• Zapisz się 990,00 zł z VAT
 • 3 panele
  dyskusyjne
 • 19 wybitnych
  prelegentów
 • 6h praktycznej
  wiedzy

O konferencji

Jakie są podstawowe założenia i cele uchwalenia Aktu o Usługach Cyfrowych? Jakie zmiany w polskich przepisach są planowane w związku z uchwaleniem Aktu o Usługach Cyfrowych?

Które z ustanowionych obowiązków będą wywoływały największe problemy praktyczne?
Jakie są rodzaje obowiązków nałożonych na dostawców usług pośrednich?

Jaka jest dotychczasowa praktyka funkcjonowania organów regulacyjnych w Polsce orzekających w sprawach internetowych (KRRiTV, PUODO, UOKiK, UKE) ? Jakie kompetencje będzie miał nowy regulator Internetu?

W dniu 5.7.2022 r. Parlament Europejski uchwalił Rozporządzenie Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act). To najważniejszy od ponad 20 lat akt prawny, dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie. Ma on szczególne znaczenie dla użytkowników internetowych, przedsiębiorców oraz platform internetowych jako dostawców usług cyfrowych.

Akt o Usługach Cyfrowych reguluje trzy podstawowe obszary związane z działalnością w Internecie:

 • Zwalczania nielegalnych treści w Internecie - wprowadzenie szczególnych procedur regulujących proces identyfikacji tego rodzaju treści ma prowadzić do ich sprawniejszego wykrywania i usuwania bądź uniemożliwienia dostępu do nich.
 • Dążenie do stworzenia uczciwego i bezpiecznego środowiska handlu elektronicznego. Aby to osiągnąć, Akt o Usługach Cyfrowych między innymi zobowiązuje platformy umożliwiające konsumentom zawieranie umów na odległość do weryfikacji przedsiębiorców korzystających z ich usług w celu propagowania wiadomości o produktach lub usługach lub oferowania usług lub produktów (zasada „know your customer”).
 • Zagadnienia uczciwej reklamy internetowej - wprowadzenie przepisów regulujących stanowi ważny element właściwego funkcjonowania usług cyfrowych. Platformy mają obowiązek zapewnienia możliwości łatwej identyfikacji danego przekazu jako reklamy, a także wskazania w czyim imieniu i na podstawie jakich parametrów dany przekaz jest wyświetlany konkretnym odbiorcom.

Nadzór nad wykonaniem wyżej wymienionych obowiązków, a także kompetencje do nakładania kar, powierzono nowym regulatorom Internetu, określanym jako „Koordynatorzy do spraw usług cyfrowych”. Podmioty te będą miały możliwość nałożenia sankcji administracyjnych, w tym wysokich kar pieniężnych.

Podczas konferencji, w ramach trzech paneli, eksperci będą dyskutowali oraz prezentowali swoje poglądy w następujących obszarach:

 • Praktyka współpracy regulatorów z rynkiem internetowym.
 • Akt o Usługach Cyfrowych – szanse i zagrożenia dla branży internetowej.
 • Zwalczanie nielegalnych treści, bezpieczny e-commerce oraz transparentna reklama internetowa – wyzwania przy wdrażaniu obowiązków.

Grupa docelowa:

Konferencja przeznaczona jest dla prawników, wykonujących swoją działalność w kancelariach prawnych oraz w ramach departamentów prawno-regulacyjnych firm świadczących usługi cyfrowe, a także dla pracowników urzędów, które sprawują nadzór nad działalnością podmiotów prowadzących działalność w Internecie.
mec. Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki & Wspólnicy)
zaprasza na konferencję
Akt o Usługach Cyfrowych a regulator Internetu w Polsce Jak przygotować się do nadchodzących wyzwań i wdrożyć nowe obowiązki?
Dołącz do wydarzenia i dowiedz się więcej!

Prelegenci Gwarancja najwyższego poziomu eksperckiego!
W trakcie konferencji głos zabiorą eksperci, reprezentujący środowisko nauki prawa, pracownicy organów regulacyjnych rozstrzygających sprawy internetowe, przedstawiciele izb gospodarczych i stowarzyszeń zrzeszających podmioty internetowe oraz prawnicy reprezentujący największe polskie i zagraniczne firmy gospodarki cyfrowej.

