowiązki. Znaczna część przepisów obowiązuje już od 31 lipca 2021 r., kolejne weszły w życie z dniem 31 października 2021 r. 

Każda instytucja obowiązana, zobligowana jest do utworzenia procedury AML oraz powołania Oficera MLRO (Money Laundering Reporting Officer). Wszystkie z podmiotów w ramach przepisów AML powinny wprowadzić procedurę antykorupcyjną, procedurę sygnalisty oraz przeszkolić pracowników. 
Podmioty te zobowiązane są m.in. do dokonywania identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz ustalenia struktury własności i kontroli klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 

Na skutek kontroli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w instytucjach obowiązanych, zidentyfikowano szereg naruszeń ustawowych obowiązków. Najczęstsze z nich dotyczą: nieprawidłowej identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, niewłaściwego udokumentowania przeprowadzonej oceny ryzyka, niedokonywania bieżącej analizy transakcji, niezapewnienia pracownikom odpowiednich szkoleń. Za nieprzestrzeganie przepisów AML, ustawa przewiduje kary administracyjne, pieniężne - do 5 mln Euro, a nawet sankcje karne


Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Kto musi stosować ustawę AML?
 • Jakie zmiany w AML wprowadziła ostatnia dyrektywa?
 • Jakich zmian spodziewać się po unijnym rozporządzeniu?
 • Jakie instytucje obejmuje krąg instytucji obowiązanych? 
 • Jakie obowiązki spoczywają na instytucji obowiązanej i jak je realizować
 • Co oznaczają trudne terminy: PEP (Politcally Exposed Person), beneficjent rzeczywisty?
 • Na czym polega zamrażanie środków i wstrzymywanie transakcji?
 • Jakie są kary i sankcje za nieprzestrzeganie przepisów AML?

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie z najnowszymi zmianami w przepisach AML oraz omówienie najistotniejszych obowiązków instytucji obowiązanych i problemów wynikających ze stosowania ustawy w praktyce. 

Jakie tematy będą omawiane podczas szkolenia? 

Zajrzyj do programu i sprawdź co dokładnie będzie omawiane podczas szkolenia. 

Sprawdź zakładkę "Program". 

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla banków, zakładów ubezpieczeń, księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, pośredników obrotu nieruchomościami, brokerów, kantorów, fundacji i stowarzyszeń oraz specjalistów zajmujących się AML.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

Paweł Stykowski - posiada ponad 14-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym, w szczególności w branży ubezpieczeniowej i bankowej. Przez cztery lata pełnił funkcję Dyrektora Działu Prawnego i specjalisty ds. Compliance w dużej firmie ubezpieczeniowej. Doradza w kwestiach regulacyjnych i konsumenckich, reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>


Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00 - 14:00 
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail około dwie godziny przed startem.

Program: 

1.       Na czym polega pranie pieniędzy?

2.       Kto jest zobowiązany stosować przepisy AML?

3.       Podstawowe pojęcia: PEP, beneficjent rzeczywisty, transakcja.

4.       Zasady zawierania umów z PEP-ami.

5.       Jakie obowiązki spoczywają na instytucjach obowiązanych?

6.       Identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych.

7.       Zamrażanie środków i wstrzymywanie transakcji.

8.       Ostatnie zmiany w prawie i spodziewane zmiany w prawie.

9.     Sankcje, listy sankcyjne.


Paweł Stykowski
Paweł Stykowski
Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym, w szczególności w branży ubezpieczeniowej i bankowej. Przez cztery lata pełnił funkcję Dyrektora Działu Prawnego i specjalisty ds. Compliance w dużej firmie ubezpieczeniowej. Doradza w kwestiach regulacyjnych i konsumenckich, reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.Pracuje dla wiodących firm z sektora finansowego. Brał udział we wdrażaniu nowych regulacji prawnych i rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Doradza przy wyborze i wdrażaniu modeli dystrybucji ubezpieczeń (sprzedaż przez Internet, telefon, bancassurance i affinity). Projektuje i dokonuje przeglądu warunków ubezpieczenia, polis ubezpieczeniowych i dokumentów powiązanych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Rzecznikiem Finansowym (RF) oraz sądami. Jest autorem wielu artykułów w wiodących dziennikach i publikacjach branżowych.
Godziny szkolenia online: 10:00-14:00.

Zapisy trwają do 15 lutego 2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Ustawa AML w praktyce po zmianach od 31 października 2021 r. - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Miejsce i termin: Szkolenie online, 16 lutego 2022 10:00-14:00
Cena: 499,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.