Szkolenie online

X Ogólnopolska Konferencja PZP: Dwa lata funkcjonowania nowego Prawa zamówień publicznych – próba oceny i propozycje zmian

Prezentacja stanowisk ekspertów co do najistotniejszych trudności praktycznych i interpretacyjnych w kontekście dwóch lat stosowania przepisów nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.


TERMIN:
20 marca 2023 09:00-17:30
CENA:
790,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin konferencji: 20 marca 2023 r.   -   Godzina: 9:00-17:30   -  Prowadzący: 26 wybitnych prelegentów 

Możliwość zadawania pytań podczas konferencji

Dostęp do prezentacji PDF

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Przy zapisie grupowym min. 5 osób - rabat 10%
X edycja konferencji - 26 wybitnych prelegentów - 4 panele dyskusyjne

Udział online
 
Zapraszamy na Konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem uchwalonej w dniu 11.9.2019 r. nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 r. poz. 2019), która weszła w życie z dniem 1.1.2021 r. 

Cel konferencji 

Celem Konferencji jest prezentacja stanowisk ekspertów wraz z dyskusją co do najpoważniejszych trudności praktycznych i wątpliwości interpretacyjnych zachodzących w sferze udzielania i wykonywania zamówień publicznych w świetle praktyki dwóch lat obowiązywania nowych przepisów.

Program Konferencji obejmuje cztery kluczowe obszary z tej dziedziny, zwłaszcza z punktu widzenia potrzeb praktyki i judykatury: 

 • efektywność zamówień publicznych,
 • funkcjonowanie procedur udzielania zamówień publicznych,
 • funkcjonowanie środków odwoławczych,
 • umowy o zamówienia publiczne.

W trakcie obrad przedstawione zostaną m.in.: 

 • funkcjonowanie nowego prawa zamówień publicznych z perspektywy doświadczeń kontrolnych,
 • zasady realizacji zamówień publicznych,
 • ochrona interesów drobnych przedsiębiorców w zamówieniach publicznych,
 • problem weryfikacji wiarygodności wykonawców oraz weryfikacji niektórych warunków wymaganych od wykonawców,
 • praktyka stosowania tzw. przedmiotowych środków dowodowych,
 • weryfikacja wykonawców w zamówieniach publicznych,
 • problematyka zwalczania zmów przetargowych,
 • nowelizacja art. 305 KK w zakresie odpowiedzialności za szkodliwe zakłócanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • kontrola sądowa rozstrzygnięć KIO,
 • środki odwoławcze w zamówieniach publicznych,
 • klauzule adaptacyjne w umowach o zamówienia publiczne,
 • pozasądowe formy rozwiazywania sporów w zamówieniach publicznych,
 • wykonanie zastępcze zobowiązania w zamówieniach publicznych.

Referaty wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w Kwartalniku „Prawo Zamówień Publicznych” i zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom konferencji. W jednym z kolejnych numerów zamieszczone zostanie także sprawozdanie z przebiegu konferencji wraz z wynikami dyskusji. 


Informacje o prowadzących znajdują się w zakładce "Prelegenci". 


Program konferencji 

Szczegółowa agenda konferencji znajduje się zakładce "Program".


Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny konferencji: 9:00-17:30
Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem (dotyczy uczestników zarejestrowanych na wersję online).

Program: 

9.00 – 9.30 Otwarcie konferencji, przemówienia okolicznościowe                                                       
Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.                                                                              
Jan Kuzawiński, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej.
red. Tomasz Czajkowski, redaktor naczelny „Zamówienia Publiczne – Doradca”.
Piotr Grabarczyk, Szef Działu Beck Akademia, Wydawnictwo C.H.Beck.
                                                                                 
