Prelegenci

  mec. Przemysław Ciszek Jest radcą prawnym i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.
  Tomasz Ciszewski Prawnik, doradca podatkowy w BT&A. Uczestniczył w wielu kompleksowych projektach związanych z fuzjami, przejęciami i przekształceniami, a także przy planowaniu optymalnych podatkowo struktur biznesowych. Przygotowywał procedury mające na celu ograniczenie ryzyka podatkowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Reprezentuje podatników jako pełnomocnik w postępowaniach podatkowych przed administracją skarbową oraz przed sądami administracyjnymi. Wspomagał klientów w licznych zakończonych sukcesem procesach występowania o zwrot i nadpłatę podatku. Jest współautorem Komentarza do Konwencji Modelowej OECD oraz autorem licznych artykułów zarówno w prasie codziennej jak i specjalistycznej. Prowadził szkolenia z zakresu przepisów prawa podatkowego, a także był prelegentem na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce podatkowej. Tomasz Ciszewski uczestniczył też jako niezależny ekspert przy pracach legislacyjnych przepisów prawa podatkowego.
  Małgorzata Cyganik Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Badacz języka prawniczego z zakresu komparatystyki prawnej pomiędzy systemem prawa w Polsce a systemem prawa anglosaskiego. Od ponad 15 lat współpracuje z wieloma kancelariami prawniczymi oraz firmami międzynarodowymi w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, w szczególności z zakresu tekstów prawniczych i finansowych. Doradca i ekspert spółek kapitałowych w zakresie tworzenia dokumentacji prawnej w języku angielskim. Autorka książki pt. Legal English – podręcznik do nauki języka angielskiego prawniczego, z głównym naciskiem na prawo spółek, przedstawiającym podstawowe różnice prawne pomiędzy polskim, angielskim i amerykańskim prawem spółek. Absolwentka Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy (język angielski) w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Filologii Hiszpańskiej i Iberoamerykańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka wielu kursów, m.in. dla tłumaczy języka angielskiego przy sądzie arbitrażowym we Wrocławiu, posiada certyfikat tłumacza języka angielskiego przy Katedrze UNESCO w Krakowie.
  Tomasz Czajkowski
  Michał Czarnuch Senior Associate. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym i regulacjach prawnych dotyczących kwestii refundacyjnych oraz dystrybucyjnych (w tym reklama produktów leczniczych, kwestie rejestracyjne, wyroby medyczne, regulacje badań klinicznych oraz importu równoległego), a także prawie Unii Europejskiej. Doradzał w wielu projektach związanych z wejściem nowej ustawy refundacyjnej, w tym uczestniczył w negocjacjach cenowych z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Rekomendowany w rankingu Chambers and Partners w kategorii Life Science: „Praktyk o dogłębnej znajomości zagadnień” - informują źródła Chambers and Partners.
  mec. Joanna Czekaj Pracuje w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Universitat Pompeu Fabra w Barcelonie (LL.M.), a także stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu LLP Erasmus. W czasie studiów podjęła współpracę z jedną z warszawskich kancelarii zajmując się tematyką związaną z prawem nieruchomości oraz prawem karnym. Po studiach pracowała w dziale nieruchomości i transakcji jednej z warszawskich kancelarii prawnych. Wśród jej głównych zainteresowań znajduje się prawo spółek. Jest autorką wielu publikacji dotyczących tej dziedziny prawa oraz wykładowcą na wielu szkoleniach poświęconych rynkom kapitałowym.
  Szymon Czerwiński Adwokat, Doradca podatkowy, posiadający doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych, spółkach doradztwa podatkowego oraz podmiotach inwestycyjnych. Szymon specjalizuje się w doradztwie podatkowym dotyczącym projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, jak również w obszarze optymalizacji podatkowej i cen transferowych dla przedsiębiorców z branży nieruchomościowej, energetycznej, finansowej, FMCG czy telekomunikacyjnej. Szymon jest jednym z nielicznych w Polsce posiadaczy międzynarodowych tytułów Advanced Diploma in International Taxation oraz Transfer Pricing Certificate of the Chartered Institute of Taxation. Jest on również uczestnikiem seminarium doktoranckiego z zakresu prawa podatkowego i autorem kilkudziesięciu artykułów i komentarzy o tematyce prawnej i podatkowej.
  Monika Dąbrowska- Sołtyk Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Odbyła aplikację sędziowską. Posiada doświadczenie w pracy samorządowej. Od 2004 r. członek kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w kadencji 2010-2013. Koordynator Zespołu Zamiejscowego RIO w Sandomierzu. Szkoleniowiec oraz autorka wielu publikacji o tematyce finansów publicznych.
  r. pr. Agata Dawidowska Radca prawny od 2011 roku, wcześniej ukończyła wydział prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracowała z kilkoma liczącymi się na poznańskim rynku kancelariami prawnymi, zaś od 2011 roku prowadzi własną kancelarię zajmującą się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych jak i klientów indywidualnych. Zajmuje się głównie prowadzeniem procesów sądowych reprezentując klientów zarówno przed sądami cywilnymi jak i administracyjnymi. Może pochwalić się wieloma zakończonymi sukcesem procesami, wśród których warto wymienić wydany między innymi w wyniku sporządzonej przez nią skargi wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Rutkowski i inni przeciwko Polsce.
  Justyna Derenowska Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 r. ukończyła aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Kancelarii Notarialnej T. Jamróz- Wiśniewska, J. Ślizak Notariusze SP. P. w Warszawie, oraz w Kancelarii Notarialnej Aliny Cytryńskiej Notariusza w Warszawie. Obecnie współpracuje z Kancelarią Notariusza Mariusza Lisa w Nadarzynie. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, spadkowym i rodzinnym. Współautorka publikacji: Notarialny Obrót nieruchomościami. Posiada niedawne doświadczenia z egzaminu notarialnego, więc może podzielić się praktycznymi wskazówkami z Uczestnikami kursu.