Prelegenci

  mec. Adam Ablewicz Radca prawny, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie odbył aplikację sędziowską, którą zakończył egzaminem sędziowskim. W 2006 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych. Od 2007 r. pracuje w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, w chwili obecnej jako starszy radca i wicedyrektor Departamentu Zastępstwa Procesowego. W latach 2001-2006 był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz administracyjnym. Publikował w Monitorze Podatkowym.
  dr Joanna Ablewicz Dr Joanna Ablewicz, wykładowca akademicki, autorka publikacji z prawa gospodarczego oraz pozycji dla aplikantów (testy, kazusy, plansze). Wydawca Literatury Akademickiej Wydawnictwa C.H.Beck.
  Joanna Ewa Adamczyk Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie, tłumacz przysięgły języka angielskiego, absolwentka Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Świadczyła usługi tłumaczeniowe na rzecz korporacji, instytucji finansowych oraz kancelarii prawnych. Obecnie czynny adwokat. Autorka tłumaczenia na język polski Kodeksu Postępowania Karnego, wydanego przez Wydawnictwo C.H.Beck w maju 2014 roku.
  dr hab. Mariusz Andrzejewski Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Specjalizuje się w problematyce sprawozdawczości i rewizji finansowej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
  mec. dr Aneta Arkuszewska
  mec. Bogdan Artymowicz Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych.
  mec. Michał Babicz Partner zarządzający, FILIPIAKBABICZ Kancelaria prawna
  prof. Tomasz Bąkowski Prof. Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek Rady Legislacyjnej oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Bąkowski & Hadaś sp. p., autor wielu publikacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz legislacji administracyjnej.
  dr Marcin Balicki Adwokat w kancelarii Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski Sp. K, specjalista w zakresie prawa umów oraz własności intelektualnej. Pracownik naukowy i przewodniczący Sekcji Własności Intelektualnej w Instytucie Allerhanda oraz autor bloga videogameslegal.pl. W 2016 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (specjalność: prawo własności intelektualnej). Rozprawa pt. „Prawo ochronne na wzór użytkowy w systemie patentowym drugiego rzędu” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XIV edycji organizowanego przez Urząd Patentowy konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Johannes Gutenberg– Universität w Moguncji oraz Ruprecht– Karls Universität w Heidelbergu, a także laureat utworzonej przez Uniwersytety Jagielloński i Wiedeński Szkoły Prawa Austriackiego. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, w tym współautor monografii „Ochrona gry komputerowej. Aktualne wyzwania prawne”. Prelegent na konferencjach i programach branżowych m.in. Games Industry Conference, Pixel Connect, Mastering the Game, Indie Games Booster.
  dr Gabriela Bar Współautorka oraz współredaktorka „Komentarza do ustawy o prawach konsumenta” (Wydawnictwo C.H.Beck), Partner w Kancelarii STB, wykładowca.