Szkolenie online

Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 2023

Nowe uprawnienia Prezesa UOKiK | Katalog nowych kar pieniężnych UOKiK | Postępowanie przed Prezesem UOKiK


TERMIN:
22 marca 2023 10:00-14:00
CENA:
590,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 22 marca 2023 r.   -   Godzina: 10:00-14:00   -   Prelegent: Katarzyna Racka

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Premium Prawo cywilne

W 2023 wchodzą w życie nowelizacje ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wdrażające:

  Rozporządzenie UE CPC (Consumer Protection Cooperation) oraz

  Dyrektywę ECN + (European Competition Network).

 

Obydwa projekty objęte naszym szkoleniem funkcjonują obecnie w Rządowym Centrum Legislacyjnym pod numerami: 

UC15 - projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (wdrażający rozporządzenie CPC nr 2017/2394 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2017 r. w ), 

UC69 - projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (implementujący Dyrektywę ECN+ 2019/1 z 11 grudnia 2018 r.)


W trakcie szkolenia: 

1. Wyjaśnimy, jakie nowe narzędzie będzie mógł wykorzystać UOKiK w celu ochrony konsumentów, a w szczególności:
• kiedy i na jakich zasadach pracownicy UOKiK będą mogli dokonać zakupu kontrolowanego?
• w jaki sposób Prezes UOKiK będzie mógł ingerować w treść strony internetowej przedsiębiorcy i w jakich sytuacjach ją całkowicie zablokuje?
• a także powiemy o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy, gdy pracownicy UOKiK przyjdą na przeszukanie do przedsiębiorcy w sprawach o naruszenie zbiorowych interesów konsumenckich lub o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (abuzywne).  

2. Wyjaśnimy, jak poszerzy się katalog kar pieniężnych, które będzie mógł nakładać UOKiK w sprawach antymonopolowych i konsumenckich, w tym zasady nakładania kar na związki przedsiębiorców oraz:
• wyjaśnimy na czym polega odpowiedzialność przedsiębiorców wywierających decydujący wpływ za naruszenie prawa konkurencji, w tym kiedy Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć karę łączną
• czy podstawą do obliczenia tej kary będzie obrót całej grupy kapitałowej?

3. Zwrócimy uwagę na istotne kwestie proceduralne dotyczące postępowań przed Prezesem UOKiK.


Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest adresowane do: członków zarządów, prawników wewnętrznych, compliance officers, dyrektorów i pracowników działów sprzedaży i marketingu oraz dyrektorów i pracowników działów e-commerce 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest:

Katarzyna Racka  – radca prawny, wspólnik, szef departamentu Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, były zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKIKW latach 2006-2018 związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), gdzie ostatnio pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie konkurencji, zagadnieniach związanych z e-commerce, rynkami regulowanymi, w szczególności telekomunikacyjnym, FMCG, umowami dystrybucyjnymi, przewagą kontraktową w sektorze rolno-spożywczym, a także procedurą administracyjną i sądowo-administracyjną.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 


Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji.
Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

  • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
  • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
  • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
  • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia: 10:00-14:00 
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem. 

Program: 

BLOK I  

1. Zakup kontrolowany, a tajemniczy klient – zasady stosowania przez UOKiK, różnice.

2. Sposoby, zasady i skutki blokowania stron internetowych przez UOKiK.

3. Przeszukanie UOKiK w siedzibie przedsiębiorcę w sprawach konsumenckich – na co trzeba się przygotować?

Przerwa 

BLOK II 

4. Dotychczasowe rodzaje kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK w sprawach antymonopolowych i konsumenckich:
• kary na przedsiębiorcę za naruszenie prawa konkurencji i konsumentów,
• kary na osoby zarządzające za naruszenie prawa konkurencji i konsumentów,
• kary proceduralne.

5. Nowe rodzaje kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK w sprawach antymonopolowych i konsumenckich:
• okresowe kary pieniężne,
• kary proceduralne na osoby fizyczne,
• kary nakładane na związki przedsiębiorców za naruszenie prawa konkurencji.

6. Odpowiedzialność przedsiębiorców wywierających decydujący wpływ za naruszenie prawa konkurencji (single economic unit):
• zasady odpowiedzialności,
• aspekty proceduralne,
• kara łączna.

Przerwa 

BLOK III 

7. LPP (Legal Professional Privilege), czyli ochrona komunikacji przedsiębiorcy z prawnikiem zewnętrznym.

8. RFI (Request for information), czyli kogo i o jakie informacje lub dokumenty może i będzie mógł wezwać Prezes UOKiK.

9. Wszczęcie postępowania przez Prezesa UOKiK przeciwko przedsiębiorcy – uzasadnienie zarzutów.r. pr. Katarzyna Racka
r. pr. Katarzyna Racka
Radca prawny, wspólnik, szef departamentu Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, były zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKIK.W latach 2006-2018 związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), gdzie ostatnio pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie konkurencji, zagadnieniach związanych z e-commerce, rynkami regulowanymi, w szczególności telekomunikacyjnym, FMCG, umowami dystrybucyjnymi, przewagą kontraktową w sektorze rolno-spożywczym, a także procedurą administracyjną i sądowo-administracyjną. Doświadczenie zdobywała prowadząc administracyjne postępowania wyjaśniające i antymonopolowe oraz sądowe, m.in. w sprawach z odwołań od decyzji Prezesa UOKIK, organizując i biorąc udział w przeszukaniach i kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez UOKIK oraz Komisję Europejską, działając w grupach roboczych Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network), w tym pracując m.in. nad zmianami Modelowego Programu Leniency (programu łagodzenia kar).Brała również udział w pracach dotyczących krajowych i unijnych aktów legislacyjnych, np. ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji czy Rozporządzenia PE i Rady UE w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego.
Godziny szkolenia online: 10:00-16:00

Zapisy trwają do 21 marca 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

W przypadku nieotrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

  • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
  • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
  • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
  • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 2023 Miejsce i termin: Szkolenie online, 22 marca 2023 10:00-14:00
Cena: 590,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie rewelacyjne - poziom satysfakcji - bardzo zadowalający. Prelegenci aż kipią od wiedzy, jednakże nadmiar materiału nie pozwolił na 100% wyczerpanie tematyki.
Agata
Dobra prowadząca, która interesuje tematem.
Jadwiga
Ogólnie bardzo dobrze.
Jakub