9.30 – 11.30 Z problematyki efektywności zamówień publicznych (moderator: prof. Ryszard Szostak)
1. dr hab. Katarzyna Kokocińska (prof. UAM), Status Prezesa UZP w zamówieniach publicznych.
2. dr hab. Henryk Nowicki (prof. UMK), Sprawowanie kontroli przez prezesa UZP na tle systemu kontroli zamówień publicznych. 
3. dr hab. Andrzej Borowicz (prof. UŁ),  O konkurencji na rynku budowlanych zamówień publicznych. 
4. dr hab. Ryszard Szostak (prof. UEK), Zasady realizacji zamówień publicznych.
5. dr hab. Michał Kania (prof. UŚl).
6. Mateusz Winiarz (wiceprezes UZP), Funkcjonowanie nowego prawa zamówień publicznych z perspektywy doświadczeń kontrolnych.
7. dr Agnieszka Piwowarczyk (UŚl), O potrzebie dalszego wzmacniania ochrony interesów drobnych przedsiębiorców.
8. dr Franciszek Łapecki, Łukasz Górnicki, Znaczenie powierzenia spółce komunalnej zadania własnego gminy. 

Dyskusja

11.30 – 11.45 Przerwa

11.45 – 13.30 Funkcjonowanie procedur udzielania zamówień publicznych (moderator: prof. Henryk Nowicki)
1. dr Małgorzata Moras (UEK), O potrzebie dalszych usprawnień w procedurach negocjacyjno-przetargowych.
2. Przedstawiciel KIO, Weryfikacja wiarygodności wykonawców w świetle orzecznictwa.
3. dr Jarosław Kola (UAM), O trudnościach w zakresie weryfikacji niektórych warunków wymaganych od wykonawców.
4. dr Marcin Czerwiński (UAM), Konsorcjum przy ubieganiu się o zamówienie publiczne.
5. dr Andrzela Gawrońska-Baran, dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski (prof. UŁ), Stosowanie tzw. przedmiotowych środków dowodowych w praktyce.
6. dr Łukasz Ziarko (UŁ), O potrzebie zaostrzenia środków zwalczania zmów przetargowych. 
7. dr Ewa Plebanek (UEK), Nowelizacja art. 305 Kodeksu karnego w zakresie odpowiedzialności za szkodliwe zakłócanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dyskusja

13.30 – 14.00 Przerwa

14.00 – 15.30  Funkcjonowanie środków odwoławczych (moderator: prof. Katarzyna Kokocińska).
1. dr Aleksandra Sołtysińska (UJ), Działalność Krajowej izby Odwoławczej na tle wymagań europejskich.
2. dr Joanna May (UMK), O potrzebie subsydiarnego stosowania przepisów KPC w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.
3. dr Maciej Lubiszewski, dr Edyta Jóźwiak (UWM),  O potrzebie dalszych usprawnień w zakresie środków odwoławczych.
4. dr Anna Wolska (UG), Kontrola sądowa rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej.
5. dr Michał Raduła (UWr), Przedkontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza w zamówieniach publicznych.

Dyskusja

15.30 – 15.45 Przerwa

15.45 – 17.15 Umowy o zamówienia publiczne (moderator prof. A. Borowicz).
1. dr Wojciech Robaczyński (prof. UŁ), O potrzebie optymalizacji katalogu klauzul abuzywnych w umowach o zamówienia publiczne.
2. dr Grzegorz Klich (UEWr), Klauzule adaptacyjne w umowach o zamówienia publiczne.
3. dr hab. Paweł Nowicki (prof. UMK), Pozasądowe formy rozwiazywania sporów w praktyce sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.
4. mec. Michał Drozdowicz, Wykonanie zastępcze zobowiązania w zamówieniach publicznych.
5. Karol Brózda (KA), Z problematyki odpowiedzialności w stosunkach pomiędzy wykonawcami a podwykonawcami budowlanymi.

