Prelegenci

  mec. Adam Ablewicz Radca prawny; ukończył Wydział Prawa i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie odbył aplikację sędziowską, którą zakończył egzaminem sędziowskim. W 2006 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych. Od 2007 r. pracuje w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, w chwili obecnej jako starszy radca i wicedyrektor Departamentu Zastępstwa Procesowego. W latach 2001-2006 był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz administracyjnym. Publikował w Monitorze Podatkowym.
  dr Joanna Ablewicz Dr Joanna Ablewicz, wykładowca akademicki, autorka publikacji z prawa gospodarczego oraz pozycji dla aplikantów (testy, kazusy, plansze). Wydawca Literatury Akademickiej Wydawnictwa C.H. Beck.
  Joanna Ewa Adamczyk Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie, tłumacz przysięgły języka angielskiego, absolwentka Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytycie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Świadczyła usługi łumaczeniowe na rzecz korporacji, instytucji finansowych oraz kancelarii prawnych. Obecnie czynny adwokat. Autorka tłumaczenia na język polski Kodeksu Postępowania Karnego, wydanego przez Wydawnictwo C.H. Beck w maju 2014 roku.
  dr hab. Mariusz Andrzejewski Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Specjalizuje się w problematyce sprawozdawczości i rewizji finansowej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
  mec. dr Aneta Arkuszewska
  Mec. Bogdan Artymowicz Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych.
  prof. Tomasz Bąkowski Prof. Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek Rady Legislacyjnej oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Bąkowski & Hadaś sp. p., autor wielu publikacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz legislacji administracyjnej.
  prof. Bogusław Banaszak Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego) i PWSZ w Legnicy, w latach 1998 - 2008 profesor na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina (Frankfurt nad Odrą), w latach 2006-2010 Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Autor ponad 300 prac naukowych, w tym kilkunastu uwzględniających problematykę prawa wyborczego. W 2014 r. został wydany Jego Komentarz do Kodeksu Wyborczego, pierwsza tego rodzaju praca w Polsce.
  dr Gabriela Bar Współautorka oraz współredaktorka „Komentarza do ustawy o prawach konsumenta” (Wydawnictwo C.H.Beck), Partner w Kancelarii STB, wykładowca.
  Paweł Barnik Ekonomista; zastępca Dyrektora Departamentu ds. Podatków Pośrednich ECDDP Sp. z o.o. Specjalizuje się w zakresie tematyki podatku od towarów i usług. Związany również z rachunkowością – były pracownik kancelarii podatkowej na stanowisku księgowym. Odpowiedzialny za sporządzanie opinii podatkowo-prawnych z zakresu tematyki podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Autor i współautor licznych publikacji książkowych, publikacji w prasie fachowej oraz portalach związanych z tematyką podatkową. Doświadczony wykładowca podatku od towarów i usług. Poprowadził szereg wykładów m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego.