Prelegenci

  SSA Stanisław Gurgul
  SSA Stanisław Gurgul
  Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w stanie spoczynku. Specjalista z zakresu prawa upadłościowego i układowego. Wybitny znawca przedmiotu, doświadczony praktyk; autor m.in.: „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz” (wyd. 10, 2016), „Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego. Komentarz” (2012) oraz licznych artykułów opublikowanych m.in. w „Monitorze Prawniczym” i „Monitorze Prawa Handlowego”.
  Agnieszka Hein
  Agnieszka Hein
  Tłumacz przysięgły, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS i członek zarządu agencji MAart.
  sędzia dr hab. Anna Hrycaj
  sędzia dr hab. Anna Hrycaj
  Sędzia z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w sprawach upadłościowych, doktor habilitowany nauk prawnych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy– Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. W latach 1999- 2001 orzekała w Wydziale XVII Cywilnym do spraw egzekucyjnych Sądu Rejonowego w Poznaniu, w latach 2001- 2013 w Wydziale XI Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych. Obecnie orzeka w XXVI Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie. W latach 2010–2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012 r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Autorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego, w tym: „Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna” oraz kilkudziesięciu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.
  Tomasz Izydorczyk
  Tomasz Izydorczyk
  Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Humanistyczno - społecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradza w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu z takich przedmiotów jak: organizacja i zarządzanie, e-administracja, ochrona danych osobowych. Autor kierunku Studiów Podyplomowych „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”. Jest członkiem SABI oraz ISSA Polska. Certyfikowany audytora wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę ABI w takich podmiotach jak: CUBE. Corporate Release S.A., JOB IMPULSE Polska sp. z o.o. oraz w Kompanii Piwowarskiej S.A. Aktualnie prowadzi zajęcia na WSB w Poznaniu, pełni rolę ABI w ANECOOP POLSKA sp. z o.o. oraz jest konsultantem w Kancelarii Maruta Wachta sp. j.
  mec. dr hab. Joanna Jagoda
  mec. dr hab. Joanna Jagoda
  Adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od wielu lat łączy zawód pracownika dydaktyczno - naukowego z praktycznym wykonywaniem zawodu prawnika, zwłaszcza w obszarze prawa administracyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów publicznoprawnych. Autorka licznych publikacji, w tym praktycznych wyjaśnień i komentarzy.
  dr hab. Marcin Jamroży
  dr hab. Marcin Jamroży
  Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych, partner w Rödl & Partner, doradca podatkowy, radca prawny, biegły sądowy, adiunkt w Instytucie Finansów SGH w Warszawie, kierownik Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych, kierownik Podyplomowych Studiów Cen Transferowych, autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych.
  r. pr. Joanna Jańczuk
  r. pr. Joanna Jańczuk
  Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku zakończoną egzaminem zawodowym z jedną z dziesięciu najlepszych lokat na roku. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim oraz filozofię teoretyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Studiowała w Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, jest też absolwentką Programu International Business and Trade Summer Law Program organizowanego przez Catholic University of America w Waszyngtonie- Columbus School of Law i Uniwersytet Jagielloński. Praktyk prawa z bogatym doświadczeniem sądowym. Przez wiele lat pracowała w trójmiejskich kancelariach radcowskich, obecnie prowadzi własną Kancelarię zajmując się szeroko pojętym prawem cywilnym, prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawem rodzinnym i administracyjnym. Jako recenzent wspiera Fundację Instytut Animus w redagowaniu rocznika Animus Prawo Zamówień Publicznych.