Dyskusja

17.15 – 17:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji


adw. Karol Brózda
adw. Karol Brózda
Prawnik, absolwent Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył aplikację adwokacją. Doktorant Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.Zagadnieniami z zakresu zamówień publicznych zajmuje się od kilku lat, główne z perspektywy wykonawców. Od 2015 roku Wiceprezes Zarządu spółki zajmującej się wykonawstwem robót budowlanych i handlem materiałami budowlanymi.
dr Marcin Czerwiński
dr Marcin Czerwiński
Radca prawny, menedżer w dziale podatkowym KPMG w Polsce, finalista konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2021”. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego i prawa cywilnego, w tym monografii „Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych”. Doradza przede wszystkim w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i cen transferowych. Uczestniczy także w projektach z zakresu planowania od strony prawno-podatkowej procesów reorganizacji przedsiębiorców oraz w obszarze kontroli, postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych. Wykładał m.in. prawo zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
r. pr. Michał Drozdowicz
r. pr. Michał Drozdowicz
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i prawie umów. Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Obecnie kieruje praktyką zamówień publicznych i energetyki w międzynarodowej kancelarii prawniczej.
dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski
dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski
Doktor nauk prawnych; w latach 2003–2005 viceprezes Urzędu Zamówień Publicznych; wcześniej Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, odpowiedzialny za wydatkowanie środków europejskich; aktualnie ekspert w Grupie Doradczej „Sienna”; doświadczony praktyk i dydaktyk; autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, wspierania przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego.
dr Andrzela Gawrońska-Baran
dr Andrzela Gawrońska-Baran
radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada 22-letnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkuset szkoleniach dotyczących zamówień publicznych, a także wykładowca na kilku uczelniach wyższych na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Autorka wielu publikacji, w tym kilkudziesięciu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa, w tym C.H.Beck. We wrześniu 2019 r. nagrodzona przez Prezesa UZP statuetką „Lux clara in contractis publicis” za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień publicznych. 
Łukasz Górnicki
Łukasz Górnicki
dr Edyta Jóźwiak
dr Edyta Jóźwiak
prof. UŚ dr hab. Michał Kania
prof. UŚ dr hab. Michał Kania
Profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Senior Researcher w Centre for Private Governance na Uniwersytetcie Kopenhaskim, stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, ekspert Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luxembourgu, radca prawny, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, kierownik Studiów Podyplomowych Administracja i Zarządzanie, pomysłodawca i wykładowca na Studiach Podyplomowych: Zamówienia Publiczne i PPP, pomysłodawca i pierwszy prezes zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP, członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, wiceprezes Śląskiego Sądu Arbitrażowego. W latach 2017- 2018 pełnił funkcję niezależnego eksperta Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości przy opracowaniu koncepcji reformy Prawa zamówień publicznych. Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego orazumów koncesji na roboty budowlane lub usługi, prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjachpoświęconych problematyce zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego (m.in. na Uniwersytecie Florydy w Gainsville, Uniwersytecie Pace w Nowym Yorku, Uniwersytecie Georga Waszyngtona w Waszyngtonie, King’s College w Londynie, Uniwersytecie Autonomicznym w Madrycie). Od 2005 roku współpracuje z katowickimi i warszawskimi kancelariami prawnymi. W swojej działalności naukowej i praktyce zajmuje się głównie problematyką realizacji inwestycji publicznych.
dr Grzegorz Klich
dr Grzegorz Klich
dr hab. Katarzyna Kokocińska, prof. UAM
dr hab. Katarzyna Kokocińska, prof. UAM
dr Jarosław Kola
dr Jarosław Kola
dr Maciej Lubiszewski
dr Maciej Lubiszewski
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik Studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych prowadzonych na WPiA UWM w Olsztynie. Jako wykładowca prowadzi zajęcia z prawa zamówień publicznych oraz z prawa publicznego gospodarczego. Organizator (z ramienia UWM) konferencji współorganizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Członek komisji kwalifikacyjnej w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów dla członków Krajowej Izby Odwoławczej. Współpracownik Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego prowadzący cykl szkoleń dotyczących zamówień publicznych. Autor publikacji naukowych poświęconych prawu zamówień publicznych, współautor bloga prawo-zamówień-publicznych.pl
dr Joanna May
dr Joanna May
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny. Autorka publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego (głównie postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego), prawa cywilnego materialnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa zamówień publicznych.