Katarzyna Araczewska (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)

Magdalena Brzeska (Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB)

Od 2003 r. związana z branżą marketingu precyzyjnego i baz danych. Jako dyrektor, a następnie prezes zarządu Schober Information Group przez ponad 13 lat zarządzała polskim oddziałem firmy specjalizującej się w obszarze dostarczania, profilowania oraz analizy danych. Aktualnie CEO w Axcelo / driven by data – spółce skoncentrowanej na usługach generowania leadów, dostarczania, profilowania oraz analityce danych B2B i B2C. W działalność Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB zaangażowana od 2006 roku (w tym od 2010 w zarządzie organizacji). Jako prezes zarządu SMB uczestniczy m.in. w rozmowach z regulatorami rynku i konsultacjach legislacyjnych, reprezentując interesy branży marketingu zintegrowanego w Polsce i na forum międzynarodowym. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (mgr socjologii i kulturoznawstwa).

Witold Chomiczewski (Lubasz i Wspólnicy)

Radca prawny i wspólnik w kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Lider specjalizacji e-Commerce. Pełnomocnik Izby Gospodarki Elektronicznej ds. legislacji. Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz ISO 27701:2019. Specjalizuje się w prawie IT, danych osobowych i nowych technologii. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-Commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym, w tym SEM i performance marketingiem. Reprezentuje branżę e-commerce w procesach legislacyjnych w Sejmie, Senacie i ministerstwach. Współautor komentarzy do: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o prawach konsumenta, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Brał udział w projekcie realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym. Członek założyciel Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii oraz członek Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Prawa Nowych Technologii.

Andrzej Dulka (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji)

Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu korporacjami branży wysokich technologii. Z branżą teleinformatyczną związany od ponad 25 lat, m.in. Był prezesem Alcatel-Lucent Polska i Dyrektorem Zarządzającym Sprzedażą dla Europy Centralnej i Wschodniej. Aktualnie pełni funkcję dyrektora w Radzie Dyrektorów Europejskiej Federacji Ekspertów ICT, Telekomunikacji i Mediów (FITCE), jest Prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji, Członkiem Rady ds. Cyfryzacji KPRM, Członkiem Komitetu Informatyki PAN, Wiceprzewodniczącym Sekcji przy Komitecie Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Przez 6 lat przewodniczył Radzie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady Naukowej Instytutu Łączności i wieloletnim członkiem amerykańskiej oraz francuskiej izby handlowej. W 2010 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zaangażowanie w działalność na rzecz budowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Jest laureatem nagrody „Złotego Cyborga”.

Damian Flisak (Ringier Axel Springer Polska)

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Monachijski), radca prawny, LL.M, specjalista prawa i regulacji najnowszych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem punktów stycznych z prawem własności intelektualnej. Posiada wieloletnie i wszechstronne doświadczenie zdobyte przy obsłudze prawnej w renomowanych kancelariach prawnych, jak i na stanowiskach dyrektora departamentu prawnego EADS-PZL Warszawa-Okęcie oraz zastępcy dyrektora departamentu prawnego Poczty Polskiej S.A. Arbiter oraz członek Rady Sądu ds. Domen Internetowych przy PIIT. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym monografii, oraz komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jako redaktor oraz jeden z autorów). Wykładowca m.in. w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, na Akademii Leona Koźmińskiego oraz IPN PAN.

Marcin Gotkiewicz (Wirtualna Polska)

Dyrektor Biura Prawnego Grupy Wirtualna Polska, radca prawny. Z Wirtualną Polską związany od roku 2000. W trakcie swojej kariery zawodowej zdobywał doświadczenia m.in. w ramach pracy w kancelariach prawnych oraz świadcząc usługi pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, w szczególności na rzecz wydawców internetowych i podmiotów z branży e-commerce.

Mariusz Grzesiuk (Ringier Axel Springer Polska)

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył aplikację sądową oraz Studia podyplomowe Prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 1998 roku radca prawny. Był wspólnikiem w kancelarii M. Furtek i Wspólnicy w Warszawie oraz kancelarii D. Dobkowski, związanej z KPMG Polska. Specjalizuje się w prawie spółek i transakcji handlowych, prawie własności intelektualnej, mediów i ochrony danych osobowych oraz obsłudze przedsięwzięć z zakresu zaawansowanych technologii. Brał udział w tworzeniu umów o wdrożenie głównych systemów informatycznych w PKO BP, PZU i PZU Życie oraz Poczcie Polskiej.
Od 2011 roku Dyrektor Działu Prawnego spółki Onet S.A. (dawniej Grupa Onet.pl S.A.), od 2015 roku – po połączeniu RASP i Onet - wydawnictwa Ringier Axel Springer Polska.

