Popularne kategorie

Wszystkie szkolenia dla praktyków »

Najbliższe szkolenia

KPC: Orzeczenia sądowe i postępowania odwoławcze po zmianach – problemy praktyczne 25 października 2021 Szkolenie online Ustawa AML w praktyce po zmianach od 31 lipca 2021 r. - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 26 października 2021 Szkolenie online Wycena usług księgowych i doradców podatkowych. Negocjacje i rozmowy o pieniądzach z klientem biura rachunkowego 26 października 2021 Szkolenie online Skarga pauliańska - czyli jak skutecznie bronić się przed ukrywaniem majątku przez dłużników, zarówno co do wierzytelności wymagalnych jak i przyszłych? 27 października 2021 Szkolenie online Wszystkie szkolenia dla praktyków »
1 605 zrealizowanych szkoleń
31 849 przeszkolonych uczestników
28 lat doświadczenia
na polskim rynku
97,1% pozytywnych opinii
Klientów

Poznaj prowadzących szkolenia

Podaj swój e-mail, aby dowiedzieć się więcej o szkoleniach

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.

Współpracowaliśmy z

Bank Zachodni WBK
BT&A Professional Advisors
ENSI Kancelaria Ekspertów
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
JMGJ Kancelaria Prawna
Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
Poczta Polska
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
Prawo dla samorządu
SAS Serwis Administracyjno Samorządowy
Urząd Zamówień Publicznych
Ziemski Samorząd
ODO24 - Ochrona Danych Osobowych
Polska Federacja Rynku Nieruchomości