Prelegenci

  mec. Adam Ablewicz
  mec. Adam Ablewicz
  Radca prawny, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie odbył aplikację sędziowską, którą zakończył egzaminem sędziowskim. W 2006 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych. Od 2007 r. pracuje w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, w chwili obecnej jako starszy radca i wicedyrektor Departamentu Zastępstwa Procesowego. W latach 2001-2006 był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz administracyjnym. Publikował w Monitorze Podatkowym.
  dr Joanna Ablewicz
  dr Joanna Ablewicz
  Dr Joanna Ablewicz, wykładowca akademicki, autorka publikacji z prawa gospodarczego oraz pozycji dla aplikantów (testy, kazusy, plansze). Wydawca Literatury Akademickiej Wydawnictwa C.H.Beck.
  Joanna Ewa Adamczyk
  Joanna Ewa Adamczyk
  Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie, tłumacz przysięgły języka angielskiego, absolwentka Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Świadczyła usługi tłumaczeniowe na rzecz korporacji, instytucji finansowych oraz kancelarii prawnych. Obecnie czynny adwokat. Autorka tłumaczenia na język polski Kodeksu Postępowania Karnego, wydanego przez Wydawnictwo C.H.Beck w maju 2014 roku.
  dr Gabriela Bar
  dr Gabriela Bar
  Współautorka oraz współredaktorka „Komentarza do ustawy o prawach konsumenta” (Wydawnictwo C.H.Beck), Partner w Kancelarii STB, wykładowca.
  Paweł Barnik
  Paweł Barnik
  Ekonomista, zastępca Dyrektora Departamentu ds. Podatków Pośrednich ECDDP Sp. z o.o. Specjalizuje się w zakresie tematyki podatku od towarów i usług. Związany również z rachunkowością – były pracownik kancelarii podatkowej na stanowisku księgowym. Odpowiedzialny za sporządzanie opinii podatkowo-prawnych z zakresu tematyki podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Autor i współautor licznych publikacji książkowych, publikacji w prasie fachowej oraz portalach związanych z tematyką podatkową. Doświadczony wykładowca podatku od towarów i usług. Poprowadził szereg wykładów m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego.
  mec. Wojciech Bergier
  mec. Wojciech Bergier
  Adwokat, wpisany również do Los Angeles County Bar Association. Ukończył podyplomowe studia z zakresu prawa autorskiego i wydawniczego na Międzyuczelnianym Instytucie Własności Intelektualnej UJ. Ukończone studia prawnicze na UJ. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Konsula ds. Prawnych Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles. Przed służbą dyplomatyczną Wojciech Bergier prowadził prywatną praktykę adwokacką specjalizując się w prawie karnym, prawie autorskim, prawie nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych i w prawie rodzinnym. Poza praktyką adwokacką Wojciech Bergier publikował w Tygodniku Powszechnym, wywiady z adwokatami: Krzysztofem Piesiewiczem i Tadeuszem de Virion oraz reportaże. Specjalizacja: międzynarodowe prawo prywatne, sprawy karne, Entertainment Law, prawo imigracyjne, sprawy obywatelskie, prawo rodzinne.
  Dorota Białas
  Dorota Białas
  Doradca podatkowy, Associate Partner we Wrocławskim oddziale kancelarii Rödl & Partner. Doradza średnim i dużym spółkom produkcyjnym, handlowym i usługowym z kapitałem polskim i zagranicznym, w tym działających w specjalnych strefach ekonomicznych. Autorka publikacji książkowych i prasowych o tematyce podatkowej.
  adw. Maciej Białek
  adw. Maciej Białek
  Adwokat w zespole prawa ochrony środowiska Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka; jego doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo dotyczące postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, zajmuje się badaniami prawnymi spółek pod kątem spełnienia wymogów prawno-środowiskowych oraz doradztwo legislacyjne.
  r. pr. Maciej Bielecki
  r. pr. Maciej Bielecki
  Radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Radcowskiej Bieleccy, autor licznych publikacji z dziedziny prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, inwestycji budowlanych, urządzeń przesyłowych, partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji na roboty budowlane („Monitor Prawniczy”,„Nieruchomości C.H.Beck”,„Temidium”), a także książek: „Umowy między spółką kapitałową a członkiem zarządu”, „Kluczowe decyzje i umowy w inwestycjach budowlanych”, „Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego”, współautor tłumaczenia Prawa budowlanego na język angielski (Polish Construction Law). Konsultant Ministerstwa Infrastruktury w kwestiach opracowywania aktów prawnych z dziedziny budownictwa i zagospodarowania przestrzennego, w latach 2007-2008 radca prawny Krajowej Rady Izby Architektów, specjalista i wieloletni wykładowca z tematyki inwestycji budowlanych w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa i British-Polish Chamber of Commerce, wieloletni współpracownik międzynarodowych kancelarii prawnych.
  r. pr. Michał Bienias
  r. pr. Michał Bienias
  Specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętego prawa nowych technologii. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim na usługach e-commerce. Doradza spółkom z branży internetowej, informatycznej, ubezpieczeniowej, a także bankowej. Posiada doświadczenie m.in. we wdrażaniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz przygotowaniu raportów z analizy przedwdrożeniowej RODO (tzw. raportów luk). Przed nawiązaniem współpracy z Kancelarią pracował w dziale prawnym Google Poland, gdzie zajmował się obsługą prawną spółek Google w Europie Środkowo-Wschodniej. Praktyczne doświadczenie z zakresu prawa nowych technologii zdobywał także w zespole ochrony danych osobowych Rady Europy oraz międzynarodowych kancelariach prawniczych. Słuchacz studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Szkole Głównej Handlowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.