Magdalena Grześko-Zielińska (Interia)

Radca prawny z 20-letnim stażem, specjalizująca się prawie nowych technologii, mediów i reklamy oraz prawie własności intelektualnej.
Od 16 lat związana z branżą internetową. Na co dzień odpowiedzialna za nadzór i obsługę prawną spółki GRUPA INTERIA.PL. Współpracowała również m.in. ze spółkami GRUPY RANKOMAT.
Członkini Grupy Prawnej IAB Polska.

Michał Kanownik (Związek Cyfrowa Polska)

Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE) działającego na rynku już 16 lat. Członek Rady ds. Cyfryzacji działającej przy Ministrze Cyfryzacji. Związany z Digital Europe, organizacją zrzeszającą największe w Europie stowarzyszenia sektora ICT, w której sprawuje funkcję Członka Zarządu. Jest inicjatorem ogólnopolskich debat związanych z kwestiami digitalizacji, cyberbezpieczeństwa, 5G oraz nowelizacją prawa m.in. autorskiego, podatkowego, ochrony środowiska oraz w zakresie zamówień publicznych. Wieloletni manager z branży RTV i IT, aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję procesu cyfryzacji w Polsce. Skutecznie wspiera merytoryczną i rzetelną dyskusję w obszarach firm - członków Związku Cyfrowa Polska, które stanowią istotną część branży RTV i IT inwestującej w Polsce.

Witold Kołodziejski (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji)

Filozof, dziennikarz, samorządowiec. W latach 2002-2006 przewodniczący Rady Warszawy. Od 2007 r. do 2010 r. przewodniczący KRRiT. W latach 2010-2014 wiceburmistrz Dzielnicy Ursynów. Od 2015 r. wiceminister cyfryzacji. W 2016 r. ponownie wybrany na przewodniczącego KRRiT. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wkład w cyfryzację naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce

Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

Adwokat, Senior Partner (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy). Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W Kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacji (TMT), koordynując projekty realizowane w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Na przestrzeni ostatnich 15 lat wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT i ochronie danych osobowych (m.in. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Redaktor naczelny Kwartalnika Prawa Nowych Technologii, wydawanego przez C.H. Beck. Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.

Greg Mroczkowski (IAB Europe)

Marcin Olender (Google)

Menadżer ds. Relacji Rządowych i Polityk Publicznych dla regionu CEE w Google/YouTube. Prawnik z wykształcenia, absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, pasjonat nowych technologii. Przed dołączeniem do zespołu Google pracował w sektorze publicznym, ostatnio w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, gdzie zajmował się zagadnieniami związanymi z Internetem, od ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa po audiowizualne usługi medialne na żądanie. Obecnie zakres jego obowiązków obejmuje przede wszystkim kwestie prawa autorskiego oraz polityki audiowizualnej w UE. Jest członkiem władz oraz ekspertem w zakresie regulacji gospodarki cyfrowej szeregu polskich organizacji branżowych.

Stanisław Piątek (Uniwersytet Warszawski)

Profesor Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada publiczne prawo gospodarcze. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych telekomunikacji i mediów elektronicznych. Współpracuje z administracją, operatorami telekomunikacyjnymi, nadawcami telewizyjnymi i dostawcami usług internetowych w sprawach regulacyjnych, ochrony danych oraz wdrażania nowych usług. Autor artykułów i komentarzy w zakresie prawa telekomunikacyjnego, radiofonii i telewizji oraz usług internetowych.