dr Małgorzata Moras
dr Małgorzata Moras
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych. Pracownik uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w historii prawa oraz w prawie zamówień publicznych. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki
prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki
Profesor z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny kierujący Praktyką Zamówień Publicznych oraz Prawa Unii Europejskiej, Pomocy Publicznej i Funduszy Unijnych w Kancelarii Prof. Wierzbowski & Partners. Członek Rady Zamówień Publicznych. Mediator Stały i Koncyliator Stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Ekspert Banku Światowego z zakresu zrównoważonych zamówień publicznych. Ekspert Komisji Europejskiej - w latach 2021-2015 członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych. Członek kolegium redakcyjnego European Procurement & Public Private Partnership Law Review. Wykłada prawo zamówień publicznych w licznych ośrodkach naukowych w Polsce oraz za granicą.
prof. UMK dr hab. Henryk Nowicki
prof. UMK dr hab. Henryk Nowicki
Autor licznych prac naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, kontroli administracji oraz innych obszarów prawa publicznego. Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Zamówień Publicznych. Prowadzi i prowadził wykłady w wielu uczelniach wyższych. Organizator i współorganizator kilkudziesięciu konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Wygłaszał referaty na ponad osiemdziesięciu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Ekspert i doradca organów władzy publicznej oraz podmiotów gospodarczych, były członek Rady Zamówień Publicznych, ekspert Banku Światowego. Uczestnik prac legislacyjnych, między innymi, prawa zamówień publicznych oraz ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
dr Agnieszka Piwowarczyk
dr Agnieszka Piwowarczyk
Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce prawa zamówień publicznych oraz zagadnieniach dotyczących wdrażania funduszy strukturalnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Kierownik i wykonawca międzynarodowych grantów naukowych finansowanych  przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki (PNFN).
dr Ewa Plebanek
dr Ewa Plebanek
dr Michał Raduła
dr Michał Raduła
Adwokat, pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Zdrowotnego oraz Ochrony Przeciwpożarowej w Instytucie Nauk Administracyjnych. Jego zainteresowania naukowe i zawodowe ogniskują się w szczególności wokół prawa zamówień publicznych i prawa ochrony zdrowia.
dr Wojciech Robaczyński, prof. UŁ
dr Wojciech Robaczyński, prof. UŁ
Pracownik Katedry Prawa Cywilnego na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego kontraktowego i zamówień publicznych, a także prawa finansowego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
dr Aleksandra Sołtysińska
dr Aleksandra Sołtysińska
Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.
prof. UEK dr hab. Ryszard Szostak
prof. UEK dr hab. Ryszard Szostak
Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Wieloletni arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Członek Rady Zamówień Publicznych w latach 2008–2013. W swojej działalności naukowo- dydaktycznej oraz eksperckiej specjalizuje się w prawie cywilnym, finansowym i zamówień publicznych. Autor ponad 300 publikacji z tego zakresu.
Mateusz Winiarz
Mateusz Winiarz
Od 2019 r. Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. Zatrudniony w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od dwudziestu pięciu lat związany zawodowo z finansami publicznymi i zamówieniami publicznymi. Przez 19 lat pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. W latach 2004 – 2007 arbiter z listy Prezesa UZP. Od 2005 r. członek, a w latach 2009 - 2020 r. przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Krakowie. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych o charakterze naukowym, popularnonaukowym i praktycznym, w tym Komentarza do Prawa zamówień publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
dr Anna Wolska
dr Anna Wolska
dr Łukasz Ziarko
dr Łukasz Ziarko
Adiunkt w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, zainteresowania badawcze koncentruje na problematyce ochrony konkurencji oraz wykorzystaniu metod statystycznych w ujawnianiu praktyk antykonkurencyjnych.
dr Franciszek Łapecki
dr Franciszek Łapecki
Doktor nauk prawnych, specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych. Kierownik zamawiającego w największych postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi z zakresu gospodarki komunalnej. Świadczy usługi prawne i doradcze w ramach własnej praktyki.
Udział online.

Zapisy trwają do 19 marca 2023 r., do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Godziny konferencji: 9:30-17:30
Link do udziału w konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 10 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

X Ogólnopolska Konferencja PZP: Dwa lata funkcjonowania nowego Prawa zamówień publicznych – próba oceny i propozycje zmian Miejsce i termin: Szkolenie online, 20 marca 2023

Cena: 790,00 zł z VAT 990,00 zł z VAT
Oferta FIRST MINUTE! Cena promocyjna do: 20.02.2023 r.
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.