  r. pr. Zbigniew Jara
  r. pr. Zbigniew Jara
  Radca prawny, specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa spółek, nabywania przedsiębiorstw (M&A), prawa handlowego, joint ventures, prawa kartelowego, a także w zakresie rozwoju i finansowania projektów. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako niemiecki adwokat (Rechtsanwalt) w latach 1994–1996 w Gurland & Lambsdorff we Frankfurcie nad Menem, w latach 1997–1998 w Gleiss Lutz we Frankfurcie nad Menem, a w latach 1999–2005 w warszawskim biurze kancelarii Gleiss Lutz jako współzałożyciel i Partner Zarządzający. Od 2005 r. jest Partnerem Założycielem i Partnerem Zarządzającym w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS w Warszawie. Projekty, które realizował dotyczyły wielu transakcji M&A oraz joint venture, m.in. kompleksowego doradztwa prawnego niemieckiemu właścicielowi przy restrukturyzacji, a następnie przy sprzedaży ponad 210 dyskontów (część operacyjna) na rzecz lidera na polskim rynku, kompleksowego doradztwa odnośnie struktury (SPV) i warunków współpracy (joint venture) niemieckiego koncernu z polskimi podmiotami w związku z budową fabryki fundamentów do morskich elektrowni wiatrowych. Doradzał także niemieckiemu koncernowi rolnemu przy restrukturyzacji, a następnie przy połączeniu kilkunastu spółek akcyjnych w Polsce. Zbigniew Jara jest członkiem Deutscher Anwaltverein. W latach 1996– 1997 był wykładowcą w Szkole Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi liczne wykłady i szkolenia w ww. zakresie w kraju i za granicą. Autor licznych publikacji z zakresu prawa spółek i prawa handlowego oraz prawa kartelowego, m.in. na temat: wykonywania prawa głosu z udziałów/akcji; zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, reprezentowania spółki kapitałowej w umowach z członkami zarządu, obowiązku informacji i zachowania poufności w trakcie due diligence, wykupów menedżerskich (MBO) w spółkach akcyjnych, transgranicznych fuzji spółek. Redaktor i autor Komentarza do Kodeksu spółek handlowych w serii: Duże Komentarze Becka (2014) oraz w serii: Komentarze Online (2015), a także autor m.in. Polnisches Kartellrecht (pl.: Polskie prawo kartelowe) [w:] Handbuch des Wirtschaftsrechts in Osteuropa. Länderteil Polen, Wydawnictwo C.H.Beck (2015) oraz Spółka akcyjna. Wzory dokumentów z komentarzem, Wydawnictwo Heymanns (2004). Absolwent Uniwersytetów we Wrocławiu i Frankfurcie nad Menem, Niemcy.
  adw. Julia Jarnicka
  adw. Julia Jarnicka
  Adwokat, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, obsłudze korporacyjnej spółek oraz prawie pracy. Doświadczenie zdobywała w wiodących warszawskich kancelariach. Zajmuje się kompleksową obsługą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzaniem i kompletowaniem dokumentacji przetargowej, sporządzaniem opinii i analiz prawnych oraz środków zaskarżenia, a także przygotowywaniem ofert i wniosków. Z sukcesami reprezentowała przedsiębiorców i instytucje publiczne przed Krajową Izbą Odwoławczą. Doradzała w wielu kluczowych projektach przy udzielaniu zamówienia publicznego, w tym dla Zamawiających sektorowych. Skutecznie pomagała w procesie ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcom z branży IT, ochrony środowiska czy pocztowej. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Autorka licznych artykułów publikowanych m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Pulsie Biznesu”, „Przetargach Publicznych” i w „Funduszach Strukturalnych”, a także i współautorka publikacji związanych z zamówieniami publicznymi, w tym wydawnictwa książkowego „Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych”, praca zbiorowa, wyd. Presscom, Wrocław 2013. Wspólnik w spółce JMGJ Kancelaria Prawna
  mec. Marcin Jasiński
  mec. Marcin Jasiński
  Radca prawny w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Stoi na czele Departamentu Nieruchomości i Inwestycji Kancelarii RKKW– KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Marcin Jasiński jest prawnikiem rekomendowanym przez Legal 500 EMEA w 2010, 2011 oraz 2012 r. Autor licznych publikacji, a także wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach. Członek Polsko-Francuskiego Stowarzyszenia Prawnego działającego przy Okręgowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie. Przed dołączeniem we wrześniu 2013 roku do grona współpracowników Kancelarii RKKW przez czternaście lat zdobywał doświadczenie w międzynarodowej kancelarii Gide Loyrette Nouel.