Magdalena Piech (Allegro)

Dyrektorka ds. Regulacji w Allegro.pl. Doktor Nauk Prawnych, Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Warszawskim i na Université de Strasbourg. Ekspertka i autorka publikacji w dziedzinie regulacji dotyczących gospodarki cyfrowej, m.in. roli i obowiązków pośredników internetowych, prawa ochrony danych osobowych, ochrony konsumentów i handlu elektronicznego. Od wielu lat śledzi krajowy i unijny proces legislacyjny i wpływ przyjmowanych przepisów na przedsiębiorstwa. W Allegro od lipca 2017 r. Odpowiada za analizę projektów legislacyjnych pod kątem ich wpływu na rozwój handlu elektronicznego i gospodarki cyfrowej. Przewodnicząca the European Tech Alliance (2018-2021), organizacji zrzeszającej wiodące europejskie firmy technologiczne. Poprzednie doświadczenia zawodowe zdobywała w Parlamencie Europejskim, Ministerstwie Gospodarki i w Konfederacji Lewiatan.

Patrycja Sass-Staniszewska (Izba Gospodarki Elektronicznej)

Włodzimierz Schmidt (Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska)

Prezes Zarządu i CEO Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska od stycznia 2013 roku. Członek Zarządu, a od września 2018 roku Prezes Zarządu IAB Europe. W latach 2013-2018 Członek Zarządu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, a od czerwca 2021 Członek Rady Nadzorczej tej organizacji. W latach 2019-2021 Członek Rady Cyfryzacji przy Ministrze ds. Cyfryzacji. Do IAB przeszedł z firmy informatycznej Effectibi, której był Prezesem i Współzałożycielem w latach 2009-2013. Wcześniej pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży Atos Origin od 2010 roku do 2011 roku, a także Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu Lothar Boehm w latach 2007-2010 oraz Dyrektora Zarządzającego na region CEE i Członka Zarządu Central Com PLS. Jego doświadczenia zawodowe obejmują również pracę na wysokich stanowiskach managerskich w Unicom Bols Group, AIG Amplico Life, Kraft Foods. Pełni wiele funkcji społecznych, m.in. jest Członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej od 2017 roku, zasiada w Forum Dialogu Związku Pracodawców BCC, jest współtwórcą oraz Członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, a od stycznia 2021 Członkiem Konwentu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Absolwent Politechniki Poznańskiej, uzupełniał swoje kompetencje biznesowe na wielu szkoleniach, m.in. studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz INSEAD.

Jarosław Sekuła (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

Radca w Departamencie Polityki Cyfrowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2012 roku zaangażowany w szereg zadań związanych z tematyką społeczeństwa informacyjnego oraz europejską współpracą w tym zakresie. Był odpowiedzialny m.in. za koordynację stanowiska Rządu RP w odniesieniu do europejskich strategii w sektorze cyfrowym, tj. Europejska agenda cyfrowa i Strategia jednolitego rynku cyfrowego. Koordynował przygotowanie stanowiska Rządu RP i prowadzenie negocjacji nad rozporządzeniem w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym oraz rozporządzeniem Akt o Usługach Cyfrowych. Członek grupy roboczej Komisji Europejskiej: Strategiczna grupa ds. polityki cyfrowej.

Teresa Wierzbowska (Związek Pracodawców Prywatnych Mediów Lewiatan)

Ekspertka w zakresie mediów i komunikacji, od ponad 20 lat zajmuje się projektami rozwojowymi na rynku nowych mediów i marketingu. Doradca Zarządu ds. Public Affairs w Cyfrowym Polsacie. Prezeska Związku Pracodawców Prywatnych Mediów Lewiatan. Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Sygnał integrującego branżę audiowizualną w zakresie ochrony własności intelektualnej. Wiceprezeska Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Członkini Komisji Etyki Reklamy przy Radzie Reklamy.

Włodzimierz Schmidt (Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska)
zaprasza na konferencję
Akt o Usługach Cyfrowych a regulator Internetu w Polsce Regulator Internetu w Polsce - czym jest? W jaki sposób powstanie? Jakie będzie miał kompetencje?
Dołącz do wydarzenia i dowiedz się więcej!

Program 8 września

Opracowanie programu i prowadzenie konferencji: mec. Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)

9:00-9:45

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:45 – 10:00

Otwarcie konferencji:

Wojciech Bierwiczonek (Dyrektor Zarządzający, Wydawnictwo C.H.Beck)
Włodzimierz Schmidt (Prezes, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska)

10:00 - 11:00

Koncepcja organów krajowych wdrażających Akt o Usługach Cyfrowych - Prof. dr hab. Stanisław Piątek (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)

 • struktura organów wdrażających Akt o Usługach Cyfrowych
 • status koordynatora ds. usług cyfrowych
 • kompetencje regulacyjne koordynatora ds. usług cyfrowych
 • sądowa kontrola rozstrzygnięć egzekwujących Akt o Usługach Cyfrowych

11:00 - 12:00

Akt o Usługach Cyfrowych i Akt o Rynkach Cyfrowych – nowe ramy regulacyjne dla platform internetowych na terytorium UE. Od negocjacji do implementacji - Jarosław Sekuła (Radca, Departament Polityki Cyfrowej KPRM)

 • cele uchwalenia i założenia Aktu o Usługach Cyfrowych i Aktu o rynkach cyfrowych
 • najważniejsze obszary regulowane Aktem o Usługach Cyfrowych (zwalczanie nielegalnych i szkodliwych treści, platformy handlu elektronicznego, reklama internetowa) i instrumenty prawne ich realizacji
 • Akt o Usługach Cyfrowych a regulacje sektorowe
 • potrzeba przyjęcia polskich przepisów wdrażających Akt o Usługach Cyfrowych i Akt o rynkach cyfrowych
 • modele funkcjonowania koordynatora do spraw usług cyfrowych

12:00 - 12:15

Przerwa na kawę

12:15 - 13:00

Panel I: Praktyka współpracy regulatora z rynkiem internetowym – rozmowa z Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiTV)

Moderator:
 • mec. Mariusz Grzesiuk (RASP)
Uczestnicy:
 • min. Witold Kołodziejski (Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji)

13:00 - 13:45

Lunch

13:45 – 14:45

Panel II: Akt o Usługach Cyfrowych – szanse i zagrożenia dla branży internetowej

Moderator:
 • Włodzimierz Schmidt (Prezes, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska)
Uczestnicy:
 • Katarzyna Araczewska (Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, UOKIK)
 • Magdalena Brzeska (Prezes, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB)
 • mec. Witold Chomiczewski (Izba Gospodarki Elektronicznej)
 • Andrzej Dulka (Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji)
 • Michał Kanownik (Prezes, Związek Cyfrowa Polska)
 • Teresa Wierzbowska (Prezes, Związek Pracodawców Prywatnych Mediów Lewiatan)

14:45 - 15:00

Przerwa na kawę

15:00 – 16:15

Panel III: Akt o Usługach Cyfrowych a zwalczanie nielegalnych treści, bezpieczny e-commerce oraz transparentna reklama internetowa – wyzwania przy wdrażaniu obowiązków

Moderator:
 • mec. Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
Uczestnicy:
 • dr Damian Flisak (RASP)
 • mec. Marcin Gotkiewicz (Wirtualna Polska)
 • mec. Magdalena Grześko-Zielińska (Interia)
 • dyr. Greg Mroczkowski (IAB Europe)
 • mec. Marcin Olender (Google)
 • dr Magdalena Piech (Allegro)

16:15 – 16:30

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator

C.H.Beck

Partner główny

IAB Polska

Partnerzy

Cyfrowa Polska
SPNT
SMB
PIIT
Izba Gospodarki Elektronicznej

Informacje organizacyjne

Godziny konferencji

9:00 – 16:30

Formuła konferencji

Konferencja odbędzie się w formule online oraz stacjonarnej. Wyboru formuły należy dokonać w formularzu zapisu. Każda z form uczestnictwa, zapewnia możliwość swobodnego zadawania pytań.

Konferencja stacjonarna

Hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

Dostępy do konferencji online

Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem. W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Certyfikat uczestnictwa

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po wydarzeniu.

Aplikacja mobilna


Aplikacja mobilna Beck Akademia umożliwia zadawanie pytań podczas konferencji oraz dostęp do materiałów w formie PDF (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać materiały konferencyjne?

Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia
 1. Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link
 2. Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
 3. W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
 4. W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz w mailu organizacyjnym, następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.
Jeśli masz już aplikację Beck Akademia
 1. Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
 2. W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz w mailu organizacyjnym.


Jak otrzymać kod rejestracji na wydarzenie w aplikacji Beck Akademia?
Kody rejestracyjne do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo drogą e-mail (najpóźniej dwie godziny przed rozpoczęciem).

Cena i zapisy

Konferencja Akt o Usługach Cyfrowych a regulator Internetu w Polsce

8 WRZEŚNIA 2022 R., 9:00-16:30

Dostępny udział: online lub stacjonarnie
(Hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa)

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.